Ontmoet Simon Vestdijk

Ontmoet Simon Vestdijk

Op 2 december gaan we online voor een ontmoeting met ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 8! Meld je alvast aan en mis het niet!
Lees verder...
Zoutwinning bij RSH

Zoutwinning bij RSH

Op 24 november staat Omroep RSH van 19.00 en 21.00 uur stil bij de zoutwinning in Harlingen. Stuur uw vragen naar de redactie. Ze zijn de rode draad voor onze uitzending: info@pilotharlingen.nl
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Spaar nu voor het unieke Monopolyspel editie Harlingen!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Harlinger Belang: Algemene Beschouwingen 2020

26-10-2020

HARLINGEN - Een sluitende begroting, “It koe minder”.

Harlingen, 21 oktober 2020.

 

Onderwerp: Algemene Beschouwingen 2020.

 

Geacht college,

Geachte raadsleden en

Geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

 

Voor ons ligt de Programmabegroting 2021. Een sluitende begroting, “It koe minder”.

 

Allereerst enkele opmerkingen in algemene zin bij de Inleiding:

 

Een programma met begroting beoordeel je vanuit een bepaald perspectief of plaats je in een relevante context. O.i. ontbreekt dat in het collegeprogramma. Het college refereert met een paar bezweringsformuleringen aan de huidige Corona pandemie en de crisis, maar voert daar geen actief anticiperend beleid op.

 

Harlinger Belang is van mening, dat het volgende perspectief van toepassing is:

We zitten in een crisis, we weten alleen niet hoe diep. Deze crisis gaat ons zeer zeker treffen in de komende tijd in termen van economische en maatschappelijke ellende. De enige, verstandige strategie, die ons dan resteert, is te zorgen, dat we erop voorbereid zijn. Hoe, door voldoende, financiële buffers te hebben, om de komende noden van burgers, bedrijven en instellingen te helpen verlichten. Wij zien die noodzaak niet terug in het voorliggende programma. U gaat voort op de oude voet, alsof er niets is gebeurd.

 

Wat we juist beleidsmatig moeten doen, is bekijken, welke uitgaven de komende jaren echt nodig zijn en welke niet. Voorzichtigheid, soberheid en slim investeren, waar nodig. Wij hebben geen behoefte aan “megalomane” projecten. Sommige projecten juist temporiseren, bijvoorbeeld.

Het thans verhogen van de lasten voor burgers en bedrijven is bestuurlijk onverantwoord gedrag.  

 

Onderstaand gaan wij kort in op de programmaonderdelen.

 

Bestuur en ondersteuning:

Zonder een degelijke onderbouwing zien wij de noodzaak niet van een extra uitbreiding van de formatie communicatie ten bedrage van 80.000/-- euro per jaar.

 

Verkeer, vervoer en waterstaat:

Wat in de vorige bestuursperiode ingezet is v.w.b. een veilige verkeersafwikkeling met daaraan gekoppeld het parkeerbeleid voor de bewoners en bezoekers van de stad, kan op onze steun rekenen. Ook de plannen voor de parkeeraccommodaties voor de eilandbezoekers (P1, P2 en Witte Kas locatie) met daarbij de plannen voor de herinrichting van het Doeksen terminal gebied hebben we in het verleden gesteund. We zien de verdere ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. Parkeertarieven verhogen is niet nodig gelet op de toekomstige, eigen exploitatie met aanzienlijke, financiële voordelen.

 

Als het gaat om verbetering van de leefbaarheid van de stad en de dorpen, met het zo veel mogelijk wegwerken van achterstallig onderhoud, dan vindt u ons aan uw zijde. Wij wensen een schone en mooie stad. O.i. kan er wel een tandje bij, wat vaak ook blijkt uit de Wijkschouwen. Misschien is het een goede zaak om samen met de raad de kwaliteitsniveaus van de verschillende locaties (parken, straten, sportterreinen etc.) weer eens tegen het licht te houden. Van basisniveau naar een hogere kwaliteitswens voor sommige plekken.

 

Economie:

Wij hadden wat meer ambitie, doelen en acties verwacht van dit college.

Mooie woorden, maar niet echt concrete nieuwe plannen. Voortborduren op bestaand beleid is natuurlijk ook een keuze. Maar het “ronkende” Actieplan Economie verzandt in prachtige vergezichten. Misschien moet u de Raad eens gaan bijpraten over uw plannen en doelen, want het blijft naar onze mening vaag. Ook als het gaat om het herijken van het Programma Harlingen, zouden we als Raad wel wat meer informatie willen horen. Wij tasten vaak in het duister.

 

Wij lezen, dat “we steunen de ondernemers in deze lastige periode”, maar tegelijkertijd wilt u de toeristenbelasting en de parkeerbelasting verhogen en andere lasten, zoals de OZB zelfs extra. Dat verwacht je niet van een VVD-wethouder.

 

Sport, cultuur en recreatie:

We hebben met genoegen gelezen, dat u “een (bestaande) voorziening geschikt wilt maken voor culturele (podium) evenementen (tot ca. 250 personen) als alternatief voor Trebol”. Er wordt hierbij naar het Entrepotgebouw gekeken. Harlinger Belang heeft steeds aangedrongen op een alternatief voor de locatie Trebol. Wij zullen de ontwikkelingen met interesse volgen.

 

Sociaal Domein:

U schrijft: “zicht en grip krijgen op de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen”. Het zal u zeker niet zijn ontgaan, dat wij u vanaf 2018 hierover steeds hebben bevraagd. Kijkt u maar eens naar de toezeggingenlijst van de achterliggende raadsvergaderingen: “De wethouder zegt toe om de Raad voortaan 3 keer per jaar te informeren over de tekorten in de jeugdzorg”. Tot onze teleurstelling bleef u steeds in gebreke…. Wij hebben al veel eerder de conclusie getrokken, dat u volstrekt geen grip hebt op de tekorten. Het programma Sociaal Domein is, gelet op het totale financiële plaatje van de begroting, te belangrijk, om deze tekorten niet met spoed grondig aan te pakken. Dit moet kunnen zonder dat het ten koste gaat van de zorg. Het is een bedreiging voor de financiële positie van de gemeente op langere termijn.

U hebt daar te weinig aan gedaan.

 

Ook de problemen rond Empatec ondervinden weinig daadkracht van dit college. Het doet ons denken aan het spreekwoord “ze hieven het glas, deden een plas en lieten de zaak zoals die was”.

 

Lokale heffingen:

Wij zijn onaangenaam getroffen door uw voornemen om de lokale heffingen (extra) te verhogen in deze tijd van economische tegenwind vanwege de Corona perikelen.

 

Wij gaven u steun bij het aannemen van de Kadernota begroting 2021, waarbij er uitsluitend sprake was van de normale verhoging van de geschatte inflatie van 1,5%.

 

Nu lezen we, dat u de parkeerheffing, de toeristenbelasting en de Onroerende Zaak Belasting (1% extra in 2021 en 2022 en 2% extra in 2023 en 2024) wilt verhogen bij een sluitende begroting 2021 en meerjarenperspectief.

 

Wij spreken hier van een warrig en zwalkend beleid. Want college, hebt u niet voor de jaren 2019 en 2020 de OZB voor niet-woningen bevroren en de hondenbelasting van structureel ca. 80.000/- euro per jaar afgeschaft?

 

En nu de lasten voor burgers en bedrijven extra gaan verhogen bij een economische recessie? Wat is dit voor zigzagbeleid?

Kunt u dit uitleggen aan burgers, wier baan op de tocht staat of aan de ondernemers, die getroffen zijn en worden door de Corona pandemie?

Dit zijn beslist niet onze keuzes.

 

Dankzij de inspanningen van Harlinger Belang heeft u incidenteel miljoenen extra precariobelasting van Liander mogen ontvangen. Recent is het arrest van de Hoge Raad gepubliceerd: de door ons aangekaarte staatssteun met gevolgen voor de aankoop van het Spaansen terrein is nogmaals bekrachtigd. De door ons aangevochten koopovereenkomst wordt teruggedraaid. U zult daarbij op termijn over ca. 8 miljoen euro kunnen beschikken. Wij gunnen u deze miljoenen van harte. Hiermee kunt u weer diverse potjes vullen en hoeft u bij een goed financieel beleid geen extra belastingen te heffen.    

 

Wij danken u voor de aandacht.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Lancering toeristische plattegrond Willemshaven Harlingen

26-10-2020

HARLINGEN - De Willemshaven in Harlingen maakt een razendsnelle ontwikkeling door tot een zeer aantrekkelijk toeristisch-recreatief gebied.

Het feestje “Waddenrobkes” gaat gewoon door

26-10-2020

HARLINGEN - Wat is het toch mooi dat ook de jongste jeugd bij Zeerobben nog gewoon door kan blijven voetballen.

Duurzaam en levensloopbestendige nieuwbouw in Midlum

26-10-2020

MIDLUM – Afgelopen vrijdag heeft Friso Bouwgroep 10 nieuwbouwwoningen in Midlum aan de Bouwvereniging opgeleverd.

Reacties

Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Broodje Nuchter Broodje Nuchter Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Plus Lunenborg Plus Lunenborg BENG Evenementen BENG Evenementen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Copini Opticiëns Copini Opticiëns Food 80/20 Food 80/20 De Lichtboei De Lichtboei Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor IJssalon Min12 IJssalon Min12 HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Fotografie Dorus Fotografie Dorus Greenart Production Greenart Production Zensa Moda Zensa Moda The Shamrock The Shamrock Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Hubo-Faber Hubo-Faber
Karsten Wonen Karsten Wonen Broodje Nuchter Broodje Nuchter Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Greenart Production Greenart Production Plus Lunenborg Plus Lunenborg Food 80/20 Food 80/20 Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Haarmode Cats Haarmode Cats HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda BENG Evenementen BENG Evenementen