Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 8 - 2024

23-02-2024

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 19 t/m 23 februari 2024.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 19-02-2024, MSF Meesterschilders Friesland, vergunning voor het plaatsen van een bouwsteiger ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden bij de Hoogstraat 2 in de periode van 14-05-2024 tot en met 11-07-2024.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 19-02-2024, Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, vergunning voor het plaatsen van een sloopafvalcontainer op de Voorstraat op 19 februari 2024, 26 februari 2024, 4 maart 2024 en 11 maart 2024.
 • 20-02-2024, Dhr. J.C.W. Bek, Vergunning voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op de Schritsen van 05-04-2024 tot en met 07-05-2024.
 • 20-02-2024, Dhr. P.B. Attema, vergunning voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op de Dr. W. Dreesstraat van 25 maart 2024 tot en met 12 april 2024.
 • 20-02-2024, Dhr. L. Borst, Vergunning voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer op de Schritsen van 23-2-2024 tot en met 20-03-2024.
 • 21-02-2024, vof Pizzeria Pompeï, evenementenvergunning voor het organiseren van Kingpop op 27-4-2024 van 17:00 uur tot 21:00 uur op de Grote Bredeplaats in Harlingen.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor dient u binnen 6 weken na de datum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Voorlopige voorziening

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet wilt afwachten en snel duidelijkheid wilt dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 21-02-2024.

De volgende aanvragen Omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 16-02-2024, Noorderhaven t.h.v. 86, Harlingen. het restaureren van de Raadhuisbrug;
 • 18-02-2024, Kluerd 8, Harlingen, het uitbreiden van de bestaande woning met een slaapkamer;
 • 19-02-2024, Noorderhaven 86, Harlingen, het herstellen van de balklaag van de zoldervloer;
 • 20-02-2024, Voorstraat 71/71A, Harlingen, het isoleren van het dak en vervangen van de kozijnen in de dakkapellen;
 • 21-02-2024, Voorstraat 76, Harlingen, het verduurzamen van het pand en het plegen van onderhoud aan de kozijnen;
 • 21-02-2024, Kimswerderweg, Perceel B 4683, Harlingen, het kappen van veertig bomen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende reguliere Omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 15-02-2024, Alde Leane 11, Wijnaldum, het kappen van twee bomen;
 • 16-02-2024, Rommelhaven 24, Harlingen, het vervangen van zonnepanelen;
 • 20-02-2024, Schritsen 49, Harlingen, het restaureren en verduurzamen van het pand;
 • 20-02-2024, Liemendijk 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 21-02-2024, Midlumerlaan 49, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

De volgende reguliere Omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • 20-02-2024, Marconistraat 11, Haringen, het bouwen van een loods.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en/of intrekken van de Omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de Omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Gemeentelijke belastingen

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2024.

Heeft u geen aanslag gemeentelijke belastingen via de post ontvangen? Dan heeft u zich mogelijk aangemeld bij ‘Mijn Overheid’ om uw aanslag digitaal te ontvangen.

 

Heeft u vragen over de WOZ waarde?

Bel (14 0517) of mail (belastingen@harlingen.nl) met de gemeente en wij helpen u verder! Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat de WOZ waarde van uw pand voor het belastingjaar 2024. Om inzicht te krijgen in de WOZ waarde kunt u, na ontvangst van de beschikking, het taxatieverslag downloaden via het WOZ-loket Harlingen: https://www.harlingen.nl/woz-waarde. U kunt hier inloggen met uw Digid of een e-mail sturen naar belastingen@harlingen.nl. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw woning of bedrijfspand.

 

Het zelf indienen van een bezwaar is eenvoudig.

U kunt per post of via belastingen@harlingen.nl een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet aan een paar eisen voldoen:

 • Binnen 6 weken indienen;
 • Naam en adres vermelden:
 • Het bezwaar moet ondertekend zijn en voorzien van een datum;
 • Aangeven waartegen u bezwaar maakt (betreffende adres);
 • Het vermelden van de reden waarom u het niet eens bent met de WOZ waarde.

 

Ter verduidelijking van het bezwaar kunt u foto’s of bijvoorbeeld een recent taxatierapport meesturen.

 

Wat levert een lagere WOZ waarde u op?

Als de WOZ waarde van uw pand bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- levert u dat een vermindering op van € 9,77 (woning) op de aanslag ozb.

 

Per 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels.

Indien u bezwaar maakt via een no-cure-no-pay bureau en uw bezwaar is gegrond (de waarde wordt verlaagd), dan ontvangt u de proceskostenvergoeding.

U moet dit bedrag overmaken aan het bureau welke u heeft ingeschakeld.

 

Voor meer informatie over de WOZ kunt u ook terecht op onze gemeentelijke pagina: www.harlingen.nl/belastingzaken

 

Gezonken vaartuigen en Weesvaartuigen

De havenmeester van Harlingen, hiertoe gemandateerd door burgemeester en wethouders, heeft in het binnenwater van de gemeente Harlingen op 10 februari 2024 diverse vaartuigen aangewezen als “gezonken vaartuig” in de zin van de Wrakkenwet en de Havenverordening Harlingen en/of als “Weesvaartuig” in de zin van artikel 3.3 van de Havenverordening Harlingen (innemen ligplaats zonder toestemming). Op betrokken vaartuigen is een vooraankondiging van verwijdering aangebracht.

 

Procedure

 • Voornoemde vaartuigen zullen op of na 04-03-2024 op last van de havenmeester worden verwijderd.

 • De eigenaren van de vaartuigen worden in de gelegenheid gesteld om hun vaartuig voor deze datum te verwijderen en/of zich te melden bij Port of Harlingen
 • Na verwijdering zal het geborgen vaartuig minimaal 14 dagen in bewaring worden genomen. Gedurende deze termijn wordt de eigenaar alsnog in de gelegenheid gesteld het vaartuig weer in het bezit te krijgen, tegen betaling van de gemaakte kosten voor berging, opslag en procedure.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Havendienst van Port of Harlingen op telefoonnummer 0517-723 300 of via e-mailadres haven@portofharlingen.nl.

 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

 

‘Bouwbalie’ open

 • Iedere woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Waddenpromenade 1 in Harlingen

 

Bewoners met bouwvragen kunnen een afspraak maken voor een fysiek spreekuur bij de ‘bouwbalie’ van de gemeente. Die vindt iedere woensdagmiddag plaats van 14.00 – 17.00 uur aan de Waddenpromenade 1 in Harlingen. Aanmelden is verplicht en kan door het algemene nummer te bellen: 140517. Bereikbaar van ma. t/m do. tussen 9.00 en 12.30 uur.

 

Lokale buslijn De Futbringer

De Futbringer is een initiatief van, voor en door Harlingers. 

Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/futbringer

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf woensdag 28 februari tot en met woensdag 6 maart 2024 is de Hoekerhof gestremd, in verband met herstellen van een rioolbreuk.
 • Vanaf maandag 29 januari tot en met vrijdag 15 maart is de Zuiderhaven (stadszijde) over het deel tussen de Grote Ossenmarkt en Brouwersstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de parkeerstrook en de kade. Het verkeer wordt omgeleid via de Brouwersstraat en de Schritsen.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Deze week in Afslag Harlingen bij Omroep Zilt

23-02-2024

HARLINGEN - Zaterdag 24 februari is er van 11.00 - 13.00 uur bij omroep Zilt een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen, Harlingenboeit.nl geeft alvast een tipje van de sluier.

Rederij Doeksen vergroent vrachtcatamaran

23-02-2024

HARLINGEN - Rederij Doeksen heeft opnieuw een substantiële stap gezet in het vergroenen van haar vloot.

Fc Harlingen nieuws week 8 - 2024

23-02-2024

HARLINGEN - Met: Fc Harlingen VR1 ontvangt de Zwaluwen en Hé! Spaar je mee?

Reacties

Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Visie-Events Visie-Events Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen TeamFRL TeamFRL Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Karsten Wonen Karsten Wonen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Milûk Milûk BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Connexa Connexa Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen CZVideoful CZVideoful Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires
Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor CZVideoful CZVideoful Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Karsten Wonen Karsten Wonen Visie-Events Visie-Events Connexa Connexa Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Haarmode Cats Haarmode Cats Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur TeamFRL TeamFRL Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Connexa Connexa Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Milûk Milûk Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen BENG Evenementen BENG Evenementen CZVideoful CZVideoful Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail TeamFRL TeamFRL Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Milûk Milûk Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Visie-Events Visie-Events BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen TeamFRL TeamFRL Karsten Wonen Karsten Wonen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Connexa Connexa Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken CZVideoful CZVideoful Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hubo-Faber Hubo-Faber Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken TeamFRL TeamFRL Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Connexa Connexa Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen