HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

GroenLinks: voor een groene en sociale gemeente. Het is tijd voor verandering. Voor nu en later.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 14 oktober 2021 - CDA Harlingen

17-10-2021

HARLINGEN – Wijziging tarieventabel Precariobelasting, wijziging GR dienst sociale zaken en een begrotingswijziging.

Een ogenschijnlijk makkelijke agenda vanavond, maar door een aantal bijeenkomsten en presentaties eerder op de avond, begon de raadsvergadering pas iets na half negen.

 

Wethouder Schoute had een mededeling over de reclamebelasting, omdat kort daarvoor de raad het voorstel tot wijziging van de precariobelasting als hamerstuk had aangemerkt. Geen debat van de raad en geen bijdrage van de wethouder dus. De mededeling ging over de verloren rechtszaak van de reclamebelasting die een ondernemer OPNIEUW had aangespannen tegen de gemeente. Bij de aanpassing van de reclame belasting vorig jaar, was de wethouder er stellig van overtuigd op een vraag van het CDA dat het nu goed geregeld zou zijn en er is zelfs een second opinion uitgevoerd door een externe partij. (Ik zou mijn geld terugvragen als ik de wethouder was…). De wethouder gaat zich nu beraden hoe de reclame belasting inhoudelijk gestalte moet krijgen en juridisch wel houdbaar is.

 

Het gênante aan dit verhaal is, dat de vraag om instelling van een reclamebelasting van de ondernemers zelf afkomstig is. De inkomsten die door de reclamebelasting binnenkomen, aangevuld met een bijdrage van de gemeente van €25.000, -, worden aan Ondernemend Harlingen verstrekt voor het organiseren van diverse activiteiten in de binnenstad. Er zijn dus ondernemers die geen belasting willen betalen en niet bij willen bijdragen, maar wel profiteren van de activiteiten.

 

Het CDA had vanavond 1 vraag voor het vragenhalfuurtje:

 

Witte Anjer perkje

Iedereen heeft de publicatie waarschijnlijk wel gezien over het witte Anjer perkje in de HC van 8 oktober. De aanleiding is een motie van het CDA die door de hele raad is aangenomen, om voor het Witte Anjer Perkje een prominentere plek te vinden in de stad. Het verzoek aan het college was om dit in gezamenlijk overleg te doen met de lokale veteranen. Dit laatste had het college even verzuimd. Er komt nu een 2e poging om in gesprek te gaan met de lokale veteranen en deze hierbij te betrekken. Dat is voor het CDA het voornaamste.

 

Raadsvoorstellen

Van de drie voorstellen op de agenda, waren er twee hamerstukken, zonder bijdrage van de raad, waardoor er maar eentje overbleef.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale zaken

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten tot omvorming van de gemeenschappelijke regeling (GR) Sociale Dienst NWF in een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Voor de vier deelnemende gemeenten is de regeling per 01-01- 2021 ingegaan en alle betrokken partijen geven sindsdien vorm en inhoud aan deze nieuwe samenwerkingsrelatie. Voor haar werkzaamheden heeft de BVO een koppeling nodig met de Basis Registratie Personen (BRP) ter verificatie van gegevens. De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) heeft geconstateerd dat de BVO formeel niet meer gebruik mag maken van deze koppeling. Dit heeft te maken met het verschil van bevoegdheden onder de voormalige gemeenschappelijke regeling en de huidige regeling die nu geldt voor de BVO. Het heeft te maken met een mandaat wat gegeven is per 1-1-2021 aan de dienst. De uitvoering is nu gemandateerd aan de BVO, de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt daardoor formeel bij de gemeenten, nu de BVO formeel niet verantwoordelijk is, mag zij geen gebruik maken van de BRP-koppeling. (Inzage in persoonsgegevens).

 

De oplossing: De uitvoering dient in plaats van gemandateerd, te worden gedelegeerd aan de BVO. Door deze juridische oplossing, wordt de uitvoeringsverantwoordelijkheid verplaatst van de gemeenten naar de BVO. Er is nu een nieuwe regeling opgesteld die enerzijds de BVO weer in staat stelt rechtsgeldig gebruik te maken van de BRP-koppeling, en anderzijds rekening houdt met de door de deelnemende gemeenten eerder meegegeven uitgangspunten ten aanzien van de wens en noodzakelijkheid meer grip te hebben op beleid van het sociaal domein.

 

Hoe is dit proces gegaan en waarom de wijziging?

Het begon allemaal met de wens om het beleid naar de gemeentes te halen. Was dat er dan niet? Jawel, er waren zelfs al enkele afwijkende beleidsafspraken en dat werkte prima, maar het beleid, de begroting en met name het budgetrecht lagen bij de Dienst Noardwest Fryslân. Dus werd er besloten om van de dienst een Bedrijfsvoeringsorganisatie te maken, met een aparte beleidspool die zowel voor Harlingen als voor Waadhoeke een adviserende en uitvoerende rol zouden krijgen in dienst van de beide gemeentes.

 

Nu blijkt dat de huidige gemandateerde vorm van een BVO praktische gezien m.b.t. het raadplegen van het BRP formeel niet mag. Het noodzaakt de beide colleges nu om de gemandateerde uitvoering juridisch te wijzigen naar een gedelegeerde uitvoering. Waarbij het beleid nog steeds bij de gemeentes ligt, maar het budgetrecht officieel weer terug is bij de BVO. Je kunt dit een spagaat noemen, maar handig is deze work-arround, want zo noemen we het dan maar, niet. Om maar te zwijgen over de personele consequenties die deze wijziging heeft gehad bij de beleidspoolmedewerkers. Er zijn een aantal uit dienst gegaan die zich niet thuis voelden bij deze nieuwe opzet.

Wat is de oorzaak van deze noodzakelijk aanpassing? Niet voldoende kennis? Een juridisch flater? Of was men zo overtuigt dat een second opinion niet nodig was?

 

Zoals het eerst was, was het zo slecht nog niet volgens Sietse Zoodsma van het CDA, het beleid van de deelnemende gemeente in de GR werd immers al in samenspraak opgesteld en zorgvuldig uitgevoerd door de Dienst. Dat is immers nooit de aanleiding geweest om het te moeten veranderen. Het intense verlangen van het college om zelf het beleid te bepalen heeft geleid tot het wijzigen naar een BVO. Deze voorgestelde wijziging heeft volgens het CDA geen enkele meerwaarde dan hoe het eerst georganiseerd was.

 

De conclusie van het CDA: De dienst om te vormen tot een BVO is met de noodzakelijk wijziging van nu, een onnodig proces geweest. Zonde van alle tijd en moeite en de personele wisselingen bij de beleidsmedewerkers die het gevolg zijn van deze exercitie had je je kunnen besparen. 

 

We hadden echter geen andere keuze dan akkoord te moeten gaan met het juridisch aanpassen van het voorstel. Het voorstel is unaniem aangenomen.

 

Hamerstukken:

Wijziging tarieventabel precarioverordening en verordening reclamebelasting

In de raad van 11 november 2020 zijn de verordeningen precariobelasting en reclamebelasting voor 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 22 december 2020 heeft het college besloten een aantal steunmaatregelen te verlengen voor 2021, waaronder het besluit om geen precario te heffen voor de terrassen. Om het heffen van precariobelasting voor terrassen voor 2021 achterwege te kunnen laten, moest het tarief in de tarieventabel bij de verordening op € 0,- worden gezet. Om de heffing te laten vervallen voor dit jaar moeten de tarieven in de verordening op € 0,- staan.

 

28e begrotingswijziging

Na de vaststelling van de programmabegroting 2021 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de gemeenteraad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor ons lag de 28e begrotingswijziging 2021.

 

Op grond van een nieuwe financiële verordening, moet uitvoering gegeven worden aan het overhevelen van eenmalige restantkredieten via een begrotingswijziging die door de raad moest worden vastgesteld. Ook moeten de restantbudgetten van oudere kredieten (2018 en ouder) opnieuw beschikbaar worden gesteld door de raad voor het kunnen afronden van de activiteit waarvoor de gemeenteraad het budget al eerder beschikbaar heeft gesteld.

 

Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes.

 

Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, bezoek dan eens onze openbare fractievergadering of meldt u aan op onze website. www.cda.nl/harlingen

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Eerste optreden van Hosanna sinds twintig maanden

17-10-2021

HARLINGEN - Twintig maanden geleden trad de muziekvereniging voor het laatst in het openbaar op.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn VVD Harlingen VVD Harlingen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Food 80/20 Food 80/20 Nova College Scheepvaart Nova College Scheepvaart Zensa Moda Zensa Moda Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï BENG Evenementen BENG Evenementen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot The Shamrock The Shamrock NIVO Groep NIVO Groep Karsten Wonen Karsten Wonen CDA Harlingen CDA Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen GroenLinks Harlingen GroenLinks Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Visie Events Visie Events Fotografie Dorus Fotografie Dorus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Copini Opticiëns Copini Opticiëns
Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen BENG Evenementen BENG Evenementen VVD Harlingen VVD Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber GroenLinks Harlingen GroenLinks Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Harlinger Belang Harlinger Belang Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Nova College Scheepvaart Nova College Scheepvaart Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad