Connexa

Connexa is een welzijnsorganisatie actief in Waadhoeke en Harlingen.

Cursus | Workshop Educatie Jeugd

Contact

info@connexa.nl

0517 - 393750

www.connexa.nl

Beschrijving

Samen met jou streven we naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. We bieden ondersteuning bij diverse vragen en brengen je in contact met anderen die je kunnen helpen om je doelen te bereiken. Samen zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen gehoord en gewaardeerd wordt. Onze diensten zijn vraaggericht, maar we organiseren ook verschillende activiteiten voor ouderen, jongeren, mantelzorgers en vrijwilligers waar je aan kunt deelnemen. Benieuwd? Kom gerust langs!
 
Connexa streeft ernaar maatschappelijke en sociale meerwaarde toe te voegen aan de samenleving. Onze welzijnsdiensten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. We richten ons op diverse vraagstukken binnen het sociaal domein:
 
  • Het bieden van een goede start in het leven voor de jeugd.
  • Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en het stimuleren van wederkerigheid.
  • Het voorkomen en verminderen van armoede.
  • Het bevorderen van participatie en betrokkenheid in de samenleving.
 
Connexa verbindt inwoners, regionale partners en vraagstukken om samen een krachtig netwerk op te bouwen en te onderhouden. Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen zelfredzaam zijn en elkaar ondersteunen.
 
Je kunt bij ons terecht voor vragen over mantelzorg, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, ouderenwerk en vele andere onderwerpen.
Terug naar Organisaties