HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 18 maart 2021 - Wad'n partij Harlingen

23-03-2021

HARLINGEN - Gebroken kruik op parkeerterrein of: Tekenen bij het kruisje

Beste mensen,

De Leeuwarder Crt. mag het gekissebis noemen, maar het ging afgelopen donderdag in de gemeenteraad wel degelijk ergens over, nl. een half miljoen gemeenschapsgeld over de balk smijten aan een slecht gebracht en slecht onderbouwd voorstel. Het oordeel gekissebis of niet laat ik aan u over.

Ik kan commentaar gaan leveren op de vergadering, maar dat laat ik vooralsnog achterwege. Ik bied u hier de exacte tekst die ik in het debat heb ingebracht. Dan kunt u daarover in ieder geval zelf oordelen.

 

Vriendelijke groet,

Wim Wildeboer, raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

 

Gebroken kruik op parkeerterrein

of: Tekenen bij het kruisje

 

Voorzitter,

Even een opmerking vooraf. Ik moet een beetje op eieren lopen. Voordat ik het weet overtreed ik de censuurregels van het college. Feit is ook dat wij 14 technische vragen hebben ingediend bij dit agendapunt en dat 7 daarvan weggecensureerd zijn. Daar mag de bevolking van Harlingen geen weet van hebben. En wat er eigenlijk geheim aan is? Joost mag het weten. Of het zou moeten zijn dat dan iedereen kan zien dat de antwoorden van het college ontwijkend of duidelijk tekortschietend zijn.

 

Voorzitter,

Een boek heeft een titel, een artikel heeft een kop, maar een bijdrage aan een raadsdebat begint altijd hetzelfde, met: Meneer de voorzitter. Bijzonder saai eigenlijk. Ik heb daarom besloten deze bijdrage een titel te geven. Die luidt: Tekenen bij het kruisje.

 

Voorzitter,

Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat het college de raad het liefst ziet als een clubje braveriken. Ze komen opdraven als ze daartoe opgeroepen worden. Ze mogen wat vraagjes stellen, wat kanttekeningetjes plaatsen, niet te moeilijk allemaal en tot slot: graag tekenen bij het kruisje.

 

Dit Gebroken Kruikvoorstel is het zoveelste voorbeeld. Alles is al in kannen en kruiken, alleen wordt de raad geacht nog even te tekenen bij het kruikje, eh... pardon, kruisje.

 

Ik begrijp uit de pers dat burgemeester Sluiter al in 2019 heeft rondgelopen met kunstenaar Frank Stella, op zoek naar een locatie voor de kruik. Twee jaar later hoort de gemeenteraad daar dan ook eens wat over, als ze mag tekenen bij … precies. Niet alleen is de deal al rond, middels een, natuurlijk, hoe kan het ook anders, geheime overeenkomst, maar ook de plaats is al vastgelegd: een parkeerterrein. Over allure gesproken.

 

Het college zegt dat het kunstwerk de entree van het parkeerterrein meer allure geeft. Maar, voorzitter, wie zit er te wachten op een parkeerterrein met allure? De eilandgangers niet, die klagen alleen dat ze zelf voor die allure moeten betalen. En Harlingers ook niet. Harlingen heeft zelf misschien meer allure nodig, maar dan hebben we het over Harlingen en niet over een parkeerterrein voor eilanderblik, om het even cru te zeggen. Maar hoe cru je het ook vindt, het is gewoon wat het is. Een parkeerterrein voor auto’s waarvan de inzittenden naar de eilanden willen, meer niet. Die hebben geen behoefte aan allure, alleen aan een goed geoutilleerd parkeerterrein tegen een redelijke prijs.

 

Voorzitter,

Ik ben er niet helemaal zeker van en als ik het fout heb dan kan de heer Boersma mij ongetwijfeld corrigeren, maar volgens mij heeft de vermaarde Jan Schaeffer ooit gezegd: is hier over nagedacht of is dit beleid? Welnu, ik weet wel zeker dat het voorstel dat hier ter tafel ligt geen beleid is. Ten eerste komt het uit de lucht vallen, oftewel, dit is hap snap. En behalve dat we al jaren sowieso heel weinig merken van een gedegen en consistent cultureel beleid, is er ook geen enkele argumentatie waarom en hoe de plaatsing van dit beeld bij een dergelijk eventueel beleid zou aansluiten.

 

Geen beleid, dus moet erover nagedacht zijn. En wat dan het meest in het oog springt is de argumentatie die het college ons hier voorspiegelt m.b.t. de kosten van een ton per jaar gedurende 5 jaar. Het college doet alsof die kosten er niet zijn, want terugverdiend worden middels een hoger parkeertarief.

 

Voorzitter, dat is een schoolvoorbeeld van een drogredenering. Als er economisch en maatschappelijk ruimte is om de parkeertarieven met een kwartje te verhogen, dan IS die ruimte er dus (en ja, ik weet dat het kwartje als zodanig niet meer bestaat). Je kunt doodeenvoudig niet volhouden dat die ruimte er in het algemeen NIET is en dan opeens WEL als het gaat om de financiering van dit kunstwerk. Zo simplistisch zit de wereld niet in mekaar. Ditzelfde aspect kan ook nog op een andere manier benaderd worden. Als we nu de tarieven met een kwartje verhogen voor dit specifieke doel dan betekent dat automatisch dat er in de komende jaren 25 cent minder ruimte is voor tariefsverhogingen t.b.v. de algemene gemeentefinancien. Andere invalshoek, zelfde resultaat: dit Gebroken Kruik-plan kost veel geld, waar je het ook vandaan haalt en wat het college ook beweert.

 

Als we de parkeertarieven met ca. 80.000 Euro per jaar verhogen en we gebruiken dat geld dan niet voor, ik noem maar wat: het vanavond voorliggende schooltuinplan, of het dekken van de tekorten op de jeugdzorg, of het stimuleren van culturele ontwikkelingen in Harlingen, enz. enz. dan ziet een kind dat dit voorstel niet gratis is zoals het college suggereert. Je kunt die extra parkeeropbrengst immers niet aan iets anders besteden. En er zijn genoeg mogelijkheden om dat geld anders te gebruiken, nu we in een beroerde tijd leven. De Bruine Vloot ligt op apegapen en kan heus nog wel wat steun gebruiken om te overleven. Datzelfde geldt voor andere Harlinger ondernemers die door de coronamaatregelen van de regering het water aan de lippen staat. En ik denk dat als je de straat op gaat de bevolking nog vele voorstellen kan bedenken waaraan je deze extra 80.000 Euro per jaar ook kunt besteden.

 

Kortom: het college zet ons willens en wetens op het verkeerde been.

Er schijnt nog meer nagedacht te zijn achter de schermen. We lezen over een landmark dat Harlingen op de kaart moet zetten. We lezen over duizenden selfies die gemaakt zullen gaan worden. Hoe dat Harlingen vooruit moet helpen is ons niet helemaal duidelijk, maar goed, er is blijkbaar wel nagedacht, anders kom je niet tot dit gezochte selfiesargument. Waar blijkbaar niet aan gedacht is, is de vraag hoe je Harlingen toeristisch wilt positioneren. Daar zijn een jaar of twee geleden bijeenkomsten over geweest en ik kan me niet herinneren dat ook maar iemand de suggestie heeft gedaan om Harlingen in de toeristenmarkt te plaatsen middels een supergroot hypermodern kunstwerk a raison van een ton per jaar.

 

En dat dan ook nog tijdelijk. Ook een cruciaal aspect. Frank Stella is 84 jaar oud, dus statistisch is de kans levensgroot dat we dit beeld 5 a 7 jaar zullen hebben. M.a.w., als ik ongelijk heb en de toeristen komen wel in drommen op Harlingen af wegens deze Gebroken Kruik dan raken we dat effect op korte termijn alweer kwijt. Oftewel: continuiteit NUL. Terwijl waarschijnlijk iedere toeristische marketingdeskundige zal zeggen dat je in je toerismebeleid moet streven naar kernwaarden en dus ook continuiteit.

 

Over landmark gesproken. Vorig jaar was er ook sprake van een landmarkproject: The Drop, De Druppel. Dat was een particulier project, dus dat zou ons geen half miljoen aan gemeenschapsgeld kosten. Die druppel op de zuiderpier verspilt dus geen druppel gemeenschapsgeld i.t.t. deze gebroken kruik. Bovendien was dat project nadrukkelijk bedoeld om veel extra mensen naar Harlingen te trekken. Wat je verder ook van die Druppel vindt, die potentie om mensen te trekken leek nadrukkelijk aanwezig. Dat landmark is door het college met een rijtje drogredeneringen en zonder discussie met de raad of de bevolking in een vloek en een zucht van tafel geveegd. En dan moeten we nu DIT landmarkproject gaan steunen? Omdat het college blijkbaar mee wil spelen met de grote jongens? Jazeker. Ik zal u als voorbeeld een paar citaten voorlezen die het college aandraagt als onderbouwing.

 

“...hij heeft meerdere tentoonstellingen gehad in het MoMA en het Guggenheim”. “Zijn kunstwerken worden op verschillende plaatsen ter wereld tentoongesteld, zoals Toronto, Los Angeles, Singapore.” Einde citaten.

 

Voorzitter, waarom doen deze zinnetjes me nou toch denken aan het negatieve begrip namedropping?

En dat brengt me meteen op het volgende punt. In veel gemeenten worden dit soort zaken begeleid door een soort kunstcommissie. Dat is niet zaligmakend, maar toch de vraag: Door wie heeft het college zich in deze laten begeleiden en adviseren? Of is ze van mening zelf voldoende kunstzinnige en culturele bagage te hebben om hierover te beslissen? En waar vinden we de inhoudelijke culturele onderbouwing van dit besluit? In het raadsvoorstel is die nl. niet te vinden. Afgezien van die namedropping vinden we slechts wat dooddoeners.

 

Even terug naar die entree van het parkeerterrein. Er wordt door het college gesteld dat dit beeld de beleving van Harlingen bij de eilandgangers moet versterken. Maar, voorzitter, die mensen komen helemaal niet om Harlingen te beleven, die willen naar de eilanden, meer niet. Al zouden ze van hun auto door de bagger moeten modderen om naar de boot te gaan, dan komen ze nog, want het is de enige manier om op de eilanden te komen. Wij moeten die mensen praktisch en technisch fatsoenlijk faciliteren, meer niet. Of ze wel of niet selfies kunnen maken bij een aluminiumbol, dat is voor Harlingen niet relevant, voor henzelf waarschijnlijk ook niet.

 

Voorzitter, ik heb het nog niet cultureel-inhoudelijk over het kunstwerk zelf gehad. En dat ga ik niet doen ook. Voordat je het weet beland je in een zinloze discussie op basis van dooddoeners als, over smaak valt niet te twisten. Terwijl daar nou juist gigantisch over te twisten valt. Alleen schiet je er meestal weinig mee op. Ik snap dat je vindt dat dit kunstwerk als landmark of eyecatcher kan dienen. Maar, alleen als het een daarbij horende plek krijgt. Als eyecatcher dus voor Harlingen, niet voor een parkeerterrein dat alle parkeerders zo snel mogelijk achter zich willen laten omdat ze op weg zijn naar hun eigenlijke doel. Kortom, het beeld moet de aandacht op Harlingen vestigen. En waar kan dat beter en logischer dan op de plaats die mevrouw Allersma heeft gesuggereerd, boven de bak van de N31, waar iedereen die uit of naar Leeuwarden doorheen rijdt, zonder te merken dat ze dan door Harlingen rijden.

