Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Dé service supermarkt van Harlingen en omstreken. Hier staat de klant nog echt centraal!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 3 maart 2022 - Harlinger Belang

10-03-2022

HARLINGEN - Gemeenschappelijke Regeling “een gedrocht”.

Het was de laatste vergadering van de zittende raad en betrof slechts ėėn onderwerp en wel het voorstel inzake Empatec, de businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026.

 

Voordat de voorzitter, burgemeester Sjerps, het onderwerp aan de orde stelde, vroeg zij aandacht voor de oorlogssituatie in Oekraïne en de daaruit voortkomende vluchtelingenproblematiek.

Net als andere gemeenten zal ook Harlingen zich ruimhartig opstellen om onderdak te zoeken voor de vluchtelingen. Er lopen al diverse contacten hierover o.a. via de Veiligheidsregio Fryslân.

Intussen hebben we al kunnen lezen over vluchtelingen, die via de contacten van de heer Mintjes, opvang hebben gekregen in de Maritieme Academie. Alle hulde hiervoor.

 

Empatec – de businesscase en de governance (bestuur/toezicht):

Ruim twee jaar, nadat we in de Leeuwarder Courant van 30 november 2019 konden lezen, dat Empatec een verlies had geleden van 1,2 miljoen euro, kreeg de raad van Harlingen, maar gelijktijdig ook die van Waadhoeke en de Fryske Marren, een voorstel voorgelegd inzake de zogenaamde businesscase en de omvorming van Empatec tot een Werkleerbedrijf met bijbehorend bestuur en toezicht.

 

In die tussenliggende periode zijn door ons en andere partijen meermaals kritische vragen gesteld aan wethouder Schoute over het hoe en waarom. We kregen eerder informatie uit de krant, dan via de wethouder.

Hij verschool zich steeds vaker achter onderzoek door adviesbureaus naar de oorzaken voor het financiële debacle en vervolgopdrachten over onderzoek naar de businesscase en de toekomst van Empatec.

 

Vragen naar zijn verantwoordelijkheid als toezichthouder, samen met de andere wethouders van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling, liet hij onbeantwoord.

Ook anderen, zoals de Raad van Commissarissen speelden hierin een rol en natuurlijk de directie.

Met de directeur werd intussen een afvloeiingsregeling getroffen…..

 

Tot kort voor het uitkomen van de slechte financiële positie van het bedrijf eind 2019 lieten hij en zijn voorganger, ex-wethouder Kuiken, zich altijd zeer lovend uit over Empatec.

Het bedrijf werd steeds als voorbeeld gesteld voor goed bestuur en financieel management richting andere sociale werkbedrijven, zoals Caparis.

 

Tot “de lijken uit de kast vielen”!

Naar onze mening is hier het spreekwoord van toepassing:

Ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

 

Er moest uiteindelijk 5 miljoen euro kapitaal bijgestort worden door de deelnemende gemeenten om het bedrijf overeind te houden, plus een extra verhoging tot 3000 euro per SE-werknemer per jaar.

 

Sinds de officiële bekendmaking van de businesscase en de bijbehorende voorstellen (januari 2022) zijn er allerlei informatieve bijeenkomsten georganiseerd om de raadsleden in te lichten.

Dit verdient een compliment. Kennelijk heeft men geleerd van de slechte communicatie in het verleden in de Gemeenschappelijke Regeling richting de raad.

 

Intussen is duidelijk geworden, dat de grootste gemeente in dit verband, Sudwest Fryslân, niet gezamenlijk optrekt met de andere drie gemeenten. Zij zullen dit jaar een eigen Brede Verkenning uitvoeren naar de toekomst van Empatec.

Alle opties liggen daarbij open.

 

Volgens wethouder Schoute hoeft dit geen belemmering te zijn om het voorliggende voorstel aan te nemen. In januari 2022 heeft de heer Schoute een uitspraak gedaan, waarin hij zei, dat “hij niets ziet in een plan, waarbij Sudwest Fryslân meerderheidsaandeelhouder wordt van sociaal Werkbedrijf Empatec”. Dat zijn wel stoere uitspraken, maar het ontbreekt hier naar onze mening aan realisme.

 

Harlinger Belang heeft juist tevergeefs gepleit om die gemeente de tijd te gunnen “hun ei” te leggen, alvorens tot besluitvorming te komen. Deze gemeente heeft gelet op hun aandeel in de GR (meer dan 60%) destijds ook het grootste offer (ruim 3 miljoen euro) moeten brengen in de kapitaalinjectie.

Het lijkt ons voor de onderlinge verhoudingen ook een betere keus. Maar solidariteit en eenheid is in dezen kennelijk niet van toepassing. Een voorbode voor de toekomst…?

 

Terugkomend op het voorstel:

Harlinger Belang is van mening, dat er goede stappen worden gezet in de businesscase om tot een zgn. nuloptie te komen in de toekomst. Ook het pleidooi van de huidige interim-directeur, de heer Geerling, geeft ons meer vertrouwen.

Omvorming tot een Werkleerbedrijf had o.i. al veel eerder gemoeten gezien het feit, dat het kabinet Rutte/VVD en Asscher/PvdA al in 2015 de Participatiewet ingevoerd heeft.

Hierin is geregeld, dat de toestroom van WSW’ers naar de Sociale Werkplaats afgeknepen werd.

Dan had je in je businessmodel hier toch rekening mee hebben moeten houden, VVD-wethouder Schoute?

 

Waar wij grote vraagtekens bij plaatsen is het feit, dat weer wordt gekozen voor bestuur/toezicht via een Gemeenschappelijke Regeling, zeg maar de GR 2.0.

De raad wordt hiermee weer op afstand gezet in zijn controlerende taak en is weer afhankelijk van wethouders, waarbij gebleken is, dat zij tekortschieten in kennis en kunde en niet transparant zijn in hun communicatie richting raad.

Wij ervaren een GR als “een gedrocht”.

 

Verder zijn wij van mening, dat de gemeente Sudwest Fryslân de tijd gegund moet worden om zijn Brede Verkenning uit te voeren, waarna echte, gezamenlijke, definitieve besluitvorming kan plaats vinden met alle vier deelnemende gemeenten.

 

Verder staat in ons verkiezingsprogramma niet voor niets, dat Harlinger Belang een onderzoek wil laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau naar een eventueel uittreden uit de GR.

Dit is de onderbouwing en motivatie voor onze tegenstem.

 

Op naar de verkiezingen op 16 maart a.s.

 

Wij wensen alle partijen een goede campagne en een goed resultaat toe.

 

Fractie Harlinger Belang,

 

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

 

Denk mee, doe mee, stem HB.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Nieuwsbrief Westerzeedijk - maart 2022

10-03-2022

HARLINGEN - In de Nieuwsbrief Westerzeedijk - maart 2022 informatie over de herinrichting van het Balklandpark, waarbij ingezet wordt op de realisatie van een heuse stormbaan!

Queen on Air 12 maart 2022 bij Omroep RSH

10-03-2022

HARLINGEN - Zaterdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur is er weer een uitzending van het programma Queen On Air bij Omroep RSH.

De senioren van Zeerobben

10-03-2022

HARLINGEN - Het was een mooie dag voor de seniorenafdeling.

Reacties

Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Karsten Wonen Karsten Wonen Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE The Shamrock The Shamrock Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zensa Moda Zensa Moda IJssalon Min12 IJssalon Min12 Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hubo-Faber Hubo-Faber Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen
Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Plus Lunenborg Plus Lunenborg Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Visie Events Visie Events Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie