Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 30 oktober 2019

02-11-2019

HARLINGEN - Algemene beschouwingen en programmabegroting 2020.

De programmabegroting 2020 was het enige voorstel op de agenda. Een voorstel waarbij door de ambtenaren en het college van de gemeente Harlingen beleidswensen worden aangereikt die in het aankomende jaar worden opgepakt en/of gerealiseerd. Deze wensen worden doorgerekend door de afdeling financiën en verwerkt in de meerjarenraming 2021/2022/2023. Dit zorgt ervoor dat er met uitzondering van extreme overschrijding of onvoorziene uitgaven, geen grote tekorten ontstaan. Onze complimenten aan de ambtenaren die dit hebben opgesteld. Een bijzonder transparante, toegankelijke en leesbare begroting. Nadat wij vorig jaar al een heel ambitieus programma hebben vastgesteld voor de komende jaren, was er dit jaar toch weer ruimte voor nieuw beleid.

 

Zoals elk jaar wordt dit moment ook gebruikt om per fractie een beschouwing te geven over het afgelopen jaar of vooral vooruitkijkend naar het komende (begrotings) jaar. Iedere partij mag maximaal 6 minuten een algemene beschouwing geven. Op een enkele uitzondering na waren dit aangename bijdrages.

 

De algemene beschouwing van het CDA ging dit jaar o.a. over de huisvesting van de ambtelijke organisatie. CDA zet hierbij in op bestaande gebouwen en geen nieuwbouw. Om de beide dorpen te ontlasten van verkeerd rijdende vrachtwagens, wil het CDA graag borden met bedrijfsnummers voor bedrijven op de industriehaven om zodoende ongewenste situaties te voorkomen. Kijkend naar de leegstand in de binnenstad ziet het CDA graag dat er weer een Spare Space programma komt voor startende ondernemers. Een testlocatie voor nieuw ondernemerschap. Pandeigenaren zullen hierbij echter hun medewerking moeten verlenen. Het CDA zou graag nog meer ambitie zien van het college naar de werkgelegenheid in de zorg. Wij hebben aandacht gevraagd voor sporten voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap. De toegankelijkheid voor deze groep bij een bezoek aan onze sportvoorzieningen moeten goed op orde zijn. Vanuit verschillende binnen- en buitensport verenigingen zijn er signalen dat de voorzieningen qua niveau en capaciteit niet geheel op orde zijn. Het CDA dringt er daarom op aan om direct na het vaststellen van de begroting al met het onderzoek naar de accommodaties te beginnen. Om in de verre toekomst het niveau van sportaccommodaties in de gemeente Harlingen op niveau te hebben en houden streeft het CDA naar een Strategisch huisvestingsplan sport, waarbij structureel geld wordt gereserveerd voor nieuwbouw. Het CDA ziet in de uitvoering van de toeristische visie graag een aanlegsteiger op de Noorderpier voor Zonnepont de Jonge Seun, een veel gehoorde wens van veel passagiers. 

 

Het milieu gaat ons aan het hart. Als CDA willen we de wereld beter en schoner doorgeven aan onze kinderen, dat noemen wij rentmeesterschap. Maar hoe vind je een gezonde balans tussen de klimaatontkenners en het doorslaan; het zogenaamde ecorexia. Bewaak je EIGEN duurzaamheid. Doe wat jij kan doen en wees daar trots op. Een duurzame wereld bereik je niet met een bestraffende houding, maar vanuit zorg en liefde voor elkaar én voor jezelf. Simpel, toch? Verslaving is een grote bedreiging voor de volksgezondheid in het algemeen. We moeten daarom alles wat in onze mogelijkheden ligt doen om verslaving te voorkomen, te signaleren en terug te dringen.

We vroegen opnieuw aandacht voor de verkoop van woningen in de binnenstad voor recreatieve bewoning. We hebben het college dringend geadviseerd om hier beleid op te maken. Tot slot: Het CDA is van mening dat het opzoeken van de verbonden gemeenteraden, de sleutel is voor het creëren van een maatschappelijke meerwaarde.

 

Download hieronder de volledige Algemene beschouwing CDA Harlingen 2019

PDF document icon Algemene beschouwing CDA Harlingen 2019_definitief.pdf — PDF-bestand, 97 KB (99989 bytes)

 

Het kan ook voorkomen dat er gemeenteraadsfracties zijn die het niet helemaal eens zijn met de voorgestelde speerpunten en wensen of graag een toevoeging zien op de voorliggende begroting. Dit kan elke partij kenbaar maken door een motie of amendement in te dienen. Ook voor dit jaar waren er weer een aantal moties en amendementen. Amendementen zijn wijzigingen op het voorgestelde beleid. Als dit met meerderheid van stemmen wordt aangenomen, dan wijzigt dit dus in de begroting. Er waren drie amendementen ingediend. Het CDA heeft alle drie als mede-indiener ondertekent. Dit ging om een bijdrage aan verenigingen voor een tegemoetkoming in de transportkosten van het oud papier, het streven om 30% van de gemeentelijke inkopen circulair te doen. Als derde een toevoeging om de vaargeul de Boontjes op diepte te houden en daardoor de Port of Harlingen bereikbaar te houden. Alle drie amendementen zijn aangenomen.

Dit leidde ertoe dat de begroting als voorstel ter stemming werd gebracht inclusief de aangenomen amendementen. Het is jammer te concluderen dat er geen volledig draagvlak was voor de begroting. Zeven van de negen raadsfracties konden instemmen met de begroting.

 

De volgende nieuwe wensen zijn daarmee vastgesteld:

Hogere bijdrage aan Fryslan Milieu – Huisvesting ambtelijke organisatie – Inrichting openbare omgeving Stationslocatie – Voorzieningen buitensport accommodaties – Uitbreiding pupillenveld Zeerobben – Toplaag hoofdveld FC Harlingen – Citymarketing – Inrichting omgeving Frittemastraat en Fonteinstraat Midlum – Openbare omgeving Plan Zuid fase 3 – Extra formatie sport en Bewegen.

 

Daarnaast zijn er ook nog enkele eenmalige kredieten verstrekt zoals:

Aanpak brandveiligheid wonen boven winkels – Aanvulling reserve Westerzeedijk – Mien Maatsje – Onderzoek naar binnen- en buiten sportaccommodaties – Renovatie kleedkamers en velden TV Ready – Onderhoud speeltuinen – Extra formatie uitvoeringsplan Sport en bewegen.

 

De motie van HOOP om een pilot aan te vragen om het eigen risico (deels) te vergoeden heeft geen meerderheid gehaald. Hiervoor had de gemeenteraad op 25 september al een besluit genomen waarbij er door de projectorganisatie sociaal domein al over gesproken gaat worden. De motie om te onderzoeken om gebouwen met een maatschappelijk nut vrij te stellen van gemeentelijke belastingen werd door iedereen gesteund. De wet laat het momenteel niet toe om volledige vrijstelling te geven. De motie vraagt om dit te onderzoeken op welke manier het wel zou kunnen om verenigingen hierin tegemoet te komen. Dan was er nog een motie om te kijken naar een mogelijkheid om voor de toekomst via een integraal huisvestingsplan sport geld te reserveren voor nieuwbouw van sportaccommodaties en niet alleen een beheerplan te hebben voor groot onderhoud en renovatie. Daar was iedereen het mee eens. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst hiervan. De motie basisinkomen om een experiment in Harlingen van de grond te krijgen heeft het niet gehaald.

 

Hiermee waren we aan het einde gekomen van de langste vergadering van het jaar. Een begroting waar het CDA mee kan instemmen. Hiermee bouwen we weer verder aan een betere toekomst.

 

Goed voor elkaar! 

 

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Reacties

De Lichtboei De Lichtboei BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Greenart Production Greenart Production Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg The Shamrock The Shamrock Ons Food&Wine Ons Food&Wine Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation IJssalon Min12 IJssalon Min12 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Plus Lunenborg Plus Lunenborg Hotel Restaurant Zeezicht Hotel Restaurant Zeezicht Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hubo-Faber Hubo-Faber Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda
Ons Food&Wine Ons Food&Wine Broodje Nuchter Broodje Nuchter Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd Fotografie Dorus Fotografie Dorus Hotel Restaurant Zeezicht Hotel Restaurant Zeezicht Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie De Lichtboei De Lichtboei Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok The Shamrock The Shamrock Copini Opticiëns Copini Opticiëns Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje