Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Afgelast i.v.m. Corona-crisis: Iedereen is welkom in het openbaar onderwijs

09-03-2020

HARLINGEN, MIDLUM - In de week van het openbaar onderwijs houden de drie openbare kindcentra het Noorderlicht, Middelstein en ‘t Wad hun jaarlijkse open dag.

Het Noorderlicht en Middelstein trappen af op woensdag 18 maart. Op vrijdag 20 maart bent u van harte welkom op ’t Wad.  

 

Tijdens beide dagen staan op  het Noorderlicht en ’t Wad van 8.30 tot 17.00 uur de deuren van alle lokalen voor u open. Op Middelstein bent u van 10.30 tot 1200 uur van harte welkom waar u wordt meegenomen in een interactieve rekenles. Leerlingen en team willen bezoekers een kijkje gunnen in hun eigen sfeervolle kindcentrum, waar alle kinderen zich in een veilige en uitdagende omgeving volop kunnen ontwikkelen. 

 

IKC Middelstein, Fonteinstraat 1 in Midlum

IKC Middelstein in Midlum is een fijne, kleine school waar we leren, plezier hebben, genieten en ontwikkelen!

 

En… er wordt extra aandacht besteed aan onderzoekend, groepsdoorbrekend en thematisch leren! Hoe en waarom we dit doen? Lees snel verder!

 

Onderzoekend leren

We dagen de kinderen uit om zelf op onderzoek uit te gaan. Wat willen ze leren, wat weten ze al en waar willen ze meer in worden uitgedaagd? Dit zijn vragen die we aan de kinderen stellen en er dan samen een plan bij bedenken. Het geeft kinderen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan, er is niet één vaste oplossing of uitkomst. Het onderzoekend leren biedt voor iedereen, op zijn eigen niveau, gelijke mogelijkheden om te leren op basis van zijn of haar eigen talent. De leerlingen leren zichzelf onderzoeksvaardigheden aan, waarbij de eigen bekwaamheid tot bloei kan komen. 

 

Groepsdoorbrekend

Om groepsdoorbrekend te leren gaan de kinderen nog meer samenwerken. Samenwerkend vinden wij dan ook een belangrijke motivatie voor het groepsdoorbrekend werken. Tijdens het samenwerken komen de volgende aspecten aan de orde: 

  • Kinderen leren in interactie met elkaar. 
  • Kinderen verbeteren hun leerprestatie. 
  • Kinderen leren van elkaar. 

Met het groepsdoorbrekend werken zorgen wij ervoor dat de kinderen plezier hebben en samen werken met kinderen van meerdere groepen door elkaar. Dus niet alleen met hun eigen groep maar gemengd, zodat de kinderen elkaar nog beter leren kennen en van elkaar kunnen leren.  

Dit doen we op dit moment met het vak lezen en de creatieve vakken. Met lezen betrekken we zelfs de peuters. Want wat is het leerzaam en leuk om deze kinderen voor te lezen! Elke vrijdagmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 met de creatieve vakken groepsdoorbrekend werken. Bij de peuters, kleuters en groep 3 wordt ook op onderwijsinhoudelijk niveau de samenwerking gevonden. 

 

Thematisch

In de onderbouw wordt al op een thematische manier lesgegeven, dit gaan we volgend schooljaar ook met de wereld oriënterende vakken in de midden en bovenbouw doen. De wereld oriënterende vakken zijn; geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Door in een thema te werken is er een hoge mate van motivatie omdat het thema voor de kinderen gaat leven en als betekenisvol wordt ervaren. We hebben ons dit schooljaar georiënteerd op een nieuwe methode en gaan deze volgend schooljaar met veel enthousiasme invoeren!  

 

 

Op woensdag 18 maart staan de deuren van IKC Middelstein voor iedereen open en wordt er van 10.30 tot 12.00 uur een interactieve rekenles aangeboden. U bent van harte welkom!

 

 

Kinderopvang Middelpunt op IKC Middelstein 

Peuteropvang Middelpunt is een kleinschalige peuteropvang met veel zorg en aandacht voor ieder kind. Er is veel ruimte voor spel. Door te spelen leren de peuters hoe de wereld in elkaar zit, hebben ze veel plezier, verwerken ze gevoelens en ervaringen en kunnen ze even aan de werkelijkheid ontsnappen. Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind en hier is bij peuteropvang Middelpunt dan ook veel tijd en ruimte voor. Bij ieder thema worden er hoeken veranderd zodat er steeds weer wat nieuws te ontdekken is. Door goed te observeren sluiten we bij spel aan bij de kinderen en proberen we ieder kind steeds weer een stapje verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Binnen ieder thema worden allerlei activiteiten aangeboden. Deze activiteiten doen we bewust in de kleine kring. Zo is een kind bij iedere activiteit actief betrokken. Activiteiten zoals (bewegings)liedjes, fruit eten, buiten spelen, dans en gymnastiek doen we met de hele groep. We vinden de verbinding met de kleuters erg belangrijk en werken daarbij aan een doorgaande lijn. We spelen gezamenlijk buiten, stemmen thema 's op elkaar af en doen elke week een gezelschapsspelletje. Contact met ouders vinden we ook belangrijk. Iedere dag is er tijd voor een overdracht bij het brengen en/of halen. 

 

Heeft u na de peuteropvang nog opvang nodig? Dat kan bij kinderopvang Middelpunt! Aansluitend aan de peuteropvang is er de combinatiegroep voor opvang van 2-12 jaar. Vanaf 14.15 uur sluiten de schoolgaande kinderen van I.K.C. Middelstein aan in die groep. Voor opvang na schooltijd kunt u kiezen uit een schoolwekenpakket of een jaarcontract. Bij een jaarcontract heeft u ook opvang in de vakanties en op schoolvrije dagen, zoals een studiedag. U kunt kiezen uit opvang tot 16.15 uur of tot 18.15 uur. 

De kinderen kunnen volop spelen en er worden (knutsel)activiteiten aangeboden. Er worden ook regelmatig workshops georganiseerd. In vakanties wordt er een leuk vakantieprogramma gemaakt. Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten kunt u een kijkje nemen op de Facebookpagina van I.K.C. Middelstein. 

 

Opvang voor schooltijd (VSO) is ook mogelijk vanaf 7.00 uur. Kinderopvang Middelpunt is 4 dagen in de week geopend van maandag t/m donderdag. Voor meer informatie kunt u mailen naar sandra_v_d_meulen@hotmail.com of bellen: 06-11151234.

 

Tijdens de open dag op woensdag 18 maart bent u van harte welkom!

 

’t Wad

‘Openbaar kindcentrum ’t Wad, elke dag, met het plezier voorop, samen een stap vooruit.’ Het woord ‘samen’ is het kernbegrip uit onze missie. Dit komt dagelijks terug in onze onderwijspraktijk en geldt voor leerlingen en medewerkers. Door op verschillende niveaus en in de verschillende onderlinge relaties samen te werken, worden we elke dag een beetje beter met elkaar.  De driehoek leerkracht-ouders-leerling staat symbool voor de samenwerking binnen kindcentrum ’t Wad. We werken met elkaar samen in een sfeer van openheid en een gedeelde verantwoordelijkheid en gaan elke dag samen een stap vooruit.

 

Het team heeft de overtuiging dat kinderen die bewegen, gezond en fit zijn, en ook lekker in hun vel zitten, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sport en bewegen een positieve invloed hebben op schoolresultaten in algemene zin, werkhouding, concentratie, motivatie, fitheid en stressbestendigheid. Bewegingsonderwijs neemt dus een belangrijke plaats in. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen per week drie lessen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht in de gymzaal die in het gebouw is gehuisvest. Tevens is er een naschools sportaanbod en is er intensief contact met sportverenigingen. In het kindcentrum is ook kleinschalige kinderopvang, buitenschoolse opvang en een voorschool van Kinderwoud aanwezig. School en opvang werken nauw samen, zodat wij de beste zorg voor uw kind kunnen bieden. Ook bij Kinderwoud staan gezonde voeding en bewegen centraal.

 

Momenteel wordt er gewerkt aan een avontuurlijk en uitdagend schoolplein voor de leerlingen waardoor het bewegen nog meer zal worden gestimuleerd. Aan het eind van dit jaar zal het plein helemaal klaar zijn. Naast sport en bewegen heeft dit kindcentrum het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen ook hoog in het vaandel staan en heeft het team als grootste speerpunt voor de komende vier jaar het pedagogisch klimaat. Schoolleider Stana de Wit heet u van harte welkom op 20 maart en vertelt u graag meer over het reilen en zeilen op ’t Wad. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op die dag langs te komen, weet dan dat u elke dag welkom bent in ons gezellige kindcentrum.

 

Het Noorderlicht

Woensdag 18 maart bent u als ouder of toekomstige ouder van harte welkom op IKC het Noorderlicht. 18 maart valt in de School! Week, de landelijke campagneweek  van het openbaar onderwijs, waarin meteen de nieuwe slogan bekend wordt gemaakt: Openbaar onderwijs, waar verhalen samen komen!

 

Op het Noorderlicht werken we met elkaar samen. De leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel van de basisschool werken samen met de pedagogisch medewerksters van de voorschool, de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang van Kinderwoud. Samen zijn we IKC het Noorderlicht. Allemaal denken en handelen we vanuit het kind. We doen dit vanuit dezelfde kernwaarden: ontwikkeling en groei, samenwerken, respect, plezier en vreugde en vertrouwen.

 

Op 18 maart laten we heel graag het IKC zien, hoe we werken en hoe we uw kind(eren) een veilige plek bieden. Het IKC is er voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Opvang en onderwijs worden op het Noorderlicht gezamenlijk doorontwikkeld. Door te werken aan dezelfde thema’s kunnen de leerkrachten van de onderbouw en de pedagogisch medewerkers een optimaal aanbod doen. Ze werken nu met het thema “Lente”, de kinderen leren woorden en liedjes en gaan naar buiten om de lente te voelen en te ervaren. Graag laten we u dit ook ervaren.

 

We zijn druk bezig met het inrichten van de LAP-ruimte beneden. De L staat voor laboratorium, de A voor atelier en de P voor podium. De ruimte is al in gebruik. De kinderen, die ’s middags op de BSO zijn, hebben hun activiteiten in de LAP-ruimte. Ze leren en ontdekken hier. Ook leerlingen maken in groepjes gebruik van de ruimte. Er wordt onder andere gekookt, getimmerd en er worden spelletjes gespeeld. De ruimte is bruikbaar voor allerlei activiteiten. 

 

Wilt u uw kind de voorschool laten bezoeken op het Noorderlicht, wilt u kinderopvang voor uw kind of wordt uw kind bijna vier jaar en bent u op zoek naar een goede basisschool, dan verwelkomen we u graag op woensdag 18 maart. Natuurlijk bent u ook op een andere dag van harte welkom, mocht deze dag u niet passen.

 

Directeur Gauke Zijlstra en de medewerkers van het IKC laten u graag het gebouw zien. De ruimtes voor de allerkleinsten en het lokaal van de voorschool, de speelhal, die mooi en ruim is opgezet, de lokalen en meer. We willen u laten zien en ervaren hoe er op ons IKC gewerkt wordt. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen.

 

Zien we u op woensdag 18 maart? De deuren staan open van 8.30 tot 17.00 uur. 

Het adres: F. Domela Nieuwenhuisstraat 81 in Harlingen.

 

U bent in alle drie de kindcentra ook van harte welkom op de voorschool, de kinderopvang en de BSO. Bent u nieuwsgierig geworden en/of op zoek naar het juiste kindcentrum voor uw kind, dan zien we u graag.

 

Onderwijs

Meer nieuws

Speelplezier spat eraf bij de Second Life Jazz Band

09-03-2020

HARLINGEN - Het eerste concert van het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) in ’t Heerenlogement in Harlingen is zondagmiddag 8 maart een groot succes geworden.

Wat doet een mediator precies?

09-03-2020

HARLINGEN - Mocht je in een conflict zitten met een aantal partijen dan zou je gebruik kunnen maken van de kennis van een mediator.

Turnsters V&K Stenen Man pakken prijzen op Noord Nederlands Kampioenschap

09-03-2020

EMMELOORD - Afgelopen zaterdag was het Noord Nederlands Kampioenschap van Turn on Tour.

Reacties

Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zensa Moda Zensa Moda Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Copini Opticiëns Copini Opticiëns Broodje Nuchter Broodje Nuchter Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Lichtboei De Lichtboei Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Fotografie Dorus Fotografie Dorus DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Haarmode Cats Haarmode Cats Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Greenart Production Greenart Production BENG Evenementen BENG Evenementen The Shamrock The Shamrock Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje
Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje The Shamrock The Shamrock BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Broodje Nuchter Broodje Nuchter Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Greenart Production Greenart Production De Lichtboei De Lichtboei Karsten Wonen Karsten Wonen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg