De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samengesteld!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Raadsinformatiebrief over de exploitatie parkeerterreinen

12-06-2020

HARLINGEN - In deze raadsinformatiebrief, welke donderdag 11 juni aan de raadsleden van de Gemeente Harlingen​ is gestuurd, informeert het College van B&W over de te nemen stappen om te komen tot exploitatie en beheer van de lang parkeerterreinen.

Lees hier de raadsinformatiebrief die donderdag 11 juni door het College van B&W aan de gemeenteraad is gestuurd.

 

Beste raadsleden, 

 

Eind maart 2020 hebben wij u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de beeïndiging van de overeenkomst met Van Meurs inzake de exploitatie van diverse parkeervoorzieningen. Naar aanleiding van deze raadsinformatiebrief hebben wij een vraag ontvangen van de fractie van Harlinger Belang. Inmiddels hebben wij een besluit genomen over de te nemen stappen om te komen tot een continuering van het beheer van de parkeervoorzieningen. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u hierover informeren en tevens daarmee de vraag van Harlinger Belang beantwoorden. Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken u te informeren over de werkzaamheden rond de Witte Kas.

 

Gestelde vraag Harlinger Belang

Waar moeten wij aan denken bij deze “tijdelijke oplossing voor de jaren 2021 en 2022”?

- Er worden verschillende scenario’s in beeld gebracht:

Is de exploitatie door de Gemeente Harlingen zelf, via bijv. een aparte 100% dochter- onderneming, ook één van die scenario’s? Wij denken in dit verband aan een opzet zoals bij het verzelfstandigde Havenbedrijf.

 

Antwoord:

De mogelijkheden voor beheer en exploitatie varieren van alles zelf doen tot het compleet wegzetten van het totale pakket. Ons College heeft gekozen voor een tussenoplossing. Wij hebben op 2 juni 2020 besloten om de exploitatie van alle parkeervoorzieningen (huidige lang parkeerterrein, terrein Witte Kas, parkeergarage) eerst zelf voor 3 jaar in eigen hand te houden. Daarmee blijven wij als gemeente eindverantwoordelijk voor de inrichting van de parkeervoorzieningen, het groot onderhoud en het bepalen van de tarieven. Hiermee gaan ook alle inkomsten naar de gemeente toe. Het dagelijkse beheer, zoals het bemensen van de parkeervoorzieningen en de pendelbus, het dagelijks onderhoud, de bewaking etc., gaan wij echter uitbesteden aan een derde partij. Hierdoor komt de dagelijkse gang van zaken terecht bij een partij die hiervoor goed is toegerust.

 

Continuering beheer

Voor ons staat voorop dat nu eerst wordt ingezet op een continuering van het beheer per 1 januari 2021. Hiervoor moeten diverse stappen gezet te worden. De belangrijkste daarbij is om een partij te contracteren die vanaf genoemde datum het beheer op zich kan nemen. Met deze partij zullen ook afspraken worden gemaakt over het inzetten van het personeel welke wij van Van Meurs hebben overgenomen. Verder willen wij de aanwezige parkeerapparatuur vervangen om daarmee een moderne manier van afwikkeling van het parkeren te kunnen realiseren waarbij bijvoorbeeld alleen digitaal betaald kan worden. De investering hiervoor zal binnen de exploitatie van de parkeervoorzieningen gedekt worden.

 

Uitbesteding beheer

Het beheer is op te vatten als een dienst. Om het beheer door een externe partij te laten uitvoeren dient dan ook, vanwege de verwachte financiéle omvang, een Europese aanbesteding plaats te vinden. Hiervoor wordt op dit moment een programma van eisen opgesteld welke wij in de loop van deze maand openbaar kunnen maken zodat partijen hierop kunnen inschrijven. Wij hebben hier voor de volgende planning opgezet:

  • Opstellen aanbestedingsdossier t/m eind juni;
  • Aankondiging opdracht op Tendernet begin juli;
  • Uitbrengen offertes door belangstellende partijen eind augustus;
  • Voornemen tot gunning half september;
  • Definitieve gunning begin oktober;

 

Terrein Witte Kas

Een aantal jaren geleden hebben wij het terrein van de Witte Kas overgenomen. De huidige gebruikers stoppen dit jaar met hun activiteiten en zullen in het najaar de aanwezige kassen afbreken. Hierna wordt de grond aan ons overgedragen. Vervolgens gaan wij eind dit jaar starten met het inrichten van het terrein als parkeerterrein. Hierbij hebben wij er voor gekozen om eerst te komen tot een tijdelijke inrichting van het terrein zodat het terrein bij de start van het seizoen 2021 beschikbaar is. Om het terrein als parkeerterrein te mogen gebruiken zullen wij binnenkort de daarvoor benodigde vergunningen aanvragen.

 

Financiën

In de begroting is een bedrag opgenomen als opbrengst van de exploitatie van de parkeervoorzieningen. Naar verwachting zal er straks sprake zijn van een meeropbrengst als gevolg van o.a. de uitbreiding van de terreinen.

Naast de reeds gedane aankoop van het Witte Kas-terrein zijn door uw raad de volgende kredieten beschikbaar gesteld welke zijn meegenomen in de exploitatie-berekening.

  • Inrichting Witte Kas-terrein   € 1.682.000
  • Herinrichting parkeerterrein P1 en groot onderhoud parkeergarage € 2.270.000 Investeringen die samenhangen met de exploitatie, bijv. parkeerapparatuur, zitten niet in deze kredieten. Deze zijn wel opgenomen in de geraamde exploitatiekosten. Voor de gewenste herinrichting van het huidige langparkeerterrein (P1) is subsidie nodig. In het kader van het Programma Harlingen zijn wij druk bezig om samen met de provincie te kijken welke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn.

 

Wanneer het toekennen ervan niet slaagt zal dit de meeropbrengst negatief beinvloeden. Verder is het nog wel de verwachting dat er een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar zal moeten worden gesteld door de Gemeenteraad.

 

Tot slot heeft uw raad de navolgende kredieten beschikbaar gesteld die nauw samenhangen met het eilandparkeren, met als doel het aanvullen en verfraaien van de infrastructuur tussen de parkeerterreinen en de binnenstad van Harlingen. Hierdoor, en ook door het ontzorgen van de eilandtoerist, zal Harlingen zelf nadrukkelijker aandacht krijgen als toeristische attractie.

  • Gebiedsontwikkeling Waddenpromenade en Oude Ringmuur € 2.000.000
  • Herinrichting Waddenpromenade en looproute naar parkeerlocatie € 1.870.000 Ook hiervoor zullen aanvullende subsidies worden gevraagd.

 

Naar definitieve inrichting toe werken

Zoals al in het begin van deze brief aangegeven hebben wij besloten de exploitatie eerst voor 3 jaar in eigen handen te houden en het beheer voor die periode uit te besteden. In deze periode willen wij samen met u toewerken naar een definitieve inrichting van het gehele gebied waarbij alle terreinen langs de Harlingerstraatweg worden betrokken.

 

Hiermee willen wij komen tot een toekomstbestendige ontsluiting en inrichting van de parkeervoorzieningen in dit gebied. Hierbij moet aandacht zijn voor een goede ruimtelijke inpassing met oog voor de direct omwonenden, een goede ontsluiting, ruimte voor zonnepanelen, inpassing botenhelling en een goede waterhuishouding. Bovendien hebben wij hierdoor meer tijd om op zoek te gaan naar subsidies. Tevens willen wij voor dit gebied tzt komen met een planologisch besluit om alle activiteiten goed vast te leggen.

 

Tot slot willen wij in deze periode komen met een voorstel om de exploitatie en het beheer organisatorisch goed te regelen. Hiervoor staan voor wat ons betreft alle opties nog open.

 

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders van Harlingen

Algemeen Bedrijfsleven Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

LTO Noord tevreden over metingen energiecentrale Harlingen

12-06-2020

HARLINGEN - De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt.

Weekbericht van GGD Fryslân over de ontwikkeling van het coronavirus in Fryslân

12-06-2020

FRYSLÂN - Week 5 – 11 juni 2020: MCL zorgt voor bescheiden opleving van coronacijfers

Reacties

Plus Lunenborg Plus Lunenborg Copini Opticiëns Copini Opticiëns Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Fotografie Dorus Fotografie Dorus De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Broodje Nuchter Broodje Nuchter De Lichtboei De Lichtboei Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Haarmode Cats Haarmode Cats Food 80/20 Food 80/20 Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus De Omdraai De Omdraai Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Greenart Production Greenart Production Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie
Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Omdraai De Omdraai Karsten Wonen Karsten Wonen Haarmode Cats Haarmode Cats Visie Events Visie Events Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Broodje Nuchter Broodje Nuchter Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation