HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Gemeente wil meer aandacht voor organisatieontwikkeling in ambtelijke huisvesting

03-01-2022

HARLINGEN - In november 2021 is het voorstel voor de ambtelijke huisvesting van de raadsagenda gehaald.

Gemeente wil meer aandacht voor organisatieontwikkeling in ambtelijke huisvesting © Stadhuis Harlingen, fotografie Ynze Braaksma.

De reden hiervoor was het overwegend negatieve advies vanuit de Raad van Medezeggenschap. Op 12 januari bespreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering een aangepast voorstel. In dit voorstel wordt geadviseerd vast te houden aan de keuze voor een locatie in het centrum. Daarbij wordt wel voorgesteld om meer aandacht te geven aan de filosofie en de nieuwe manier van werken welke de centrale huisvesting met zich meebrengt.

 

Advies Raad van Medezeggenschap

In september 2021 zijn alle medewerkers geïnformeerd over het voorliggende plan waarbij de ambtelijke huisvesting in het centrum zou worden gerealiseerd. Tijdens en na deze bijeenkomsten werden de kritische kanttekeningen vanuit de medewerkers sterker. De Raad van Medezeggenschap (RvM) heeft daarom een stemming onder de medewerkers georganiseerd. Hieruit volgde een overwegend negatief advies op het voorgenomen besluit en de bijbehorende consequenties.

 

Naar aanleiding van dit negatieve advies is de behandeling van het raadsvoorstel ambtelijke huisvesting van de raadsagenda van 10 november afgehaald. Hierdoor heeft het college tijd en ruimte gekregen om met de medewerkers in gesprek te gaan over het proces en draagvlak.

 

Wens medewerkers

De gemeentesecretaris heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de medewerkers. Hieruit blijkt trots en betrokkenheid van de medewerkers. De medewerkers zijn niet tegen verhuizen en zien de meerwaarde van met elkaar onder één  dak werken. Die meerwaarde wordt door de medewerkers echter niet gezien in het in november voorgestelde plan met de huisvesting in drie, weliswaar naast elkaar gelegen, gebouwen.

 

Meer aandacht voor organisatieontwikkeling

Naar aanleiding van de gesprekken met de medewerkers, heeft de gemeentesecretaris een advies uitgebracht aan het college. Hieruit is op te maken dat er tijdens het proces om te komen tot het plan voor de ambtelijke huisvesting met name aandacht is besteed aan het technische, ruimtelijk en financiële aspect van huisvesting (de bouwkunst). Tijdens het verloop van het onderzoek is er onvoldoende  aandacht geweest voor de filosofie en de nieuwe manier van werken die een centrale huisvesting met zich meebrengt en die leidt tot aantrekkelijk werkgeverschap. Dit was ook de reden om te starten met het project ambtelijke huisvesting.

Wethouder Harry Boon: “Het college is het eens met de gemeentesecretaris om nog een verdiepingsslag uit te voeren. Daarbij worden ook aanvullende mogelijkheden in het centrum verkend. We stellen de gemeenteraad voor om hier nog een half jaar de tijd voor te nemen.”

 

Locatie centrum blijft overeind

Het college blijft van mening dat de voorlopige keuze van de raad voor het scenario centrum nog steeds de voorkeur geniet. Dit is conform de opdracht van de raad van 2 september 2020. Destijds is hiervoor gekozen mede omdat het scenario centrum een aantal extra voordelen heeft ten opzichte van de andere scenario's (Waddenpromenade, N31, Westerzeedijk):  

  • De bestuurlijke (stadhuis) en ambtelijke organisatie komen voor een groot deel "onder één dak". 
  • Dit scenario draagt het sterkste bij aan de vitaliteit van de binnenstad. Het stadhuis en ambtelijke huisvesting zijn een trekker voor bezoekers aan de binnenstad.  
  • Het monumentale stadhuis, erfgoed van alle Harlingers, blijft in gebruik voor datgene waarvoor het is gebouwd, de zetel van het bestuur van de stad.  Bovendien geeft de gemeente hiermee een voorbeeld hoe monumentale gebouwen kunnen worden verduurzaamd.

Uit de tot nu toe uitgevoerde uitwerking van scenario centrum blijkt dat het technisch, ruimtelijk en financieel haalbaar is om huisvesting te realiseren in het centrum. Dit is een belangrijke invulling aan de opdracht vanuit de raad.

Algemeen Gemeente

Meer nieuws

Jongeren - laat je horen!

03-01-2022

HARLINGEN - Jongerenwerk Harlingen en de gemeente Harlingen zijn benieuwd wat jongeren van Harlingen vinden.

Bibliotheek start met gratis abonnement voor volwassenen

03-01-2022

HARLINGEN - Bibliotheken Noord Fryslân begint het nieuwe jaar goed: met een gratis abonnement voor iedereen van 18 tot 30 jaar.

Reacties