HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 8 december 2021 - Harlinger Belang

13-12-2021

HARLINGEN - Alle records gebroken! Raadsvergadering duurt tot na middernacht.

Het werd weer een latertje. Wij hebben richting de agendacommissie al meerdere keren kritiek geleverd op de planning van de agenda. Tevergeefs. Dit werd ons niet in dank afgenomen.

 

Toch willen we nogmaals stellen, dat men zijn huiswerk beter moet doen; men laadt de verdenking op zich om voor de verkiezingen nog veel onderwerpen even door de raad te jagen! Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede.

 

Ter zake. Gelet op het veelvoud van onderwerpen beperken we ons tot een aantal, voor ons relevante punten. We hebben niet de illusie volledig te zijn. Voor de geïnteresseerde volgers van de politiek verwijzen we naar de digitale verslagen via de webcast van de gemeente.

 

Geheimhouding brief inzake schadeclaim Spaansen:

Wij hebben hiertegen gestemd. Wij zijn van mening, dat nu het tot een finale komt in dit geschil, de inwoners van Harlingen best mogen en zelfs moeten weten, wat het geblunder van destijds door het toenmalige college o.l.v. ex-burgemeester Scheffer en ex-wethouder Zomers en met ondersteuning van de (ook huidige) coalitiepartijen heeft gekost.

 

Natuurlijk was Harlinger Belang in de minderheid bij het stemmen.

 

Transitievisie warmte:

Harlinger Belang heeft hiermee ingestemd. Wij hebben in het verleden de nodige kritische geluiden laten horen als het ging om “van het gas af”, zoals vanuit Den Haag aan ons allen wordt opgelegd. Ook wij zijn van mening, dat er wat moet worden gedaan tegen de opwarming van de aarde. Daar is en was bij ons geen twijfel over. Het ging echter om de manier waarop en wanneer.

 

De eerste contouren van deze visie en aanpak voor Harlingen was naar onze mening niet realistisch en te rigoureus. We hebben het college meermaals gewezen op haalbaarheid en betaalbaarheid.

De visie, die ons nu werd voorgelegd vinden we wel acceptabel. Hiermee bied je naar de toekomst toe perspectief in een stappenplan naar realisatie van de doelen. Isolatie is een zeer belangrijke, eerste stap. We wachten het uitvoeringsplan met belangstelling af.

 

Centrum Regeling Sociaal Domein Friesland:

Wat ons werd voorgelegd aan notities, commentaren en rapportages hebben we in de voorafgaande commissievergadering betiteld als “bestuurlijke spaghetti”. Dat je een normaal, serieus en geïnteresseerd raadslid zo’n voorstel in deze vorm durft aan te bieden is een gotspe!

 

Met alle beste bedoelingen een dergelijk stuk voorleggen zonder voorafgaande, informatieve toelichting is eigenlijk een aanfluiting. Aan de andere kant, deze centrumregeling is een Gemeenschappelijke Regeling waarbij de gemeente Leeuwarden uitvoerend is en waartoe je als gemeente Harlingen gedwongen bent om eraan mee te doen. De financiën, die gemoeid zijn bij de uitvoering van het beleid, zijn substantieel voor de begroting.  Echter, als raad kom je aan het eind van de besluitvorming en kun je het wel vergeten, dat je enige invloed hebt op de gang van zaken. Wethouder De Groot zal ongetwijfeld nooit toegeven, dat hij er ook weinig regie op heeft, maar wij denken er het onze van.

 

Harlinger Belang heeft de wethouder verzocht in de toekomst de raad regelmatig vooraf te informeren over het reilen en zeilen van dit “bestuurlijke gedrocht”. Hij heeft dit toegezegd.

 

Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk Haringen:

Veel is er al gezegd en geschreven over dit plan. Harlinger Belang vindt dit ook een goede ontwikkeling in de toeristisch-recreatieve sector. Daar hebben wij geen twijfel bij.

 

Maar….., de burgerparticipatie in de vorm van inspraak, overleg met de klankbordgroep en omwonenden bleek uiteindelijk een wassen neus bij de afronding van het project. Mensen voelden zich niet serieus genomen en niet gehoord. Veelgehoorde opmerking: het was geknipt en genaaid door het college en de projectontwikkelaar. Wij spreken van een gemiste kans.

 

Wethouder De Groot sprak bij herhaling van een “leerproces” als het ging om burgerparticipatie en beloofde een evaluatie en beterschap op dit vlak, maar daar hebben de omwonenden nu niets aan.

 

Harlinger Belang constateert dat dit college “fout op fout stapelt” als het gaat om de inspraak en het meenemen van de omwonenden in het proces. Dit is niet incidenteel, maar lijkt wel structureel. Andere, recente voorbeelden zijn nieuwbouwplannen Almenum, uitbreiding Harlinger Bos en de Centrale Huisvesting voor de ambtenaren. Het is illustratief voor dit weinig empathisch denkende, “macho” college. (We rammen deze besluitvorming er wel even doorheen…..

 

De coalitiepartijen hebben een ruime meerderheid, dus naar de oppositie hoeven we niet te luisteren.)

Toen de wethouder het boetekleed aantrok en zei, dat er te zijner tijd een evaluatie zou komen over burgerparticipatie, vroegen we de heer De Groot of hij eerst nog eens met de omwonenden wilde gaan praten over hun grieven, alvorens te besluiten. Er kwam een botte en starre reactie: nee! Met zo’n reactie jaag je toch iedereen in de gordijnen?

 

Wij hebben daarom tegen het plan gestemd.

 

Daarmee was het half één ’s nachts geworden en vond burgemeester Sjerps het mooi geweest. Veel raadsleden waren dat met haar eens, maar niet wethouder De Groot. Hij vond, dat hij er wel lekker in zat…… en het onderwerp herontwikkeling Almenum (o.a.) moest nog worden besproken en besloten! Klaarblijkelijk was hij “in the winning mood”. Er klonk iets van triomf en arrogantie door in zijn stem.

 

Het vervolg van de agenda werd naar woensdag 22 december a.s. verschoven.

Wordt dus vervolgd.

 

Fractie Harlinger Belang,

 

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

 

Lokaal, sociaal en loyaal.

 

Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Elfstedentriathlon voor Van der Weijden

13-12-2021

HARLINGEN - 200 km zwemmen, dan 200 km fietsen en ten slotte 200 km lopen.

Bewoners Harlingen spelen online

13-12-2021

HARLINGEN – Sinds 1 oktober 2021 is het legaal om in het online casino te spelen.

Kerst High Tea voor thuis!

13-12-2021

HARLINGEN - Ook dit jaar bezorgt Wijnen van Ons & VET Hippe frieten een speciale Kerst High Tea!

Reacties