Ontmoet Simon Vestdijk

Ontmoet Simon Vestdijk

Op 2 december gaan we online voor een ontmoeting met ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 8! Meld je alvast aan en mis het niet!
Lees verder...
Zoutwinning bij RSH

Zoutwinning bij RSH

Op 24 november staat Omroep RSH van 19.00 en 21.00 uur stil bij de zoutwinning in Harlingen. Stuur uw vragen naar de redactie. Ze zijn de rode draad voor onze uitzending: info@pilotharlingen.nl
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Werckpost

Werckpost

Werckpost is een dynamisch en flexibel uitzendbureau gespecialiseerd in uitzenden, werving & selectie en payrolling.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Spaar nu voor het unieke Monopolyspel editie Harlingen!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina zet de gemeente Harlingen alle belangrijke informatie over het Coronavirus (COVID-19) voor u op een rij. Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Harlingen Werkt… (of werkt niet), dat is de vraag

04-03-2020

HARLINGEN - Verslag van Harlinger Belang uit de Raadsvergadering van 26 februari 2020.

De agenda bevatte eigenlijk maar één onderwerp, waar je discussie over mocht verwachten. Het betrof het punt Evaluatie Pilot Harlingen Werkt. Het ging niet eens zo zeer over de inhoud van de evaluatie rapportage, maar meer om het voorstel van verlenging van de pilot tot eind 2020 met een extra geldvraag van € 150.000/-, waarvan € 95.000/- uit de algemene investeringsreserve.

 

Even een korte terugblik:

Harlinger Belang, deel uitmakend van de toenmalige coalitie met PvdA en CDA, heeft destijds ingestemd met het houden van deze pilot om te proberen met een onorthodoxe aanpak de zgn. generatiewerkloosheid terug te dringen. Immers, de gemeente Harlingen scoort in vergelijking met andere gemeenten al decennialang ondermaats op dit vlak. Hoewel wij toen al intern onze twijfels hadden over de opzet van deze pilot, hebben we toch gemeend dit “paradepaardje” van de PvdA te moeten steunen uit solidariteit en gevoel voor collegeverantwoordelijkheid.

Terzijde, we hebben na de verkiezingen in 2018 ervaren wat solidariteit en betrouwbaarheid van PvdA kant waard is (…).

 

Kanttekening onzerzijds: generatiewerkloosheid en uitkeringsproblematiek gepaard met armoedebestrijding is een hardnekkig sociaal maatschappelijk probleem, wat niet met een simpele oplossing snel geklaard kan worden. Sociale Diensten zijn hierin cruciaal met wet- en regelgeving. Ontwikkelingen als het omvormen van scholen tot Integrale Kind Centra (immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) spelen hierin ook een rol van betekenis en dagbesteding in Nieuw Zuid is een voorbeeld van een positieve aanpak om mensen tot participatie in de maatschappij te verleiden. Niet zo zeer voor de korte termijn, maar meer voor de langere termijn.

 

Er ontstond rond dit onderwerp o.i. een goede discussie over de resultaten van deze pilot.

Harlinger Belang vond deze aan de magere kant, afgezet tegen de kosten van € 250.000/- en de opbrengsten (tijdelijke besparing op uitkeringen) en de inzichten als “bijvangst”. Maar met alle respect voor de inzet van betrokkenen werkzaam in deze pilot, wij raken niet echt enthousiast van teksten als onderstaand:

 

citaat "Wij stellen vast, dat de pilot Harlingen Werkt interessante ontwikkelingen in gang heeft gezet, die bijdragen aan het inzicht in de werking en werkwijze, waarop de re-integratie aanpak is georganiseerd. Deze dragen bij aan de inhoudelijke discussie over bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid en de rol en bevoegdheden die daarbij horen"einde citaat.

 

De voorbeelden, die bij deze "inzichten" werden genoemd zijn naar onze mening al jarenlang bekend bij professionals in de Sociale Dienst, bij Pastiel/Empatec of bij commerciële re-integratiebureaus. Deze “inzichten” hebben geen echte toegevoegde waarde opgeleverd en zijn daarom naar onze mening geen rechtvaardiging om deze pilot te verlengen, er nog eens €150.000/- in te steken en daarmee naast de Sociale Dienst, Pastiel/Empatec en het Gebiedsteam nog een andere organisatievorm/Harlinger Werkt op te tuigen. Er is al te veel bureaucratie in deze branche! Ook de cijfers geven o.i. een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid en er viel wel wat af te dingen op de juistheid. We hebben de indruk gekregen, dat er "toegeschreven" is naar een positief beeld. Echter, een pilot is een klein project of onderzoek met een vooraf bepaalde tijdspanne en een evaluatie, die je niet naar willekeur maar kunt en moet verlengen.

 

Mede gelet op de aanstaande "reorganisatie" in het Sociaal Domein, bij de Dienst in Franeker en bij Pastiel/Empatec in Sneek, zien we graag een integrale, kostenefficiënte  benadering via één organisatie zonder bureaucratie tot stand komen. Wij hebben begrepen, dat deze nieuwe opzet m.i.v. 01.01.2021 operationeel zal zijn.

In deze nieuwe, integrale organisatie, zeg maar Sociale Dienst 2.0, zal de gemeente Harlingen meer beleidsbepalend kunnen werken en zelf aan de knoppen gaan draaien. Hopelijk zal dit op termijn wel het juiste resultaat opleveren. Misschien kan het college dan ook overwegen de huidige, versnipperde portefeuilleverdeling in het Sociaal Domein te wijzigen en onder te brengen bij één wethouder! Dit bevordert een integrale en efficiënte werkwijze. Wel zo verstandig, lijkt ons, bij de grote tekorten in de financiering van de activiteiten in het Sociaal Domein.

 

Als Harlinger Belang dan na zorgvuldige afweging tot de conclusie komt het voorstel tot verlenging van de pilot niet te kunnen steunen, dan krijgen wij en andere partijen, die niet ingestemd hebben, natuurlijk de hoon en het zuur van de PvdA over ons heen. Socialistische, ideologische retoriek met de daarbij  behorende emotie is dan ons deel. Een wat nuchtere, meer zakelijke en realistische opstelling is in hun ogen niet gewenst. Maar ja, de PvdA heeft dan ook het imago, dat men heel goed is in geld uitgeven, maar zich afvragen hoe je het eerst moet verdienen, dat laat men liever aan andere partijen over.

 

Misschien moeten onze aardige collega’s van de PvdA zich eens afvragen hoe het komt, dat al die PvdA wethouders, die hier in Harlingen al tientallen jaren verantwoordelijk zijn voor het Sociaal Beleid, er nimmer in zijn geslaagd enige verbetering te realiseren in de slechte sociaal maatschappelijke scores t.o.v. andere gemeenten… Hopelijk gaat het in de toekomst onder leiding van wethouder Schoute/VVD wel lukken. Het voorstel werd met 12 tegen 5 stemmen aangenomen.

 

De volgende raadsvergadering is op woensdag 18 maart a.s.

U bent weer van harte welkom.

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Omroep RSH vanaf locatie

04-03-2020

HARLINGEN - Zaterdag 7 maart zal Omroep RSH de hele dag uitzenden vanaf het Radiolichtschip Jenni Baynton.

Pizzeria Pompeï zaalvoetbalcompetitie 28-02-2020

04-03-2020

HARLINGEN - Verslag van de afgelopen vrijdag gespeelde wedstrijden.

Reacties

Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Fotografie Dorus Fotografie Dorus Broodje Nuchter Broodje Nuchter Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis De Lichtboei De Lichtboei Plus Lunenborg Plus Lunenborg BENG Evenementen BENG Evenementen Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï DA Drogisterij & Parfumerie DA Drogisterij & Parfumerie IJssalon Min12 IJssalon Min12 Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Greenart Production Greenart Production
Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Visie Events Visie Events Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Broodje Nuchter Broodje Nuchter IJssalon Min12 IJssalon Min12 Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Karsten Wonen Karsten Wonen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires BENG Evenementen BENG Evenementen Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Greenart Production Greenart Production