HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - VVD Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Belangrijkste onderwerpen: Start formele procedure bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk.

Recentelijk is tussen de gemeente en Zeelenberg een koopovereenkomst afgesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen. Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende beheersverordening Westerzeedijk. Daarin zijn de gronden grotendeels voor bestaand agrarisch gebruik en voor een klein deel als sport bestemd. Om die reden is er nu een ontwerp- bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke na besluitvorming in de raad ter inzage kan worden gelegd.

 

Nadat de VVD Harlingen in juni 2016 het initiatief heeft genomen om in een motie het college te verzoeken om een Open Pan Proces op te starten over het Westerzeedijkgebied, waarmee er eindelijk schot kwam in de ontwikkeling van het gebied, zijn we zeer verheugd dat we nu na jaren van plannen en praten eindelijk richting realisatie van een klein maar fijn recreatiepark geraken. De VVD Harlingen hoopt van harte dat er volgend jaar iets moois is opgeleverd.

 

Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is het Friese bod richting Den Haag om in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land te produceren.

 

De VVD Harlingen is in zijn algemeenheid kritisch over het gevoerde klimaatbeleid. We vinden dat we de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten na moeten komen. Maar we kunnen van de afspraken en de termijn afwijken als we de doelstelling met slimmere of goedkopere technieken kunnen behalen. Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Ook kernenergie niet.

 

Wij gaan lokaal niet over landelijk klimaatbeleid, maar we willen wél een tegengeluid laten horen. We zien dat de gemeente Harlingen het realistisch aanpakt, maar maken ons zorgen over het algehele beleid dat leidt tot verrommeling van het landschap met windmolens en zonneparken. Vandaar onze tegenstem. En we zullen ook de komende Warmtevisie (huizen ‘van het gas af’) kritisch volgen.

 

Wat stond nog meer op de agenda:

  • Concept jaarverslag 2020 en ontwerpbegroting 2022 Hûs en hiem. Aangenomen.

 

Moties:

Motie Witte Anjer Perkje:

 

De gemeente Harlingen geeft op dit moment veteranen al erkenning en waardering middels een Witte Anjer Perkje;

Maar om meer zichtbaarheid te geven aan het Witte Anjer Perkje wil de raad deze op een prominentere plaats binnen Harlingen gerealiseerd zien. Daarmee geven we (lokale) veteranen de erkenning en waardering die zij verdienen. Unaniem aangenomen.

 

Motie inzake steun voor een initiatief uit de gemeente Houten om 'Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld' bij de informateur onder de aandacht te brengen. Aangenomen.

 

Motie namens de PvdA inzake Bio-lNG.

Het bedrijf SFP heeft plannen om een Bio-LNG installatie te vestigen in de Industriehaven.

 

De VVD Harlingen constateert dat dit plan in lijn is met:

  • De Havenvisie
  • Het Ondernemingsplan
  • Past binnen het bestemmingsplan
  • Tot Milieucategorie 3.2 behoort
  • Past binnen de bedrijvenlijst
  • Past binnen het Green Shipping programma Waddenzee
  • Past binnen het Pact van Marrum

 

De VVD Harlingen wil, met de rest van de raad, dat SFP zich inspant om te zorgen voor een goede communicatie en adequaat omgevingsmanagement. De strekking van de motie van de PvdA leek echter verder te gaan. We konden de constateringen, overwegingen en meningen in de motie van de PvdA echter niet steunen. We zien daar een sentiment onder liggen dat zich moeilijk tot niet laat verenigen met de uitgangspunten die hebben geleid tot de verzelfstandiging van de haven. Een verzelfstandiging waar een ruime meerderheid in de raad vóór heeft gestemd.

 

Meerdere partijen waren dat met ons eens, en de PvdA kreeg geen steun voor haar motie. Zij trok deze vervolgens in.

 

Wél begrijpen we als gezegd dat er zorgen kunnen leven in de raad over het omgevingsmanagement, en de raad heeft het college dan ook gevraagd om bij de betrokken partijen eropaan te dringen om een bezoek naar een installatie van SFP in Zeeland te organiseren, én om SFP te verzoeken daarna medewerking te verlenen aan een informatieve openbare raadsbijeenkomst.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

RSG Simon Vestdijk wint provinciale Smokefree Challenge

23-06-2021

HARLINGEN - Een half jaar niet roken?

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - CDA Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Hus en Hiem, Bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk, Regionale energiestrategie en drie moties.

Welzijnswerkers de wijk in met bakfietsen Keep 'em Rolling!

23-06-2021

HARLINGEN - Wij willen een goed beeld krijgen van wat er speelt in de wijken van de gemeente Harlingen en u als inwoner leren kennen.