Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
DELTA Netwerk

DELTA Netwerk

Gigasnel en stabiel glasvezel nu ook in Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Nieuwsbrief Westerzeedijk - maart 2022

10-03-2022

HARLINGEN - In de Nieuwsbrief Westerzeedijk - maart 2022 informatie over de herinrichting van het Balklandpark, waarbij ingezet wordt op de realisatie van een heuse stormbaan!

Nieuwsbrief Westerzeedijk - maart 2022 Voorlopige impressie van te realiseren stormbaan Balklandpark.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden in het gebied:

  • Balklandpark
  • Wandelpad Westerzeedijk
  • Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk onherroepelijk
  • Bestemmingsplan uitbreiding Camping de Zeehoeve
  • Strand, drijvende pier en algenschermen Balklandpark

 

Na een periode van intensief plannen maken, in nauwe samenwerking met de werkgroep Balklandpark Noord, is de aanleg van het park in volle gang. De werkgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen en is volop betrokken bij de uitvoering.

 

Balklandpark

Na een periode van intensief plannen maken, in nauwe samenwerking met de werkgroep Balklandpark Noord, is de aanleg van het park in volle gang. De werkgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen en is volop betrokken bij de uitvoering.

 

Afgelopen najaar is de basis gelegd door de gemeente met het nodige grondwerk. Zoals het aanleggen van het glooiende landschap en het realiseren van de waterpartij vanaf de Bolswardervaart. Door de Stichting Ecologisch Stadspark is een belangrijke bijdrage geleverd aan het vervolg. Er is door vrijwilligers gewerkt aan het uitzetten van paden en het aanbrengen van beplanting. Ook zijn traptreden en takkenrillen aangelegd. Takkenrillen zijn een opstapeling van takken tussen stevige palen. Zo hebben onder andere egels, vogels, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten een rust- en schuilplaats. Het eindbeeld is een Balklandpark met veel aandacht voor ecologie, biodiversiteit en met educatieve waarde.

 

Sport- en beweegtoestellen

Een ander deel van het park is meer gericht op actief bezig zijn. Op sporten, spelen en bewegen. Onderdeel van het ontwerp zijn verschillende speel- en beweegtoestellen. De plaatsing daarvan is gepland in april, zodat die komende zomer volop gebruikt kunnen worden. Hieronder voorbeelden van het type te plaatsen toestellen.

 

Stormbaan

De grote blikvanger van dit deel van het park wordt de aan te leggen stormbaan ter hoogte van de al aangelegde waterpartij. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en toekomstige gebruikers zoals het RSG, is onder begeleiding van een professionele ontwerper hard gewerkt aan een definitief ontwerp voor de stormbaan. Een voor Harlingen unieke voorziening die deels over het water wordt aangelegd voor een extra uitdaging. Hierdoor is de stormbaan geschikt voor sporten, spelen en bewegen op verschillende niveaus.

 

Rust in het park

Op verschillende plekken in het park worden ook rustpunten gemaakt door het plaatsen van mooie, robuuste banken. Deze worden door lokale Harlinger ondernemers gemaakt en geplaatst. Bij de ingang van het park wordt een watertappunt geplaatst, zodat zowel de actieve sporter als mensen die in het park recreëren daar schoon drinkwater kunnen halen.

 

Afsluiting Hulstbrug

Medio april wordt (als het weer het toelaat) gestart met de aanleg van de verharde (betonnen) paden in het park. Tijdens die werkzaamheden zal de Hulstbrug tijdelijk worden afgesloten. Als het werk volgens plan verloopt, duurt die sluiting één tot twee weken.

 

Wandelpad Westerzeedijk

Ook onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk is het wandelpad vanaf de Westerzeedijk naar Plan-Zuid en mogelijk uiteindelijk onder de N31 door naar Byniastate. Daarmee wordt een wens van veel Harlingers ingevuld om meer wandelrondjes in en rond de stad te kunnen maken.

 

Voor het deel vanaf de Westerzeedijk naar Plan-Zuid is inmiddels vergunning verleend. Onderdeel daarvan is een nieuwe brug over de Bolswardervaart. Deze brug verbindt het aan te leggen pad langs de Camping Zeehoeve met een pad door het bosperceel ten zuiden van de Arianehof dat aansluit op de Willem de Zwijgerstraat. Om dit pad aan te kunnen leggen is het nodig in het bosperceel een aantal bomen te kappen. Daarvoor is inmiddels een kapvergunning verleend. Ook is het gebied onderzocht op mogelijk aanwezige bijzondere planten en dieren. De kapwerkzaamheden vinden binnenkort plaats, voordat het vogelbroedseizoen begint.

 

Bestemmingsplan

Recreatiepark Westerzeedijk onherroepelijk Op 8 december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld, zodat gestart kan worden met de aanleg van het recreatiepark en de bouw van 50 recreatiewoningen. De ontwikkelaar is gestart met de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat in tweede helft van dit jaar met de realisatie van het park wordt gestart.

 

Bestemmingsplan uitbreiding Camping de Zeehoeve

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een bestemmingsplan dat uitbreiding van Camping de Zeehoeve in noordelijke richting mogelijk maakt. Deze uitbreiding maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling. Na het realiseren van deze uitbreiding sluiten de camping en het nieuw aan te leggen recreatiepark goed op elkaar aan. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor deze uitbreiding wordt in de loop van dit jaar verwacht.

 

Strand, drijvende pier en algenschermen

Vorig seizoen is geëxperimenteerd met algenschermen onder een drijvende pier vanaf het strand de zee in. De algenschermen waren bedoeld om vervuiling van het strand met algen te voorkomen. In het najaar zijn de resultaten geëvalueerd en is gebleken dat de proef nog niet het gewenste resultaat had. We passen daarom de proef op bepaalde punten aan en gaan komend seizoen verder met de proef. Vanuit recreatief oogpunt was de drijvende pier afgelopen seizoen een groot succes. Naast de grote 200 meter lage drijvende pier, plaatsen we komend seizoen ook een kortere 50 meter lange drijvende pier. Alleen onder de lange pier komen algenschermen te hangen. De kortere pier maakt dat (kleine) kinderen het strand en het wad nog beter kunnen beleven. Dit jaar laten we het strand weer opspuiten. Naar verwachting wordt dit in april gedaan. Vervolgens worden de drijvende pieren eind mei/ begin juni 2022 geplaatst.

 

Algemeen Bedrijfsleven Gemeente Natuur & Milieu Sport & Recreatie

Meer nieuws

Queen on Air 12 maart 2022 bij Omroep RSH

10-03-2022

HARLINGEN - Zaterdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur is er weer een uitzending van het programma Queen On Air bij Omroep RSH.

De senioren van Zeerobben

10-03-2022

HARLINGEN - Het was een mooie dag voor de seniorenafdeling.

Snelle zwemtijden voor Vikingszwemmers bij Spring Swim in Drachten

10-03-2022

HARLINGEN - Op zondag 6 maart jl. werd in De Welle de Spring Swim gezwommen door De Vikings in het 50 meter bad van Drachten.

Reacties

Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen The Shamrock The Shamrock Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Karsten Wonen Karsten Wonen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Copini Opticiëns Copini Opticiëns Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Fotografie Dorus Fotografie Dorus Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zensa Moda Zensa Moda Visie Events Visie Events Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation
Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zensa Moda Zensa Moda Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus