Ontmoet Simon Vestdijk

Ontmoet Simon Vestdijk

Op 2 december gaan we online voor een ontmoeting met ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 8! Meld je alvast aan en mis het niet!
Lees verder...
Zoutwinning bij RSH

Zoutwinning bij RSH

Op 24 november staat Omroep RSH van 19.00 en 21.00 uur stil bij de zoutwinning in Harlingen. Stuur uw vragen naar de redactie. Ze zijn de rode draad voor onze uitzending: info@pilotharlingen.nl
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Spaar nu voor het unieke Monopolyspel editie Harlingen!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van Harlinger Belang uit de Raad van 11 december 2019

17-12-2019

HARLINGEN - Gemeente Harlingen marionet van Omrin/Afvalsturing Friesland/REC.

Er kwamen nogal wat onderwerpen aan de orde, maar de meeste werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen. Het betrof hier de benoeming van de heer Poppen tot lid van de Rekenkamercommissie, de Havengeldverordeningen 2020, de Begraafplaatsverordening, de Jaarrekening 2018 GR Fryslân West, de wijziging statuten Vereniging van Waddenzeegemeenten, de Benoeming van 3 leden in de Raad van Toezicht Stichting Odyssee (koepel openbaar onderwijs), Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2023 Gemeente Harlingen en tenslotte enkele begrotingswijzigingen.

 

Wij hadden verder vragen ingediend over de financiële situatie bij Empatec en tevens de slechte en amateuristische berichtgeving hierover. U hebt hier misschien iets van mee gekregen via de stukken in de Leeuwarder Courant. Er zou sprake zijn van financiële verliezen door “boekhoudkundige fouten” volgens een Raadsinformatiebrief. Later bleek, dat het niet om verliezen ging, maar een minder rooskleurig begroot resultaat. Het bedrijfsresultaat 2019 zal naar verwachting wel een winst laten zien. We hebben wethouder Schoute, als Dagelijks Bestuurslid van de GR en dus medeverantwoordelijk, gevraagd zijn kant van deze affaire toe te lichten. Hij gaf een opsomming van de gebeurtenissen en betreurde uiteraard de onrust, die met name in de Empatec organisatie is ontstaan. Er zal verder onderzoek naar het totale financiële plaatje worden gedaan en de Raad zal op de hoogte worden gehouden. We zijn natuurlijk benieuwd naar het vervolg.

 

Dan het programmapunt Voorstel Statutenwijziging Leveringsrelatie Afvalsturing Friesland NV.

 

Op grond van artikel nr. 169 van de gemeentewet werd de raad middels een Raadsinformatiebrief van het voornemen tot statutenwijziging geïnformeerd en gevraagd geen wensen of bedenkingen te uiten. Gelet op de verstrekkende, toekomstige gevolgen van deze wijziging was Harlinger Belang samen met de Wad’n Partij, D’66 en GroenLinks van mening, dat een dergelijk wijziging een openbaar debat verdiende in de Raad. Dan heeft iedereen de gelegenheid zijn standpunt uit te spreken. Immers, dit is een belangrijk onderwerp gelet op de gevoelige relatie met Omrin/Afvalsturing/REC en de voorgestelde, langjarige verlenging van de leveringsrelatie. We zullen u de details besparen, maar het was nog een heel gedoe om een voorstel van het college op de raadsagenda te krijgen.

Maar we zijn wel wat gewend.

 

Zo hebben de huidige coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD destijds de komst van de REC ook zonder een debat in de Raad erdoor gedrukt!

 

Het voorstel van het college luidde geen wensen en bedenkingen te uiten. De argumentatie van het college betrof bijna letterlijk de argumentatie van Omrin.

 

Wat te denken van bijv. de zinsnede:

 “dat kan er in het ergste geval toe leiden dat een aandeelhouder die zich niet aan een opzegtermijn van 5 jaar wil verbinden, na afloop van de huidige nascheidingsovereenkomsten niet meer gefaciliteerd kan worden in het nascheiden van haar huishoudelijk restafval. Vanzelfsprekend zal Afvalsturing in zo’n situatie aan haar verwerkingsplicht blijven voldoen, maar daarvoor dan moeten terugvallen op de REC in Harlingen.”

Wij weten niet hoe u deze zin interpreteert, maar wij vinden dit pure chantage.

 

Waar gaat het om: op grond van de huidige statuten kunnen de gemeenten vanaf 2025 de leveringsrelatie ieder jaar opzeggen met een opzegtermijn van een jaar zonder vergoeding/betaling van desintegratiekosten (kosten tegen uittreding). De voorgestelde wijziging houdt in, dat deze opzegtermijn wordt gewijzigd in 5 jaar. We zijn bijna 2020. Concreet betekent dit dus, dat we vanaf nu bij het aannemen van het voorstel minstens 10 jaar gebonden zijn aan de levering van het afval aan Afvalsturing Friesland/Omrin/REC.

 

Harlinger Belang had samen met de Wad’n Partij, D’66 en GroenLinks via een amendement wensen en bedenkingen ingebracht. De strekking was in grote lijnen, een pas op de plaats te maken, je als gemeente Harlingen niet onder druk laten zetten (geen chantage) gelet op het feit, dat de afvalmarkt een dynamische, concurrerende, onzekere markt betreft. Afval is niet niks, maar “big business” geworden. M.a.w. zich te beraden op zijn toekomstige leveringsrelatie met Omrin en daarbij de tijd te nemen om op zoek te gaan naar marktkansen en bedreigingen. Een onderzoek naar andere afvalverwerkers en dus concurrenten van Omrin past hierin om een voor de toekomst tot een beste prijs/kwaliteitsverhouding te komen. Commercieel inzicht is daarbij ook vereist! Daarbij zou de uitkomst best kunnen zijn, dat Omrin de beste partner voor de toekomst zou kunnen zijn, maar dan moet dit gestaafd en onderbouwd worden.

Je nu al vastleggen voor 10 jaar en daarmee over je graf regeren past o.i. niet meer in deze tijd van marktwerking op allerlei gebied. Onderzoeken dus, wat het beste voor de Harlinger gemeenschap is en niet in eerste instantie uitgaan van de belangen van Omrin.  Commercieel denken dus, in het belang van de gemeente Harlingen.

 

De coalitiepartijen reageerden als volgt, kort samengevat:

 

De PvdA (woordvoerder, de heer Leen) is gezien hun ideologie niet voor meer, maar minder marktwerking en voor meer sturing door de overheid. Dat was voor ons geen verrassing. In een fel betoog werden de zegeningen van Omrin/REC/Afvalsturing nog eens benoemd. (We moesten zelfs even terugdenken aan de gouden tijden van het socialisme onder Joop den Uyl). Vergeten waren de “knalpijpen”, de talrijke storingen van de REC en de onrust bij de inwoners. Geen kritisch woord hierover. Maar ja, dankzij de PvdA, het CDA en de VVD heeft Harlingen een afvaloven……

 

Het CDA (woordvoerder, de heer Sijtsma) toonde ook geen enkele twijfel. Op zijn bekende wijze las hij zijn opstel voor, zonder in te gaan op wat kritische opmerkingen. Ook dit was verwacht gelet op de aanbevelingen van de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Boon/CDA, bij het indienen van het voorstel. Het was pure propaganda voor Omrin.

 

Dan de VVD (woordvoerder, de heer De Vries). Wij waren echt benieuwd naar hun opstelling. Immers, als er een partij voor marktwerking, concurrentie, onderhandeling over een goede prijs/kwaliteitsverhouding is, dan is het wel de VVD. Denk daarbij aan de marktwerking in de energiemarkt, de zorg, de verzelfstandiging van overheidsbedrijven etc. Je kunt voor of tegen deze opstelling zijn, maar…… het heeft de BV Nederland wel economische voorspoed opgeleverd.

We kwamen bedrogen uit. De VVD, die altijd pleitte voor debatteren in de raad, kwam met een vlak verhaal. Niks geen debat over voors en tegens. Tekenen bij het kruisje van het wurgcontract van 10 jaar!

 

De CU en HOOP, die nooit echt meedoen in een debat, schaarden zich zonder meer achter de coalitiepartijen en daarmee was de uitslag van de stemming wel bepaald. De gemeente Harlingen zit de volgende 10 jaar vast aan Omrin. Nu maar hopen, dat de mooie beloften uitkomen. We hebben slechte ervaringen met langjarige contracten, gesloten door deze partijen. (Ludinga, Van Meurs, Spaansen).

 

Ruim na 23.00 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten. Het was de laatste zitting van dit jaar.

Wij wensen U alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020 toe.

 

De volgende Raadsvergadering is op 22 januari 2020. U bent weer van harte welkom.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Postcode Loterij pakt uit en vervult wens vrijwilliger Margriet uit Harlingen

17-12-2019

HARLINGEN - Een grote verrassing voor Margriet Tichelaar (67) uit Harlingen.

Dijkstra & Geelhoed airco service squash competitie

17-12-2019

HARLINGEN - Verslag van de vorige week gespeelde wedstrijden.

Reacties

HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Karsten Wonen Karsten Wonen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Greenart Production Greenart Production Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Zensa Moda Zensa Moda Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Broodje Nuchter Broodje Nuchter Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Copini Opticiëns Copini Opticiëns Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Food 80/20 Food 80/20 Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats De Lichtboei De Lichtboei
Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Lichtboei De Lichtboei Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï IJssalon Min12 IJssalon Min12 Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Food 80/20 Food 80/20 Visie Events Visie Events Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt