Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Dé service supermarkt van Harlingen en omstreken. Hier staat de klant nog echt centraal!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 22 september 2021 - VVD Harlingen

29-09-2021

HARLINGEN - Woensdag werd het uitvoeringsprogramma van het sociaaleconomisch actieplan unaniem door de raad aangenomen.

Dit betekent dat we de komende jaren aan de gang kunnen met dit plan dat door onze wethouder Schoute is opgeleverd. De wens om tot zo’n programmatisch plan voor economische structuurversterking te komen stond al in ons verkiezingsprogramma, dus we zijn blij dat het nu zover is. Want het is hard nodig volgens ons.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘Voor de verdere ontwikkeling en het benutten van de potentiële economische groei in de regio Noordwest-Friesland hebben de gemeenten Waadhoeke en Harlingen dit economisch actieprogramma opgesteld. Dit actieprogramma, dat in samenwerking met de regio is opgesteld, heeft 4 programmalijnen waar de komende 10 jaar sterk op zal worden ingezet.

 

Deze zijn:

  • Innovatie & Ondernemerschap,
  • Onderwijs & Arbeidsmarkt,
  • Versterken woon- en vestigingsklimmaat en
  • Slimmer samenwerken (triple helix). Het actieprogramma is in april door de beide gemeenteraden vastgesteld.

 

Inmiddels is er een programmateam gevormd dat het actieprogramma heeft omgezet in dit uitvoeringsplan. Het gaat dan in eerste instantie om een periode van 2 jaar, maar wel met een concreet doorsteek naar de 8-10 jaren daarna. Voor de uitvoering zijn 14 businesscases opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe en wanneer die worden uitgewerkt. Aan de hand van de businesscases is daarbij vooral gekeken naar: welke partners doen mee, waar zit energie, wat is haalbaar op de korte, middellange en lange termijn, welke investeringen zijn nodig, enz.

 

In dit uitvoeringsplan (hierna UP) wordt beschreven hoe op basis van die verkenning de businesscases en de daarbij passende organisatie worden uitgevoerd. Het gaat dan om de wijze van organisatie, de financiering, de werkwijze en de planning én het proces hoe het samen met de stakeholders wordt georganiseerd en vorm en inhoud krijgt.

 

Looptijd

Dit UP omvat een periode van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2021-30 juni 2023. Hoewel de looptijd van het Sociaaleconomisch Actieprogramma (SEA) uitgaat van 10-12 jaar, met een vloeibaar einde vanwege de gevolgen van Corona, is gekozen voor een werkwijze in fasen. Die insteek heeft tot voordeel dat de ontwikkeling, inhoud, financiering en voortgang van het programma actueel blijft, ingespeeld kan worden op urgentie en rekening kan worden gehouden met situaties die zich tijdens de programma-fasen voordoen.

 

Vaststelling en aanpassing

Het UP wordt vastgesteld door de Bestuurstafel, bestaande uit bestuurders van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen, het VO-onderwijs in de regio én de ondernemers, zie pagina 4. Door voortgangsrapportages/verslagen/memos van het programmateam en/of op initiatief van de bestuurstafel zelf kan het UP aangepast door de bestuurstafel. Daardoor blijft het, zoals hiervoor toegelicht, programma actueel en dynamische in de komende 10-12 jaar.

 

Reikwijdte en ambitie

Het UP is gebaseerd op 14 businesscases die in eerdere sessie van de SWOT en het SEA zijn

besproken en vastgesteld; bijlage 1. Het is een samenwerking van de triple helix in de regio (de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemers) en omvat alle bedrijfssectoren in het gehele gebied van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Het SEA waarop dit UP is gebaseerd, kent een behoorlijke ambitie voor de regio waaraan verschillende businesscases zijn gekoppeld.

 

De drie programmalijnen zijn: Innovatie & Ondernemerschap, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Versterken woon- en vestigingsklimaat. Door het slim organiseren van de samenwerking van de triple helix (programmalijn 4) op deze programma’s is een ambitie haalbaar om het BRP de komende 10 jaar te laten groeien van 1,3 naar 1,5 miljard.’

 

Een ander voorstel dat unaniem is overgenomen is de wijziging van de geheimhoudingsnotitie.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘De afgelopen jaren is er met enige regelmaat discussie in de gemeenteraad over stukken die het college u onder geheimhouding toestuurt en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigt. Die discussie is prima en past bij de controlerende (kern)taak van de gemeenteraad.  Geheime stukken en besloten vergaderingen horen de uitzondering op de regel te zijn. Het College hecht veel waarde aan het uitgangspunt van de wet dat "Alles openbaar is tenzij!" Openbaarheid van bestuur is van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie, want het raakt het onderlinge vertrouwen tussen raad en college maar belangrijker nog ook het vertrouwen van de burger in zijn gemeentebestuur. De discussie en misschien wel onduidelijkheid in de gemeenteraad over de geheimhouding is aanleiding om de bestaande afspraken hierover nog eens goed tegen het licht te houden. Herijking van de bestaande afspraken en het naleven van die afspraken door raad en college draagt bij aan het vertrouwen maar het vergroot zeker ook de transparantie naar burgers.’

 

Een amendement van de Wad’n Partij om de bevoegdheid van het college verder in te perken werd met 16-1 verworpen.

 

Verder is het voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort 3 aangenomen.

 

Uit het raadsvoorstel:

‘In vervolg op de ontwikkeling van Oostpoort 1 en 2 wil de Exploitatiemaatschappij Oostpoort Harlingen BV volgend jaar starten met de ontwikkeling van Oostpoort 3. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. Een eerste stap in de benodigde ruimtelijke procedure is het ter inzage leggen van een voorontwerp bestemmingsplan en het verzamelen van reacties van onze overlegpartners. Het voorontwerp heeft in het kader van de inspraak ter inzage gelegen terwijl parallel daaraan het overleg met diverse instanties is gevoerd. De inspraak heeft 3 reacties opgeleverd. Naast de provincie heeft het Wetterskip en de brandweer een overlegreactie gegeven.

 

De ingediende op- en aanmerkingen zijn verwerkt in een reactienota. Deze is bijgevoegd en kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Na instemming met de beantwoording op de inspraak- en overlegreacties zal er een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.’

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Verschillen tussen een boiler en een geiser

29-09-2021

HARLINGEN - Warm water wordt in iedere woning sterk gewaardeerd.

Slagerij Remco Wouda wint Harlinger Bedrijven Sponsor Competitie 2021

29-09-2021

HARLINGEN - Ondanks het coronavirus kon het vliegprogramma gewoon plaatsvinden en organiseerde P.V. Ons-Genoegen weer een Bedrijven Sponsor Kampioenschap 2021.

JR Shipping ziet tarieven containerschepen sky high gaan en wijst op urgentie van investeren en verduurzamen

29-09-2021

HARLINGEN - De tarieven op de markt voor containerschepen breken record na record.

Reacties

IJssalon Min12 IJssalon Min12 Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation The Shamrock The Shamrock Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zensa Moda Zensa Moda Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Hubo-Faber Hubo-Faber
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Stichting Harlingen Sail Stichting Harlingen Sail Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Plus Lunenborg Plus Lunenborg Fotografie Dorus Fotografie Dorus BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE