RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 21 april 2021 - PvdA Harlingen

24-04-2021

HARLINGEN - Verslag van de Harlinger gemeenteraadsvergadering op 21 april 2021 vanuit de PvdA-fractie

Hoe de lamme leeuw probeert te brullen

Terwijl op landelijk niveau de politieke en maatschappelijke discussie over uitoefenen van macht en tegenmacht en het vertrouwen van de burger in de overheid hoog oploopt, speelde deze ook als een rode draad door de raadsvergadering van 21 april. Net als in de landelijke discussie speelt hierbij het bestaan en functioneren van uitvoeringsdiensten op afstand mee in de onderwerpen die aan de orde kwamen.

 

Haven op afstand

De raad van Harlingen heeft met uitzondering van de PvdA en GroenLinks ooit ingestemd met de verzelfstandiging van de haven van Harlingen. Dat wil zeggen, de oprichting van NV Port of Harlingen (NV POH) om daarin de havenactiviteiten op een afstand van de gemeentelijke organisatie te zetten. Vragen over het schoon baggeren van het Harlinger strand en de kosten van de ligplaats van de Regina Andrea konden daardoor door de wethouder niet naar tevredenheid worden beantwoord. Als gevolg van een te late aanbesteding door Port of Harlingen wordt het geschikt maken van ons strand voor de Harlingers en onze zomergasten een jaar uitgesteld en over de kosten van ligplaatsen gaat de wethouder niet. Net als bij het gedoe over het sloeproeien en het sportvissen in de haven speelt wethouder Schoute de machteloze onschuld, want de NV Port of Harlingen gaat er nu over.

 

PvdA Harlingen vond en vindt dit een onwenselijke situatie, maar het is inmiddels wel een ongewenst feit. Wat ons dan altijd weer verbaast, is de gespeelde naïeve verontwaardiging hierover van de partijen die destijds wel voor de havenverzelfstandiging hebben gestemd. Zij hebben immers zelf voor deze machteloze situatie gestemd.

Hetzelfde dreigt zich af te spelen met betrekking tot de geplande Bio-LNG installatie. Met het ooit in het verleden vastgestelde bestemmingsplan in de hand, met de NV Port of Harlingen als tussenpersoon en de Provincie als vergunningverlener en de FUMO als uitvoerend toezichthouder, is de gemeenteraad gewoon machteloos. Dit terzijde van de weergave van onze raadsvergadering woensdagavond, maar het vergroot het vertrouwen niet bepaald en van tegenmacht is amper sprake.

 

Eerst de mens, dan de cijfers

Het tweede agendapunt waar de onmacht van de gemeenteraad aan de orde kwam, was het onderwerp Keuzedocument Toekomstige uitvoering van Participatiewet nader beschouwd. In de voorbereidende raadscommissie op vragen van de PvdA bevestigde wethouder Schoute luid en duidelijk ons vermoeden, dat de raad in de voorbereiding van en besluitvorming over de toekomstige organisatie van de uitvoering Participatiewet gewoon buitenspel staat en dat het voorliggende raadsvoorstel eigenlijk een semantische kwestie was. Dit onderwerp valt onder het mandaat van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en in deze regeling geldt de gewogen meerderheid van de vier portefeuillehouders. Harlingen is sowieso de kleinste, dus in onze visie staat de gemeenteraad van Harlingen hierin buitenspel.

 

Desondanks meende het CDA een amendement te moeten indienen op het raadsvoorstel en keuzedocument. Nu is het trekken aan dooie paarden niet onze stijl, dus was onze fractie van mening dat een amendement gezien het bovenstaande zinloos zou zijn. Bovendien was dit amendement, waarin werd geprobeerd de toekomst maakbaar en beheersbaar te houden door de te ontwikkelen businesscase/bedrijfsplan te koppelen aan de huidige financiële kaders en mogelijke toekomstige bezuinigingen, in onze ogen weinig constructief. Voor ons staat de zekerheid voor de mensen die bij Empatec werken op één. Goed werk en trotse werknemers, dat moet het uitgangspunt zijn. Dat doe je niet door nu al te spreken over bezuinigingen of vast te blijven houden aan verouderde financiële kaders. Dan verlies je het belang van die duizenden werknemers uit het oog. En dat mag volgens ons nooit gebeuren.

 

Voor de PvdA staat een gedegen, verantwoorde en efficiënte uitvoering van de Participatie activiteiten voorop met respect voor de huidige en toekomstige cliënten uit onze gemeente en regio. Daarom was onze fractie bereid het ongeamendeerde keuzedocument, ondanks de ontbrekende kaderstellende en controlerende raadsinbreng, vast te stellen als doorstart- en uitvoeringsdocument voor verdere ontwikkeling in combinatie met een aantal echte keuzes die de gemeenteraad nog maken. Het prijskaartje dat daaraan hangt dient dan te worden bepaald op basis van die keuzes. De vraag om bezuinigingen is voor de PvdA al helemaal niet relevant. Daarom stemde de fractie tegen het amendement dat het overigens wel met een kleine meerderheid haalde, waarbij het opviel dat zowel het CDA als de VVD tegen het advies van de wethouder in voor het dooie paard stemde. En zo werd de illusie gecreëerd van een brullende leeuw, maar zoals Omrop Fryslân het stelde “in liuw sûnder tosken”.

