Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 51 - 2023

22-12-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 18 t/m 22 december 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 10-12-2023, Rotaryclub Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van het Engelse Tuin Feest op 27 april 2024.

 • 10-12-2023, A.S. Berwers, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens het Engelse Tuin Feest op 27 april 2024.
 • 14-12-2023, H. Cornelisse, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank in Entrepotgebouw op 9-2-2024 en 10-2-2024.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 19-12-2023, H. Cornelisse, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank in Entrepotgebouw op 9-2-2024 en 10-2-2024.
 • 19-12-2023, Stichting Filmfestival Harlingen, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens het filmfestival Harlingen van 19 januari 2024 tot en met 21 januari 2024 in de voormalige Midlumerlaankerk op het perceel Midlumerlaan 24 te Harlingen.
 • 19-12-2023, Lionsclub Franeker-Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van de Harlinger Nieuwjaarsduik 2024.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor dient u binnen 6 weken na de datum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Voorlopige voorziening

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet wilt afwachten en snel duidelijkheid wilt dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 20-12-2023.

De volgende aanvragen Omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 15-12-2023, Grote Bredeplaats 18, Harlingen, het realiseren van een woning;
 • 18-12-2023, Grote Kerkstraat 23, Harlingen, het terugbrengen van de dakkapel in oude staat en het plaatsen van drie dakramen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende reguliere Omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • 07-12-2023, Voorstraat 38, Harlingen, het aanbrengen van gevelreclame;
 • 14-12-2023, Ludingaweg 4, Harlingen, het tijdelijk plaatsen van een kleine windmolen;
 • 14-12-2023, Voorstraat 68, Harlingen, het kappen van een kastanjeboom.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en/of intrekken van de Omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de Omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende uitgebreide Omgevingsvergunning is verleend:

 • 14-12-2023 Rijksweg 11, Midlum, het veranderen van de inrichting.

 

De volgende uitgebreide ontwerp-Omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • 18-12-2023, Droogstraat 14, Harlingen, het realiseren van drie appartementen;
 • 18-12-2023, Rijksweg 11, Midlum, een ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunningen, onderdeel milieu.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-12-2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzagelegging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Kerstboominzameling 2024

Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Harlingen direct na de jaarwisseling een inzameling van kerstbomen. Hiermee hoopt de gemeente het verbranden van kerstbomen tegen te gaan en te voorkomen dat de bomen als "zwerfvuil" in bermen, op straat of in de plantsoenen belanden.  Zie voor meer informatie www.harlingen.nl.

 

Ophalen grote hoeveelheden ingezamelde kerstbomen

Ligt er op een adres een grote hoeveelheid aan ingezamelde kerstbomen (meer dan 20 kerstbomen)? Geef dan telefonisch aan de gemeente Harlingen door wat de hoeveelheid kerstbomen is en de locatie hiervan. De kerstbomen worden ter plaatse opgehaald op donderdag 4 of vrijdag 5 januari 2024. Telefonisch aanmelden kan tot en met woensdag 3 januari 2024. De loten en bonnetjes worden in een enveloppe op de ophaallocatie in de brievenbus gestopt of persoonlijk overhandigd. Deze actie geldt alleen voor kerstbomen van particulieren. De gemeente Harlingen is bereikbaar via telefoonnummer 0517-492289.

 

Loterij

Voor het inleveren van kerstbomen geeft de gemeente per boom een lot en een waardebon van € 0,60. De waardebonnen zijn tot 15 februari 2024 in te leveren bij Top1Toys in Harlingen. Iedere inwoner van gemeente Harlingen kan hieraan deelnemen. In de loterij worden drie geldprijzen verloot. De trekking vindt plaats op dinsdag 9 januari 2024. De uitslag wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente Harlingen en de Harlinger Courant van 12 januari 2024. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 18 januari 2024.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Saltryp’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 27 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Saltryp’ ter inzage ligt. Voor meer informatie www.overheid.nl.

 

Onherroepelijke plannen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de volgende plannen onherroepelijk zijn geworden:

 • het wijzigingsplan Ludingaweg 31;
 • het bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3.

Deze onherroepelijke plannen kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Verleng uw parkeervergunning tijdig!

De kentekenhouders van parkeervergunningen kunnen hun vergunning(en) voor 2024 verlengen of in verband met de komende wijzigingen in ons parkeerbeleid, opnieuw aanvragen. Dit kan via het Digitaal Loket Parkeren. Via onze website: parkeervergunningen.harlingen.nl kunt u bij dit loket komen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Lukt dit niet, dan kunt u voor de verlenging of aanvraag een afspraak maken bij het Klantcontactcentrum (harlingen.nl/afspraak-maken). Check op onze website welke documenten nodig zijn.

 

‘Bouwbalie’ open

 • Iedere woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Waddenpromenade 1 in Harlingen

 

Bewoners met bouwvragen kunnen een afspraak maken voor een fysiek spreekuur bij de ‘bouwbalie’ van de gemeente. Die vindt iedere woensdagmiddag plaats van 14.00 – 17.00 uur aan de Waddenpromenade 1 in Harlingen. Aanmelden is verplicht en kan door het algemene nummer te bellen: 140517. Bereikbaar van ma. t/m do. tussen 9.00 en 12.30 uur.

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2024

Gemeente Harlingen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17 in Harlingen.

 

Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ina Sjerps en de uitreiking van de Harlinger Boei en de Hotze Schuiltrofee, luiden we samen het nieuwe jaar in onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Lokale buslijn De Futbringer

De Futbringer is een initiatief van, voor en door Harlingers. 

Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/futbringer

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Harlingen, Zuiderhaven, Havenbrug, geen bediening in verband met werkzaamheden geldt het volgende: Geen bediening Havenbrug te Harlingen, Dit geldt vanaf maandag 8 januari tot en met vrijdag 23 februari 2024.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Kampioenswedstrijd Jongens A: VVH tegen Set-Up IJsselmuiden, Kampioen of niet?

22-12-2023

`HARLINGEN - Zo, wat zijn er weer stappen gezet dit seizoen!

Kerstgroet van burgemeester Ina Sjerps

22-12-2023

HARLINGEN - Burgemeester Ina Sjerps heeft een kerstgroet opgenomen voor alle inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Storm Pia raast over Harlingen

22-12-2023

HARLINGEN - Donderdagavond werden de kades van het Willemshaven gebied overspoeld door het woeste water, dat als gevolg van de krachtige storm Pia onstuimig tekeerging.

Reacties

Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie BENG Evenementen BENG Evenementen TeamFRL TeamFRL Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok CZVideoful CZVideoful Hubo-Faber Hubo-Faber Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Visie-Events Visie-Events
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Visie-Events Visie-Events CZVideoful CZVideoful Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber TeamFRL TeamFRL Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Connexa Connexa Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen
Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE CZVideoful CZVideoful Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken TeamFRL TeamFRL Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie-Events Visie-Events Connexa Connexa Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hubo-Faber Hubo-Faber
Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns TeamFRL TeamFRL Visie-Events Visie-Events CZVideoful CZVideoful Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Connexa Connexa Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Zensa Moda Zensa Moda
Zensa Moda Zensa Moda Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Connexa Connexa Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen