HOOP

HOOP

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is een partij voor iedereen!
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons binnenlopen, Voorstraat 94, of bel ons op 0517–212140 voor het maken van een afspraak.
Lees verder...
CDA Harlingen

CDA Harlingen

De kracht van de samenleving: Zorgen voor elkaar. Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Wij zijn dichtbij en benaderbaar.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
GroenLinks Harlingen

GroenLinks Harlingen

Stem voor een groener socialer en inclusiever HARLINGEN!
Lees verder...
VVD Harlingen

VVD Harlingen

Harlingen blijft goed, wordt beter. Naar een bloeiend Harlingen!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
Zin in een feestje?

Zin in een feestje?

Dat komt goed uit, want het is feest bij PLUS Lunenborg! Ook dit jaar kun je weer sparen voor het enige echte PLUS Boodschappenpakket!
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger Belang

Harlinger Belang

Het belang voor onze stad en haar inwoners staat voor ons centraal, jullie belang is ons belang.
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Een gezonde en plezierige leefomgeving

15-12-2021

HARLINGEN - De prestatieafspraken 2022 zijn afgelopen vrijdag ondertekend door De Bouwvereniging, de Huurdersvereniging Harlingen en gemeente Harlingen.

Een gezonde en plezierige leefomgeving v.l.n.r. Erik de Groot, Laurens Posthumus en Petra van der Wier ondertekenen de Prestatieafspraken van 2022.

Net als vorig jaar zijn er afspraken gemaakt waarbij er blijvende aandacht is voor duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt dit jaar is een gezonde en plezierige leefomgeving van de huurder.

 

Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet maken gemeente Harlingen, De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: Ook dit jaar hebben wij als Huurdersvereniging als gelijkwaardige partner en in goed overleg met de andere partijen prestatieafspraken vastgesteld en daar zijn we als Huurdersvereniging tevreden over.”

 

Leefbaarheid

Alle drie partijen vinden het belangrijk dat inwoners een gezonde en inspirerende leefomgeving hebben. In 2022 willen partijen laagdrempelig in gesprek met de wijkbewoners door het ‘FF buurten’ in de wijken met de bakfiets voort te zetten. De Bouwvereniging blijft investeren in het BetereBuurtFonds, het leefbaarheidsfonds voor initiatieven op wijk- en buurtniveau.

 

Huurdersvereniging Harlingen blijft aandacht vragen voor de fysieke woonomgeving. Denk hierbij aan tuinonderhoud en het onderhoud van stegen. Uitgangspunt is dat de huurder primair verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Een van de projecten waarin de fysieke woonomgeving een upgrade         

krijgt is de omgeving van de Prins Clausstraat. De Bouwvereniging doet dit in 2022, in afstemming met bewoners en gemeente Harlingen.                                   
                                                                

Het project rond de leefomgeving waar de Huurdersvereniging een belangrijke rol in speelt, wordt vervolgd in 2022.                                                                 

Wethouder Erik de Groot: ”Goed en plezierig wonen vraagt om een straat of buurt die bewoners als leefbaar en veilig ervaren. Daar kunnen bewoners zelf wat aan doen door naar elkaar om te kijken, een praatje te maken of bijvoorbeeld tuinen netjes te houden. En De Bouwvereniging investeert in wijkvoorzieningen en zet buurtbeheerders en woonconsulenten in. Als gemeente zorgen we voor onderhoud van de openbare ruimte maar zetten we bijvoorbeeld ook in op de inzet van het welzijnswerk (FF buurten met de bakfiets). Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden en aanspreken. De Huurdersvereniging is daarin een belangrijke partner. Samen zorgen we voor leefbaarheid en hebben we aandacht voor elkaar!

 

Vernieuwing en Woonzorgvisie

Naast de afronding van de herstructurering in Plan Zuid en de ontwikkeling van de Stationslocatie voor Stichting Begeleid Wonen Noordwest Friesland, is directeur-bestuurder Petra van der Wier ook blij met de voortgang rond wooncentrum Almenum:
“De planvorming van toekomstig Almenum is vrijwel afgerond.  Samen met gemeente, Huurdersvereniging Harlingen en Stichting Huurdersbelangen Almenum is er een breed gedragen plan ontwikkeld, waarbij fasegewijs in de jaren 2022 t/m 2026 woningen worden afgebroken en vervangende nieuwbouw wordt opgeleverd.
Een belangrijke afspraak is dat de gemeentelijke Woonzorgvisie op initiatief van de gemeente met partijen wordt geactualiseerd/vernieuwd. Daarmee kunnen we gezamenlijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.” 

 

Energiecoach en duurzaamheid

In 2021 zijn partijen gestart met een pilot voor het inzetten van een energiecoach bij mensen met een smalle beurs. De gemeente gaat de komende twee jaar door met de inzet van de energiecoach. Op basis van de evaluatie van de inzet van de energiecoach bij de Bouwvereniging gaat De Bouwvereniging onderzoeken of de energiecoach bij hen een vervolg krijgt.

 

In 2021 is de Welstandsnota geactualiseerd. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor zonnepanelen in de binnenstad. Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Als Huurdersvereniging willen wij specifiek noemen dat in 2022 het actiepunt “zonnepanelen in de binnenstad” afgerond kan gaan worden. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met als doel zo veel mogelijk huurwoningen van zonnepanelen te voorzien. Ook zijn we als Huurdervereniging enthousiast over de pilot die De Bouwvereniging gaat draaien samen met andere Friese woningcorporaties rond het nog verder verduurzamen van huurwoningen.” 

 

Algemeen Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Welke zorgverzekering past bij mij?

15-12-2021

HARLINGEN - Het kiezen van een zorgverzekering is heel persoonlijk.

Hoogste punt voor derde fase wijkvernieuwing in Harlingen

15-12-2021

HARLINGEN – De derde fase van de wijkvernieuwing met 92 nieuwe huurwoningen en appartementen in Plan Zuid in Harlingen heeft woensdag het hoogste punt bereikt.

Razende Roeland dendert nog even goed door!

15-12-2021

HARLINGEN - Donderdagavond 21.00 uur en de metal vitamine staan weer klaar bij Omroep RSH en Radio Eenhoorn.

Reacties