De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Spaar je club gezond

Spaar je club gezond

Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Lunenborg sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in hun buurt.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering 17 februari 2021 - CDA Harlingen

23-02-2021

HARLINGEN - Afscheid raadslid Erents, benoeming interim griffier, Financiële verordening 2021 en een motie inzake arbeidsmigranten.

Aan het begin van de vergadering die ditmaal fysiek in het vierkant werd gehouden, worden er twee ordevoorstellen aan de raad voorgelegd.

  1. In de gemeentewet is bepaald, dat er bij behandeling van een initiatiefvoorstel, er een zienswijze van het college moet worden gegeven. Het college heeft dit te laat opgemerkt waardoor het initiatiefvoorstel schooltuinen moest worden doorgeschoven naar de raad van maart.
  2. Op de agenda stond het afscheid van raadslid Erents niet vermeld. Hier is namelijk geen raadsbesluit voor nodig. Het afscheid wordt na het laatste raadsvoorstel behandeld   

 

Het college had vanavond twee mededelingen.

  1. Mededeling van wethouder Schoute: In de LC van vrijdag 12 februari stond vermeld dat er 4 ha. Grond is verkocht in de haven aan Sustainable Fuel. Dit bedrijf wil duurzame bioLNG in Harlinger haven produceren. Dit artikel is niet geheel correct. Deze grond is in erfpacht uitgegeven door Port of Harlingen. De CDA fractie had via een raadsvraag om opheldering gevraagd, wethouder Schoute heeft via deze mededeling antwoord hierop gegeven.  
  2. Brandstichtingen in de stad: De brandstichtingen concentreerde zich eerst in en rond de Oosterpark wijk en breid zich nu uit naar de rest van de stad. Er begint nu steeds meer onrust te ontstaan. De burgemeester kan melden dat alle inzet en middelen van de politie er op gericht is om deze brandsticter(s) in de kraag te vatten.  

 

Raadsvoorstellen

Benoemen Interim griffier

Door commotie in de raad van 20 januari, veroorzaakt door een tweetal partijen, heeft de interim griffier die benoemd is in de raad van 20 januari zicht een dag later alweer teruggetrokken. Twee van de drie commissieleden van de werkgeverscommissie hebben zich hierdoor ook teruggetrokken. Hier is niemand bij gebaat geweest en zit de raad zonder voldoende ondersteuning.

 

Een nieuw samengestelde commissie heeft een nieuwe vacature uitgezet om op zoek te gaan naar een nieuwe interim griffier. Na een zorgvuldig gevoerde procedure zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. De Werkgeverscommissie heeft op basis daarvan unaniem besloten om De heer Damman voor te dragen voor benoeming tot interim-griffier van de gemeente Harlingen. De heer Damman heeft in de raad de belofte afgelegd en is interim griffier van de gemeenteraad van Harlingen voor een periode van 6 maanden voor 36 uur per week.

 

Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Hus en Hiem

In december 2020 stuurde het Algemeen Bestuur (AB) van Hûs en Hiem een brief aan het college en de gemeenteraad van Harlingen. In deze brief wordt in het kader van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR) een voorstel gedaan voor ontslag, benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021. Alle deelnemende gemeenten van de GR Hûs en Hiem dienen zich uit te spreken over het voorstel van het AB. Iedere 3 jaar vindt een roulatie van de leden van deze commissie plaats. De gemeenteraad benoemt en ontslaat leden van de welstandscommissie. De raad heeft met uitzondering van de Wad n Partij ingestemd met deze benoeming.

 

Financiële verordening 2021 gemeente Harlingen

Volgens artikel 212 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad bij verordening de uitgangspunten van het financieel beleid vast. Zo ook de uitgangspunten voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De huidige verordening stamt uit 2017 en is naar aanleiding van gesprekken met de auditcommissie geactualiseerd en meer toegespitst op de feitelijke situatie.

 

Hierin staat o.a. dat de verordening in ieder geval moet bevatten; Regels over waardering en afschrijving activa, grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten, regels met betrekking tot de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie. Er wordt door een aantal raadsleden de laatste tijd nogal aangedrongen om meer en beter aan de raadsleden te communiceren vanuit de verschillende commissies ondanks het mandaat. Wij kunnen hierbij echter constateren dat er bij deze financiële verordening niet naar gevraagd is, waarbij het bij ons overkomt als willekeur. Dit voorstel was een hamerstuk en unaniem aangenomen.

 

Motie

Huisvesting arbeidsmigranten binnenstad

Diverse burgers hebben zich de afgelopen maanden tot de gemeente en een aantal raadsfracties gewend met vragen, opmerkingen en bedenkingen m.b.t. ontwikkelingen rond huisvesting van verhoudingsgewijs grote groepen arbeidsmigranten in betrekkelijk kleine ruimtes in de binnenstad, betrekking hebbende op Het Pypke, Zeeman, Heiligeweg, Schoolsteeg, waarbij ze o.a. hebben gesproken met de burgemeester en met ambtenaren. Er is gesproken over diverse onderwerpen zoals overlast van diverse aard, sociaal ongewenst gedrag, agressie en strijdigheid met gemeentelijk beleid t.a.v. de binnenstad.

 

Wad n Partij, CDA en PvdA vragen het college om alle aspecten van deze problematiek in kaart te brengen en te adresseren en binnen twee maanden de raad met een informatiebrief te informeren met een inventarisatie van dit probleem, inclusief het aanpakken van ongewenste woonsituaties en huurconstructies en het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad. Ondertussen te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is vooralsnog geen vergunningen te verstrekken voor onzelfstandige huisvesting in de binnenstad.

 

Afscheid Raadslid Johan Erents

Na het laatste voorstel hebben we officieel afscheid genomen van Johan Erents, fractielid van Hoop. Burgemeester Sluiter had een mooie speech gemaakt en daarna heeft dhr. Erents ons nog kort meegenomen door zijn politieke carrière. De scherpe en duidelijke analyses op sommige onderwerpen konden wij wel waarderen en dat gaan we ook zeker missen. Op de eigen authentieke wijze, met soms een kleine stemverheffing maar wel altijd met een lach, dat gaan we misschien nog wel het meeste missen.  

 

Johan Erents heeft een aantal keren onze fractievergadering bezocht, is mee geweest op excursie en samen een cursus gevolgd. Het voelde soms net als een bonusfractielid!! Het was plezierig om met Johan Erents in de raad van onze prachtige gemeente te hebben gezeten.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

 

 

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Voorzichtige verruiming lockdown

23-02-2021

HARLINGEN - De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal.

Reacties

Plus Lunenborg Plus Lunenborg HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires De Omdraai De Omdraai Food 80/20 Food 80/20 Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Fotografie Dorus Fotografie Dorus Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen The Shamrock The Shamrock Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Copini Opticiëns Copini Opticiëns Haarmode Cats Haarmode Cats Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zensa Moda Zensa Moda Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Visie Events Visie Events Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten De Omdraai De Omdraai Food 80/20 Food 80/20 Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Hubo-Faber Hubo-Faber Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Fotografie Dorus Fotografie Dorus Plus Lunenborg Plus Lunenborg The Shamrock The Shamrock