De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - VVD Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Belangrijkste onderwerpen: Start formele procedure bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk.

Recentelijk is tussen de gemeente en Zeelenberg een koopovereenkomst afgesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen. Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende beheersverordening Westerzeedijk. Daarin zijn de gronden grotendeels voor bestaand agrarisch gebruik en voor een klein deel als sport bestemd. Om die reden is er nu een ontwerp- bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke na besluitvorming in de raad ter inzage kan worden gelegd.

 

Nadat de VVD Harlingen in juni 2016 het initiatief heeft genomen om in een motie het college te verzoeken om een Open Pan Proces op te starten over het Westerzeedijkgebied, waarmee er eindelijk schot kwam in de ontwikkeling van het gebied, zijn we zeer verheugd dat we nu na jaren van plannen en praten eindelijk richting realisatie van een klein maar fijn recreatiepark geraken. De VVD Harlingen hoopt van harte dat er volgend jaar iets moois is opgeleverd.

 

Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is het Friese bod richting Den Haag om in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land te produceren.

 

De VVD Harlingen is in zijn algemeenheid kritisch over het gevoerde klimaatbeleid. We vinden dat we de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten na moeten komen. Maar we kunnen van de afspraken en de termijn afwijken als we de doelstelling met slimmere of goedkopere technieken kunnen behalen. Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Ook kernenergie niet.

 

Wij gaan lokaal niet over landelijk klimaatbeleid, maar we willen wél een tegengeluid laten horen. We zien dat de gemeente Harlingen het realistisch aanpakt, maar maken ons zorgen over het algehele beleid dat leidt tot verrommeling van het landschap met windmolens en zonneparken. Vandaar onze tegenstem. En we zullen ook de komende Warmtevisie (huizen ‘van het gas af’) kritisch volgen.

 

Wat stond nog meer op de agenda:

  • Concept jaarverslag 2020 en ontwerpbegroting 2022 Hûs en hiem. Aangenomen.

 

Moties:

Motie Witte Anjer Perkje:

 

De gemeente Harlingen geeft op dit moment veteranen al erkenning en waardering middels een Witte Anjer Perkje;

Maar om meer zichtbaarheid te geven aan het Witte Anjer Perkje wil de raad deze op een prominentere plaats binnen Harlingen gerealiseerd zien. Daarmee geven we (lokale) veteranen de erkenning en waardering die zij verdienen. Unaniem aangenomen.

 

Motie inzake steun voor een initiatief uit de gemeente Houten om 'Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld' bij de informateur onder de aandacht te brengen. Aangenomen.

 

Motie namens de PvdA inzake Bio-lNG.

Het bedrijf SFP heeft plannen om een Bio-LNG installatie te vestigen in de Industriehaven.

 

De VVD Harlingen constateert dat dit plan in lijn is met:

  • De Havenvisie
  • Het Ondernemingsplan
  • Past binnen het bestemmingsplan
  • Tot Milieucategorie 3.2 behoort
  • Past binnen de bedrijvenlijst
  • Past binnen het Green Shipping programma Waddenzee
  • Past binnen het Pact van Marrum

 

De VVD Harlingen wil, met de rest van de raad, dat SFP zich inspant om te zorgen voor een goede communicatie en adequaat omgevingsmanagement. De strekking van de motie van de PvdA leek echter verder te gaan. We konden de constateringen, overwegingen en meningen in de motie van de PvdA echter niet steunen. We zien daar een sentiment onder liggen dat zich moeilijk tot niet laat verenigen met de uitgangspunten die hebben geleid tot de verzelfstandiging van de haven. Een verzelfstandiging waar een ruime meerderheid in de raad vóór heeft gestemd.

 

Meerdere partijen waren dat met ons eens, en de PvdA kreeg geen steun voor haar motie. Zij trok deze vervolgens in.

 

Wél begrijpen we als gezegd dat er zorgen kunnen leven in de raad over het omgevingsmanagement, en de raad heeft het college dan ook gevraagd om bij de betrokken partijen eropaan te dringen om een bezoek naar een installatie van SFP in Zeeland te organiseren, én om SFP te verzoeken daarna medewerking te verlenen aan een informatieve openbare raadsbijeenkomst.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

RSG Simon Vestdijk wint provinciale Smokefree Challenge

23-06-2021

HARLINGEN - Een half jaar niet roken?

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - CDA Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Hus en Hiem, Bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk, Regionale energiestrategie en drie moties.

Welzijnswerkers de wijk in met bakfietsen Keep 'em Rolling!

23-06-2021

HARLINGEN - Wij willen een goed beeld krijgen van wat er speelt in de wijken van de gemeente Harlingen en u als inwoner leren kennen.

Fotografie Dorus Fotografie Dorus Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Haarmode Cats Haarmode Cats Plus Lunenborg Plus Lunenborg Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Zensa Moda Zensa Moda Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Lichtboei De Lichtboei Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen The Shamrock The Shamrock Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Visie Events Visie Events De Omdraai De Omdraai Copini Opticiëns Copini Opticiëns
IJssalon Min12 IJssalon Min12 Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Lichtboei De Lichtboei BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation