De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van woensdag 3 juni 2020

10-06-2020

HARLINGEN - De coalitiepartijen hebben last van (fiets-) tunnelvisie.

Het werd weer een lange zit. Tegen 24 uur ‘s avonds kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen….? Wij denken, dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt.

 

O.a. vanwege de verwachte, lange vergadertijd hebben we de Wad’n Partij samen met GroenLinks gesteund in het initiatief om het punt “Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet” van de agenda af te voeren. Immers, de invoering van deze wet is minstens met een jaar uitgesteld.

 

O.i. heeft behandeling dan ook geen haast in deze Corona tijd; er zijn wel andere prioriteiten te benoemen. Er kan nog een heleboel gewijzigd worden in deze wet, voordat deze van kracht zal worden, ooit. Dit was te simpel geredeneerd: wij zitten in een ijzeren greep van de coalitie en de agendacommissie! Dit onderwerp moest behandeld worden, bleef op de agenda en werd dus met grote meerderheid aangenomen. Politiek is vaak heel voorspelbaar.

 

Een ander, heikel punt was de “Begrotingswijziging realisatie fietspad Wijnaldum-Midlum met tunnel”. De aanbesteding is tegengevallen, waardoor er niet genoeg financiële middelen zijn om het hele project te financieren. Daarnaast is voor de aanleg van een tunnel meer grond nodig dan voor een brug. Verder verlangt Staatsbosbeheer, dat de gemeente het hele bosperceel langs Midlum overneemt. Hiervoor werd een extra krediet van € 175.000/- gevraagd, waarmee het totale financiële plaatje komt op ca. 1,5 miljoen euro!

Het fietspad kost daarmee ca. 0,5 miljoen euro en de tunnel kost ca. 1 miljoen euro!

 

Let wel, wij juichen de komst van het fietspad van harte toe. Straks een prachtige verbinding tussen de beide dorpen, niet alleen voor de inwoners, maar ook een mooie toeristische route.

Het idee komt uit CDA-bronnen, waarvoor alle hulde. Al in de vorige raadsperiode met Harlinger Belang in de coalitie werd dit plan besproken. CDA onder aanvoering van de heer Sijtsma, hamerde steeds op een tunnel onder de Zuidwalweg door, terwijl wij aangaven ook het alternatief van een mooie/iconische fietsbrug mee te nemen in het onderzoek. Na zorgvuldige afweging zou dan het beste voorstel aan de raad kunnen worden voorgelegd. Een democratisch proces, toch?

Neen, volgens het CDA: het zal en moet een tunnel worden! Er viel verder niet over te praten. Voor ons een onbegrijpelijke opstelling: een typisch voorbeeld van geldverspilling door dit bestuur.

Er zitten veel boeren en ondernemers bij het CDA. Ons dunkt, dat die bij grote investeringen in hun bedrijf ook alternatieven meenemen bij hun besluitvorming. Blijkbaar niet in de fractie van het Harlinger CDA. Vreemd, wat zit hierachter?

 

Zo werd het ook in het huidige coalitieprogramma met PvdA/CDA/VVD opgenomen en dus in beton gegoten, net als de tunnel straks. Het fietspad met tunnel komt er, zult u begrijpen.

Het mag wat kosten dit prestigeproject!

 

Hopelijk komen er niet meer tegenvallers, want die zijn er al genoeg, met name in het Sociale Domein. Er ontwikkelen zich meer wolken aan de financiële hemel.

 

Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor, maar dit college is doof voor argumenten van de oppositie en laat tot nu toe maatregelen achterwege. God’s water en akker?

Tekorten in de jeugdzorg stapelen zich op en wethouder Kuiken had nog een onaangename mededeling voor de raad. Ook bij de WMO zijn er thans aanzienlijke tekorten ontstaan. De reserves raken op.

Wij maken ons zorgen voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting.

 

Wat kwam er verder nog aan de orde:

De Woonvisie 2020 – 2030:

Een gedegen onderbouwd rapport gebaseerd op een Woningmarktonderzoek Noordwest Fryslân. Na beantwoording van enkele voor ons relevante vragen inzake o.a. het Spaansen terrein en de Ludinga uitbreiding gebied artikel 11 fase, kon de Woonvisie op onze steun rekenen. Harlingen bruist momenteel van bouwplannen van diverse projectontwikkelaars, maar ook De Bouwvereniging “timmert aan de weg”.

