Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Verslag Algemene Beschouwingen 2023 | PvdA Harlingen

04-11-2023

HARLINGEN - De Partij van de Arbeid is trots en blij dat we na de verkiezingen als gemeenteraad met z’n allen een raadsbreed Akkoord op hoofdlijnen hebben gesloten en dat we als gemeenteraad de komende jaren over een flinke financiële ruimte beschikken voor nieuw beleid.

Daar komt vanaf januari onze nieuwe vergaderwijze bij, het BOB-model. Als gemeenteraad willen we werken aan een nieuwe politieke en democratische cultuur. Tegelijkertijd weten we dat niet zo ver hiervandaan al ruim anderhalf jaar in Oekraïne een oorlog woedt die vele slachtoffers maakt en mensen doet vluchten op zoek naar een veilige plek. Maar ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen laat ons niet onberoerd. Als gemeente sta je buiten de internationale politieke ontwikkelingen, maar het heeft wel effecten op ons dagelijks bestaan. Opvang van vluchtelingen is het meest concrete wat wij in deze situatie kunnen doen.

 

Over de Begroting 2024 willen we als PvdA beginnen met de opmerking dat de leesbaarheid sterk is verbeterd, er is niet alleen minder tekst, maar vooral ook begrijpelijkere tekst. Maar dan de inhoud, want daar gaat het uiteindelijk om, wat zijn de ambities van ons gemeentebestuur? De Begroting staat vol met ambities die wij als PvdA van harte ondersteunen. Eigenlijk teveel om op te noemen. Wij beperken ons daarom tot een paar, zoals het opstellen van een uitvoeringsnota Erfgoed. Het Harlinger erfgoed staat ons na aan het hart, dus wij zijn hier blij mee.

 

Wij zijn tevreden dat het college gaat onderzoeken hoe we sport- en cultuurbeoefening met name bij kinderen en jongeren kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld via ‘Sjors Sportief en Sjors Creatief’. Je zou het ook de ‘Opgroeien in Harlingen pas’ kunnen noemen. Om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken zou een Harlinger cultuurpas volgens ons een goede zaak zijn.

 

Wij constateren tevreden dat na doorberekening van de Septembercirculaire blijkt dat de begrotingen tot en met het jaar 2027 een positief saldo laten zien. Financieel staat de gemeente er dus goed voor, er is de komende jaren volop ruimte voor nieuw beleid. Zo zouden wij graag de mogelijkheden willen verkennen naar een vrijliggend fietspad van Achlum naar Atjetille. Om ook langs de Ludingaweg een voor fietsers veilige situatie te creëren. Wij hebben begrepen dat deze beleidswens op wat we vroeger de B-lijst zouden hebben genoemd is beland. De PvdA wil graag onderzoeken wat aanleg van het fietspad zou gaan kosten. Dan kan de raad een definitieve afweging maken. De motie van CDA, PvdA, HB en D66 om dit onderzoek te regelen is aangenomen.

 

In de Harlinger Courant staat de rubriek ‘Het hemd van het lijf’, regelmatig staat daar dat de gemeente meer aandacht zou moeten schenken aan activiteiten voor de jeugd. Is er te weinig te doen voor de Harlinger jeugd of is het misschien zo dat het aanbod slechts een deel van de jeugd aantrekt? Of ligt het aan de bekendheid met de activiteiten? Kan de verbouw van de locatie van De Diamant een stimulans hierin zijn?

 

In Harlingen wordt momenteel veel gebouwd, zie de uitbreiding van de Maritieme Academie en de nieuwbouw aan de Kimswerderweg. De plannen met het Spaansenterrein worden uitgewerkt, mogelijk dat er in de toekomst ook bij de Pollendam en in het artikel 11 gebied bij Ludinga gebouwd gaat worden. Flinke bouwplannen voor de komende jaren dus. Zodat een ieder die in onze stad betaalbaar wil wonen daar meer kans voor krijgt.

 

De verdere ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en de Willemshaven juicht de PvdA toe. We zijn benieuwd naar de invulling van de plannen. Dat Fries Blauw, met veel aandacht voor Harlinger aardewerk, na een aantal jaren toch van de grond komt doet ons goed, dit is een mooie invulling van één van de loodsen op de Willemshaven.

 

Een lang gekoesterde wens is de realisatie van een openlucht zwembad. Een havenzwembad of investeren in het Harlinger strand lijken financieel dan wel technisch niet mogelijk. Daarom lijkt het de PvdA goed om binnendijks te gaan kijken wat er mogelijk is. Zodat we als raad hierover een definitieve afweging kunnen maken. Daarom heeft de PvdA samen met CDA en VVD een motie ingediend om te onderzoeken of binnendijks een goede plek te vinden is. Een zwemplek met misschien een strandje en plek voor kleine evenementen. De motie is aangenomen.

 

Ook komend jaar trekken we extra geld uit om het ambtelijk apparaat te versterken, noodzakelijk om tot een betere dienstverlening te komen en om alle ambities te kunnen realiseren. Ook gaan we meer mensen in vaste dienst nemen in plaats van gebruik te maken van dure externe inhuur. De PvdA juicht dat toe, maar verwacht dat we gezien de forse investeringen hierin ook resultaten te zien.

 

Dit alles is slechts een kleine greep uit de plannen voor komend jaar. We zijn een kleine gemeente, maar dat zou je niet zeggen gezien alle ambities! Alles overziend kan er door ons maar één conclusie getrokken worden: de Partij van de Arbeid steunt van harte de voorgestelde Begroting 2024. Wij wensen het college en onze ambtenaren met de uitvoering veel succes toe.

 

Samen verder met Harlingen!

PvdA-fractie Harlingen, Edwin Helvrich, Welmoed Konst, Jacqueline Huizenga en Greet Stoker.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Reacties

Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Connexa Connexa Copini Opticiëns Copini Opticiëns Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Milûk Milûk CZVideoful CZVideoful Firma Sijtsma Firma Sijtsma Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Karsten Wonen Karsten Wonen Visie-Events Visie-Events Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Firma Sijtsma Firma Sijtsma Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok CZVideoful CZVideoful IJssalon Min12 IJssalon Min12 Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Connexa Connexa Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie-Events Visie-Events Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zensa Moda Zensa Moda Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen TeamFRL TeamFRL
Visie-Events Visie-Events Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE TeamFRL TeamFRL Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Milûk Milûk Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful Firma Sijtsma Firma Sijtsma Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zensa Moda Zensa Moda
Visie-Events Visie-Events Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber BENG Evenementen BENG Evenementen Connexa Connexa Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Milûk Milûk Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas IJssalon Min12 IJssalon Min12 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Firma Sijtsma Firma Sijtsma Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen
Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Hubo-Faber Hubo-Faber Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie