Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 26 februari 2020

28-02-2020

HARLINGEN - Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt.

De agenda bestond vanavond uit twee raadsvoorstellen, technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt. Voordat de voorstellen werden behandeld, waren er nog enkele mededelingen van het college en vragen van enkele raadsfracties voor het vragenhalfuurtje.

 

Mededelingen college

Rechtszaak Liander

Liander heeft laten weten dat ze verder afzien van rechtsmaatregelen tegen de precariobelasting. Dit betekent dat het bedrag van 3,6 miljoen wat al door Liander betaald was, nu definitief aan de algemene investering kan worden toegevoegd, daar komt nog een bedrag bij voor de overige twee jaar dat de gemeente Harlingen het in rekening mag brengen. In totaal 5 miljoen euro.

 

Gemeentefonds

Harry boon had vervolgens een mededeling over het gemeentefonds. Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.

 

De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:

  • aantal inwoners;
  • aantal jongeren;
  • aantal uitkeringsgerechtigden;
  • oppervlakte van de gemeente;
  • grootte van de watergebieden.

 

Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere, enzovoorts.

 

Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld op basis van nieuwe maatstaven. De Minister is geschrokken van de voorlopige uitkomst van de herverdeling en heeft besloten om het eerst met een jaar uit te stellen. De eventuele gevolgen voor wat Harlingen uit het gemeentefonds zal ontvangen, zal mogelijk pas effect hebben in de meicirculaire van 2021.

 

Afrekening project N31:

In het kader van de N31 was er € 600.000, - gereserveerd om het Spaansen terrein op te knappen. Die situatie is inmiddels veranderd. Op een gegeven moment moet er toch afgerekend worden. In overleg en met goedkeuring van de provincie is nu afgesproken dat het geld mag worden besteed aan het opknappen van de Spoorstraat. Het geld wat de gemeenteraad al had uitgetrokken daarvoor wordt verlaagd met zes ton en blijft in de algemene reserve zitten voor nieuw beleid.

 

Geluidsoverlast N31

Er is sprake van geluidsoverlast langs N31, dit gaat op een paar plekken over de norm heen. Dit voorjaar komen er nog meer uitslagen van extra metingen. Dit kan betekenen dat er een nieuw wegdek zal worden aangebracht voor rekening van de combinatie.

 

Rondvragen

Een aantal fracties hadden een rondvraag ingediend, dit kan gaan over uiteenlopende zaken of actuele zaken. Het CDA had een vraag over de Stadstuin. Het CDA is blij met dit burgerinitiatief uit de samenleving, maar heeft zorgen en vraagtekens geuit over de vruchtbaarheid van de grond. Door grondverzet bij de aanleg van de N31 is de structuur van dit perceel sterk verslechterd. Hendrik Sijtsma pleitte ervoor om eerst drainage aan te leggen, de grond te bewerken en te bemesten om het vervolgens in te zaaien met een diepgeworteld gewas zoals koolzaad wat goed is voor de structuur van de grond. Het college geeft aan in haar visie dat ze de zorgen delen, maar dat drainage niet nodig is en dat de grond niet zo zwaar blijkt te zijn dan dat het CDA beweert. Door te ploegen en de grond goed te bewerken, kan volgens het college dit initiatief in 2020 van start gaan

 

Dan de raadsvoorstellen

Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die per 1 januari in werking is getreden moet er een technische wijziging komen voor de rechtspositie van de griffier, de locogriffier en andere op de griffie werkzame personen. Het komt er in het kort op neer dat de raad opnieuw de griffier en loco griffier moest aanwijzen en de arbeidsvoorwaarden opnieuw moet vaststellen om per 1 januari 2020 ook onder het private arbeidsrecht de bestaande bevoegdheden uit te kunnen oefenen.  Daarnaast was er een nieuwe volmacht nodig om een aantal bevoegdheden over te dragen aan de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie is een commissie, die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult en bestaat in Harlingen uit drie raadsleden. Het raadsvoorstel is aangenomen d.m.v. een hamerstuk.

 

Harlingen Werkt

Het tweede voorstel betrof de evaluatie van Harlingen Werkt. Een pilot dat in maart 2018 gestart is, een experiment gericht op een betere en doeltreffender re-integratieaanpak voor personen die langdurig in de bijstand zitten. Onderzoeksbureau Partoer is gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de huidige re-integratieaanpak om beter inzicht te krijgen in de uitvoering. Van de resultaten een evaluatierapport op te stellen en te komen met aanbevelingen. Daarnaast lag er een besluit om de pilot te verlengen tot 31 december 2020 met een geldvraag van 150.000, - waarvan € 95.000, - uit de algemene investerings-reserve.

 

Het CDA heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport van Partoer en de resultaten en aanbevelingen daarvan tot zich genomen van de re-integratie aanpak van Harlingen Werkt. Onze conclusie: het loont wanneer je iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensiever begeleid, daardoor kun je toch personen activeren die al een jaar of zelfs jaren niet actief zijn in het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Daar is deze pilot voor bedoeld, een leerproces! Nu kun je discussiëren over het aantal uitgestroomde personen uit de bijstand. De doelstelling is te ambitieus gesteld, maar de uitkomst is volgens het CDA daarmee absoluut niet, dat het geen succes is geweest. Sietse Zoodsma gaf nog maar eens aan dat bij deze intensive aanpak een aantal personen in beweging komen die in de traditionele benadering waarschijnlijk niet geactiveerd zouden zijn. Dan spreken wij van een geslaagde pilot. We kunnen ook deze groep met een grote afstand tot de arbeidsmarktperspectief bieden en zetten we stappen naar een betere samenleving waar iedereen ertoe doet. Door arbeid en vrijwilligerswerk levert iedereen naar vermogen hieraan een bijdrage.

 

Het is jammer te moeten constateren dat er partijen zijn die tegen dit voorstel stemmen. We respecteren ieders keuze, maar dan moet je bij jezelf reflecteren wat de betekenis is van je eigen verkiezingsprogramma waarin je stelt dat je (1) sociaal bent en (2) vindt dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving. Met deze tegenstem stuur je in principe de 50 actieve personen weer terug naar hun oude uitzichtloze situatie. Gelukkig heeft de meerderheid voorgestemd.

 

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Hendrik Sijtsma

 

                                                                  

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Mogelijkheden voor Havenzwembad in Harlingen gepresenteerd

28-02-2020

HARLINGEN - Na de raadsvergadering van afgelopen woensdag zijn verschillende mogelijkheden voor een Havenzwembad gepresenteerd.

Fout in Gemeentelijke belastingaanslag

28-02-2020

HARLINGEN - De belastingaanslag die de gemeente Harlingen vrijdag heeft verzonden is niet correct.

Het Alternatief 58

28-02-2020

HARLINGEN - Vanavond alweer tijd voor het Alternatief en dan ook meteen de laatste in de maand februari.

The Shamrock The Shamrock HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Copini Opticiëns Copini Opticiëns Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï BENG Evenementen BENG Evenementen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot IJssalon Min12 IJssalon Min12 Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zensa Moda Zensa Moda Broodje Nuchter Broodje Nuchter Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie Events Visie Events Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Hubo-Faber Hubo-Faber Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Food 80/20 Food 80/20 Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Karsten Wonen Karsten Wonen
Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Hubo-Faber Hubo-Faber Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Plus Lunenborg Plus Lunenborg Haarmode Cats Haarmode Cats Greenart Production Greenart Production De Lichtboei De Lichtboei Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Broodje Nuchter Broodje Nuchter