HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 19 mei 2021 - PvdA Harlingen

27-05-2021

HARLINGEN - Deze avond was de laatste raadsvergadering van onze burgemeester Roel Sluiter, hij gaat eind deze week met pensioen en wordt komende maandag opgevolgd door mevr. Sjerps.

Na het vaststellen van een aantal hamerstukken, het vragenhalfuurtje enmededelingen van het college, bleven er nog een aantal bespreekpunten over.

 

Als eerste was er de beleidsnotitie over ondersteuning en waardering van Mantelzorgers. Namens de PvdA bracht Jacqueline Huizenga naar voren dat wij het belang van ondersteuning aan Mantelzorgers onderschrijven en dat wij zien de zo noodzakelijk zorg die zij verlenen aan anderen zien. Het onderzoek hiernaar en de behoeften die er zijn steunen wij van harte. Mantelzorg is een belangrijke vorm van zorg in onze samenleving, soms kan er echter teveel gevraagd worden waardoor de druk op de matelzorger teveel kan worden. Goed is om een beeld te krijgen van wat er in Harlingen speelt en wie dit zo ervaart en wat wij als gemeenschap hieraan kunnen bijdragen om dit voor de mantelzorgers handelbaar te laten blijven. De wethouder heeft aangegeven deze punten mee te nemen. Wij zien graag de resultaten van dit onderzoek tegemoet.

 

Het volgende bespreekpunt was de ontwerpbegroting 2022 Fumo en de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling, dit was voor de PvdA geen aanleiding tot opmerkingen.

 

Punt 11 van de agenda was de herziene begroting 2021 GR Fryslân West (Empatec), hierbij werd een amendement door CDA, VVD, HOOP en D66 ingediend. De PvdA steunde dit amendement niet, wij wachten de business case af en zagen de nu voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage daarom als een hamerstuk. Ron Leen bracht namens ons in dat het hier gaat om kwetsbare mensen in onze samenleving en dus staat verhoging niet ter discussie, alhoewel wij wel pleiten voor een goede onderbouwing. Komend najaar moet goed gekeken worden hoe het met Empatec verder mee moet.

 

Het punt waar het meest en verreweg het langst over werd gediscussieerd was de Welstandsnota Harlingen herijking 2021, daarbij werd met name over het punt zonnepanelen in onze historische binnenstad het meest gesproken.

 

D66 was van mening dat er door de gemeente te weinig gesproken was met de desbetreffende inwoners (burgerparticipatie). Namens de PvdA was Bartele Boersma degene die het woord voerde. De PvdA was het hier niet mee eens, er is zeker wel door de gemeente met bewoners en verschillende organisaties gesproken en ook wijzelf hebben met diverse bewoners hierover gesprekken gehad. Notabene, door de inspraak van een burger in de raadscommissie is dit onderwerp juist opgepakt door het wethouder Erik de Groot. Een treffend voorbeeld dus dat inspreken bij de gemeenteraad succes kan hebben!

 

Het blijft lastig om de afweging te maken, we hebben natuurlijk een prachtige historische binnenstad die we graag willen behouden, maar aan de andere kant willen we ook verduurzamen. Maatwerk hierbij is voor iedereen van belang, deze nota maakt dat mogelijk naar onze mening. Alle panden gebouwd na 1945 kunnen nu in principe zonnepanelen krijgen, als ze door de welstandstoets komen. Hiermee kunnen bijna alle woningen van de Bouwvereniging in het centrum nu ook zonnepanelen krijgen! Maar dit is ook zo voor recente gebouwen aan bijvoorbeeld de Zuiderhaven.

 

Na een lange discussie kwam er om 23.00 uur een einde aan deze raadsvergadering en met applaus voor de afscheidnemende burgemeester Roel Sluiter werd deze vergadering afgesloten.

 

Sterk en Sociaal!

PvdA-fractie Harlingen, Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga, Bartele Boersma, Welmoed Konst en Ron Leen

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 21 - 2021

27-05-2021

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 24 t/m 28 mei 2021.

Vanavond in 'Uit de schatkamer van....' Cor Boonstra

27-05-2021

HARLINGEN - Cor Boonstra bekend van o.a. HippeFrieten en Wijnen van ONS - en Horeca-Collectief Koninklijke Horeca Nederland.

Jeugdjournaal Zeerobben

27-05-2021

HARLINGEN - Elke zaterdag probeert de jeugdafdeling van Zeerobben weer activiteiten te organiseren voor haar jeugdleden.

Reacties