 

Het beeld was oorspronkelijk bedoeld voor plaatsing achter de America Airlines Arena in Miami. Wat precies wordt bedoeld met “achter” heb ik niet kunnen vinden, maar het betreffende gebied is niet zo groot en omzoomd en doorkruist met autowegen. Kortom, het is niet zo dat het beeld perse een rustig plekje moet hebben met uitzicht op zee. Eigenlijk is Harlingen in vergelijking met Miami zo klein dat elke plek in Harlingen wel in aanmerking komt voor plaatsing. Harlingen ligt op die manier bekeken in zijn geheel aan zee. Logica zegt dan dat het kiezen van de exacte plaats dient te worden beoordeeld vanuit het belang van Harlingen. Kom je dan op een parkeerplaats uit, aan de rand van een industrieterrein? De vraag stellen is hem beantwoorden.

 

Nog een detailaspect. Er wordt door het college gesproken van bruikleen. Wij snappen niet goed waarom. Er is sprake van huurbetaling, dus is dit juridisch een huurovereenkomst.

 

En dan die huur zelf. Als de gemeente en de erfgenamen van Frank Stella dat willen dan duurt die huur tot St. Juttemis. En wij maar betalen en betalen zonder ooit eigenaar te worden. De gemeente kan op dit moment bijna gratis geld lenen. Heeft het college de moeite genomen om te berekenen wat het qua jaarlasten zou kosten om het beeld te kopen, i.p.v. te huren? En dan graag niet het antwoord dat de kunstenaar alleen wilde verhuren en niet wilde verkopen. Het interesseert me nl. weinig wat hij wil, het gaat erom wat Harlingen wil. Dat de kunstenaar van z’n opslagkosten af wil lijkt me voor de hand te liggen, niet dat Harlingen die de facto overneemt.

 

Voorzitter,

Als wij opeens een ton per jaar extra te besteden hebben om Harlingen als toeristische bestemming op de kaart te zetten, en daar hebben we het hier over, dan lijkt het me dat de gemeente eerst eens moet gaan praten met, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, de stakeholders. De mensen dus die hun geld verdienen in de toeristische sector, in de ruimste zin, dus bijv. ook de Harlinger galeriehouders. Alsmede met deskundigen op het gebied van toeristische marketing. Ik denk, weten doe ik het natuurlijk ook niet, maar ik vermoed dat het plaatsen van een aluminiumbol bij het langparkeerterrein dan niet hoog op het prioriteitenlijstje zal blijken te staan. De verantwoordelijkheid voor het trekken van toeristen naar de eilanden ligt bij de eilanden, de verantwoordelijkheid om toeristen naar Harlingen te trekken ligt bij Harlingen. Wat het college hier doet is die twee door mekaar husselen. Met verspilling van gemeenschapsgeld als gevolg.

Het college probeert hier zichzelf op de kaart te zetten i.p.v. Harlingen; zie mijn opmerking over namedropping.

D.i. een slecht doordacht en slecht onderbouwd plan waarvan het nut voor Harlingen op geen enkele manier aangetoond wordt en al helemaal niet tegenover de kosten van een half miljoen.

 

Heel kort samengevat komt de deal erop neer dat de gemeente de opslagkosten van Stella overneemt plus alle overige kosten, oplopend tot 100.000 Euro per jaar. Met een contract dat zo slecht in mekaar zit dat het moeiteloos geplaatst kan worden in het rijtje contracten van Harlingen met Van Meurs, Klaver, Spaansen, Hofma. De erfgenamen van Stella kunnen straks rustig rondkijken naar een potentiele koper voor het beeld. Komt die in beeld dan wordt de huur met Harlingen opgezegd, onder dankzegging voor alle moeite en kosten en staat Harlingen met lege handen. Maar het college heeft a raison van minimaal een half miljoen eventjes met de grote jongens mogen meespelen.

Een raad die zichzelf serieus neemt kan hier niet mee akkoord gaan.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Verslag raadsvergadering gemeente Harlingen 18 maart 2021 - Harlingen Belang

23-03-2021

HARLINGEN - Het politieke spelletje van de coalitie rondom de schooltuin.

Avondklok naar 22.00 uur, géén ruimte voor versoepelingen

23-03-2021

HARLINGEN - De huidige maatregelen worden met drie weken verlengd, tot 20 april.

Aangepaste openingstijden gemeente Harlingen

23-03-2021

HARLINGEN - In de komende weken past de gemeente Harlingen haar openingstijden aan.

Reacties