Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van 25 september 2019

02-10-2019

HARLINGEN - Het was weer een lange vergadering met diverse onderwerpen.

Wij zullen ons in dit verslag beperken tot een aantal voor ons relevante onderwerpen.

 

CDA maakt verruiming winkeltijden op zondag mogelijk

Allereerst het voorstel tot verruiming van de winkeltijden op zondag. Het werd een levendig debat met als winnaar het CDA met een gedegen betoog van de heer Sijtsma. De zuurprijs was in onze ogen voor de PvdA. Wat ging er aan vooraf. In november 2018 was er reeds tot een verruiming besloten vanaf 11.00 tot 18.00 uur, waarvoor een amendement van o.a. CDA en PvdA als basis gold. Het voorstel van het college luidde destijds een verruiming vanaf 09.00 uur ‘s morgens.

 

Ondanks steun van o.a. Harlinger Belang, VVD en D’66 kreeg het oorspronkelijke voorstel toen geen meerderheid. Op verzoek van Ondernemend Harlingen kwam er een heroverweging. Een enquête onder Harlinger ondernemers gaf aan, dat in meerderheid men voor een verruiming was naar 09.00 uur. Het college bracht daarom opnieuw het voorstel in stemming. Dat de CU/Marga Liefting zich hiertegen krachtig verzette, daar hebben we begrip voor vanuit hun religieuze opstelling over de zondagsrust. Wij hopen ook op begrip van haar kant voor andersdenkenden. Toen kwam het goed onderbouwde betoog van Hendrik Sijtsma/CDA.

 

Wat ons betreft onverwacht, maar zeer welkom ter ondersteuning van ons standpunt. Hij sprak van “respect voor elkaar en laat ondernemers zelf de keus maken”. Volgens hem is de verzuiling voorbij en is de zondag meer een actiedag geworden, waar iedereen op zijn eigen wijze invulling aan geeft.

 

Wij vonden dit een verrassende wending en hebben de heer Sijtsma hiermee gecomplimenteerd.

Daarmee was de stemming wel bepaald en werd het voorstel aangenomen met de stemmen van de CU, Wad’n Partij en… de PvdA tegen.

 

We hebben onze verbazing uitgesproken over de opstelling van de grootste partij in de raad, de PvdA. Toen wij onze teleurstelling hierover uitten met o.a. het argument werkgelegenheidsbevordering en dat zij toch altijd via hun voormannen “werk, werk, werk” riepen en het nu laten afweten, reageerden ze als door een wesp gestoken. Liefst drie woordvoerders gingen in de aanval met als gevolg een onsamenhangend betoog. Kennelijk hadden we “een open zenuw geraakt”. Beste PvdA collega raadsleden: wij raden u aan nog eens goed te luisteren naar het betoog van uw coalitiepartner CDA. Een dogmatisch en ideologisch statement maken tegen de 24 uurs economie helpt Harlingen niet vooruit. Integendeel. Harlingen heeft ondernemers nodig! Wij herinneren ons ook nog uit de vorige bestuursperiode het dogmatisch tegen de verzelfstandiging van het Havenbedrijf stemmen door de PvdA. Harlinger Belang ziet, dat het verzelfstandigde Havenbedrijf prima draait en werkgelegenheid creëert. De snelste weg om uit de armoede te komen is werk.

 

Gelukkig waren er nog twee PvdA aanhangers in de raadszaal, die voor het voorstel waren, te weten wethouder Kuiken en burgemeester Sluiter. Helaas mochten ze niet mee stemmen…..

 

De vorige keer hebben wij u bericht over het strategisch plan voor de ambtelijke huisvesting en dat wij van mening zijn dat burgemeester Sluiter niet als portefeuillehouder in dit politiek gevoelige dossier moet optreden. Hij deed hierover in de raadsvergadering een mededeling, dat hij de portefeuille over zou doen aan wethouder Boon. Wij vinden dit een wijs besluit.

 

Westerzeedijk

Wat kwam er verder op tafel. Het schetsontwerp en ontwikkelstrategie Westerzeedijk.

Al eerder had de voltallige raad ingestemd met het voorkeursmodel, ook wel vlekkenplan genoemd.

