De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 19 mei 2021 - Harlinger Belang

25-05-2021

HARLINGEN - De ene Gemeenschappelijke Regeling is de andere niet.

Het was de laatste raadsvergadering van burgemeester Sluiter en zoals gebruikelijk werd die in stijl afgesloten, d.w.z. laat. Na afloop klonk er applaus voor hem via de digitale weg. Beetje vreemd en onwennig, maar alles went in deze pandemie tijden.

 

Wij nemen op 28 mei a.s. uitgebreid afscheid van de heer Sluiter.

 

Terugkijkend kunnen we stellen, dat er maar twee agendapunten waren, waarover echt gedebatteerd werd, nl. de herziene begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (Empatec) en de Welstandsnota, herijking 2021.

 

De andere punten waren voor ons en anderen, veelal hamerstukken.

 

Het betrof de volgende zaken:

  • Ontheffing werkelijke woonplaats vereiste burgemeester.
  • Bekrachtiging geheimhouding Ensia 2020.
  • Mantelzorgondersteuning en waardering.
  • Ontwerpbegroting 2022 FUMO en wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO.
  • Begroting 2022, Jaarstukken 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 en raadsbrief taakdifferentiatie Veiligheidsregio Fryslân.
  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Noard-west Fryslân 2021.
  • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenrekening 2023-2025.
  • Begrotingswijzigingen 2021.

 

U kunt de voorstellen terugvinden via de website van de gemeente.

Indien u geïnteresseerd bent in de evt. discussies over bepaalde punten, raden wij u aan de webcam van de vergadering te raadplegen.

 

U kunt constateren, dat er veel cijfers van Gemeenschappelijke Regelingen werden gerapporteerd.

Meestal goede cijfers. Ook de FUMO is eindelijk op de goede weg en komt in rustiger vaarwater.

We hebben in het verleden meermaals tegen de begrotingen gestemd, maar deze kunnen we waarderen. Men krijgt de zaak op orde.

 

Zoals al in de aanhef geschreven, de ene Gemeenschappelijke Regeling is de andere niet….

Terwijl men met andere gemeenschappelijke regelingen al een begroting 2022 heeft ingediend, blijft het maar doormodderen met die van het samenwerkingsverband Fryslân-West (Empatec).

 

In onze bijdrage van de raadsvergadering van 21 april 2021 hebben we u al gemeld, dat Harlinger Belang destijds (december 2020) tegen de begroting 2021 had gestemd, omdat deze naar onze mening niet realistisch was. We hebben deze toen een “flut” begroting genoemd, een toneelstukje!

De andere partijen, uitgezonderd D66, die ons bijviel, gingen als “makke schapen” (copyright de heer Wildeboer/Wadnpartij) akkoord.

 

Wat volgde was, dat de Gemeenschappelijke Regeling, lees de verantwoordelijke wethouders, inclusief de heer Schoute/VVD, onder verscherpt toezicht zijn geplaatst door de Provincie Fryslân.

In een brief met toelichting werd de wethouders dringend verzocht hun huiswerk over te doen en met een herziene begroting 2021 te komen.

Ook bij de Provincie Fryslân is men tot de conclusie gekomen, dat de eerder en te laat ingediende begroting 2021 aan alle kanten rammelde.

 

Let wel, we zijn nu eind mei 2021 en zoals gezegd, bij andere regelingen heeft men de begroting 2022 al ingediend. Je zou je toch als GR werkelijk diep moeten schamen voor deze vertoning.

Wethouder Schoute vindt het geen chaos…., maar de eerste geluiden over grote tekorten kwamen reeds in december 2019!

Hoe moeten we deze vertoning dan noemen? Drama….? En wie zijn hiervoor verantwoordelijk?

Het zijn de wethouders in de GR. Dus meneer Schoute, trek uw conclusies.

 

De raad staat volledig buitenspel.

Vraag dat maar aan de heer Zoodsma/CDA. Hij probeert iedere keer op een onderbouwde manier wethouder Schoute via amendementen zienswijzen mee te geven. Hij verdiept zich goed in de materie, maar krijgt geen aansluiting bij de wethouder.

 

Zelfs bij de immer bedachtzaam formulerende heer Zoodsma van coalitiepartij CDA klonk er af en toe irritatie en afkeuring in zijn stem richting de heer Schoute. Een eerder ingediend amendement over het keuzedocument werd ook door de heer Schoute voor kennisgeving aangenomen zonder er iets mee te doen.

Het CDA had, gesteund door andere partijen, weer via een amendement een zienswijze ingediend op de herziene begroting 2021.

Echter, wij wisten het lot al!

Zonde van de tijd en de moeite.

De andere partijen deden er verbaal het zwijgen toe, net als wethouder Schoute.

