HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 21 april 2021 - Wad'n partij Harlingen

30-04-2021

HARLINGEN - De mooi-weer-show van wethouder Schoute.

Beste medegemeentenaren,

Ik heb er al vaker voor gekozen om geen verslag te schrijven over een vergadering van de gemeenteraad, maar gewoon mijn eigen debatinbreng te publiceren op Harlingenboeit.nl. Dat leek me duidelijker en informatiever dan zo’n (gekleurd) verslagje.

 

Dat ga ik ook nu doen, maar met een variant. Het onderwerp is het Sociaal-Economisch Actieplan van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. (Dit “actieplan”, waar heel weinig actie in staat en heel veel wishful thinking en weinig concrete vergezichten was woensdag 21 april aan de orde in de Raad, in z’n geheel terug te zien op de gemeentesite, bijv. als u wilt controleren wat ik hieronder allemaal schrijf, haha.) Bij elk concreet punt in mijn speech zet ik tussen haakjes een getal, dat verwijst naar de reactie van wethouder Schoute op dat punt, die ik verderop dan weergeef.

 

Je (U) moet er wat voor lezen, maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. Er wordt vaak gezegd dat je mensen niet moet “lastig vallen” met lange teksten, maar dat zie ik anders. Mensen die niet geinteressseerd zijn lezen ook korte stukjes niet en mensen die wel geinteresseerd zijn, kunnen volgens mij wel wat hebben. En de vele mensen daartussenin? Tja, wat worden die eigenlijk wijzer van een kort stukje? Kijk, dat “actieplan” omvat ruwweg 15.000 woorden, dat kun je dus niet serieus bespreken in 30 woorden (lengte van een tweet), maar ook in 100 of 150 woorden kom je niet veel verder dan wat oppervlakkige kreten (niveau: “Wij zijn heel blij met dit actieplan.”) en wat heb je daaraan? Bovendien, om een vergelijking te maken: je hebt dunne boekjes die te saai zijn om door te komen en je hebt hele dikke pillen die je in een ruk uitleest. Kortom, het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Waarmee ik, haast ik me te zeggen, niet wil suggereren dat ik ontzettend goed ben, maar ik doe gewoon m’n best.

Daar gaat ‘ie dan. Mijn debatinbreng, met genoemde tussenvoegingen:

 

Voorzitter,

Wij maken ons grote zorgen over het nonchalante gemak waarmee de wethouder in de commissie reageert op vragen van de PvdA en D66 betreffende arbeidsmigranten.

 

De wethouder zegt dat een aantal van 500 arbeidsmigranten, waarvan bijna een derde van buiten Europa, wel meevalt. Wij vinden dat helemaal niet meevallen. Al helemaal niet omdat dat aantal komt bovenop het aantal dat er al is. Bovendien blijkt uit een staatje in de stukken dat het niet om 500 gaat, maar om tussen de 6 en 700, maar liefst 15% van het totaal.

 

Bovendien is het zo dat de wethouder er gemakzuchtig vanuit lijkt te gaan dat die andere 3500 benodigde vervangende arbeidskrachten wel zal lukken, terwijl dat op zichzelf al een flinke opgave zal blijken te zijn. Als het niet lukt zal binnen dit plan het aantal arbeidsmigranten nog groter moeten worden.

 

Daarnaast is de houding van de wethouder gemakzuchtig omdat arbeidsmigranten niet zomaar andere arbeidskrachten zijn, bijv. afkomstig vanuit elders in Friesland of de rest van Nederland. Nee, met arbeidsmigranten hangt een gigantisch arsenaal aan bijkomende problematiek samen. In het kader van een raadsdebat is dat niet eens allemaal te benoemen.

 

Maar ik noem er enkele:

Huisvesting: daar hebben we het kort geleden in de raad al over gehad in het kader van tijdelijke en onzelfstandige huisvesting en dat blijft een punt van aandacht. En dat is uiteraard een eufemisme. Ook elders in Nederland stuit dat op toenemende problemen en verzet. Maar ook blijvende zelfstandige huisvesting is een probeem. Iedereen weet dat we in Nederland woningnood hebben. En extra arbeidsmigranten leiden wat dat betreft niet tot een verbetering, zeer zacht uitgedrukt. (EEN)

 

Onderwijs: het onderwijs staat al tijden onder druk, nog meer niet-Nederlandstalige kinderen doet die druk alleen maar toenemen. (TWEE)

 

Cultuur in de ruimste zin: of het nu gaat om Hindoes uit India,  orthodox-katholieken uit Bulgarije, orthodoxe roomskatholieken uit Polen of wat dan ook, het is duidelijk dat er een giga kloof gaapt met de gemiddelde Nederlander en met de Nederlandse samenleving. (DRIE)

 

Kort samengevat: de maatschappelijke problemen en idem kosten van migratie zijn gigantisch. Er is enkele maanden geleden een rapport verschenen waaruit zonneklaar blijkt dat de voordelen in geen velden of wegen opwegen tegen de nadelen. En dan hebben we het alleen nog maar over het aspect kosten. Er zijn, zoals genoemd, nog vele andere aspecten.

 

Logische conclusie: waarom zou je in godsnaam een sociaal-economisch plan op de rails zetten dat per saldo, en dat is waar het om gaat, tot negatieve uitkomsten leidt, voor de samenleving als geheel?

 

Anders benaderd: er is een oud gezegde: de tering naar de nering zetten. Een variant daarop geldt ook hier. Als je denkt 4000 vervangende arbeidskrachten nodig te hebben, wat de wethouder en dit voorstel zeggen, wat je daar verder ook van vindt, streef dan ook naar 4000 arbeidsplaatsen en niet naar 4500, of nog meer, die maken, volgens je eigen plan, dat je arbeidsmigranten uit de rest van de wereld moet gaan importeren. Je creeert het probleem dus zelf door een verkeerde insteek. (VIER)

 

Nog weer anders benaderd: we leven in een overbevolkt land, immigratie is dus het laatste wat je zou moeten willen. Binnen dat land is de overbevolking in de Randstad weer veel groter dan in, inderdaad, Friesland. Wat is dan logischer dan het aantrekken van mensen, arbeidskrachten, uit de Randstad naar Friesland, ipv uit India, Polen of Bulgarije?

Willen die Nederlanders niet weg uit de Randstad? Zou kunnen. Maar waar blijf je dan met je prachtige praatjes dat wij in Noordwest-Friesland, of Friesland als geheel, zoveel te bieden hebben? Als je bang bent dat je Nederlanders uit de Randstad niet hier naar toe kunt trekken, dan geloof je dus gewoon niet in je eigen praatjes. (VIJF) En wat maakt dat van je praatjes? Precies: kletspraatjes, praatjes voor de vaak, praatjes voor de politieke buhne.

 

Voorzitter, ik weet uit mijn eigen beperkte omgeving dat het waar is dat een deel van de mensen moeilijk weg te lokken is uit de Randstad. Dat is deels psychisch. Ik vond het indertijd zelf ook twijfelachtig om weg te gaan uit Amsterdam. Nu zou ik niet meer terug willen.

 

Hoe je die psychische drempel wegneemt weet ik ook niet 123. Maar ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die er voor doorgeleerd hebben en die hieromtrent advies kunnen uitbrengen. (ZES)

 

Daarnaast zijn er praktische drempels. Maar het leuke daarvan is dat je die gewoon op praktische wijze kunt wegnemen. Niet van vandaag op morgen, maar wel van dit jaar op zeg 4 tot 6 jaar. Dat vereist visie van o.a. de overheid en de bereidheid om de kost voor de baat uit te laten gaan. (ZEVEN)

 

Ook weer een voorbeeldje uit mijn eigen beperkte kring. De hoeveelheid uitgaansmogelijkheden in bijv. Amsterdam, of Utrecht of… noem maar op, is zoveel groter dan in de provincie. Voor elke leeftijdscategorie en voor elk niveau. Dat klopt, maar het is grotendeels een kip/ei situatie. Die kun je dus doorbreken. Maar zoals ik al zei, dat vereist visie en vanuit die visie stappen zetten. En ja, dat is iets anders dan als een kruidenier Trebol voor een gulden verkopen en dan 20 jaar later verbaasd zijn als Trebol gesloopt wordt en dat dat tot cultureel-maatschappelijke problemen leidt. En dat is dan maar een aspect in een baaierd aan mogelijkheden.

 

Terug naar het plan in engere zin. We kennen allemaal het gezegde papier is geduldig. Dit hele stuk staat vol mooie woorden, vol als...dan, vol zou kunnen, vol is mogelijk enz. U begrijpt wat ik bedoel. De wethouder zal ongetwijfeld zeggen dat we het straks allemaal gaan invullen en uitwerken. Tja. (ACHT) Het eerste wat ik zie is een op het oog ingewikkelde organisatiestructuur die opgetuigd gaat worden. Er wordt weer gewerkt met zgn. Tafels, in Den Haag ook al zo in trek om zaken buiten de volksvertegenwoordiging om te regelen. Wij mogen als gemeenteraad straks beginnen met gelden ter beschikking te stellen, maar om nou te zeggen dat wij als volksvertegenwoordiging in deze hele structuur een centrale plaats hebben, nou nee. (NEGEN)

 

Wat ook opvalt in de rijtjes deelnemers in verschillende onderwerpkolommen is het grote aantal ambtenaren en semi-ambtenaren (cq vertegenwoordigers van gesubsidieerde instanties) dat deelgenomen heeft. En we hebben het hier over werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dan verwacht ik toch echt geen grote aanwezigheid van ambtenaren e.d. (TIEN)

En waar is het harde inzicht in dat wat slechts in algemene termen wordt gemeld? Lage arbeidsparticipatie, lage arbeidsproductiviteit, het wordt genoemd, maar daar blijft het bij. Waar is de analyse? (ELF) Er wordt heel gemakkelijk gesproken over het behouden en het aantrekken van talent. Maar  ik kan niet vinden dat er is onderzocht waarom dat tot nu toe niet lukt. Als je dat niet hard in beeld hebt weet je toch ook niet hoe je het tij moet keren. (TWAALF) Als ik gewoon heel in het klein kijk naar de vriendinnenclub van mijn jongste dochter die een jaar of 7/8 geleden van de RSG afkwam. Ze wonen en werken bij wijze van spreken overal en nergens, maar niet in Noordwest Friesland. Dat moet je toch cijfermatig en inhoudelijk onder de loep nemen. (DERTIEN)

Dit is een pak papier van 90 pagina’s ofzo dus ik kan onmogelijk overal op ingaan. Maar omdat het college natuurlijk zeer geinteresseerd is in inhoudelijk commentaar, nog een paar punten.

De agribusiness wordt als een van de hoofdmotors van de economie gezien, vol mogelijkheden. Maar ik kan geen woord vinden over de risico’s voor die sector. Zonder er een waardeoordeel aan te verbinden weten we allemaal dat de agrarische sector momenteel zwaar onder druk staat, om niet te zeggen onder vuur ligt. Daar kun je toch niet aan voorbijgaan. (VEERTIEN) En wat ook opvalt is dat er volgens de staafdiagrammen van de geprognosticeerde groei er helemaal geen groei verwacht wordt van deze hoofdmotor. Dat is toch wel wat vreemd. (VIJFTIEN)

Toerisme wordt ook genoemd als economische peiler. Klopt, denken wij. Maar tegelijkertijd is toerisme niet een sector waar veel hooggeschoold werk is of goede salarissen verdiend worden. Elders in het plan wordt echter terecht gesteld dat het niveau van de werkgelegenheid in de regio omhoog moet. Als toerisme een van je speerpunten is moet je elders dus nog veel zwaarder inzetten op meer hooggeschoold werk, juist omdat die in het toerisme ontbreekt. Wij zien dat in dit plan niet terug. (ZESTIEN)

Nog een opmerking over de ambities van dit plan. Dat is hoog wordt gesteld. Wij zien ook dat niet. De bedoeling is dat in tien jaar tijd het Bruto Regionaal Product met ca. 15% groeit. Dat is grofweg het inflatieniveau, niet bepaald ambitieus dus. Om te onderbouwen dat dat wel ambitieus is wordt gesteld dat dat een groeitempo veronderstelt dat hoger is dan het landelijke tempo in de periode 2008-2018. Maar voorzitter, die periode omvat de tijd van de financiele crisis. Een tijd dus met lage groei. Ja, bij zo’n vergelijking kan ik ook doen alsof ik ambitieus bezig ben. (ZEVENTIEN)

Nog twee piepkleine slotopmerkingen: wij hadden ettelijk technische vragen ingediend voor de commissie over dit onderwerp, de beantwoording daarvan vonden wij bij een deel van die vragen weer eens behoorlijk tekortschieten. (ACHTTIEN) Het tweede puntje is van heel andere aard: het verbaast ons hogelijk te moeten lezen dat de copyright op het actieplan bij Public Result B.V. ligt. Als wij uitgebreid uit het plan gaan citeren, hier of in de krant of op Harlingen Boeit, of als wij het stuk rondsturen aan onze schaduwfractie zijn wij dus in overtreding. En hoe kan het uberhaupt dat een actieplan van twee gemeenten, betaald ook door die gemeenten onder de copyright van een particulier bedrijf valt? (NEGENTIEN)

Ik laat het hierbij, voorzitter. Wij hebben er weinig vertrouwen in. Anderzijds kan het waarschijnlijk ook geen kwaad om voor mooie woorden te stemmen en gaat het aankomen op het in de gaten houden van de uitwerking en uitvoering. (TWINTIG) We zullen met belangstelling luisteren naar wat andere partijen inbrengen en de reactie van de wethouder.

 

Mijn commentaar:

 

(EEN) De wethouder gaat er niet concreet op in dat dit een probleem is, maar  maakt er aan het eind in algemene, vage termen een soort dooddoenersopmerking over, in de trant van “Wonen is van belang.” Tja.

 

(TWEE) Hier reageert de wethouder niet op.

 

(DRIE) Hier reageeert de wethouder niet op.

 

(VIER) Hier gaat de wethouder niet op in. (Maar zie mijn opmerking over immigratie aan het eind.)

 

(VIJF) Hier gaat de wethouder niet op in.

 

(ZES) Dit hangt samen met (VIJF) en ook hier gaat de wethouder niet op in.

 

(ZEVEN) Dit hangt samen met (VIJF) en (ZES) en ook hier gaat de wethouder niet op in.

 

Tussenopmerking: het valt op dat de wethouder wel komt tot een vage opmerking over het probleem wonen/huisvesting, zonder daar ook maar een millimeter concreet in te worden, maar dat hij vijf, zes en zeven maar liever onbeantwoord laat.

 

(ACHT) De wethouder gaat hier (dat er dus sprake is van heel veel wishful thinking) niet op in, maar laten we hem hier nog even het voordeel van de twijfel geven omdat er nog zoveel uitgewerkt moet worden.

 

(NEGEN) De wethouder belooft (n.a.v. een opmerking van de heer Van der Pol over de betrokkenheid van burgers), dat raad en burgers betrokken zullen worden, maar hoe hard dat wordt weten we niet en het verandert ook niets aan de voorgestelde organisatieopzet waarbij de gemeenteraad aan de zijkant staat.

 

(TIEN) De wethouder belooft impliciet verbetering en dat het niet de bedoeling is dat het een ambtelijke aangelegenheid wordt, maar hij gaat niet in op wat er de afgelopen periode feitelijk op dit punt heeft plaatsgevonden, nl. een zeer zware deelname uit de hoek van ambtenarij en gesubsidieerde instellingen.

 

(ELF) Hier gaat de wethouder niet op in.

 

(TWAALF) Hier gaat de wethouder niet op in.

 

(DERTIEN) Hier gaat de wethouder niet op in.

 

(VEERTIEN) en (VIJFTIEN) Hier gaat de wethouder niet op in.

 

(ZESTIEN) Hierop reageert de wethouder met de open deur dat toerisme wel werkgelegenheid oplevert. Dat ontkennen wij ook nergens. En dat vinden wij ook prima. Waar het om gaat is dit: wat wij al jaren zeggen  - wij waren ook de enige partij die het in haar verkiezingsprogramma had staan - en wat in dit actieprogramma hier en daar benoemd wordt, is dat het niveau van de werkgelegenheid in Harlingen omhoog moet. Dan is het raar dat de wethouder in de oude Harlinger reflex schiet dat werkgelegenheid, werkgelegenheid is, zonder onderscheid naar niveau en daarmee zonder onderscheid naar toegevoegde waarde en inkomen.

 

(ZEVENTIEN) Hierop reageert de wethouder niet.

 

(ACHTTIEN) Hierop reageert de wethouder niet.

 

(NEGENTIEN) Wauw, hier gaat de wethouder graag op in. En dat verbaast me niets. 1) Het is politiek niet relevant, laat staan brisant en 2) als jurist en politicus vindt hij dit uiteraard een leuk/interessant puntje, net als ik trouwens. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van zijn onderzoek.

 

(TWINTIG) Het is zoals ik zeg: waarom zou je tegen mooie woorden stemmen, dat kan toch geen kwaad. Daarom heb ik namens de WAD’N PARTIJ ook voor gestemd. Achteraf denk ik, misschien hadden we toch beter tegen kunnen stemmen. Gewoon voor de duidelijkheid, gezien onze kritiek en twijfels, maar ook om het triomfalisme in te dammen waarmee de wethouder op Twitter meldde dat zijn plan unaniem is aangenomen.

 

Tot slot nog een paar opmerkingen over de inbreng van andere partijen.

 

In het algemeen zagen we bij bijna alle partijen het gangbare beeld van vaagheden, algemeenheden en dooddoeners. Er werd heel weinig analytisch op het collegevoorstel ingegaan. Zoals ik in de inleiding hierboven al schreef kun je in 100-150 woorden zo’n actieplan eigenlijk niet serieus behandelen en dat aantal woorden kwam geen partij bovenuit (behalve D66 misschien net aan).

 

Het CDA had wat kanttekeningen bij de uitwerking die nog komen gaat – net als wij, zoals u bovenstaand ziet – D66 had enkele terechte kanttekeningem – deels overeenkomend met de onze – maar verder was het vooral halleluja, waar wethouder Schoute zich dan ook heel dankbaar voor toonde. Mijn bijdrage daarentegen werd hij “verdrietig” van. Nu weten we sinds enkele dagen dat ministers verdrietig worden van kritische Kamerleden, welnu, dit is dan de gemeentelijke variant daarvan. De wethouder, maar ook onkritische collegaraadsleden, hebben, net als die ministers, volgens mij niet helder op een rijtje wat de taak van een volksvertegenwoordiger is. Maar dat is niet mijn probleem. Wat ik wel een probleem vind, is dat de wethouder zich wel dit soort vage, persoonlijke waarde-oordelen aanmatigt, maar niet inhoudelijk reageert op het grootste deel van mijn kritische opmerkingen. Ook paste hij de oeroude truc toe van het tot karikatuur maken van de opvatting van “de ander” om dan die karikatuur te bestrijden. Dat deed hij met het aspect immigratie (“ik ben niet van de politieke stroming van het sluiten van de grenzen”, nou, is dat even mooi, wij nl. ook niet, we hebben kort samengevat alleen gezegd dat je geen beleid moet voeren dat immigratie bevordert) alsook middels een sneer naar onze al jaren af en toe geuite ktitiek dat het college geen visie heeft op waar het met Harlingen heen moet.

 

Als afronding nog mijn excuses aan de kijkers naar de uitzending van de raadsvergadering voor het feit dat ze grotendeels naar de helft van mijn gezicht hebben moeten kijken. Er (b)lijkt een verschil te zijn tussen wat ik op mijn schermpje zie en wat u thuis te zien krijgt. Ik zal daar in het vervolg beter op letten. Maar ach, het gaat er niet om dat u naar mijn kop zit te kijken, maar om wat ik zeg en ik hoop dat dat duidelijk genoeg is overgekomen.

 

Vriendelijke groet,

Wim Wildeboer,

raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

 

 

 

Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Ingezonden: Burgers de dupe CO2 heffing

30-04-2021

HARLINGEN - Het was een feitelijke constatering die de Leeuwarder Courant deed op 24 april.

Harlinger schildert bij Sterren op het Doek

30-04-2021

HARLINGEN - Jan Tromp uit Harlingen is zaterdag 1 mei te zien in het tv-programma Sterren op het Doek bij Omroep MAX.

U2 Onair bij Omroep RSH

30-04-2021

HARLINGEN - Zaterdag 1 mei 2021 van 10.00 – 11.00 uur , presentatie en samenstelling door Dorus Breidenbach.

Reacties