Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 48 - 2022

01-12-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 27 november t/m 1 december 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 23-11-2023, BENG Evenementen, evenementenvergunning voor het organiseren van de Zoutsloter Kerstmarkt 2023 op 9 december 2023 van 15:00 uur tot 21:00 uur.
 • 23-11-2023, BENG Evenementen, Ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Zoutsloter Kerstmarkt op 9 december van 15:00 uur tot 21:00 uur.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met een besluit dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor dient u binnen 6 weken na de datum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Voorlopige voorziening

Als u de beslissing op het bezwaarschrift niet wilt afwachten en snel duidelijkheid wilt dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 29-11-2023.

De volgende aanvragen Omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 23-11-2023, Droogstraat, Perceel A 5646, Harlingen, het verbouwen, verduurzamen en realiseren van een woning;
 • 24-11-2023, Ludingaweg 31, Harlingen, het uitbreiden van bestaand vogelverblijf;
 • 27-11-2023, Zoutsloot 9, Harlingen, het vervangen van het dak en het plegen van onderhoud aan metstel- en voegwerk;
 • 29-11-2023, Noorderkade 31, Harlingen, het plaatsen van een mantelzorgwoning;
 • 29-11-2023, Voorstraat 38, Harlingen, het aanbrengen van gevelreclame.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende reguliere Omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • 29-11-2023, Brouwersstraat 26, Harlingen, het vervangen van twee trappen;
 • 29-11-2023, Lanen 38, Harlingen, het vervangen/plaatsen van dakramen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en/of intrekken van de Omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de Omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Informatieve Raadscommissie 7 december 2023

Op donderdag 7 december vindt er om 19.30 uur een informatieve raadscommissie plaats.

De gemeente Harlingen is bezig met het opstellen van een evenementenvisie. In dat kader is er ingezet op participatie onder inwoners en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad bijgepraat over het proces en de opgehaalde opbrengsten.

 

Publiek kan de vergaderingen bijwonen of volgen via de livestream op de website: www.harlingen.nl. Hier kunt u ook de agenda van de vergaderingen vinden.

 

Raadscommissie 6 december 2023 en Raadsvergadering 20 december 2023

In de raadscommissie van woensdag 6 december 2023, aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Harlingen 2023
 • Regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd wonen’
 • Integraal Veiligheidsplan gemeente Harlingen 2024-2027
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling VRF
 • Legesverordening 2024
 • Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Harlingen 2024
 • Verordening Uitvoering en Handhaving Omgevingsrecht Harlingen
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente Harlingen 2024
 • Aanvraag Congres KIMO
 • Instructie griffier en mandaatbesluit
 • Indienen wensen en bedenkingen implementatieplan businesscase werkleerbedrijf Emptatec
 • Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording gemeente Harlingen 2023
 • Misbruik en oneigenlijk gebruik
 • Fraude-risico analyse 2023 gemeente Harlingen
 • Begrotingswijzigingen december 2023

 

De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro (site:harlingen, e-mail: burger, wachtwoord:burger)

 

In de Raadsvergadering van woensdag 20 december aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. Publiek kan de vergaderingen bijwonen of volgen via de livestream op de website: www.harlingen.nl Hier kunt u ook de agenda van de vergaderingen vinden. Wilt u inspreken? Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 4 december aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.

 

Informatieavond The Great Bubble Barrier.

Op 12 december 2023 is van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond van gemeente Harlingen en The Great Bubble Barrier. In opdracht van gemeente Harlingen gaat The Great Bubble Barrier een bellenscherm plaatsen in het Van Harinxmakanaal. De informatieavond wordt gehouden in de Raadzaal in het Stadhuis, Noorderhaven 86, 8861 AP te Harlingen. Aanmelden kan via aanmelden@harlingen.nl. Bekijk onze website voor meer informatie.

 

Gezonken vaartuigen en Weesvaartuigen

De havenmeester van Harlingen, hiertoe gemandateerd door burgemeester en wethouders, heeft in het binnenwater van de gemeente Harlingen diverse vaartuigen aangewezen als “gezonken vaartuig” in de zin van de Wrakkenwet en de Havenverordening Harlingen en/of als “Weesvaartuig” in de zin van artikel 3.3 van de Havenverordening Harlingen (innemen ligplaats zonder toestemming).