De basis hiervoor was het Open Planproces Westerzeedijk. De volgende stap in dit proces was het voorliggende schetsontwerp. Hoewel wij van mening zijn, dat dit een logische vervolgstap betreft, hadden we met name forse kritiek op de communicatie van het college in zijn algemeenheid in dit dossier. Niet alleen richting Klankbordgroep, maar ook richting raad. Allereerst hebben wij alle complimenten gegeven richting klankbordgroep voor hun gedegen en goed onderbouwde advies aan het college. Hieraan kan menig adviesbureau een voorbeeld nemen. Net als Harlinger Belang hebben ook andere partijen de kritiek van de klankbordgroep richting college als ernstig beoordeeld en geven wij allen wethouder Kuiken mee beter te communiceren. De klankbordgroep is in het leven geroepen om kritisch advies te geven. Het is geen applausmachine! Ook richting Raad hebben wij gevraagd beter en tijdiger te communiceren in de vervolgstappen in het proces. Veel zaken blijven nog onduidelijk en roepen vragen op. Ook waar het college mandaat heeft om te beslissen, willen we graag weten welke besluiten er daadwerkelijk zijn genomen en welke consequenties een en ander hebben. In het aanbestedingstraject voor de invulling van vlek 5 (verblijfsrecreatie) heeft men de gunning gegeven aan Zeelenberg/Ouddorp. Maar welke zijn de voorwaarden?? Ander voorbeeld: men heeft intussen een stuk grond verkocht aan camping De Zeehoeve. We hebben geen prijs gehoord, noch de voorwaarden. Het college wordt opgeroepen niet alleen via de pers te communiceren. Het voorstel werd uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen. GroenLinks en de Wad’n Partij waren tegen. Wij wachten de volgende stappen in dit proces, te weten naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, verder af.

 

Sturing sociaal domein Noardwest Fryslân:

Al eerder werden een aantal besluiten in dit dossier in meerderheid aangenomen. Het gaat kort gezegd om een hervorming in het sociaal domein, waarbij de regie en beleid terug gaan naar de afzonderlijke gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Vlieland, maar er wel samengewerkt wordt bij het afstemmen van het beleid en de uitvoering middels  een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie(BVO). Het voorstel behelsde de vervolgstappen. Wij konden met anderen instemmen met het voorstel. Wel hadden en hebben wij ook hier weer forse kritiek over de communicatie richting Raad. Wij hebben daar eerder over bericht. Vragen onzerzijds werden altijd gepareerd door het college onder het mom van “een broedende kip moet je niet storen”. Men (college, organisatie, adviesburo’s) is al jarenlang bezig tot beleidsvoorstellen te komen. Echter, de raad is sluitstuk.

 

De indruk ontstaat, dat aan het eind van het traject de voorstellen dan nog even door de raad kunnen en moeten worden gejast! Tekent u maar even bij het kruisje! M.a.w. Harlinger Belang is van mening, dat de raad onvoldoende meegenomen wordt bij een dergelijk, gevoelig en belangrijk onderwerp. Wethouder Kuiken was ook van mening, dat het proces geen schoonheidsprijs verdiende. Wij vonden dat de heer Kuiken hiervoor “een gele kaart” verdiende.

 

Armoedebeleid

Er was alom tevredenheid over het voorstel inzake het armoedebeleid. Het werd unaniem aangenomen. Ook onze aangepaste motie over onderzoek naar aansluiting bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland werd overgenomen door het college.

 

De volgende raadsvergadering vindt plaats op woensdag 30 oktober a.s.

De begroting 2020 staat dan prominent op de agenda.

U bent van harte welkom.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Juffen IKC Middelstein gaan op vakantie

02-10-2019

MIDLUM - De juffen van Middelstein zagen dat het onderwerp van de Kinderboekenweek “Reizen” was.

Voorbeschouwing: Zeerobben – Broekster Boys

02-10-2019

HARLINGEN - Hoe stabiel is Zeerobben geworden.

Frisia stopt zoutwinning bij Oosterbierum

02-10-2019

HARLINGEN - Frisia Zout B.V. stopt de zoutwinning ten zuiden van Oosterbierum.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zensa Moda Zensa Moda Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Fotografie Dorus Fotografie Dorus Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Plus Lunenborg Plus Lunenborg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Hubo-Faber Hubo-Faber Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Ons Food&Wine Ons Food&Wine Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats De Lichtboei De Lichtboei Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Ons Food&Wine Ons Food&Wine Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zensa Moda Zensa Moda