 

Het gevolg hiervan was wel de PvdA tegen het geamendeerde raadsvoorstel moest stemmen, maar aangezien dit volgens de wethouder toch maar een semantische kwestie was maakte dat eigenlijk helemaal niets uit. Zo ziet de politiek er dus uit. Geen wonder dat het vertrouwen zakt en er van tegenmacht weinig sprake is.

 

Werken aan een sterke economie

Na dit onderwerp kwam het Sociaal Economisch Actieprogramma aan de orde. De PvdA sprak zich in positieve zin uit voor dit programma. De fractie ondersteunt de ambities, die onze regionale economie zeker een grote impuls kunnen geven en zo de werkloosheid verder terug zal dringen. De PvdA waardeert hierbij de betrokkenheid van het bedrijfsleven en het onderwijs en verwacht dat deze zowel inhoudelijk als financieel hun steentje zullen bijdragen. Het Actieprogramma bevat genoeg potentie om successen te behalen.

 

De PvdA vroeg in de raad wel aandacht voor de toekomstmogelijkheden voor de jeugd van Harlingen en de regio. De jeugd heeft de toekomst, de jeugd moet het doen, maar dan moeten wij er nu wel voor zorgen, dat de jeugd hier of in de regio kan studeren, werken en wonen. Als de jeugd wegtrekt, moeten er arbeidskrachten van buiten de regio en wellicht zelfs buiten Nederland worden aangetrokken en dan zou je je kunnen afvragen waarom en voor wie deze ambities uitvoeren. Natuurlijk is iedereen welkom, maar we moeten als eerst voor onze eigen jeugd zorgen en de vergrijzing tegengaan.

 

De PvdA wil de komende jaren goed en frequent worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en de kosten (en dekking daarvan) van het actieprogramma met daarbij duidelijke beslismomenten voor de raad. De fractie is ook benieuwd naar de verdeelsleutel van de toekomstige uitgaven over alle betrokken partijen.

 

Wethouder Schoute zegde dit toe en benadrukte dat er hier geen sprake is van een gemeenschappelijke regeling, dus dat de raden van Harlingen en Waadhoeke te allen tijde de regie hierop in handen zouden houden. Dit stelt ons gerust, maar we gaan het kritisch volgen.

 

Bruggen bouwen

Tot slot lag er nog een uitgestelde motie van de Waddenpartij over de Reatille in de Winamerdyk in Wijnaldum. Deze motie werd voor de tweede keer uitgesteld, omdat wethouder Boon er schriftelijk op gaat reageren. Vanuit de PvdA werd gewezen op het feit dat de keuze van de brug tot stand gekomen is door een samenwerking tussen gemeente en een bewonersgroep namens Dorpsbelang Wijnaldum. Hierbij werd ook gewezen op de brief van de voorzitter van Dorpsbelang Wijnaldum die in maart aan de gemeenteraad is verstuurd. Wij wachten de reactie van wethouder Boon in alle nieuwsgierigheid af, maar de PvdA is sowieso niet voornemens om de aanleg van een nieuwe Reatille tegen te houden, omdat wij de inbreng van betrokken burgers in tegenstelling tot de Waddenpartij wel willen respecteren. Bovendien zijn wij van mening, dat het niet alleen de kosten zijn die bepalend zijn, maar ook factoren als verkeersveiligheid, recreatie en esthetiek. Het oog wil ook wat.

 

Uiteindelijk sloot de voorzitter de raadsvergadering om 23.00 uur af.

 

Als jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit verslag of wellicht over andere zaken, schroom niet en neem contact op met onze fractie. Wil je ook politiek actief worden, heb je interesse in het raadswerk? Dan geldt hetzelfde. De jeugd heeft de toekomst!

 

Sociaal voor mekaar!

Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga, Bartele Boersma, Welmoed Konst en Ron Leen

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Reacties

Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns The Shamrock The Shamrock Plus Lunenborg Plus Lunenborg Food 80/20 Food 80/20 Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Omdraai De Omdraai Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda Fotografie Dorus Fotografie Dorus Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor BENG Evenementen BENG Evenementen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Visie Events Visie Events Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad IJssalon Min12 IJssalon Min12
Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns Visie Events Visie Events Zensa Moda Zensa Moda Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten The Shamrock The Shamrock Food 80/20 Food 80/20 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen