HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van 20 januari 2021

28-01-2021

HARLINGEN - De griffier centraal.

Iedereen, die wat ingevoerd is in de gemeentelijke politiek, weet dat de griffiefunctie een belangrijke pijler is voor het goed functioneren van de raad. Het is een onafhankelijke functie, los van de ambtelijke organisatie en staat primair ten dienste van de raad. Een werkgeverscommissie, bestaande uit gekozen raadsleden, ziet toe op het reilen en zeilen van de griffie.

 

Onze ervaren griffier, Hanna Jansen, heeft besloten elders een nieuwe uitdaging te zoeken en daarom werd haar eervol ontslag verleend. Uiteraard betreuren wij dit besluit, maar hebben haar oprecht gefeliciteerd met deze stap in haar carrière en haar veel succes gewenst.

 

In de ontstane vacature werd een voordracht gedaan door de werkgeverscommissie o.l.v. mevr. Huizenga/PvdA, om de heer Andringa te benoemen als interim griffier voor een periode van 6 maanden. De heer Andringa is reeds lange tijd werkzaam bij de gemeente.

Rondom de voorgestelde benoeming en de meerkosten van ruim 17.000 euro werden intern de nodige, kritische vragen gesteld. Let wel: los van de persoon en diens competenties!

 

Zoals dat gebruikelijk is met ieder voorstel op de agenda, kan iedereen er wat van vinden. Harlinger Belang heeft na veel wikken en wegen besloten dit voorstel niet te steunen.

In onze stemverklaring hebben we het als volgt verwoord:

“Wij zijn van mening, dat het hele proces inzake de benoeming zeer ondoorzichtig is verlopen.

De communicatie was onvoldoende. De tijdens het proces genomen keuzes, zijn niet de onze, los van de persoon. Het doet allemaal gekunsteld aan en verdient naar onze mening zeker geen schoonheidsprijs. Wij hebben er geen goed gevoel bij. Harlinger Belang zal tegen stemmen.”

 

Ook de heer Wildeboer/Wad’n Partij gaf een verklaring af, dat zij niet konden instemmen met het voorstel en hij zei tevens het vertrouwen op in de werkgeverscommissie.

Verder wenste niemand het woord.

Zoals mocht worden verwacht kwam uit de stemming een meerderheid voor het voorstel. Het werd aangenomen met 11 stemmen voor, 3 tegen en één blanco. Twee raadsleden waren afwezig.

So far, so good, niets mis mee, zo werkt de democratie.

 

De heer Andringa heeft staande de vergadering de functie aanvaard en de eed afgelegd.

Gelet op de Corona regels konden we de heer Andringa niet ter plekke feliciteren met zijn benoeming. De vergadering ging verder.

 

De volgende dag bleek, dat hij er op terugkwam en zich terugtrok in een e-mail bericht aan de raadsleden. Dit verbaasde ons, omdat wij een paar dagen voor de vergadering nog telefonisch contact met hem hadden gehad en hij ons standpunt in dezen kon respecteren…..

 

U begrijpt, dat er dan veel emotie loskomt bij sommige raadsleden.

Allereerst bij de werkgeverscommissie: mevrouw Huizenga/PvdA en de heer Zoodsma/CDA stapten op als lid. De heer Anema/VVD niet. Hij liet ons telefonisch weten, dat hij de hele gang van zaken betreurde, maar geen reden zag om op te stappen. Hij ziet dit als een leerproces voor de werkgeverscommissie en de raad. Wij respecteren zijn mening.

 

Vrijdagavond, 22 januari jl.  kwamen bijna alle raadsleden o.l.v. burgemeester Sluiter bijeen om informeel over de ontstane situatie te spreken. Iedereen kon zijn zegje doen en er was bij sommigen nog steeds veel emotie. Gedurende de avond kwam er gelukkig ook weer een gevoel van realisme bovendrijven. Er werden zakelijke oplossingen gevonden om verder te gaan.

Er werd in grote meerderheid besloten om de heer De Vries/VVD en mevr. Geurtz/GroenLinks te benoemen in de ontstane vacatures van de werkgeverscommissie en hen samen met de heer Anema/VVD de opdracht te geven direct aan de slag te gaan met de procedure van het vinden van een nieuwe griffier.

Hun formele benoeming zal in de eerstvolgende raadsvergadering in februari plaats vinden.

 

Wat kwam er verder nog aan de orde in de raadsvergadering.

 

Het aanpassen van de OZB-percentages 2021:

Wij hebben tegen dit voorstel gestemd. Tijdens de Algemene Beschouwingen hadden we al aangegeven tegen de extra lastenverzwaringen voor burgers en ondernemers te zijn in deze moeilijke, economische tijden vanwege de Corona crisis. Wij hebben dit nogmaals in onze stemverklaring herhaald.

 

Andere agendapunten zoals de

  • Kaderbrief van de Veiligheidsregio Friesland,
  • Wijziging verordening rioolheffing 2021,
  • Actualisering detailhandelsbeleid en de
  • Begrotingswijzigingen 2021,

Konden op onze instemming rekenen.

Mocht u verdere bijzonderheden hierover willen inzien, dan verzoeken wij u de website van de gemeente hierover te raadplegen.

 

Verder hebben we wethouder Boon/CDA vragen gesteld over een brief van BDS gedateerd 9 september 2020 inzake het opzeggen van het contract parkeerterrein Westerzeedijk.

Wij kregen een kopie brief op ons huisadres overhandigd door de heer Jan van der Heide, beter bekend als Jan Kwartsje.

Gelet op de o.i. zeer kritische toon in de brief van de heer Borsch vroegen wij de wethouder naar een reactie hierop. Kort samengevat (in onze woorden), kwam zijn antwoord er op neer, dat er niets aan de hand was. Hij kende de heer Borsch persoonlijk heel goed en de zakelijke, formele afhandeling was goed verlopen……

 

Het antwoord verbaasde ons enigszins. Kennelijk hebben wij een andere brief gelezen……..

Hij erkende overigens wel, dat het beter was geweest om nog een officiële reactie te geven op de brief. Hij gaf de toezegging een antwoord aan BDS te zullen sturen. Wij zien met belangstelling de reactie brief tegemoet.

 

Het was al met al een bewogen avond met nadien veel emotie en reuring.

Dit past wel een beetje bij Harlingen. Het was deze keer in ieder geval niet saai.

 

Tot de volgende keer en blijf vooral gezond.

 

Fractie Harlinger Belang.

Lokaal en loyaal.

 

 

 

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Brouwdok zoekt Bemanning!

28-01-2021

HARLINGEN - Wij houden van écht ambachtelijk gebrouwen bier en we hopen onze passie met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen.

HMHC-jeugd sport gewoon door

28-01-2021

HARLINGEN - Deze week is het nieuwe trainingsschema voor de jeugd van HMHC ingegaan.

Reacties