 

Over het Spaansen terrein gesproken:

Harlinger Belang heeft nooit willen instemmen met de aankoop van het Spaansen terrein aan de Kanaalweg onder de voorwaarden, die destijds door toenmalig wethouder Zomers samen met ex-burgemeester Scheffer werden voorgesteld. Politieke “oudgedienden” zullen zich dit ongetwijfeld nog kunnen herinneren. Wij hebben destijds aanhangig gemaakt, dat niet alleen de deal onder voor de gemeente zeer ongunstige en onzakelijke voorwaarden was afgesloten, maar ook dat de voorgestelde constructie tevens een vorm van verboden staatssteun betrof. De toenmalige coalitiepartijen PvdA en CDA, gesteund door VVD en GroenLinks, stemden wel in.

Uit de mededeling van wethouder Schoute van woensdag jl. bleek, dat ook de Hoge Raad, gelet op het advies van de Procureur-generaal, die mening van staatssteun zeer waarschijnlijk zal bevestigen.

Tevens is het waarschijnlijk, dat de aankoop van destijds nietig zal worden verklaard, waarbij Spaansen de reeds betaalde ca. 6 miljoen euro aan de gemeente moet terugbetalen in ruil waarvoor men weer in het bezit komt van de grond aan de Kanaalweg. Wordt vervolgd.

We hoeven geen bloemen, maar wel is de constatering hier op zijn plaats, dat wij door dit optreden, de Harlinger gemeenschap hebben behoed voor een schadepost van vele miljoenen euro’s.

 

Vaststellen 7 beheerplannen 2020 – 2024:

Wij hebben wethouder Boon gecomplimenteerd met de werkwijze, waarmee de kapitaalgoederen van de gemeente al jarenlang worden beheerd.

Het gaat hier o.a. om openbare verlichting, wegen, gebouwen, bruggen, damwanden, etc.

We hebben hem nog meegegeven, dat met name de wegen o.i. zijn volle aandacht verdienen. Er heeft de laatste jaren een behoorlijke inhaalslag plaats gevonden in het achterstallig onderhoud. Toch is er nog steeds sprake van achterstand. We hebben hem o.a. gewezen op de onveilige verkeerssituatie bij de Kleine Sluis, specifiek voor wandelaars en minder validen. Verder veel lof, ook voor de organisatie.

 

Verder kwamen nog aan de orde de onderwerpen wijzigingsbesluit APV 2015, Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Fryslân en Jaarverslag 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR Hus en Hiem. Wij hebben met bovengenoemde voorstellen ingestemd.

 

Gelukkig zal de eerstvolgende vergadering op woe. 1 juli a.s. weer een fysieke raadsvergadering worden in de kantine van RSG Simon Vestdijk. Wij zien er naar uit onze politieke collega’s weer te mogen ontmoeten. Wij wensen u gezondheid en vrolijker tijden toe. Hopelijk tot ziens.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

 

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Gemeente Harlingen sluit zich aan bij 'Coalition of the willing' #500kinderen

10-06-2020

HARLINGEN - Gemeente Harlingen wil solidair zijn met de alleenstaande kinderen in Griekse vluchtelingenkampen en sluit zich daarom aan bij de 'Coalition of the willing' rondom de actie #500kinderen.

Zomer nadert bij HMHC

10-06-2020

HARLINGEN - De zomer komt eraan, er daarmee nadert het einde van dit hockeyseizoen.

We mogen weer!

10-06-2020

HARLINGEN - Eindelijk, na 13 weken konden de muzikanten van de malletband Hosanna weer met elkaar muziek maken in het muziekgebouw aan de Hermesweg in Harlingen.

Reacties

Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Copini Opticiëns Copini Opticiëns De Omdraai De Omdraai Karsten Wonen Karsten Wonen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï IJssalon Min12 IJssalon Min12 Hubo-Faber Hubo-Faber Broodje Nuchter Broodje Nuchter BENG Evenementen BENG Evenementen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zensa Moda Zensa Moda Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Food 80/20 Food 80/20 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Visie Events Visie Events De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Greenart Production Greenart Production
Karsten Wonen Karsten Wonen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Broodje Nuchter Broodje Nuchter BENG Evenementen BENG Evenementen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda De Omdraai De Omdraai De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Haarmode Cats Haarmode Cats Copini Opticiëns Copini Opticiëns Food 80/20 Food 80/20 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje