RSG Simon Vestdijk 2021-2022

RSG Simon Vestdijk 2021-2022

Maak kennis met Simon Vestdijk! Ben je benieuwd? Meld je dan aan voor de beleefmiddagen, open dagen en voorlichtingsavonden en kom langs!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - VVD Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Belangrijkste onderwerpen: Start formele procedure bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk.

Recentelijk is tussen de gemeente en Zeelenberg een koopovereenkomst afgesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen. Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende beheersverordening Westerzeedijk. Daarin zijn de gronden grotendeels voor bestaand agrarisch gebruik en voor een klein deel als sport bestemd. Om die reden is er nu een ontwerp- bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld, welke na besluitvorming in de raad ter inzage kan worden gelegd.

 

Nadat de VVD Harlingen in juni 2016 het initiatief heeft genomen om in een motie het college te verzoeken om een Open Pan Proces op te starten over het Westerzeedijkgebied, waarmee er eindelijk schot kwam in de ontwikkeling van het gebied, zijn we zeer verheugd dat we nu na jaren van plannen en praten eindelijk richting realisatie van een klein maar fijn recreatiepark geraken. De VVD Harlingen hoopt van harte dat er volgend jaar iets moois is opgeleverd.

 

Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is het Friese bod richting Den Haag om in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land te produceren.

 

De VVD Harlingen is in zijn algemeenheid kritisch over het gevoerde klimaatbeleid. We vinden dat we de afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten na moeten komen. Maar we kunnen van de afspraken en de termijn afwijken als we de doelstelling met slimmere of goedkopere technieken kunnen behalen. Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Ook kernenergie niet.

 

Wij gaan lokaal niet over landelijk klimaatbeleid, maar we willen wél een tegengeluid laten horen. We zien dat de gemeente Harlingen het realistisch aanpakt, maar maken ons zorgen over het algehele beleid dat leidt tot verrommeling van het landschap met windmolens en zonneparken. Vandaar onze tegenstem. En we zullen ook de komende Warmtevisie (huizen ‘van het gas af’) kritisch volgen.

 

Wat stond nog meer op de agenda:

  • Concept jaarverslag 2020 en ontwerpbegroting 2022 Hûs en hiem. Aangenomen.

 

Moties:

Motie Witte Anjer Perkje:

 

De gemeente Harlingen geeft op dit moment veteranen al erkenning en waardering middels een Witte Anjer Perkje;

Maar om meer zichtbaarheid te geven aan het Witte Anjer Perkje wil de raad deze op een prominentere plaats binnen Harlingen gerealiseerd zien. Daarmee geven we (lokale) veteranen de erkenning en waardering die zij verdienen. Unaniem aangenomen.

 

Motie inzake steun voor een initiatief uit de gemeente Houten om 'Opvang kindvluchtelingen zonder overheidsgeld' bij de informateur onder de aandacht te brengen. Aangenomen.

 

Motie namens de PvdA inzake Bio-lNG.

Het bedrijf SFP heeft plannen om een Bio-LNG installatie te vestigen in de Industriehaven.

 

De VVD Harlingen constateert dat dit plan in lijn is met:

  • De Havenvisie
  • Het Ondernemingsplan
  • Past binnen het bestemmingsplan
  • Tot Milieucategorie 3.2 behoort
  • Past binnen de bedrijvenlijst
  • Past binnen het Green Shipping programma Waddenzee
  • Past binnen het Pact van Marrum

 

De VVD Harlingen wil, met de rest van de raad, dat SFP zich inspant om te zorgen voor een goede communicatie en adequaat omgevingsmanagement. De strekking van de motie van de PvdA leek echter verder te gaan. We konden de constateringen, overwegingen en meningen in de motie van de PvdA echter niet steunen. We zien daar een sentiment onder liggen dat zich moeilijk tot niet laat verenigen met de uitgangspunten die hebben geleid tot de verzelfstandiging van de haven. Een verzelfstandiging waar een ruime meerderheid in de raad vóór heeft gestemd.

 

Meerdere partijen waren dat met ons eens, en de PvdA kreeg geen steun voor haar motie. Zij trok deze vervolgens in.

 

Wél begrijpen we als gezegd dat er zorgen kunnen leven in de raad over het omgevingsmanagement, en de raad heeft het college dan ook gevraagd om bij de betrokken partijen eropaan te dringen om een bezoek naar een installatie van SFP in Zeeland te organiseren, én om SFP te verzoeken daarna medewerking te verlenen aan een informatieve openbare raadsbijeenkomst.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

RSG Simon Vestdijk wint provinciale Smokefree Challenge

23-06-2021

HARLINGEN - Een half jaar niet roken?

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 juni 2021 - CDA Harlingen

23-06-2021

HARLINGEN - Hus en Hiem, Bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk, Regionale energiestrategie en drie moties.

Welzijnswerkers de wijk in met bakfietsen Keep 'em Rolling!

23-06-2021

HARLINGEN - Wij willen een goed beeld krijgen van wat er speelt in de wijken van de gemeente Harlingen en u als inwoner leren kennen.

Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen The Shamrock The Shamrock Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Zensa Moda Zensa Moda Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Omdraai De Omdraai Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen Karsten Wonen Karsten Wonen Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Fotografie Dorus Fotografie Dorus Plus Lunenborg Plus Lunenborg
IJssalon Min12 IJssalon Min12 Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Karsten Wonen Karsten Wonen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Copini Opticiëns Copini Opticiëns Haarmode Cats Haarmode Cats Zensa Moda Zensa Moda De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Omdraai De Omdraai Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen