Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 16 februari 2022 - PvdA Harlingen (video)

21-02-2022

HARLINGEN - Afgelopen woensdag vergaderde de gemeenteraad van Harlingen over diverse onderwerpen.

In dit verslag doen wij als PvdA-fractie verslag van de voor ons opvallende onderwerpen.

In het Vragenhalfuur vroeg Jacqueline Huizenga naar het verdwijnen van een bank in het Harmenspark. Een bank die door nogal wat Harlingers gemist wordt bleek uit de vragen die wij hierover kregen. De wethouder antwoordde dat vanwege overlast de bank verwijderd is. Wel kwam er de toezegging dat de bank binnenkort op een andere plek in het Harmenspark teruggeplaatst zal worden.

 

Welmoed Konst vroeg naar de stand van zaken van het zeezwembad. Hier wordt al jarenlang over gesproken, maar wanneer komt het er nu? De wethouder antwoordde dat er zeker gewerkt wordt aan een plan. De bedoeling is dat het voor iedereen toegankelijk wordt, dus geen (hoge) toegangsprijzen. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt, binnen drie maanden zal de wethouder de raad van de voortgang op de hoogte stellen.

Uit de stukken van de begroting van de Sociale Dienst blijkt dat de gemeente de uitgaven aan de Jeugdzorg onder controle heeft. De genomen maatregelen om goede jeugdzorg te bieden en tegelijkertijd de kosten beter beheersbaar te houden werken dus.

 

Cultuurvisie

De PvdA heeft met plezier kennisgenomen van de Cultuurvisie zo vertelde Welmoed Konst. Harlingen heeft ontzettend veel te bieden op cultureel vlak en hoe mooi is het om daarin te investeren. In de Cultuurvisie wordt deze visie niet alleen gelinkt aan het beleidsterrein cultuur, maar worden er ook verbanden gelegd met verscheidene andere beleidsterreinen. Dat is volgens de PvdA de juiste manier om met cultuur om te gaan. 

 

De Cultuurvisie is tot stand gekomen door naar de inwoners te luisteren, naar wat zij zelf aangeven nodig te hebben. Dit gebeurde tijdens drie debatavonden. Ook zijn er enquêtes uitgezet bij jongeren en gesprekken gevoerd met culturele instanties. Daarbij is er een digitale terugkoppeling geweest naar de mensen die bij de debatavonden aanwezig waren. Volgens de PvdA is deze manier van het betrekken van inwoners een knap staaltje burgerparticipatie. 

Een aantal punten in de Cultuurvisie spreken de PvdA met name aan. Zoals dat het ‘Harlinger eigen’ als eerste wordt genoemd. Wij vinden dat de Harlinger cultuur en daarmee haar culturele activiteiten, niet zonder kunnen. De PvdA vindt het mooi dat dit in deze Cultuurvisie op waarde wordt geschat. Er wordt ook ingezet op nieuwe, ambitieuze culturele evenementen. 

 

Havenvisie

Wij zijn als PvdA tevreden dat er een Havenvisie is voor de gemeentelijke havens en dat er nu ook een begin kan worden gemaakt met het ligplaatsenbeleid en het eventueel wonen op het water. Voor ons is het belangrijk dat de bruine vloot op een zo aantrekkelijk mogelijke plek komt te liggen, waar we het nautisch karakter van onze stad nog meer uitstraling kunnen geven.

 

Een ligplaatsenbeleid kan een prima uitgangspunt zijn om de haven op een zo aantrekkelijk mogelijk manier in te richten, wel willen we waken voor een beleid waarbij de belangen van onze inwoners niet worden meegenomen. De afgelopen twee jaar in de Coronatijd zijn er veel kleine bootjes en sloepen door inwoners aangekocht, deze liggen op diverse plaatsen in onze stad, ook bijvoorbeeld aan de in de Havenvisie genoemde Rozengracht en Singels waar eventueel ligplaatsen voor toerisme zouden kunnen worden aangelegd. Wij vinden dan ook als PvdA dat de belangen van onze inwoners meegenomen moeten worden en er samen met de omwonenden hiernaar gekeken wordt, hoe en op welke manier hier invulling aan wordt gegeven. Verder hebben we als PvdA in de raadscommissie aandacht gevraagd voor de roeisloepverenigingen, deze worden in de Havenvisie helaas niet genoemd aldus Jacqueline Huizenga. Wij zien uit naar de verdere uitwerking van alle plannen welke en hebben de Havenvisie dan ook gesteund.

 

Verplaatsing Aldi

De Aldi wil verplaatsen naar het terrein waar vroeger tuincentrum Siersema, bij de Oude Trekweg zat. De gemeenteraad kan daarvoor nu mee instemmen, maar als PvdA hebben we wel onze grote zorg uitgesproken over de verkeerssituatie bij de rotonde. Vooral voor fietsers zien wij dat de plannen nog niet goed genoeg zijn. De initiatiefnemer heeft op voorspraak van Edwin Helvrich van de gemeenteraad duidelijk meegekregen dat in het vervolg van de bestemmingsplanprocedure hier goed naar gekeken moet worden. Zonder een goed plan voor de verkeersveiligheid zal in ieder geval de PvdA-fractie dan niet weer voor stemmen.

 

Waddenagenda

Bartele Boersma bracht namens de PvdA naar voren dat we de Waddenagenda als een kans moeten zien om economie en ecologie met elkaar in balans te brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie en circulariteit.

 

Duurzaamheidsnotitie

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze besluitvorming en in onze samenleving aldus Welmoed Konst. De PvdA is blij dat er nu een uitvoerig en uitgebreid plan is met grote en kleine stappen richting een duurzamer Harlingen. Zo wordt er ingezet op isoleren van bestaande woningen en het laagdrempelig maken van verduurzaming door middel van energiecoaches en een ‘Duurzaam Bouwen’-loket. Allemaal prachtige plannen die zonder twijfel effect gaan hebben op het verduurzamen van onze mooie stad. Ook vragen wij ons af hoe dit plan te gaan betalen. Dat zien we in dit plan nog niet overal terug. Daarbij wil de PvdA nogmaals aandacht vragen voor de toenemende dreiging van energie armoede, waarbij gezinnen door de hoge energiekosten aan het einde van hun geld nog een stuk maand overhouden.

 

Nieuwbouw Maritieme Academie

Het laatste onderwerp was de nieuwbouw van de Maritieme Academie aan de Almenumerweg. Namens ons vroeg Edwin Helvrich ook bij dit onderwerp aandacht voor de verkeersveiligheid. Misschien is het een idee om voor de ontsluiting, ook van de toekomstige woonwijk op het Spaansenterrein een rotonde aan te leggen in de Almenumerweg. Wethouder Erik de Groot zegde toe deze suggestie verder te gaan onderzoeken. De bewoners van de Kanaalweg maken zich zorgen over de bouwhoogte. Wat de PvdA betreft komt er op het Spaansenterrein geen hoogbouw: daar moet een aantrekkelijke nieuwbouwwijk komen, waar voor hoogbouw dus geen plaats is. Het plan voor de nieuwbouw van de Maritieme Academie vinden wij op die plek een goede zaak.

 

Samen verder voor Harlingen!

PvdA-fractie Harlingen, Edwin Helvrich, Jacqueline Huizenga, Bartele Boersma, Welmoed Konst en Ron Leen.

 

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Kandidaten PvdA Harlingen: Sjoerd Helfrich strijdt tegen ongelijkheid

21-02-2022

HARLINGEN - Ik ben geboren in Harlingen en ruim 48 jaar lid van de PvdA.

Eerste verkiezingsdebat Omroep RSH (video)

21-02-2022

HARLINGEN - Afgelopen zaterdag was bij het Omroep RSH programma Afslag Harlingen de aftrap van het eerste verkiezingsdebat.

Hosanna: Het mag weer!

21-02-2022

HARLINGEN - Afgelopen zaterdag vond in Almere de eerste contest van dit winterseizoen voor Color Guards plaats.

Reacties

Copini Opticiëns Copini Opticiëns Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas IJssalon Min12 IJssalon Min12 Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus The Shamrock The Shamrock Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Hubo-Faber Hubo-Faber Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Haarmode Cats Haarmode Cats Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Fotografie Dorus Fotografie Dorus Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Wellheat Shop Wellheat Shop Visie Events Visie Events
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Visie Events Visie Events De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires IJssalon Min12 IJssalon Min12 Wellheat Shop Wellheat Shop Karsten Wonen Karsten Wonen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Haarmode Cats Haarmode Cats