 

Procedure

 • Voornoemde vaartuigen zullen op of na 08-12-2023 op last van de havenmeester worden verwijderd.
 • De eigenaren van de vaartuigen worden in de gelegenheid gesteld om hun vaartuig voor deze datum te verwijderen en/of zich te melden bij Port of Harlingen
 • Na verwijdering zal het geborgen vaartuig minimaal 14 dagen in bewaring worden genomen. Gedurende deze termijn wordt de eigenaar alsnog in de gelegenheid gesteld het vaartuig weer in het bezit te krijgen, tegen betaling van de gemaakte kosten voor berging, opslag en procedure.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Havendienst van Port of Harlingen op telefoonnummer 0517-723 300 of via e-mailadres haven@portofharlingen.nl.

 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".

 

‘Bouwbalie’ open

 • Iedere woensdagmiddag 14.00 – 17.00 uur
 • Locatie: Waddenpromenade 1 in Harlingen

 

Bewoners met bouwvragen kunnen een afspraak maken voor een fysiek spreekuur bij de ‘bouwbalie’ van de gemeente. Die vindt iedere woensdagmiddag plaats van 14.00 – 17.00 uur aan de Waddenpromenade 1 in Harlingen. Aanmelden is verplicht en kan door het algemene nummer te bellen: 140517. Bereikbaar van ma. t/m do. tussen 9.00 en 12.30 uur.

 

 

Lokale buslijn De Futbringer

De Futbringer is een initiatief van, voor en door Harlingers. 

Kijk voor meer informatie op www.harlingen.nl/futbringer

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • In de week van 4 tot en met 8 december 2023 worden beide bruggen bij de Tjerk Hiddessluizen weggehaald en vervangen door tijdelijke bruggen. De weg en vaarweg zijn dan afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen er wel altijd langs, via tijdelijke voetgangersbruggen over het sluisterrein. Brommobielen kunnen omrijden via de Koningsbrug. Als de tijdelijke bruggen geïnstalleerd zijn, kan al het wegverkeer er weer langs.
 • Vanaf maandag 9 oktober tot en met 22 december 2023 zijn de Barkstraat, Brikstraat en de Bomstraat afgesloten voor verkeer in verband met herinrichtingswerkzaamheden. Dit is onderdeel van een groter project. In 2024 wordt de rest uitgevoerd. Volgt een nieuwe stremmingsmelding.
 • Harlingen, Zuiderhaven, Havenbrug, geen bediening in verband met werkzaamheden geldt het volgende: Geen bediening Havenbrug te Harlingen, Dit geldt vanaf maandag 8 januari tot en met vrijdag 23 februari 2024.

Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Spinningmarathon bij Anytime Fitness tbv KWF

01-12-2023

HARLINGEN - Volgend jaar 6 juni gaat Sieta van der Meulen (fanatiek wielrenster en lid van Anytime Fitness) de Alpe d’ Huez, de Nederlandse berg, fietsend beklimmen tijdens Alpe d’HuZes.

Bekijk hoeveel toeslag je in 2024 kunt krijgen

01-12-2023

HARLINGEN - Per 1 januari veranderen de bedragen van de toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Ambities centraal tijdens Regio Deal Dag Noardwest-Fryslân

01-12-2023

HARLINGEN - Regionale samenwerking biedt kansen en mogelijkheden.

Reacties

Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Milûk Milûk Visie-Events Visie-Events TeamFRL TeamFRL Haarmode Cats Haarmode Cats Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Connexa Connexa Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Firma Sijtsma Firma Sijtsma Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Visie-Events Visie-Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen CZVideoful CZVideoful Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Karsten Wonen Karsten Wonen TeamFRL TeamFRL BENG Evenementen BENG Evenementen Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Firma Sijtsma Firma Sijtsma Connexa Connexa Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Milûk Milûk Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor
Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Visie-Events Visie-Events Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zensa Moda Zensa Moda Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Firma Sijtsma Firma Sijtsma CZVideoful CZVideoful Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Connexa Connexa Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Museum Het Hannemahuis Museum Het Hannemahuis Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen CZVideoful CZVideoful Connexa Connexa Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Milûk Milûk Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Firma Sijtsma Firma Sijtsma Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Hubo-Faber Hubo-Faber Visie-Events Visie-Events Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Connexa Connexa Milûk Milûk Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hubo-Faber Hubo-Faber Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok