HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Waddengebied heeft daden nodig, geen woorden

02-02-2021

HARLINGEN - Waddenvereniging tekent Agenda voor het Waddengebied 2050 niet.

Er is in het waddengebied grote kritiek op de Agenda voor het Waddengebied 2050. Vanuit onder andere natuurorganisaties en landbouworganisaties zijn inspraakreacties ingediend en leven er nog steeds grote zorgen over de Agenda. Voor de Waddenvereniging is die kritiek zo groot dat ze de Agenda niet gaat tekenen. Eén van de kritiekpunten is het ontbreken van een duidelijke koers. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat in het Uitvoeringsprogramma, dat deze zomer klaar moet zijn, alsnog heldere besluiten genomen zullen worden. Het zou beter zijn deze onderdeel te laten uitmaken van de Agenda. Dan komt er een integraal beleidskader voor het waddengebied, dat ook echt werk maakt van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee (‘een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap’). De Agenda die er nu ligt, gaat niet helpen die hoofddoelstelling te bereiken. Terwijl het zo simpel is eigenlijk: de Waddenzee heeft meer ruimte nodig en de druk op natuur en landschap moet omlaag.
 

Minder druk?

Het gaat slecht met het wad. Het overgrote deel van de leefgebieden is in een zeer slechte of matig slechte staat1. Tien jaar geleden was al bekend dat de natuurwaarde van de Waddenzee nog een kleine 40% is van wat die zonder medegebruik door de mens zou kunnen zijn2. Het waddengebied wordt dan ook intensief gebruikt: gas- en zoutwinning, scheepvaart en vaargeulonderhoud, industrie, visserij, recreatie, energieopwekking, aanleggen van kabels en leidingen en ga zo maar door.
 
Extra druk komt daarnaast van de effecten van klimaatverandering op de Wadden. Die worden steeds groter. Nu zijn dat vooral de effecten van de stijgende temperatuur, die het water inmiddels 1,5 graad Celsius heeft opgewarmd. Ergens in de komende decennia zal ook de zeespiegelstijging zo snel gaan dat het wad begint te verdrinken. Deze druk kan de waddennatuur er niet bij hebben. Door de druk van het medegebruik te verminderen wordt de waddennatuur sterker en kan die de druk van klimaatverandering beter aan3.
 

Meer ruimte?

De Waddenzee is de afgelopen eeuwen steeds verder ingepolderd en de dynamiek van golven, wind en getij wordt ingeperkt door dammen en dijken. Zeearmen zijn afgesneden en de natuur in de laatste natuurlijke zoet-zoutovergang, de Eems, is in een slechte staat. Dit terwijl de menging van zout en zoet water enorm belangrijk is voor de natuur. Dan zijn er meer dieren, meer soorten dieren en wordt er veel voedsel geproduceerd. Technisch zijn er goede mogelijkheden om zoet en zout slim te verbinden, zodat natuur en landbouw allebei prima uit de voeten kunnen.
 

Simpel toch?

Moeilijker is het niet: meer ruimte en minder druk. Begin daar zo snel mogelijk mee, dan hebben we de meeste kans dat het waddengebied in 2050 gezond is. Een gezond wad willen we uiteindelijk allemaal. We hopen dat een nieuw kabinet wél knopen durft door te hakken. Met een grabbelton aan belangen zoals deze Agenda komen we er niet.
 

Agenda voor het Waddengebied 2050

In 2007 is het bestaande beleid voor de Waddenzee vastgesteld. Het zou tien jaar gelden, maar inmiddels is dat al langer. De opvolger voor het bestaande beleid is de Agenda voor het Waddengebied 2050. De Waddenvereniging is teleurgesteld over de Agenda: de kans is klein dat dankzij deze agenda de hoofddoelstelling voor de Waddenzee nu wel gehaald wordt. De Agenda bevat geen gestructureerde aanpak, gericht op het halen van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee. Ook ontbreekt een grondige analyse van de stand van zaken en wat er moet gebeuren. Alle sectoren hebben hun wensenlijstjes ingevuld, maar daar is geen duidelijke koers van gemaakt. De Waddenvereniging heeft daarom besloten de Gebiedsagenda niet te steunen.

Algemeen Bedrijfsleven Natuur & Milieu

Meer nieuws

Definitief: de lockdown duurt tot 2 maart

02-02-2021

HARLINGEN - Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt voortgezet.

Hoe gaat het nu met Novisafe Veiligheidstrainingen?

02-02-2021

HARLINGEN – Je moet een beetje lef en doorzettingsvermogen hebben om in deze onzekere tijd een nieuw bedrijf te starten.

Bethelkerk geeft knuffels weg tijdens Valentijnsdienst

02-02-2021

HARLINGEN - Wie kan er volgens jou in deze tijd wel een extra knuffel gebruiken?

Reacties