Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Laagblijvers!

Laagblijvers!

Goed eten vinden we belangrijk bij PLUS. En minstens zo belangrijk vinden wij dat goed eten voor iedereen betaalbaar is. Daarom vind je bij PLUS de Laagblijvers.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag van de PvdA uit raadsvergadering van 30 oktober 2019

04-11-2019

HARLINGEN - Het jaarlijkse hoogtepunt van de Gemeenteraad, aldus de Burgemeester, het bespreken en vaststellen van de Programmabegroting voor het volgende kalenderjaar.

Vanuit het budgetrecht van de Raad is dit een belangrijk moment, maar een hoogtepunt? Voor een integraal verslag verwijzen we naar de opnames die terug te kijken zijn via de website van de gemeente Harlingen. Hieronder een paar punten die ons als PvdA-fractie zoal opvielen.

 

In feite is de Programmabegroting het resultaat van het uitvoeren van een consistent en consequent beleid door de gemeente Harlingen, aangevuld met nieuwe beleidswensen en aangepast voor mogelijke wijzigingen daarop. Zaken die reeds zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord, aangevuld met tussentijdse door de raad goedgekeurde begrotingswijzigingen en gecorrigeerd voor mogelijke toekomstige risico’s. De gemeenteraad heeft nog zo’n zes uur nodig gehad om te praten over de Programmabegroting 2020. Er werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt en beantwoord en waarvan sommige ook op een later moment zeker weer aan de orde gaan komen.  

 

Vragenhalfuur

Vooraf aan de begrotingsbespreking was er het vragenhalfuur voor de raad. De PvdA had ook een tweetal vragen. Jacqueline Huizenga vroeg het College of deze een bemiddelende rol zou kunnen spelen bij de stroeve samenwerking tussen de horeca en andere belanghebbenden bij het organiseren en uitvoeren van de vele evenementen in Harlingen. Volgens de Burgemeester doet hij al niet anders als portefeuillehouder. Vervolgens stelde Welmoed Konst naar aanleiding van de veel besproken brief van de gemeente Harlingen aan haar bewoners over het Onderzoek verminderen huishoudelijk afval een aantal kritische punten aan de orde over de wijze van communicatie, het momentum, het gevaar voor de privacy en de onderzoeksopzet. Welmoed vroeg of het mogelijk was dit onderzoek stop te zetten en eerst de kritische punten nog eens goed te bestuderen. Ook andere partijen stelden hier kritische vragen over. Wethouder Boon deed zijn uiterste best om de Raad ervan te overtuigen dat, behalve de wijze van communiceren, alles volgens de toegestane regels plaatsvindt en dat het onderzoek wetenschappelijk verantwoord is. De proef gaat door, maar met een verlenging van de reageertermijn voor de burgers tot 25 november 2019.

 

Kritiek, maar vooral steun voor begroting

Dan de bespreking van de Programmabegroting 2020. Traditiegetrouw begint dit met de Algemene Beschouwingen door de partijen die deel uitmaken van de Gemeenteraad. De PvdA kwam, bij monde van fractievoorzitter Edwin Helvrich als vijfde aan het woord. Een gedegen Algemene Beschouwing die u op onze website kunt teruglezen. De actieve deelname van de PvdA in het College van B&W als grootste partij in de Raad werpt duidelijk vruchten af. De PvdA speelt een prominente rol in het besturen van de stad. Het beleid van het college vindt vruchtbare aarde in de Gemeenteraad. Dat was ook te merken aan de Algemene Beschouwingen van de andere partijen. Een grote mate van positiviteit en eensgezindheid, natuurlijk ook wat kritiek en andere ideeën, maar de meeste amendementen en moties werden met grote meerderheid, zelfs unaniem aangenomen.

 

Moties en amendementen

De PvdA stemde voor alle, mede door haarzelf, ingediende amendementen. De PvdA is daarmee voor:

  1. een tegemoetkoming voor transportkosten van oud papier aan de inzamelende verenigingen;
  2. het streven om vanaf 2020 minimaal 30% van de gemeentelijke fysieke inkopen circulair te doen; en
  3. het streven om een blijvende goede bereikbaarheid van de Port of Harlingen (ofwel onze eigen haven) te realiseren door de Boontjes op minimaal 3 meter 80 te houden.

Alle ingediende amendementen werden door de Raad aangenomen.

 

Voor wat betreft de ingediende moties stemde de PvdA voor haar eigen, samen met andere fracties opgestelde, motie met als doel om de mogelijkheid te onderzoeken om gebouwen met een maatschappelijk nut vrij te stellen van OZB of de verenigingen of stichtingen daarvan op de een of andere wijze hiervoor te compenseren. De PvdA stemde ook voor de, mede door haarzelf mede ingediende motie om de mogelijkheid van de vorming van een voorziening voor nieuwbouw van sportaccommodaties te onderzoeken.

 

Daarnaast stemde de PvdA tegen twee andere ingediende moties. De eerste was van HOOP en betrof het opstarten van een pilot, die het mogelijk maakt, om op basis van tevoren opgestelde criteria, het “eigen risico” voor kwetsbare personen geheel of gedeeltelijk te compenseren. De tweede was van GroenLinks en betrof het verzoek aan het College om te onderzoeken wat de kansen en de mogelijkheden zijn om een pilot of experiment met betrekking tot het basisinkomen in Harlingen van de grond te krijgen. De PvdA stemde tegen de motie van HOOP, omdat wij vinden dat het structureel oplossen van dit terecht door HOOP geconstateerde probleem een taak is voor de landelijke overheid. De financiële consequenties zijn te groot voor een kleine stad als Harlingen. Bovendien zijn wij niet in staat om een structurele oplossing te garanderen. Dat wil niet zeggen dat er niets gedaan kan worden. Het College van B&W is in het kader van het in september jongstleden vastgestelde armoedebeleid van gemeente Harlingen bezig met het uitwerken van een voorstel om deze kwetsbare mensen op de een of andere wijze te compenseren. De PvdA wacht het voorstel van het College af.

 

De PvdA stemde tegen de motie van GroenLinks omdat wij ook dit geen taak vinden van de gemeente Harlingen. Ook hier geldt dat Harlingen hiervoor te klein is en bovendien te maken heeft met samenwerking met haar partners in het Sociaal Domein. Er kleven naar onze mening teveel haken en ogen en risico’s aan. Bovendien zijn wij van mening dat het sociaal beleid van Harlingen voldoende ruimte biedt voor maatwerk.

Concluderend. Het was een lange avond, geen hoogtepunt, maar wel met als resultaat dat de Programmabegroting met 14 tegen 3 stemmen is aangenomen en wij ook in 2020 weer flink aan de slag kunnen met de vele uitdagingen waarvoor onze mooie gemeente Harlingen staat.

 

De PvdA-fractie, Ron Leen, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Welmoed Konst en Edwin Helvrich

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Meet & Greet Pubquiz

04-11-2019

HARLINGEN - Meet & Greet Pubquiz op woensdag 20 november 19.30 uur in de Lichtboei in Harlingen.

Fc Harlingen komt net te kort

04-11-2019

BOORNBERGUM - Fc Harlingen speelde zondag in en tegen Boornbergum.

Vrouwen meer geluk in casino blijkt uit onderzoek

04-11-2019

HARLINGEN - Vrouwen lijken een duidelijk voordeel te hebben vergeleken met mannen wanneer het neerkomt op het winnen van geld in een casino.

Reacties

Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Haarmode Cats Haarmode Cats Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Copini Opticiëns Copini Opticiëns Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen The Shamrock The Shamrock VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Food 80/20 Food 80/20 Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Greenart Production Greenart Production Ons Food&Wine Ons Food&Wine Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Karsten Wonen Karsten Wonen Visie Events Visie Events
Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad The Shamrock The Shamrock Fotografie Dorus Fotografie Dorus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen IJssalon Min12 IJssalon Min12 VET... Hippefrieten VET... Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Greenart Production Greenart Production Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Karsten Wonen Karsten Wonen Plus Lunenborg Plus Lunenborg