Van Campen & Dijkstra Harlingen

Van Campen & Dijkstra Harlingen

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517 – 212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
WINter aan Zee lotenactie!

WINter aan Zee lotenactie!

Kom winkelen in Harlingen en maak kans op Ondernemend Harlingen cadeaubonnen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 27 oktober - CDA Harlingen

02-11-2021

HARLINGEN - Algemene Beschouwingen - Begroting 2022.

De jaarlijkse begrotingsvergadering stond op het programma. Traditiegetrouw beginnen we altijd met de Algemene Beschouwingen. Iedere fractie krijgt de mogelijk om haar visie te geven op de afgelopen periode of ziet alvast vooruit waarbij het college ongevraagd suggesties krijgt aangereikt.

 

De Algemene Beschouwing van het CDA is hier te lezen.

 

Inhoudelijk werd er over de begroting zelf bijna geen debat gevoerd.

 

Naast het raadsvoorstel zijn er een aantal partijen geweest die wijzigingen of toevoegingen hebben ingediend.

 

Twee wijzigingsverzoeken(amendementen):

  1. Cultuurhuisvesting
  2. Full time aanstelling griffier

 

Ad1) Het college heeft € 200.000 gereserveerd voor het realiseren van een cultuurfunctie in het Entrepot gebouw. Het bedrag is in principe bestemd voor het verbouwen en geschikt maken voor de culturele sector. Het CDA wilde samen met VVD en Wad n Partij het bedrag van € 200.000 niet alleen bestemmen voor het Entrepotgebouw, maar voor cultuurhuisvesting in het algemeen. Mocht de renovatie binnen het daarvoor gestelde bedrag blijven, dat er dan met het restant van het krediet in de behoefte kan worden voorzien in het realiseren van meer cultuurhuisvesting. De meerderheid van de raad heeft hier helaas niet voor gekozen. Als er geld overblijft, dan gaat het restant weer terug naar de algemene reserve. Het CDA is blij met deze investering voor cultuur.

 

Ad2) De gemeente Harlingen is op zoek naar een nieuwe raadsgriffier. De Werkgeverscommissie wilde voor het publiceren van de vacature de deeltijdfunctie wijzigen naar een full time arbeidsovereenkomst. Het CDA had graag gezien dat er voorafgaand aan het sollicitatieproces eerst met gemeenteraad inhoudelijk was gesproken over wat voor griffie we eigenlijk als Raad van Harlingen willen hebben. Daar was voldoende tijd voor geweest de afgelopen maanden. Nu moest dit nog snel even voor de begroting ‘geregeld’ worden. De raad stemde unaniem in met dit voorstel.

 

Daarna volgde de stemming over de begroting. Wad n Partij en Harlinger Belang stemden tegen (3), de meerderheid (14) heeft de begroting voor 2022 aangenomen.

 

Met het aannemen van de begroting zijn de volgende nieuwe wensen structureel in de begroting opgenomen

Beter en veiliger gebruik ICT applicaties, Uitbreiding formatie PR en communicatie, Versterken continuïteit organisatie, Budget opleiding en vorming raad, Uitbreiding formatie adviseur haven/Wadden, Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, investering, Stroom- en watervoorzieningen maatschappelijke havens, exploitatielasten, Aanvullende werkzaamheden loodsen 5 en 7, Duurzame verwarmingsinstallatie loods 5, Duurzame verwarming entrepot, Aanleg vuilwaterinnamepunt voor schepen in Willemshaven, Ophogen budget onderhoud parkeerautomaten, Verhogen stadsparkeeropbrengsten, Verbeteren openbare toiletvoorziening in Harlingen, Meerkosten sportattributen, Uitbreiding Waddenhal met 2 zaaldelen, Vervangen vloer bordes zwembad, Bijdrage Great Bubble Barrier, exploitatiebijdrage.

 

Daarnaast zijn er een aantal eenmalige investeringen in de begroting verwerkt:

Privacy en gegevensbescherming, Aanschaf IPads raad, Incidentele capaciteitsuitbreiding aanpak ondermijning, Aanlegvoorzieningen Nieuwe Willemshaven, Monitoring straatparkeren, Onderzoek extra parkeercapaciteit randen binnenstad, Uitbreiding formatie citymarketing, Recreatie& toerisme, nieuwe beleidsnotitie en ondersteuningsbudget, Opstellen strategisch citymarketingplan 2022-2026, Aanvullende middelen actieplan economie, Verhogen toeristenbelasting van 1,10 naar 1,20, Bijdrage herinrichting schoolpleinen, Uitbreiding formatie educatie Hannemahuis, Revitalisering bomen Rozengracht-Schritsen- Brouwersstraat en Zuiderhaven, Cultuurfunctie entrepotgebouw, Verbetering ketensamenwerking (opgroeien in Harlingen), Verlenging pilot preventieve inzet jeugdteam (formatie), Pilot verbetering mobiliteit i.h.k.v inclusie, Inzet energiecoach, Investeringsbijdrage Great Bubble Barrier, Bijdrage reserve Westerzeedijk, Invoering Omgevingswet, Stads- en dorpsvernieuwingsfonds.

 

Het CDA is blij met de aangenomen begroting, Dit is er een met perspectief! Wij feliciteren en complimenteren het college en de beleidsambtenaren met dit resultaat.

 

Moties

Bij de begroting waren ook een aantal wensen en verzoeken ingediend van een aantal fracties:

  1. CDA - Gratis Wifi netwerk in het gehele winkelgebied en de toeristenhaven. Motie is aangehouden totdat duidelijk is wat de huidige dekking is.
  2. CDA, VVD, Wad’ n Partij en GL – Zwemonderwijs ook voor alle kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Harlingen, maar niet in onze gemeente in groep 3 en 4 op een basisschool zitten. De Wethouder geeft aan dat ouders zich hiervoor bij het gebiedsteam kunnen melden. Motie komt niet meer in stemming.
  3. D66 en CU – IJslands model (preventie model voor het terugdringen van alcohol,- drugs en tabak gebruik) Overgenomen door de wethouder
  4. GL en PvdA – IPads raad (uit te zoeken hoe de IPads van de huidige gemeenteraad circulair ingezet zouden kunnen worden. (Denk daarbij aan schenken aan scholen, overname door raadsleden, schenken aan mensen die het nodig hebben). Deze motie is verworpen (6-11)
  5. GL en PvdA – Samenwonen zonder verlies van inkomen. Deze motie is na wijziging unaniem aangenomen.
  6. D66 en CDA – Verzuimmotie (Om de ambitie te hebben om het verzuimpercentage terug te dringen) Deze motie is verworpen (4-13)

Dit was onze laatste algemene beschouwingen en begrotingsvergadering van deze bestuursperiode. Terugkijkend over de gehele bestuursperiode, kunnen wij als raad trots zijn op alle projecten die gerealiseerd zijn of in de steigers zijn gezet.

 

Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

 

  • Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, bezoek dan eens onze openbare fractievergadering of meldt u aan op onze website www.cda.nl/harlingen

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Broken Jug officieel geopend en in het licht gezet (video)

02-11-2021

HARLINGEN - Onder grote publieke belangstelling en tromgeroffel is dinsdag het kunstwerk de 'Broken Jug' van de Amerikaanse kunstenaar Frank Stella in Harlingen officieel geopend.

Coronapersconferentie: mondkapjesplicht, thuiswerken, uitbreiding van het coronatoegangsbewijs

02-11-2021

HARLINGEN - Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig.

Laatste kans voor Hoge Luchten, schatten uit het Rijks

02-11-2021

De tentoonstelling Hoge Luchten, schatten uit het Rijks in Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen is bijna voorbij.

Reacties

Fotografie Dorus Fotografie Dorus Hubo-Faber Hubo-Faber Plus Lunenborg Plus Lunenborg BENG Evenementen BENG Evenementen Food 80/20 Food 80/20 Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Copini Opticiëns Copini Opticiëns Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Visie Events Visie Events Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok The Shamrock The Shamrock Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen
Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie The Shamrock The Shamrock Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Plus Lunenborg Plus Lunenborg Visie Events Visie Events BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE