Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raad van 13 november 2019

15-11-2019

HARLINGEN - Benoeming duo-commissielid, belastingen, parkeren en de energiestrategie Fryslân.

Voordat de raad zich kon buigen over de voorstellen op de agenda werden er nog een drietal rondvragen gesteld.

  1. De PvdA had een vraag over het lichtmonument. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat het internationale symbool van de Holocaust, concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft kunstenaar Daan Roosegaarde gevraagd om ter gelegenheid hiervan een landelijk lichtmonument te ontwerpen. Het werk draagt de naam Levenslicht. PvdA vroeg het college naar de bereidheid om hieraan deel te nemen. Het antwoord was duidelijk, het collegebesluit is al genomen en de plek is bekend. Het monument komt in het Harmenspark te staan.
  2. De ChristenUnie vroeg naar de algemene inningssystematiek, waarbij de vraag was of de opbrengsten die de gemeente incasseert, wel in verhouding staan met de gemaakte uren van de betreffende ambtenaar. Het antwoord van de wethouder was, dat het college en de ambtenaren voortdurend met efficiëntie bezig zijn.
  3. Het CDA had een vraag over de looppaden op de algemene begraafplaats. Veld AA wat na de zorgvuldige ruiming in 2004 opnieuw in gebruik genomen is, zijn niet voorzien van schelpen zoals elders op de begraafplaats. Reynold Bontes vroeg het college wat de reden daarvan is. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen te allen tijde, ook bij regenachtig weer, een bezoek moet kunnen brengen aan hun dierbaren. De wethouder antwoorde dat er alles aan gedaan is o.a. door het aanbrengen van drainage, maar dat er geen toestemming is gegeven voor verharding. Dat heeft alles te maken met de eisen die destijds gesteld zijn omtrent de invulling wat gelijkwaardig moet zijn aan de oude stijl.

 

Na de rondvraag was het de tijd voor benoeming van een duo-commissielid van D’66. Eenmansfracties hebben namelijk de mogelijkheid om zich bij de commissievergaderingen, waarbij vragen worden gesteld over bepaalde raadsvoorstellen en onderwerpen, te laten vertegenwoordigen bij afwezigheid of bij het verdelen van portefeuilles. Mevrouw Allersma-van der Bij heeft nadat de geloofsbrieven waren goedgekeurd de belofte bevestigd. Vanaf deze plaats gefeliciteerd en succes gewenst.

 

Bij het voorstel over de belastingen ging het met name over het amendement wat ingediend was door de ChristenUnie om de inning van de ouderbijdrage voor het zwemonderwijs af te schaffen. Het CDA vindt dat de opbrengsten van de ouderbijdrage veel hoger zijn dan de kosten voor de 40 ambtelijke werkuren. Hendrik Sijtsma benadrukte nogmaals dat het schoolzwemmen al zwaar gesubsidieerd wordt in onze gemeente en dat we daar trots op mogen zijn. Er werd nog even kort ingegaan op de toeristenbelasting. Voordat we gingen stemmen over het voorstel werd eerst het amendement (voorstel tot wijziging) behandeld. Het Amendement heeft geen meerderheid behaald. Twee fracties waren voor en zeven partijen waren tegen. Het voorstel met de 10 belastingverordeningen werd wel aangenomen met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

 

De agendapunten 7 en 8 waren hamerstukken en maken daardoor geen deel uit van de beraadslagingen. Deze voorstellen zijn op voorhand aangenomen. Punt 7 ging over alle reserves en voorzieningen die de gemeente in loop der jaren heeft aangemaakt en bestemd voor onderhoud en nieuwbouw. Er werd voorgesteld om een aantal af te voeren en het geld terug te laten vloeien naar respectievelijk reserve sociaal domein, de algemene investeringsreserve en een deel ten gunste van de exploitatie 2019. Punt 8 ging over het leerlingen vervoer. Hierin is een vergoeding geregeld voor het vervoer van leerlingen naar scholen in het regulier onderwijs en naar speciale scholen. Een herziening was nodig door een wetswijziging voor het passend onderwijs.

 

Daarna was de parkeerverordening aan de beurt. Daar waren de meningen nogal verdeel over het gratis parkeren bij een viertal evenementen en over de hoogte van het campertarief aan de Nieuwe Vissershaven. Een anderhalf uur durende discussie volgde. Bij dit voorstel waren in totaal 3 wijzigingsvoorstelling ingediend. 1 amendement werd ingediend door de partijen CDA, VVD, HB en Wad’n Partij over het behouden van het gratis parkeren bij een aantal evenementen. Het college was van plan om het gratis parkeren te schrappen. Het oordeel van het college was om zo het verkeer met name in de binnenstad beter te kunnen reguleren. Hendrik Sijtsma gaf namens het CDA aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om het verkeer goed te reguleren. Wat voor het CDA belangrijk is, is dat wij een gastvrije gemeente willen zijn voor onze bezoekers en toeristen. Met een nipte meerderheid 9 tegen 8 is deze wijziging aangenomen en wordt het gratis parkeren weer toegevoegd aan de verordening parkeerbelasting 2020. 

 

Het tweede amendement betrof het behouden van het huidige campertarief van tien euro en niet mee te gaan met het tarief van 15 euro per 24 uur volgens het collegevoorstel. Het derde amendement van de Wad’n Partij lag in het verlengde van de tweede, maar dan met een tariefvoorstel van € 12,50. Uiteindelijk schaarde de wethouder zich achter amendement nummer 3, maar die werd overtroefd door de meerderheid die het tarief niet wilde verhogen. Hendrik Sijtsma pleitte nog voor de unieke plek en het reeds geplande voornemen om begin volgend jaar het camperterrein een facelift te geven. Wat het CDA betreft, was de verhoging van het campertarief gerechtvaardigd geweest. Zoals gezegd is het tarief hetzelfde gebleven. Ondanks onze tegenstem voor het tarief, hebben we zoals democratie ook werkt, wel ingestemd met de parkeerverordening.

 

Als laatste agendapunt werd de Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân behandeld. Een voorstel van het college om deel te nemen aan het traject voor de opstelling van de Friese RES. Hendrik Sijtsma gaf in zijn bijdrage aan dat het CDA moeilijk kan overzien wat de gevolgen op korte- en lange termijn zullen zijn. Natuurlijk weten en beseffen wij dat dit allemaal nog maar voorbereidingen zijn op iets definitiefs in de toekomst. Er komen uiteraard nog genoeg beslismomenten en er kan nog genoeg gestuurd worden, maar toch als we het over hernieuwde energie hebben gaat het CDA er wel vanuit dat de energie die de reststoffen energiecentra opwekt als hernieuwbare energie aan de gemeente Harlingen wordt toegekend. Het CDA heeft de wethouder gevraagd om zich hiervoor in te spannen.

 

De stemming van dit voorstel werd maar door 16 van de 17 raadsleden gevolgd. De heer Erents was op de vlucht geslagen en onthield zich zodoende van stemming. Het voorstel is aangenomen met 15-1

 

We maken ons op voor de laatste raadsvergadering in 2019 op 11 december. Wilt u met ons meedenken en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, dan bent u van harte welkom bij onze openbare fractievergadering!

 

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma

Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Intentieovereenkomst ontwikkeling recreatiepark Westerzeedijk ondertekend

15-11-2019

HARLINGEN - Samenwerking met Zeelenberg Architectuur en Ontwikkelmaatschappij geformaliseerd.

Zoektocht naar 210 Joodse onderduikkinderen van start

15-11-2019

HARLINGEN - Samen met het publiek starten de Friese media dit weekend een zoektocht naar 210 Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog van Amsterdam naar Fryslân zijn gesmokkeld en zo de oorlog overleefden.

Goed bezochte ledenvergadering Zeerobben

15-11-2019

HARLINGEN - Maar liefst 90 leden gaven afgelopen maandag gehoor aan de oproep van het bestuur van Zeerobben om te verschijnen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Reacties

Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Griekse Taverne ZeevanTyd Griekse Taverne ZeevanTyd VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Visie Events Visie Events Greenart Production Greenart Production Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis BENG Evenementen BENG Evenementen Ons Food&Wine Ons Food&Wine Copini Opticiëns Copini Opticiëns Broodje Nuchter Broodje Nuchter Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Food 80/20 Food 80/20 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Haarmode Cats Haarmode Cats Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Plus Lunenborg Plus Lunenborg
Ons Food&Wine Ons Food&Wine Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis The Shamrock The Shamrock Broodje Nuchter Broodje Nuchter De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Visie Events Visie Events Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Food 80/20 Food 80/20 Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Zensa Moda Zensa Moda IJssalon Min12 IJssalon Min12 Karsten Wonen Karsten Wonen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten