RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering 17 februari 2021 - Harlinger Belang

25-02-2021

HARLINGEN - Het was een korte agenda, mede omdat het raadsvoorstel over de schooltuin van de CDA-fractie werd doorgeschoven naar de vergadering op 18 maart.

Volgens de gemeentewet dient het college eerst nog de gelegenheid te krijgen een zienswijze inzake dit initiatiefvoorstel te uiten.

 

Welke punten van de vergadering bleven er nog over?

 

Nieuwe interim-griffier

Allereerst de soap rond de benoeming van een interim-griffier.

Zoals in ons vorige verslag gemeld, had de pas beëdigde heer Andringa, ambtenaar en werkzaam voor de gemeente Harlingen, zich de volgende dag reeds teruggetrokken voor deze functie. De heer Andringa werd eervol ontslag verleend.

 

Eén en ander leidde tot veel rumoer, emotie en commotie met als gevolg, dat 2 leden van de werkgeverscommissie, mevrouw J. Huizenga/PvdA en de heer S. Zoodsma/CDA, hun ontslag aanboden. Kritische geluiden van een aantal collega raadsleden over het proces en de meerkosten werden door hen kennelijk niet op prijs gesteld… Naar onze mening weinig professioneel.

Het ontslag moest officieel via een raadsvoorstel bekrachtigd worden en zo geschiedde.

 

In hun plaats werden benoemd mevrouw S. Geurtz/GroenLinks en de heer G.J. de Vries/VVD, zodat de werkgeverscommissie, samen met de wel aangebleven heer J. Anema/VVD, weer compleet was en op zoek kon gaan naar een nieuwe interim-griffier. Dit ging vlot. De heer Werner Damman werd in de vergadering beëdigd als nieuwe interim-griffier voor de periode van 6 maanden. Wij spreken onze waardering uit richting de nieuwe werkgeverscommissie voor hun daadkracht.

Een tweede compliment betreft het feit, dat de benoeming binnen de financiële kaders past.

 

De benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 en de aanpassing van de Financiële Verordening 2021 konden op onze instemming rekenen. De aanpassing van de financiële verordening betreft kleine wijzigingen, die beogen de verordening duidelijker en actueler te maken en kwam tot stand in overleg met de auditcommissie.

 

Naar aanleiding van de toezeggingen lijst vroegen we wethouder De Groot naar de ontwikkelingen rondom een permanente accommodatie voor grotere verenigingen, nu Trebol afgebroken is en de kerk aan de Midlumerlaan verkocht is. Harlinger Belang heeft hier steeds aandacht voor gevraagd. Hij antwoordde, dat het Entrepotgebouw geschikt gemaakt zal worden voor optredens van Harlinger verenigingen. Nadere informatie volgt binnenkort.

 

Verder hadden we de nodige vragen ingediend voor het vragen halfuurtje. Het betrof vragen over de afwikkeling van te veel betaalde declaraties aan de zorgaanbieders in de jeugdzorg door de gemeenten verenigd in de Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân. Het onderwerp was het eindrapport terugvordering conversiedossiers jeugdzorg.

 

Onderzoeken door KPMG en AcconAVM wezen uit, dat het voor alle gemeenten samen kon gaan om een totaalbedrag van 8,5 miljoen euro aan te veel betaalde zorgkosten aan de zorgaanbieders. Te veel betaald is waarschijnlijk eufemistisch gesteld: sommigen spreken over fraude of oplichting. Er is intussen een regeling getroffen, gespecificeerd in het rapport, inzake de terugbetaling van totaal 4,5 miljoen euro en daarmee is de “de deal” afgesloten.

 

Onze eerste vraag was, hoeveel moeten de zorgaanbieders terugbetalen aan de gemeente Harlingen?

Volgens wethouder De Groot gaat het totaal om ca. 63.000 euro, waarvan intussen het grootste deel binnen is.

 

De tweede vraag was, of sommige van deze aanbieders voortaan ook uitgesloten worden voor verdere zorg aanvragen gelet op hun foute” declaratiegedragHij bleef hierover wat vager, maar als we zijn antwoord goed interpreteren, dan sluit hij dit voor de toekomst niet uit. Zie ook het antwoord bij de derde vraag.

 

Bij het lezen van het rapport viel het ons op, dat er een “woud” aan zorgaanbieders is, grote en kleine. Naar onze mening zitten er waarschijnlijk ook zgn. “zorg cowboys” tussen.

De derde vraag was dus, of het niet zinvol is zich in de toekomst meer of uitsluitend te richten op een kleinere kerngroep van gevestigde, meer betrouwbare en gereputeerde partners in de zorg. De wethouder was van mening, kort geformuleerd, dat men meer grip wenst te krijgen op de problematiek, waarbij dit aspect waarschijnlijk ook in het toekomstige beleid wordt betrokken.

 

De vierde vraag was, of het gelet op de “chaos” inzake de declaraties en de grote financiële tekorten in de jeugdzorg (schatting voor Harlingen een kleine 2 miljoen euro in 2020) misschien ook een optie zou zijn om uit de regeling te treden.

Immers, na zo’n 5 jaar van ervaring moet ons gebiedsteam toch in staat worden geacht de dossiers “in het veld” te beheersen en grip te krijgen op deze materie en maatwerk te kunnen leveren, nietwaar?

Hij wou hier niet aan… Zag de meerwaarde meer in gezamenlijke inkoop van zorg. Harlingen heeft de expertise niet volgens hem.

Wordt vervolgd. De raad krijgt binnenkort meer inzicht in de materie via het college.

 

Dan was er nog een motie ingediend door de Wad’n Partij, PvdA en CDA, betreffende de overlast in de binnenstad van Harlingen van aldaar (tijdelijk) gehuisveste arbeidsmigranten. Zij zijn vaak werkzaam in de haven of de glastuinbouw.

Wethouder De Groot erkende het probleem en nam de motie over. Het college zal t.z.t. met een inventarisatie en oplossingsrichting komen. Beter toezicht en handhaving zijn o.a. instrumenten om overlast en onbegrip bij omwonenden te voorkomen. De raad wordt op de hoogte gehouden van de te nemen stappen.

 

Aan het einde van de avond was het toneel voor de heer Johan Erents van HOOP. Het zal u zeker niet zijn ontgaan. Zelden hebben we een vertrekkend raadslid zo in het middelpunt van de publiciteit zien staan. Het zij hem van harte gegund. Wij HOOPen, dat hij nog veel goede jaren voor de boeg heeft. Hij wordt opgevolgd door Ankie Hoendervoogt. Het zal niet meevallen om zo’n markante persoon op te volgen. Wij wensen haar succes en wijsheid toe.

 

De volgende raadsvergadering staat gepland voor 18 maart a.s.

 

Blijf gezond.

 

Fractie Harlinger Belang - Lokaal en loyaal.

 

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Laag inkomen?

25-02-2021

HARLINGEN - Vraag dan financiële bijdrage aan!

Shoppen op afspraak bij Kamsma Schoenen Harlingen

25-02-2021

HARLINGEN - Bel, app of mail ons om alvast een afspraak te maken.

Zaterdag 2e Krokustoernooi Zeerobben

25-02-2021

HARLINGEN - De organisatie moest eerst even de persconferentie van afgelopen dinsdagavond afwachten maar kregen toen groen licht voor het organiseren van toernooitjes voor de verschillende leeftijdsgroepen op het eigen complex.

Reacties

Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen BENG Evenementen BENG Evenementen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas The Shamrock The Shamrock Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Omdraai De Omdraai Visie Events Visie Events Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Food 80/20 Food 80/20 Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hubo-Faber Hubo-Faber Plus Lunenborg Plus Lunenborg Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda IJssalon Min12 IJssalon Min12 Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Food 80/20 Food 80/20