De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Verslag raadsvergadering 17 februari 2021 - CDA Harlingen

23-02-2021

HARLINGEN - Afscheid raadslid Erents, benoeming interim griffier, Financiële verordening 2021 en een motie inzake arbeidsmigranten.

Aan het begin van de vergadering die ditmaal fysiek in het vierkant werd gehouden, worden er twee ordevoorstellen aan de raad voorgelegd.

  1. In de gemeentewet is bepaald, dat er bij behandeling van een initiatiefvoorstel, er een zienswijze van het college moet worden gegeven. Het college heeft dit te laat opgemerkt waardoor het initiatiefvoorstel schooltuinen moest worden doorgeschoven naar de raad van maart.
  2. Op de agenda stond het afscheid van raadslid Erents niet vermeld. Hier is namelijk geen raadsbesluit voor nodig. Het afscheid wordt na het laatste raadsvoorstel behandeld   

 

Het college had vanavond twee mededelingen.

  1. Mededeling van wethouder Schoute: In de LC van vrijdag 12 februari stond vermeld dat er 4 ha. Grond is verkocht in de haven aan Sustainable Fuel. Dit bedrijf wil duurzame bioLNG in Harlinger haven produceren. Dit artikel is niet geheel correct. Deze grond is in erfpacht uitgegeven door Port of Harlingen. De CDA fractie had via een raadsvraag om opheldering gevraagd, wethouder Schoute heeft via deze mededeling antwoord hierop gegeven.  
  2. Brandstichtingen in de stad: De brandstichtingen concentreerde zich eerst in en rond de Oosterpark wijk en breid zich nu uit naar de rest van de stad. Er begint nu steeds meer onrust te ontstaan. De burgemeester kan melden dat alle inzet en middelen van de politie er op gericht is om deze brandsticter(s) in de kraag te vatten.  

 

Raadsvoorstellen

Benoemen Interim griffier

Door commotie in de raad van 20 januari, veroorzaakt door een tweetal partijen, heeft de interim griffier die benoemd is in de raad van 20 januari zicht een dag later alweer teruggetrokken. Twee van de drie commissieleden van de werkgeverscommissie hebben zich hierdoor ook teruggetrokken. Hier is niemand bij gebaat geweest en zit de raad zonder voldoende ondersteuning.

 

Een nieuw samengestelde commissie heeft een nieuwe vacature uitgezet om op zoek te gaan naar een nieuwe interim griffier. Na een zorgvuldig gevoerde procedure zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. De Werkgeverscommissie heeft op basis daarvan unaniem besloten om De heer Damman voor te dragen voor benoeming tot interim-griffier van de gemeente Harlingen. De heer Damman heeft in de raad de belofte afgelegd en is interim griffier van de gemeenteraad van Harlingen voor een periode van 6 maanden voor 36 uur per week.

 

Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Hus en Hiem

In december 2020 stuurde het Algemeen Bestuur (AB) van Hûs en Hiem een brief aan het college en de gemeenteraad van Harlingen. In deze brief wordt in het kader van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR) een voorstel gedaan voor ontslag, benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021. Alle deelnemende gemeenten van de GR Hûs en Hiem dienen zich uit te spreken over het voorstel van het AB. Iedere 3 jaar vindt een roulatie van de leden van deze commissie plaats. De gemeenteraad benoemt en ontslaat leden van de welstandscommissie. De raad heeft met uitzondering van de Wad n Partij ingestemd met deze benoeming.

 

Financiële verordening 2021 gemeente Harlingen

Volgens artikel 212 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad bij verordening de uitgangspunten van het financieel beleid vast. Zo ook de uitgangspunten voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De huidige verordening stamt uit 2017 en is naar aanleiding van gesprekken met de auditcommissie geactualiseerd en meer toegespitst op de feitelijke situatie.

 

Hierin staat o.a. dat de verordening in ieder geval moet bevatten; Regels over waardering en afschrijving activa, grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten, regels met betrekking tot de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie. Er wordt door een aantal raadsleden de laatste tijd nogal aangedrongen om meer en beter aan de raadsleden te communiceren vanuit de verschillende commissies ondanks het mandaat. Wij kunnen hierbij echter constateren dat er bij deze financiële verordening niet naar gevraagd is, waarbij het bij ons overkomt als willekeur. Dit voorstel was een hamerstuk en unaniem aangenomen.

 

Motie

Huisvesting arbeidsmigranten binnenstad

Diverse burgers hebben zich de afgelopen maanden tot de gemeente en een aantal raadsfracties gewend met vragen, opmerkingen en bedenkingen m.b.t. ontwikkelingen rond huisvesting van verhoudingsgewijs grote groepen arbeidsmigranten in betrekkelijk kleine ruimtes in de binnenstad, betrekking hebbende op Het Pypke, Zeeman, Heiligeweg, Schoolsteeg, waarbij ze o.a. hebben gesproken met de burgemeester en met ambtenaren. Er is gesproken over diverse onderwerpen zoals overlast van diverse aard, sociaal ongewenst gedrag, agressie en strijdigheid met gemeentelijk beleid t.a.v. de binnenstad.

 

Wad n Partij, CDA en PvdA vragen het college om alle aspecten van deze problematiek in kaart te brengen en te adresseren en binnen twee maanden de raad met een informatiebrief te informeren met een inventarisatie van dit probleem, inclusief het aanpakken van ongewenste woonsituaties en huurconstructies en het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad. Ondertussen te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is vooralsnog geen vergunningen te verstrekken voor onzelfstandige huisvesting in de binnenstad.

 

Afscheid Raadslid Johan Erents

Na het laatste voorstel hebben we officieel afscheid genomen van Johan Erents, fractielid van Hoop. Burgemeester Sluiter had een mooie speech gemaakt en daarna heeft dhr. Erents ons nog kort meegenomen door zijn politieke carrière. De scherpe en duidelijke analyses op sommige onderwerpen konden wij wel waarderen en dat gaan we ook zeker missen. Op de eigen authentieke wijze, met soms een kleine stemverheffing maar wel altijd met een lach, dat gaan we misschien nog wel het meeste missen.  

 

Johan Erents heeft een aantal keren onze fractievergadering bezocht, is mee geweest op excursie en samen een cursus gevolgd. Het voelde soms net als een bonusfractielid!! Het was plezierig om met Johan Erents in de raad van onze prachtige gemeente te hebben gezeten.

 

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

 

 

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Voorzichtige verruiming lockdown

23-02-2021

HARLINGEN - De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal.

Reacties

Haarmode Cats Haarmode Cats De Omdraai De Omdraai Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï The Shamrock The Shamrock Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Broodje Nuchter Broodje Nuchter Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen Plus Lunenborg Plus Lunenborg Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie Events Visie Events Greenart Production Greenart Production Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Food 80/20 Food 80/20 Karsten Wonen Karsten Wonen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Omdraai De Omdraai Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Visie Events Visie Events De Lichtboei De Lichtboei BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Greenart Production Greenart Production Haarmode Cats Haarmode Cats