Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Verslag Algemene Beschouwingen 2023 | PvdA Harlingen

04-11-2023

HARLINGEN - De Partij van de Arbeid is trots en blij dat we na de verkiezingen als gemeenteraad met z’n allen een raadsbreed Akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten en dat we als gemeenteraad de komende jaren over een flinke financiële ruimte beschikken voor nieuw beleid.

Daar komt vanaf januari onze nieuwe vergaderwijze bij, het BOB-model. Als gemeenteraad willen we werken aan een nieuwe politieke en democratische cultuur. Tegelijkertijd weten we dat niet zo ver hiervandaan al ruim anderhalf jaar in Oekraïne een oorlog woedt die vele slachtoffers maakt en mensen doet vluchten op zoek naar een veilige plek. Maar ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen laat ons niet onberoerd. Als gemeente sta je buiten de internationale politieke ontwikkelingen, maar het heeft wel effecten op ons dagelijks bestaan. Opvang van vluchtelingen is het meest concrete wat wij in deze situatie kunnen doen.

 

Over de Begroting 2024 willen we als PvdA beginnen met de opmerking dat de leesbaarheid sterk is verbeterd, er is niet alleen minder tekst, maar vooral ook begrijpelijkere tekst. Maar dan de inhoud, want daar gaat het uiteindelijk om, wat zijn de ambities van ons gemeentebestuur? De Begroting staat vol met ambities die wij als PvdA van harte ondersteunen. Eigenlijk teveel om op te noemen. Wij beperken ons daarom tot een paar, zoals het opstellen van een uitvoeringsnota Erfgoed. Het Harlinger erfgoed staat ons na aan het hart, dus wij zijn hier blij mee.

 

Wij zijn tevreden dat het college gaat onderzoeken hoe we sport- en cultuurbeoefening met name bij kinderen en jongeren kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld via ‘Sjors Sportief en Sjors Creatief’. Je zou het ook de ‘Opgroeien in Harlingen pas’ kunnen noemen. Om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken zou een Harlinger cultuurpas volgens ons een goede zaak zijn.

 

Wij constateren tevreden dat na doorberekening van de Septembercirculaire blijkt dat de begrotingen tot en met het jaar 2027 een positief saldo laten zien. Financieel staat de gemeente er dus goed voor, er is de komende jaren volop ruimte voor nieuw beleid. Zo zouden wij graag de mogelijkheden willen verkennen naar een vrijliggend fietspad van Achlum naar Atjetille. Om ook langs de Ludingaweg een voor fietsers veilige situatie te creëren. Wij hebben begrepen dat deze beleidswens op wat we vroeger de B-lijst zouden hebben genoemd is beland. De PvdA wil graag onderzoeken wat aanleg van het fietspad zou gaan kosten. Dan kan de raad een definitieve afweging maken. De motie van CDA, PvdA, HB en D66 om dit onderzoek te regelen is aangenomen.

 

In de Harlinger Courant staat de rubriek ‘Het hemd van het lijf’, regelmatig staat daar dat de gemeente meer aandacht zou moeten schenken aan activiteiten voor de jeugd. Is er te weinig te doen voor de Harlinger jeugd of is het misschien zo dat het aanbod slechts een deel van de jeugd aantrekt? Of ligt het aan de bekendheid met de activiteiten? Kan de verbouw van de locatie van De Diamant een stimulans hierin zijn?

 

In Harlingen wordt momenteel veel gebouwd, zie de uitbreiding van de Maritieme Academie en de nieuwbouw aan de Kimswerderweg. De plannen met het Spaansenterrein worden uitgewerkt, mogelijk dat er in de toekomst ook bij de Pollendam en in het artikel 11 gebied bij Ludinga gebouwd gaat worden. Flinke bouwplannen voor de komende jaren dus. Zodat een ieder die in onze stad betaalbaar wil wonen daar meer kans voor krijgt.

 

De verdere ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en de Willemshaven juicht de PvdA toe. We zijn benieuwd naar de invulling van de plannen. Dat Fries Blauw, met veel aandacht voor Harlinger aardewerk, na een aantal jaren toch van de grond komt doet ons goed, dit is een mooie invulling van één van de loodsen op de Willemshaven.

 

Een lang gekoesterde wens is de realisatie van een openlucht zwembad. Een havenzwembad of investeren in het Harlinger strand lijken financieel dan wel technisch niet mogelijk. Daarom lijkt het de PvdA goed om binnendijks te gaan kijken wat er mogelijk is. Zodat we als raad hierover een definitieve afweging kunnen maken. Daarom heeft de PvdA samen met CDA en VVD een motie ingediend om te onderzoeken of binnendijks een goede plek te vinden is. Een zwemplek met misschien een strandje en plek voor kleine evenementen. De motie is aangenomen.

 

Ook komend jaar trekken we extra geld uit om het ambtelijk apparaat te versterken, noodzakelijk om tot een betere dienstverlening te komen en om alle ambities te kunnen realiseren. Ook gaan we meer mensen in vaste dienst nemen in plaats van gebruik te maken van dure externe inhuur. De PvdA juicht dat toe, maar verwacht dat we gezien de forse investeringen hierin ook resultaten te zien.

 

Dit alles is slechts een kleine greep uit de plannen voor komend jaar. We zijn een kleine gemeente, maar dat zou je niet zeggen gezien alle ambities! Alles overziend kan er door ons maar één conclusie getrokken worden: de Partij van de Arbeid steunt van harte de voorgestelde Begroting 2024. Wij wensen het college en onze ambtenaren met de uitvoering veel succes toe.

 

Samen verder met Harlingen!

PvdA-fractie Harlingen, Edwin Helvrich, Welmoed Konst, Jacqueline Huizenga en Greet Stoker.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Reacties

Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen CZVideoful CZVideoful Visie Events Visie Events Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Connexa Connexa Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hubo-Faber Hubo-Faber Zensa Moda Zensa Moda Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen TeamFRL TeamFRL Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Haarmode Cats Haarmode Cats Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken
Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen TeamFRL TeamFRL Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Zensa Moda Zensa Moda Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Connexa Connexa Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE CZVideoful CZVideoful Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Visie Events Visie Events Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Copini Opticiëns Copini Opticiëns Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Haarmode Cats Haarmode Cats Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Connexa Connexa Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires CZVideoful CZVideoful Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber TeamFRL TeamFRL Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie CZVideoful CZVideoful Connexa Connexa Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen TeamFRL TeamFRL Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Visie Events Visie Events Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Haarmode Cats Haarmode Cats BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events