Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering Gemeente Harlingen 8 en 22 december 2021 - PVDA Harlingen

24-12-2021

HARLINGEN - De laatste vergadering van 2021: Goed wonen, leren van participatie en betaalbare duurzaamheid.

Veel politiek vuurwerk en belangrijke onderwerpen tijdens de laatste raadsvergadering van 2021. Met de overvolle agenda was het dan ook geen verrassing dat de vergadering in tweeën werd opgeknipt. Op 8 december tot 00.30 en op 22 december de laatste onderwerpen. De Transitievisie Warmte, waar we de mogelijkheden voor duurzame, gasloze woningbouw verkennen, het bestemmingsplan voor het vakantiepark aan de Westerzeedijk en het voorontwerp van Almenum waren de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast dienden we een motie in voor een eerlijkere kans op de woningmarkt en begon de vergadering natuurlijk met het Vragenhalfuur.

 

Veilig fietsen, goed wonen en eerlijke contracten

De afgelopen weken hoorden we bezorgde geluiden over het slechte wegdek op de Willemshaven. Onveilig voor fietsers en wandelaars door loszittende stukken. Welmoed vroeg de wethouder om hier iets aan te doen en hij gaat er direct mee aan de slag. Daarnaast vroegen Bartele nogmaals aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om de grote aantallen onzelfstandige huisvesting in ’t Pypke tegen te houden. De Woonvisie schrijft voor dat met deze aantallen de buurt achter de plannen moet staan en dat is duidelijk niet het geval. Wij hebben er vertrouwen in dat er naar de buurt wordt geluisterd, draagvlak in de omgeving is namelijk een criterium bij de vergunningverlening. Daarnaast vroeg Welmoed bij de behandeling van de fusie van de schoolbesturen van Odyssee en Gearhing aandacht voor de positie van leraren. Zij mogen niet de dupe worden van situaties waarbij tijdelijke contracten niet verlengd worden en ze door de fusie niet aan de slag kunnen bij scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. Wij zijn natuurlijk voor meer vaste contracten, maar ook leraren met een tijdelijk contract moeten altijd bij ons in de regio les kunnen geven.

 

Betaalbaar naar duurzame warmte

Met de Transitievisie Warmte stelt de gemeente voor om op dit moment geen wijken aan te wijzen om volledig van het gas te gaan en eerst vol in te zetten op het isoleren van woningen. Wij vinden dit een strategie die bij Harlingen past. Wanneer de gemeente dit actief nastreeft en mensen hierbij helpt zorgt dit voor comfortabele en duurzame woningen waar het prettig wonen is. Er is echter wel meer nodig. Ja, we willen slim volgen, maar de gemeente moet uiteraard inwoners die verder willen gaan actief ondersteunen en stimuleren. Daar mogen we ook ambitieus in zijn, zo stelde Welmoed. Ook moet de gemeente actief bezig met een goede informatievoorziening. Benader inwoners actief, laat zien wat mogelijk is, welke subsidies er zijn en hoe we van elkaar kunnen leren. Op die manier kunnen we onze gemeente duurzaam maken op een betaalbare manier waarin iedereen mee kan. Want een duurzame gemeente word je alleen als je niemand in de kou laat staan!

 

Vakantiepark Westerzeedijk

Het tweede grote onderwerp op de agenda was het bestemmingsplan voor een vakantiepark aan de Westerzeedijk. Het vakantiepark is onderdeel van het Open Planproces waarvoor het voorkeursmodel al in 2018 is vastgesteld. Het is duidelijk dat er veel lessen te leren zijn voor de gemeente naar aanleiding van het Open Planproces. We zijn daarom ook benieuwd naar de evaluatie. Ook bij dit plan was niet iedereen tevreden, zeker omwonenden kwamen met verschillende reacties.

 

Op verschillende punten is er goed geluisterd. Zo komt er een landschappelijke inpassing, met veel groen en begroeiing. Zijn de bouwhoogtes naar beneden bijgesteld en komt er een zone waar niet bebouwd wordt en waar weinig vakantiewoningen komen. Als PvdA zijn we tevreden met de opzet van het park. Met duurzame materialen en de 50 woningen passen bij de aard en schaal van onze stad. Daarnaast wordt er met de komst van het recreatiepark eindelijk invulling gegeven aan een terrein dat al lange tijd er verwaarloost bij ligt. Het is daarbij ook een stimulans voor de Harlinger economie en zorgt voor werkgelegenheid. We steunen daarom het plan van harte aldus Edwin Helvrich namens onze fractie.

 

Een nieuw wooncentrum voor bewoners Almenum

Op 22 december kwamen we als raad weer bij elkaar om de resterende onderwerpen van de agenda te behandelen. Een belangrijk onderwerp was de nieuwbouw van Almenum, waar Bartele het woord voerde. Voor iedereen is het duidelijk dat het broodnodig is dat Almenum vernieuwd wordt. De gebouwen zijn verouderd, niet goed toegankelijk en niet duurzaam. Nieuwbouw is daarom een verstandige optie.

 

Voor de bewoners van Almenum is dit een ingrijpende verandering. Zij zullen straks tijdelijk hun woning moeten verlaten. Dat is voor niemand fijn, zeker niet op je oude dag. Daarom zijn we blij met de intensieve begeleiding van De Bouwvereniging. Meer dan 90% van de bewoners stemde in met de plannen, net als de Huurdersvereniging. Een hoog draagvlak dus. Aan de kant van bewoners van de Midlumerlaan zijn er wel zorgen. Over privacy, verkeer en de hoogte van de bouw. Er zijn verschillende aanpassingen geweest die hiermee rekening houden. Daar zijn wij als PvdA blij mee. Als initiatiefnemer heeft De Bouwvereniging de participatie op een goede manier ingevuld.

 

De PvdA vindt het een mooi plan. Het is volgens ons belangrijk dat onze oudere bewoners in de toekomst de zekerheid hebben dat ze betaalbare, comfortabele en toegankelijke woningen hebben. Dit plan zorgt daarvoor, er komen sociale en middenhuur woningen. Door extra groen aan te leggen, de woningen naar het kanaal te verschuiven en blinde kanten in de gebouwen toe te voegen wordt naar ons inziens ook ingegaan op de behoeftes van omwonenden. Daarom stemmen wij in met het ontwerpbestemmingsplan en kijken we uit naar het definitieve bestemmingsplan.

 

In Harlingen bouwen we voor inwoners, niet voor beleggers!

Tot slot hadden wij het initiatief genomen om een motie in te dienen die het college oproept een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in te voeren en te onderzoeken of we met een huisvestingsverordening dit ook voor bestaande woningbouw kunnen doen. De motie werd mede-ingediend door het CDA, GroenLinks en HOOP.

 

Iedereen ziet dat de woningmarkt ook in Harlingen lastig te bereiken is voor starters en mensen uit de omgeving. In Harlingen willen we bouwen voor onze inwoners en niet voor beleggers die de woningen vervolgens duur verhuren. Om hier wat aan te doen stellen we in deze motie voor kopers te verplichten zelf in de woning die ze kopen te gaan wonen en willen we speculanten tegenhouden door te verbieden woningen op te kopen en dan snel met winst te verkopen. Ook vragen we het college te kijken of we mensen die binding hebben met Harlingen voorrang kunnen geven bij bepaalde woningen.

 

Volgens ons kan dit onze inwoners, en zeker starters, weer een klein beetje helpen om een kans te krijgen om in Harlingen, Midlum of Wijnaldum een huis te kopen. De motie haalde het doordat PvdA, CDA, GroenLinks, HOOP en D66 voorstemden. De andere fracties stemden tegen, zij zeiden in het debat dit liever aan de vrije markt over te laten, waar dat toe geleid heeft weten we ook in Harlingen maar al te goed: een tekort aan betaalbare woningen…

In januari zijn we er weer. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

Sociaal voor mekaar!

PvdA Harlingen Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga, Bartele Boersma, Welmoed Konst en Ron Leen

 

 

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Lichtjestocht Ludinga groot succes

24-12-2021

HARLINGEN - Kaarsjes, lichtslingers en vuurtonnen. Versierde kerstbomen, kerstmuziek en kerstmannen.

VVD lijst Gemeenteraad maart 2022 Harlingen

24-12-2021

HARLINGEN - Dinsdag 7 december 2021 hebben de kandidaten van de VVD lijst van Harlingen zich gepresenteerd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Waardebonnenboekjesactie Zeerobben toch nog succesvol

24-12-2021

HARLINGEN - Het zat de organisatie en de winkeliers die meedoen aan de waardebonnenboekjesactie niet mee dit jaar.

Reacties

Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Haarmode Cats Haarmode Cats BENG Evenementen BENG Evenementen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok IJssalon Min12 IJssalon Min12 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Karsten Wonen Karsten Wonen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Visie Events Visie Events Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE
Fotografie Dorus Fotografie Dorus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Karsten Wonen Karsten Wonen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Haarmode Cats Haarmode Cats Copini Opticiëns Copini Opticiëns Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE