RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van 11 november 2020

17-11-2020

HARLINGEN - College PvdA/CDA/VVD verhoogt lokale lasten extra voor inwoners en ondernemers.

Wij zullen kort de punten van de raadsvergadering becommentariëren:

 

De Mobiliteitsvisie Harlingen 2020 kon op onze instemming rekenen. Niet dat er zoveel nieuw zaken in werden genoemd, maar het geeft wel een duidelijk en integraal beeld van wat er speelt op dit gebied. Het gaat dan om verkeersstromen, veiligheid, parkeren, aandachtspunten en verbeteringen op termijn voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Niet alleen voor de inwoners en bezoekers van de stad, maar ook voor toeristen naar de eilanden. Een lezenswaardig stuk. Het college heeft toegezegd de toekomstige uitvoeringsplannen aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen.

 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is de afsluiting van een proces om de 4 gemeenten incl. Harlingen weer meer directe zeggenschap te geven in het beleid van de gemeenschappelijke regeling. De Dienst wordt een bedrijfvoeringorganisatie (BVO). Kort gezegd gaat de gemeente m.i.v. 01.01.2021 weer direct “aan de knoppen draaien”. Wij hebben voor de wijziging gestemd. Wij spreken de verwachting uit, dat wethouder De Groot hiermee de grip op het Sociale Domein kan terugwinnen en daarmee de grote tekorten in met name de Jeugdzorg zal terugdringen. Wij pleiten hier al jaren voor, maar er is in onze ogen nog veel te weinig actie ondernomen en resultaat geboekt.

 

Inzake de Belastingverordeningen en Parkeerverordening 2021 kunnen we ook kort zijn. Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben we onze teleurstelling uitgesproken over de extra verhoging van de lasten voor de inwoners en ondernemers in deze tijd van economische recessie vanwege de Corona pandemie. Wij zijn van mening, dat dit een verkeerd signaal is in deze moeilijke tijd.

Daarom hebben wij tegen de begroting gestemd.

 

De tarieven voor de OZB-belasting, de (stad)parkeertarieven en de toeristenbelasting worden extra verhoogd boven de gebruikelijke inflatiecorrectie van 1,5%, naast een inhaalslag bij de afvalstoffenheffing.

 

Hoe leg je dit uit aan mensen, die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen of aan ondernemers, die aan de rand van een faillissement staan? O.i. is dit onverantwoord financieel en economisch beleid.

 

Wat te denken van een college met een VVD-wethouder, de heer Schoute, die in zijn verkiezingsprogramma beloofde “bij toekomstige structurele overschotten gaat 25% daarvan naar lastenverlichting”. Je reinste kiezersbedrog, dus. Men zal bij de lokale VVD wel hebben gedacht, dat Rutte ook menige belofte heeft gebroken en er steeds mee weg kwam….

Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar?

 

Wethouder Boon/CDA is als portefeuillehouder financiën verantwoordelijk voor deze extra lastenverhoging. Misschien moet hij eens gaan praten met “de penningmeester” van de regering, zijn partijgenoot Wopke Hoekstra. Deze minister van financiën gaat toch ook niet de belastingen extra verhogen in deze tijd van crisis? Nee, deze minister strooit met geld om de economie en de maatschappij draaiende te houden. Hier is dus geen sprake van een goed voorbeeld, doet goed volgen!

 

Wij pleiten voor een voorzichtig financieel en economisch beleid. Extra belastingverhoging past hier niet in. Misschien moet je overwegen sommige, grootschalige projecten te temporiseren. Keulen en Aken werden ook niet op één dag gebouwd, toch? Voorzichtigheid op het financiële vlak is geboden!

 

Vooral met die grote financiële tekorten in de Jeugdzorg.

 

En dan het persbericht om deze verhogingen “aan de man te brengen”. Zelden hebben wij zo’n bagatelliserend, eenzijdig, verhullend persbericht mogen lezen om de begroting aan te prijzen. Transparant en eerlijk communiceren is ook een vak, blijkt maar weer. U zult begrijpen, dat we tegen deze extra verhoging van de lokale belastingen hebben gestemd.

 

Wat gebeurde er verder nog in deze mooie gemeente:

 

Harlingen kwam onlangs heel negatief in het nieuws met een recente publicatie in de VolkskrantHet ging hier om een onderzoek door de Erasmus School of Economics naar de kansen van jongeren uit arme gezinnen. Helaas kreeg de gemeente Harlingen de twijfelachtige en weinig benijdenswaardige eer om de nummer 1 positie in te nemen. Met andere woorden uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat in onze gemeente de kansarmen de minste kansen krijgen om een betere positie op de maatschappelijke ladder te bekleden.

 

Wethouder Schoute probeerde “de imago schade” nog wat te sussen en te verhullen in een persoonlijk ondertekend persbericht, maar of dit werkelijk effect heeft, wagen we te betwijfelen. We denken, dat dit wrijven in een vlek is. Immers feiten zijn feiten en hier betreft het zelfs wetenschappelijk onderbouwde feiten.

 

We hebben oprecht medelijden met de heer Schoute.

Mag je als VVD-wethouder eindelijk ook eens met de grote jongens van de gemeentepolitiek meedoen in een college en krijg je het resultaat van decennialang falend beleid op sociaaleconomisch gebied van PvdA en CDA in je schoenen geschoven! Zoals de heer V.d. Pol/D66 sprak: “PvdA en CDA zitten al 65 jaar in het college. Wat is er toch misgegaan?” Maar waarom ondertekende de wethouder persoonlijk het persbericht? Waar zijn de handtekeningen van de wethouders van PvdA en CDA? Waarom geen gezamenlijke verklaring namens het college?

 

Een staaltje van star dogmatisch en ideologisch denken kregen we pas weer te horen van mevr. Huizenga/PvdA. Het betrof het collegevoorstel om de havenverzelfstandiging van de Port of Harlingen meer vorm te geven, zodat men nog verder op eigen benen komt te staan zoals o.a. bij de financiering en daarmee “zijn eigen broek kan ophouden”. U moet bedenken, dat de PvdA destijds tegen de havenverzelfstandiging stemde. (Tussen haakjes de Port of Harlingen draait “poerbêst”).

 

Mevr. Huizenga kwam met een zure reactie op de plannen en suggereerde veel negatiefs en vermeende misstanden zonder enige onderbouwing. Gelukkig kreeg ze van wethouder Schoute/VVD sterk weerwoord. Er bleef niets over van haar beschuldigingen. Resultaat, de PvdA stond in de stemming weer alleen. Alle andere partijen van coalitie en oppositie steunden de wethouder. Dat moet te denken geven.

 

Het wordt tijd, dat men ook binnen de PvdA in kansen voor het bedrijfsleven in een open economie gaat geloven. Misschien moet men binnen deze partij eens een studie economie gaan oppakken in plaats van een studie geschiedenis……..

 

U kunt uit het voorgaande relaas enig medelijden, maar ook duidelijk support opmaken voor wethouder Schoute als het gaat om vernieuwend economisch beleid. Het beleid op sociaaleconomisch gebied moet anders. Het verleden heeft dit bevestigd. Zie de feiten over de kansarme jongeren. De instelling van Integrale Kind Centra om op termijn iets te doen aan de generatie werkloosheid in onze gemeente is op zich niet voldoende. Er moet meer gebeuren. Pasklare oplossingen liggen niet voor het oprapen. Maar we hebben als Harlinger maatschappij de plicht met zijn allen hard te werken aan een beter economisch klimaat, waarbij iedereen zijn kansen moet krijgen en pakken.

 

Echter, tot slot toch een klein puntje van kritiek richting wethouder Schoute:

De VVD lanceerde tijdens de verkiezingscampagne in 2018 met veel tromgeroffel een Actieplan Economie. Je denkt dan als argeloze kiezer: ze hebben dit plan kant en klaar in de la liggen en het is direct beschikbaar en toepasbaar! Helaas. We schrijven nu november 2020 en uit vragen van Harlinger Belang blijkt, dat het nog wel tot ver in 2021 kan duren, voordat de raad dit plan krijgt voorgeschoteld!

 

Reden: men pakt dit actieplan samen op met buurgemeente De Waadhoeke. Op zich niets mis mee, maar het duurt toch wel verrekte lang, voordat dit ei gelegd wordt. Verder zijn wij oprecht bang, dat dit aangekondigde actieplan het zoveelste plan is wat niet echt het verschil zal maken. Het zal toch niet weer “oude wijn in nieuwe zakken” worden…..?

 

Tegen de tijd, dat er weer verkiezingen zijn in 2022 zullen er misschien echt acties uit dit plan tot uitvoering kunnen gaan komen, naar we hopen. De heer Schoute moet maar afwachten of hij dan weer tot wethouder Economie wordt gekozen. En wie moet dan dat mooie actieplan gaan uitvoeren? De vrienden van de PvdA of CDA? Duurt het misschien nog weer 25 jaar, voordat de kansarme jeugd in Harlingen iets van welvaart zal ervaren.

 

Dit zijn zo maar wat bespiegelingen van bezorgde HB’ers naar aanleiding van de recente ontwikkelingen.

 

P.S.  Wij steunen het CDA in haar oproep om weer te komen tot een fysieke raadsvergadering. Dit digitale gebeuren spreekt niet echt tot de verbeelding. Wie volgt?

 

Wij wensen u verder een goede gezondheid toe in deze moeilijke Corona tijden.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Lokaal en loyaal.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Jeugdjournaal Zeerobben

17-11-2020

HARLINGEN - Voetballen in tijden van corona vereist de nodige aanpassingen maar met een beetje goede wil is er toch nog veel te organiseren zo bleek de afgelopen weken op het Oostersportpark bij Zeerobben.

Héél Noordwest Friesland aan de 4US BENGO voor voedselbank De Helpende Hand!

17-11-2020

HARLINGEN - Wij merken allemaal de gevolgen van de Covid-19 pandemie.

Plan Boom Fryslân van start met gratis fruitbomen voor scholen en dorpen

17-11-2020

HARLINGEN - Deze week starten de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Fryslân (LBF) met de ambitie om in de komende jaren minstens 700.000 bomen in Fryslân te planten.

Reacties

Karsten Wonen Karsten Wonen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Hubo-Faber Hubo-Faber HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona BENG Evenementen BENG Evenementen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Food 80/20 Food 80/20 Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Omdraai De Omdraai The Shamrock The Shamrock Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires
Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Food 80/20 Food 80/20 BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Omdraai De Omdraai Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Visie Events Visie Events Hubo-Faber Hubo-Faber