Beschrijving

We organiseren activiteiten voor doen en ontmoeten en bieden diverse dagbestedingsmogelijkheden aan. Tegelijkertijd leggen we verbindingen met verschillende andere initiatieven in Harlingen. Nieuw Zuid is een levendige locatie met een sociaal, innovatief en maatschappelijk karakter waar iedereen welkom is.

 

Doen en ontmoeten

Nieuw Zuid is het project dat zich richt op de buurt in Harlingen, en wordt geleid door en voor de bewoners. We organiseren activiteiten voor doen en ontmoeten en bieden een breed scala aan dagbestedingsmogelijkheden aan. Tegelijkertijd zijn we verbonden met diverse andere initiatieven in Harlingen. De gemeente Harlingen ondersteunt Nieuw Zuid door bewoners en organisaties de kans te geven om activiteiten te ontwikkelen die de buurt ten goede komen in en rondom het gebouw van Nieuw Zuid.

 

Connexa is door de gemeente aangesteld als kwartiermaker, met ondersteuning van vrijwilligers en organisaties in het sociale domein. Wijkbewoners en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

 

Hoe werkt het?

U draagt ideeën aan, waarna we gezamenlijk beoordelen of ze uitvoerbaar zijn. Vervolgens kan er een plan worden opgesteld op basis van uw ideeën. Het streven is om dit plan uit te voeren met ondersteuning van vrijwilligers en er een succesvolle activiteit van te maken.

 

 

Terug naar Organisaties