Jingle Bell Dok Kerstborrel XXL

Jingle Bell Dok Kerstborrel XXL

Kom samen feesten in de winterse sferen van ‘Jingle Bell Dok!’ Kerstborrel XXL!
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
RSH & Trebol presents:

RSH & Trebol presents:

Zaterdag 26 oktober: Harlinger middag & Sloopfeest!
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Stichting Harlingen Open Golf is op zoek naar nieuwe bestuursleden met passie voor de sport!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Vanaf 1 april kunnen de Willem Barentsz-werf en ook de Witte Swaen weer bezocht worden.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Wad'n Partij over het Ecorysrapport

09-07-2019

HARLINGEN - Woensdag 3 juli j.l. is het Ecorysrapport over de gevolgen van een sluiting van de afvaloven in de gemeenteraad behandeld.

Door Wad'n Partij - Wim Wildeboer

 

Voor uw beeld- en meningsvorming kan het interessant zijn om kennis te nemen van de inbreng namens de Wad'n Partij Harlingen door ons raadslid Wim Wildeboer. Onderstaand treft u die aan.

 

Ecorys

Voorzitter,

 

De Wadnpartij is blij met dit rapport. Het biedt een goede, inventariserende basis voor verder onderzoek en daaropvolgend gedegen debat over de REC. We hebben wel de nodige kanttekeningen, want niets en niemand is volmaakt, maar eerst even het grote kader. Die kanttekeningen kom ik straks op.

Voorheen was het zo dat als je zei dat de afvaloven dicht moest, dat er door REC-aanhangers geroepen werd: dat kan helemaal niet, hij staat er en gaat niet meer weg. De argumentatie van beide kanten kwam al gauw neer op een simpel welles-niettes. Daar zat voor ons de aanleiding om vorig jaar juli die motie in te dienen die uiteindelijk leidde tot het nu op tafel liggende rapport.

Voorstanders van de afvaloven proberen dit rapport nu te gebruiken om te zeggen, zie je wel, hij kan niet dicht, dus laten we nu maar ophouden met die hele REC-discussie. Zoiets noem je: de wens is de vader van de gedachte. Voorstanders van de REC willen inderdaad al jaren dat we niet langer over dat ding praten. Zoiets noem je: struisvogelpolitiek. Want er niet over praten verandert niets aan de feiten. En die zijn, dat iedere nieuwe storing en iedere nieuwe gifuitstoot ons er weer met de neus op drukt dat de bouw van de afvaloven een historische blunder is geweest van coalitie en college uit de jaren voor 2010. En je kop in het zand steken verandert daar niets aan.

Bovendien gaan ondertussen de ontwikkelingen door. Sinds het verschijnen van het Ecorys-rapport in maart, wat aanleiding is tot dit debat, zijn er twee zeer belangwekkende uitspraken geweest van de Raad van State, over zoutzuur en stikstof. Daar kom ik ook nog op terug.

En daarnaast heeft vorige week de Europese Commissie ook weer nieuwe uitspraken gedaan over het terugdringen van de zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen. Bedrijven die stoffen uitstoten die onder die noemer vallen moeten hun uiterste best doen die uitstoot terug te brengen tot…... NUL. En dat is ongeacht de vergunningen waarmee ze nu draaien. Ook daar kom ik nog op terug.

I.t.t. wat de REC-voorstanders ons willen doen geloven voorzitter, en dit is tamelijk essentieel, biedt het Ecorys-rapport ons juist bouwstenen voor voortgaand onderzoek en voortgaand debat. En die twee uitspraken van de Raad van State voegen daar het hunne aan toe. Uitspraken die het resultaat zijn van jarenlang vechten door de Stichting Afvaloven Nee. Jaren waarin ze zo ongeveer voor gek zijn verklaard. Ze hebben doorgezet en ze hebben glansrijk gewonnen. En er lopen nog enkele zaken bij de Raad van State, maar daar mogen we nu natuurlijk niet op vooruit lopen. Daar komen we wel op terug als de uitspraak daar is. Ik zei het al, dit Ecorys rapport is niet het eind, maar slechts een nieuw inhoudelijk begin van het debat over de afvaloven. Niet perfect, maar wie verwacht er perfectie in zo’n moeilijk en verhit dossier. Waar het om gaat is dat we nu een aantal belangrijke zaken op een zakelijke manier op een rijtje hebben. Zodat we die nader kunnen  analyseren.

 

In de luttele drieeneenhalve maand die verstreken zijn sinds de publicatie van het Ecorysrapport zijn er zoals ik al zei, maar liefst vijf belangrijke ontwikkelingen geweest die van belang zijn in het RECdossier en die niet in het Ecorysrapport staan.

De zoutzuuruitspraak van de RvS, de stikstofuitspraak van de RvS, de aanscherping van het beleid van de provincie mbt ZZS en de uitspraak van de Europese Commissie tot nog verdergaande aanscherping van de ZZS.
Ja, dat zijn er vier. Misschien niet de belangrijkste, maar wel de ergste of opmerkelijkste heb ik voor het laatst bewaard. De manier waarop Omrin reageert op de zoutzuuruitspraak van de RvS.

Als je, als normaal mens, door de rechter ongenadig op je vingers getikt wordt, dan kruip je toch wel in je schulp, zou je denken. Zo niet Omrin. Acht jaar lang heeft de REC ILLEGAAL zo’n 60% meer zoutzuur over ons uitgestort dan waarvoor ze vergunning had. Als de hoogste rechter dat vaststelt verwacht je toch dat Omrin het boetekleed aantrekt, dat ze diep door het stof gaat en vergiffenis vraagt aan de bevolking van Harlingen en wijde omgeving. En vervolgens alsdewiedeweerga zorgt dat ze aan de normen gaat voldoen.

 Zo niet dit bijkans Maffiose overheidsbedrijf. Deze staat in de staat. Over het illegale verleden geen woord. En voor de toekomst gaat ze in gesprek met de provincie. Niet om zo snel mogelijk te voldoen aan de criteria van de vergunning, waarvan de Raad van State overduidelijk heeft vastgesteld dat die onverkort al van kracht is vanaf dag 1 dat de REC is gaan draaien, maar om een nieuwe vergunning te vragen die meer ruimte biedt. Dus om onder de rechterlijke uitspraak en de geldende vergunningen uit te komen. Ziet u het al voor u dat de eigenaar van een wietplantage op dezelfde manier zou omgaan met een rechterlijke uitspraak. Maar in de politiek-bestuurlijke constellatie van de provincie Friesland kan dit blijkbaar allemaal.

 

Ecorys heeft gemeld dat ze de briefwisseling tussen Ecorysonderzoeker Verdult en advocaat Henri Sarolea van Afvaloven Nee beschouwt als toelichting en aanvulling op hun eigen rapport. Daarmee maakt die briefwisseling dus deel uit van het rapport. En in die briefwisseling maakt Ecorys een duidelijk statement, ik citeer: Dat betekent niet dat er rondom de REC geen additionele vragen te stellen zijn.
En dat sluit dus naadloos aan op onze opvatting over dit rapport: dit is niet een afronding, maar slechts een begin. Al helemaal in combinatie met die genoemde ontwikkelingen van de afgelopen drieeneenhalve maand. Voorspellen is moeilijk, vooral van de toekomst zoals u weet, maar ik durf te voorspellen dat er waar het de REC betreft nog meer zaken aankomen bovenop die genoemde vijf.

 

Ik had gemeld dat ik nog op een paar punten terug zou komen. Eerst algemeen.

Uit dit rapport blijkt duidelijk dat Ecorys zich voor haar informatie vooral gebaseerd heeft op de Omrin-directie en daarnaast op de FUMO, GS en het college van Harlingen.

Dat doet afbreuk aan de onafhankelijkheid van dit onderzoek. Zeg ik dan dat ze niet met deze instanties had moeten praten? Natuurlijk niet. Maar ze had duidelijker moeten beseffen en laten blijken dat ze begreep welke risico’s ze daarmee nam. Onder de bewoners van de wijde omgeving van de afvaloven bestaat een enorm wantrouwen tegen deze instanties. En die is niet uit de lucht komen vallen. Omrin weet al jarenlang niet wat open en transparant communiceren inhoudt en heeft de bevolking niet alleen bestookt met gif, maar ook met hele en halve leugens. Ik hoef ze niet eens meer te noemen, iedereen kent ze. GS en FUMO hebben Omrin al die jaren de hand boven het hoofd gehouden. Ook dus niet de meest betrouwbare instantie om informatie weg te halen. Het college van Harlingen bestaat uit drie partijen die indertijd niet alleen voor de afvaloven waren, maar twee van de drie vormden in de jaren voor 2010 het college dat actief heeft meegeholpen om de REC hiernaartoe te halen. En van de simpele mogelijkheid om de bouw van de REC tegen te houden heeft ze dan ook geen gebruik gemaakt. Ik ben benieuwd hoe deze fracties er nu instaan.

Ik vraag me af of Ecorys wel beseft heeft in welk giftig wespennest ze zich stortte toen ze de onderzoeksopdracht aannam. Ik denk van niet als ik zie met welke naiviteit men zich baseert op informatie van bovengenomede instanties.

 

Dan zoals gezegd wat concrete punten uit het rapport. Gewoon maar even van voor naar achter.

Het rapport begint met een samenvatting. Dat is ietwat lastig want die vloeit uiteraard voort uit wat verderop pas wordt uitgewerkt. Maar het maakt het ook wel lekker overzichtelijk, dus ik begin ook met opmerkingen bij wat er in de samenvatting staat.

Op pag. 7 begint het al meteen met de interessante opmerking dat de REC gesloten kan worden door, ik citeer, “het niet langer voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.” Dit heeft meteen een zware lading gekregen want het staat nu vast de REC al vanaf het eerste begin niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet wat zoutzuur betreft. Daarnaast is er die stikstofuitspraak van de Raad van State waarvan mij de consequenties voor de REC nog niet duidelijk zijn en er komt nog meer aan in het kader van de bestrijding van de uitstoot van de Zeer Zorgwekkende Stoffen

Ook zien we in de samenvatting al dat Ecorys de ontmantelingskosten van de REC toebedeelt aan voortijdige sluiting. Dit is uiteraard bijzonder vreemd: die kosten zijn er immers ook bij reguliere sluiting aan het eind van de economische levensduur. Die kosten van ca. 24 miljoen horen hier dus niet thuis.

En nu ik het begrip economische levensduur heb genoemd ga ik daar nog even mee verder. Ecorys probeert op verschillende manieren de waarde van de REC te berekenen om zo tot een schadepost te komen in geval van vroegtijdige sluiting. Ecorys geeft daarbij zelf al aan dat ze heeft moeten werken met tekortschietende informatie. Dat bedoel ik niet als waardeoordeel, maar gewoon als feitelijk gegeven. Hoe die waardeontwikkeling in de loop der jaren is geweest weet Ecorys niet, ze baseert zich alleen op het laatste door een accountant goedgekeurde jaarverslag. Maar dat is te simpel. Je zult ook de jaarstukken uit de andere jaren moeten bestuderen en naast mekaar leggen, met name ook die uit de beginjaren, gecombinnerd met het toen opgestelde businessmodel. Voldoet de REC wel aan haar eigen businessmodel? We weten het niet en het is niet te vinden in dit rapport. En waar is de afschrijving gebleven? Ooit is gezegd dat de REC in 15 jaar zou worden afgeschreven. Nou, dan zijn we nu over de helft en zou de historische waarde dus voor meer dan de helft afgeboekt moeten zijn. We vinden het niet. We zien enorme waardebedragen opgevoerd worden, in de range van 118-152 miljoen, zodat het verlies bij sluiting navenant zou zijn. Nogmaals: waar is de afschrijving gebleven? Maar los daarvan: alleen die marge van tientallen miljoenen geeft al aan hoe onzeker die cijfers zijn en hoe noodzakelijk nader onderzoek is.

In de samenvatting lezen we ook dat de gemeente Harlingen 118.000 per jaar aan OZB misloopt bij vervroegde sluiting. Klinkt ernstig nietwaar? Maar als je tientallen pagina’s verder gaat in het rapport zie je dat dat een loos getal is. Als op de plek van de REC een ander bedrijf komt, of meer bedrijven, dan zal dat leiden tot een OZB-opbrengst die net zo goed weer 118.000 is of misschien nog wel meer. Hetzelfde geldt ook voor het zogenaamde verlies aan arbeidsplaatsen dat sluiting van de REC zou meebrengen. Ook op het kostenplaatje van een afvloeingsregeling voor het personeel valt in de huidge krappe arbeidsmarkt wel het een en ander af te dingen.

 

“De REC voldoet doorgaans aan de gestelde emissie-eisen (onder normale omstandigheden).” Dit lezen we op pag. 8. Tja, wat moet je daarmee, twee vage relativeringen op een positief gestelde mededeling, middels de woorden “doorgaans” en “normale”. En zelfs op het positieve deel van die zin valt volgens deskundigen wel het nodige aan te merken.

 

Op pag. 13 lezen we: “milieuvergunning is onherroepelijk geworden”. Een normaal mens (wat dat ook precies mag zijn) denkt dan: o, niets meer aan te doen. Maar dat is gewoon niet zo. Vergunningen kunnen aangescherpt of ingetrokken worden, zoals we op pag. 14 dan ook kunnen lezen. Ja, wat moet je dan met die mededeling dat de milieuvergunning onherroepelijk is geworden?

 

Op pag. 17 lezen we dat er lopende procedures zijn. Die heeft Ecorys niet willen meenemen. Nou vooruit, maar ondertussen is een van die procedures afgelopen met een uitspraak die negatief is voor de REC en de FUMO. En andere procedures lopen nog. Ook dat laat al zien dat dit rapport bepaald geen eindoordeel is of kan zijn.

 

Op pag. 19 lezen we dat Ecorys geen inzicht heeft gekregen in de contracten van Omrin/REC. Dus alles wat Ecorys daarna probeert te distilleren aan gevolgen is gebaseerd op mededelingen van de Omrindirectie, de grootste belanghebbende in deze en verder puur giswerk.

 

Op pag. 25 heeft Ecorys het over verlies van toekomstige verdiencapaciteit. Tja, je kunt het ook omdraaien en stellen dat sluiting leidt tot vermindering van toekomstige verliescapaciteit. Volgens mij hielden de laatste jaarcijfers van Omrin in dat de REC verlies leed.

 

Op pag. 26/27 staat “volledig inzicht in verwachte ingaande en uitgaande kasstromen ontbreekt”.  Toch doet Ecorys een poging, maar die is dus op drijfzand gebaseerd. En op die pp. kunnen we ook constateren dat Ecorys geen enkel inzicht heeft gekregen in de totstandkoming van de boekwaarde.

 

Op pag. 45 lezen we dan nog een positief verhaal over lucht-emissies, maar daaruit blijkt volgens door ons geraadpleegde deskundigen alleen maar dat Ecorys op dat vlak expertise ontbeert.

 

Goed, ik ga geen complete exegese bij dit rapport uitvoeren.

 

Dus voorzitter, samenvattend:

Dit rapport biedt vele handvatten en aanknopingspunten om voort te gaan met het debat over sluiting van de REC. Dat het rapport daarbij niet altijd gestoeld is op volledige of betrouwbare informatie en gegevens is jammer, maar misschien in dit stadium wel onvermijdelijk.

De essentie is dat het rapport laat zien dat de REC wel degelijk gesloten kan worden zonder dat dat onbetaalbare gevolgen heeft, maar dat we als maatschappij daarbij moeten oppassen voor valkuilen die Ecorys heeft benoemd. Dat is dus al grote winst die dit rapport brengt. Tegelijk zien we ook waar de hiaten liggen en waar dus nader onderzoek moet plaatsvinden.

 

GroenLinks en de Wad'n Partij hebben een paar moties voorbereid, maar die dienen we vanavond nog niet in, en wel om twee redenen.

Ten eerste, om vanavond, je zou kunnen zeggen, eerst in alle rust te kunnen debatteren zonder dat er meteen die druk is van moties die boven de tafel zweven waarmee dan wat moet en

Ten tweede, om u allen en onszelf de gelegenheid te geven het debat te laten bezinken en dan te bekijken welke moties er volgens ons nodig zijn en hoe die precies geformuleerd moeten worden en die dan door alle partijen in hun fractievergaderingen besproken en beoordeeld kunnen worden.

 

Dus eerst deze debatavond en dan de vervolgstappen in de vorm van moties.

 

Bijlagen

 

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Ghanezen op bezoek in Harlingen

09-07-2019

HARLINGEN - In het kader van een uitwisseling tussen De Presbyteriaanse kerkgemeenschap uit Accra in Ghana, Utrecht en Harlingen.

Kwaliteit zonnebrillen van Serengeti

09-07-2019

HARLINGEN - Voor iedereen die graag een mooie zonnebril met super goede zonneglazen wil, heeft Copini Opticiens de collectie van Serengeti in huis.

Gorrie Lambregts winnaar op Lorris en Lykle Bokma op Deurne

09-07-2019

HARLINGEN - De vastgestelde vluchten werden uitgesteld naar de zondag.

Reacties

Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje ForHim Menswear ForHim Menswear Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Plus Lunenborg Plus Lunenborg Fotografie Dorus Fotografie Dorus Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zensa Moda Zensa Moda Ons Food&Wine Ons Food&Wine Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt VVV Harlingen VVV Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen De Lichtboei De Lichtboei Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Visie Events Visie Events Dio Jurien Dio Jurien IJssalon Min12 IJssalon Min12 Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Atelier de Groot Atelier de Groot Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Copini Opticiëns Copini Opticiëns
VVV Harlingen VVV Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Zensa Moda Zensa Moda Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Copini Opticiëns Copini Opticiëns Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Dio Jurien Dio Jurien Ons Food&Wine Ons Food&Wine Haarmode Cats Haarmode Cats Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Plus Lunenborg Plus Lunenborg Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hema Harlingen Hema Harlingen