 

Terug naar de inhoud van de thans voorliggende herziene begroting 2021.

Ook nu weer spreken wij onze grote twijfels uit over de nieuwe, herziene cijfers.

Ondanks de verhoging van de bijdrage van 2000 naar 3000 euro per SE (subsidie eenheid) is naar onze bescheiden mening, de meerjarenbegroting nog steeds niet sluitend. Dit betekent voor de gemeente Harlingen een extra kostenpost van 58.100 euro.

Een sluitende, herziene begroting 2021 werd als expliciete eis gesteld door de provincie.

Eerder werd al een bedrag van ca. 390.000 euro als zgn. eenmalige extra bijdrage door de gemeente Harlingen betaald aan de GR.

Is hiermee de beerput gedempt?

Hopelijk hebben we ongelijk, maar we vrezen, dat de bijdrage van de gemeente op termijn verder zal oplopen naar 3500 tot 4000 euro per SE.

Het oordeel is nu aan de Provincie Fryslân.

Wij zien met belangstelling hun mening tegemoet.

Bij zulke twijfels kunnen we niet akkoord gaan met deze begroting.

 

Dan de Welstandsnota, herijking 2021:

 

De Welstandsnota is een 261 pagina’s tellend rapport! Ga er maar aan staan om je weg hierin te vinden. Monnikenwerk, vandaar een herijking en gelukkig geen herziening.

De herijking betrof met name het gedeelte over zonnepanelen. Het schuurde steeds meer tussen de opgave van het streven naar duurzaamheid aan de ene kant met het in stand houden van beschermd stadsgezicht aan de andere kant.

Je kunt ook zeggen, dat de plaatsing van zonnepanelen op dakoppervlakken om te voldoen aan het landelijk opgelegde energiebeleid niet strookt met de eisen van esthetiek, als het gaat om het beschermen van de monumentale binnenstad.

Dit is een echt dilemma.

 

Wethouder De Groot wil met de herijking tegemoet komen aan de initiatieven gericht op duurzaamheid, maar wenst tegelijkertijd “te blijven streven naar het beperken van de verstoring van het daklandschap in een monumentale omgeving als beschermd stadsgezicht en bijzondere gebieden”.

 

U zult begrijpen, dit is een bijna onmogelijke opgave, waar iedereen zijn eigen opvatting over heeft.

Immers, over smaak valt niet te twisten…., maar zonnepanelen plaatsen om op de oplopende energiekosten te besparen is bijna een gedwongen noodzakelijkheid gelet op het huidige landelijke energiebeleid.

Gedoe ligt op de loer.

 

D66, Harlinger Belang, Wadnpartij en GroenLinks hadden daarom een motie ingediend, waarin kort samengevat wethouder De Groot werd verzocht om de herijkte Welstandsnota nog even aan te houden en met de betrokken huizenbezitters eerst de problematiek te bespreken en te proberen tot een vergelijk te komen.

Te meer omdat de gemeente Harlingen volgende week de zgn. Kick-off Burgerparticipatie via een webinar gaat introduceren. Hier kun je de burgerparticipatie gelijk in de praktijk brengen….

 

De Harlinger Courant heeft een pagina gewijd aan de problematiek.

Helaas, kregen we van de wethouder, de coalitiepartijen PvdA/CDA/VVD en HOOP (een altijd hondstrouwe bondgenoot van de coalitie), “geen poot aan de grond”.

 

Jammer, met wat meer begrip over en weer had dit naar onze mening best gekund. Er is ook geen vliegende haast bij. Naar onze mening gaat hier zorgvuldigheid boven snelheid.

Wij begrijpen de halsstarrige houding niet zo van wethouder De Groot.

Wij vrezen nu vele juridische procedures.

 

De volgende raadsvergadering is op woensdag 16 juni a.s.

 

Wij wensen u gezondheid toe en hopelijk tot ziens na de verdere versoepelingen.

 

Fractie Harlinger Belang.

Lokaal en loyaal.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Meten is Weten Weken bij Peter Kuiper voor Oog en Oor

25-05-2021

HARLINGEN - De Meten is Weten Weken zijn begonnen!

Forever Laura Biagiotti: een charmante damesgeur

25-05-2021

HARLINGEN - Een parfum opgedragen aan vrouwen, oneindig en grenzeloos.

Reacties

Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Fotografie Dorus Fotografie Dorus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Plus Lunenborg Plus Lunenborg Food 80/20 Food 80/20 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas BENG Evenementen BENG Evenementen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Copini Opticiëns Copini Opticiëns Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Zensa Moda Zensa Moda Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn The Shamrock The Shamrock Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12
Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Plus Lunenborg Plus Lunenborg Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Visie Events Visie Events Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor BENG Evenementen BENG Evenementen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Omdraai De Omdraai Food 80/20 Food 80/20 Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas