Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 51 - 2023

22-12-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 18 t/m 22 december 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 10-12-2023, Rotaryclub Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van het Engelse Tuin Feest op 27 april 2024.

 • 10-12-2023, A.S. Berwers, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens het Engelse Tuin Feest op 27 april 2024.
 • 14-12-2023, H. Cornelisse, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank in Entrepotgebouw op 9-2-2024 en 10-2-2024.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 19-12-2023, H. Cornelisse, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank in Entrepotgebouw op 9-2-2024 en 10-2-2024.
 • 19-12-2023, Stichting Filmfestival Harlingen, Ontheffing voor artikel 35 van de Alcoholwet, voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens het filmfestival Harlingen van 19 januari 2024 tot en met 21 januari 2024 in de voormalige Midlumerlaankerk op het perceel Midlumerlaan 24 te Harlingen.
 • 19-12-2023, Lionsclub Franeker-Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van de Harlinger Nieuwjaarsduik 2024.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor dient u binnen 6 weken na de datum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Voorlopige voorziening

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet wilt afwachten en snel duidelijkheid wilt dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 20-12-2023.

De volgende aanvragen Omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 15-12-2023, Grote Bredeplaats 18, Harlingen, het realiseren van een woning;
 • 18-12-2023, Grote Kerkstraat 23, Harlingen, het terugbrengen van de dakkapel in oude staat en het plaatsen van drie dakramen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende reguliere Omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • 07-12-2023, Voorstraat 38, Harlingen, het aanbrengen van gevelreclame;
 • 14-12-2023, Ludingaweg 4, Harlingen, het tijdelijk plaatsen van een kleine windmolen;
 • 14-12-2023, Voorstraat 68, Harlingen, het kappen van een kastanjeboom.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en/of intrekken van de Omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de Omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende uitgebreide Omgevingsvergunning is verleend:

 • 14-12-2023 Rijksweg 11, Midlum, het veranderen van de inrichting.

 

De volgende uitgebreide ontwerp-Omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • 18-12-2023, Droogstraat 14, Harlingen, het realiseren van drie appartementen;
 • 18-12-2023, Rijksweg 11, Midlum, een ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunningen, onderdeel milieu.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-12-2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzagelegging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Kerstboominzameling 2024

Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Harlingen direct na de jaarwisseling een inzameling van kerstbomen. Hiermee hoopt de gemeente het verbranden van kerstbomen tegen te gaan en te voorkomen dat de bomen als "zwerfvuil" in bermen, op straat of in de plantsoenen belanden.  Zie voor meer informatie www.harlingen.nl.

 

Ophalen grote hoeveelheden ingezamelde kerstbomen

Ligt er op een adres een grote hoeveelheid aan ingezamelde kerstbomen (meer dan 20 kerstbomen)? Geef dan telefonisch aan de gemeente Harlingen door wat de hoeveelheid kerstbomen is en de locatie hiervan. De kerstbomen worden ter plaatse opgehaald op donderdag 4 of vrijdag 5 januari 2024. Telefonisch aanmelden kan tot en met woensdag 3 januari 2024. De loten en bonnetjes worden in een enveloppe op de ophaallocatie in de brievenbus gestopt of persoonlijk overhandigd. Deze actie geldt alleen voor kerstbomen van particulieren. De gemeente Harlingen is bereikbaar via telefoonnummer 0517-492289.

 

Loterij

Voor het inleveren van kerstbomen geeft de gemeente per boom een lot en een waardebon van € 0,60. De waardebonnen zijn tot 15 februari 2024 in te leveren bij Top1Toys in Harlingen. Iedere inwoner van gemeente Harlingen kan hieraan deelnemen. In de loterij worden drie geldprijzen verloot. De trekking vindt plaats op dinsdag 9 januari 2024. De uitslag wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente Harlingen en de Harlinger Courant van 12 januari 2024. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 18 januari 2024.

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Saltryp’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 27 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Saltryp’ ter inzage ligt. Voor meer informatie www.overheid.nl.

 

Onherroepelijke plannen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de volgende plannen onherroepelijk zijn geworden:

 • het wijzigingsplan Ludingaweg 31;
 • het bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3.

Deze onherroepelijke plannen kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Verleng uw parkeervergunning tijdig!

De kentekenhouders van parkeervergunningen kunnen hun vergunning(en) voor 2024 verlengen of in verband met de komende wijzigingen in ons parkeerbeleid, opnieuw aanvragen. Dit kan via het Digitaal Loket Parkeren. Via onze website: parkeervergunningen.harlingen.nl kunt u bij dit loket komen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Lukt dit niet, dan kunt u voor de verlenging of aanvraag een afspraak maken bij het Klantcontactcentrum (harlingen.nl/afspraak-maken). Check op onze website welke documenten nodig zijn.

 

‘Bouwbalie’ open

 • Iedere woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Waddenpromenade 1 in Harlingen

 

Bewoners met bouwvragen kunnen een afspraak maken voor een fysiek spreekuur bij de ‘bouwbalie’ van de gemeente. Die vindt iedere woensdagmiddag plaats van 14.00 – 17.00 uur aan de Waddenpromenade 1 in Harlingen. Aanmelden is verplicht en kan door het algemene nummer te bellen: 140517. Bereikbaar van ma. t/m do. tussen 9.00 en 12.30 uur.

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2024

Gemeente Harlingen nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17 in Harlingen.

 

Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ina Sjerps en de uitreiking van de Harlinger Boei en de Hotze Schuiltrofee, luiden we samen het nieuwe jaar in onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Lokale buslijn De Futbringer

De Futbringer is een initiatief van, voor en door Harlingers. 

Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/futbringer

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Harlingen, Zuiderhaven, Havenbrug, geen bediening in verband met werkzaamheden geldt het volgende: Geen bediening Havenbrug te Harlingen, Dit geldt vanaf maandag 8 januari tot en met vrijdag 23 februari 2024.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Kampioenswedstrijd Jongens A: VVH tegen Set-Up IJsselmuiden, Kampioen of niet?

22-12-2023

`HARLINGEN - Zo, wat zijn er weer stappen gezet dit seizoen!

Kerstgroet van burgemeester Ina Sjerps

22-12-2023

HARLINGEN - Burgemeester Ina Sjerps heeft een kerstgroet opgenomen voor alle inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

Storm Pia raast over Harlingen

22-12-2023

HARLINGEN - Donderdagavond werden de kades van het Willemshaven gebied overspoeld door het woeste water, dat als gevolg van de krachtige storm Pia onstuimig tekeerging.

Reacties

Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen TeamFRL TeamFRL Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns Milûk Milûk Firma Sijtsma Firma Sijtsma Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Visie-Events Visie-Events Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber
Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis TeamFRL TeamFRL Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE CZVideoful CZVideoful Haarmode Cats Haarmode Cats Connexa Connexa Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Milûk Milûk Hubo-Faber Hubo-Faber Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Firma Sijtsma Firma Sijtsma Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Hubo-Faber Hubo-Faber CZVideoful CZVideoful Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Connexa Connexa Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot TeamFRL TeamFRL Zensa Moda Zensa Moda Copini Opticiëns Copini Opticiëns IJssalon Min12 IJssalon Min12 Firma Sijtsma Firma Sijtsma Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Milûk Milûk
Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Visie-Events Visie-Events TeamFRL TeamFRL Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Firma Sijtsma Firma Sijtsma Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje CZVideoful CZVideoful Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Visie-Events Visie-Events Connexa Connexa Milûk Milûk Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Firma Sijtsma Firma Sijtsma Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok CZVideoful CZVideoful BENG Evenementen BENG Evenementen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor