Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

De (on)barmhartigheid van CDA en CU inzake de vluchtelingenproblematiek in Griekenland

12-05-2020

HARLINGEN - Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.

Hoewel het technisch goed verliep hopen wij van harte, dat de eerste digitale vergadering ook gelijk de laatste zal zijn. Wij roepen het college en de griffie op een zaal te zoeken, die een openbare, fysieke zitting weer mogelijk maakt met in achtneming van de RIVM regels.

 

Wij vroegen wethouder Kuiken hoe de stand van zaken was inzake een mogelijke, permanente accommodatie voor cultureel-maatschappelijke verenigingen nu Trebol intussen afgebroken is. Hij had toegezegd hier in het voorjaar op terug te komen. Zijn antwoord luidde: door de problematiek rond het Corona virus kan hierover waarschijnlijk pas na de zomer iets gezegd worden. Wij wachten met toegenomen interesse af. De behoefte aan een soort multifunctionele ruimte wordt naar onze mening door menigeen gevoeld. Zie bovenstaande opmerking over een zaal, waar de raad kan vergaderen, nu de raadszaal te klein is om te gebruiken in Corona tijd. Hier wreekt zich het gebrek aan visie van de kant van het college op dit vlak. Wel willen investeren in (nieuwe) ambtelijke huisvesting, sportaccommodaties, hoe noodzakelijk dan ook, maar andere verenigingen laat men in de kou staan. Ieder willekeurig dorp in de omgeving heeft betere voorzieningen dan de stad Harlingen.

 

Wat verder ter tafel kwam:

De agendapunten actualisatie Grondbeleid, FUMO lidmaatschap WSGO en vaststellen nieuwe Havenverordening 2020 waren voor ons hamerstukken. Wij hadden vooraf enkele vragen gesteld, die naar tevredenheid waren beantwoord. Niet voor iedereen waren het hamerstukken overigens, maar deze punten werden in grote eensgezindheid aangenomen.

 

Waar wel discussie over ontstond waren de onderwerpen RES (concept Regionale Energie Strategie Fryslân) en een motie van GroenLinks betreffende de vluchtelingenproblematiek van alleenstaande kinderen in de Griekse kampen.

 

Concept Regionale Energie Strategie Fryslân:

Harlinger Belang vond dit concept weinig realistisch en niet onderbouwd. Er worden prachtige ambities uitgesproken, maar de weg naar “duurzame energie” zit vol met vaagheden en wordt weinig concreet ingevuld.  O.i. wordt er eigenlijk alleen maar gekozen voor zonne- en windenergie om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. Met name het credo “alle fossiele brandstoffen Friesland uit” klinkt wel stoer, maar getuigt niet van realiteitszin. Wij zijn uiteraard niet  tegen ontwikkelingen naar meer zonne- en windenergie, maar je zult toch ook andere energiebronnen, zoals  bijv. aardgas, nog nodig hebben tot je ooit misschien volledig “fossiel brandstof vrij” bent. Wij begrijpen, dat gelet op de problemen in Groningen je stappen wilt nemen om minder afhankelijk te worden van het Groningse en Friese aardgas, maar... andere landen, zoals bijv. Duitsland, schakelen juist over op aardgas om de klimaatdoelen te halen! Wie is er hier gekke Henkie? Het klimaatakkoord schrijft niet voor, hoe je tot reductie van de opwarming moet komen. Ieder land, doet dat op zijn eigen wijze. De voorgeschreven reductie is leidend.

Als u de ontwikkelingen internationaal volgt, dan kunt u weten, dat er overal in de wereld voldoende gas is om in de behoefte te voorzien, als eventueel alternatief voor het Nederlandse gas. Deze relatief schone energiebron heeft Nederland welvaart gebracht en wij beschikken bij uitstek over het beste distributie netwerk van Europa.

 

Een energiedeskundige concludeerde onlangs: “klooien op een postzegel gaat het mondiale probleem niet oplossen”. M.a.w. we leven hier niet op een eiland. Groene energie heeft ook een economische kant. We moeten oppassen, dat het geen dure hobby wordt voor ideologische fanatici. Want, wie gaat straks de rekening betalen voor al die prachtige ambities nu we de komende jaren afstevenen op een economische crisis door het Corona virus? U en wij weten het antwoord al.

Ook zetten wij vraagtekens bij de inspraak van de “gewone burgers”. Voordat je er erg in hebt wordt het genaaid, zoals het geknipt is, ondanks alle mooie woorden en bedoelingen. Wij hebben tegengestemd.

 

Motie “Coalition of the willing” van GroenLinks:

Mevr. Geurtz van GroenLinks heeft zich zeer ingespannen om het lot van de alleenstaande kinderen in de Grieks vluchtelingenkampen onder de aandacht te brengen. GroenLinks en andere partijen zijn kortweg van mening, dat Nederland achterblijft bij andere landen om Griekenland een helpende hand toe te steken bij deze specifieke problematiek van alleenstaande kinderen. Een oproep of signaal derhalve om een deel van de kinderen in Nederland op te vangen.

 

Harlinger Belang heeft deze motie vanuit humanitaire overwegingen gesteund. Er was meer steun, ook burgemeester Sluiter sprak empathische woorden in zijn beantwoording. De motie werd met 10 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.

 

Wel hebben wij verbaasd en soms zelfs onthutst geluisterd naar de argumentatie en het verhullend taalgebruik van met name de christelijke partijen CDA (de heer Sijtsma) en CU (mevr. Liefting) om aan te geven tegen de motie te stemmen. Partijen die zich altijd laten voorstaan op barmhartigheid, keken in dit geval de andere kant op... De partijdiscipline vanuit Den Haag was leidend, hebben wij uit hun relaas geconcludeerd. Zelden hebben we zoveel woorden horen uitspreken om dit gedraai een vorm te geven. Wij verwijzen naar de webcam van de vergadering en andere media. Oordeelt u zelf.

 

De heer Sijtsma/CDA schept er altijd genoegen in om lokale partijen, zoals Harlinger Belang, de maat te nemen als het gaat om het uitoefenen van invloed in beleidszaken buiten de gemeente Harlingen.

 

(Ter zijde: in de statuten van Harlinger Belang staat, dat wij ons uitsluitend richten op de lokale, gemeentelijke politiek. Wel kunnen leden individueel ook lid zijn van een landelijke partij).

 

Hij mag dan immer graag doen voorkomen, dat hij de provinciale en landelijke CDA kopstukken spreekt. Het zal allemaal wel, maar daar hoort dus ook “kadaverdiscipline” bij, zo blijkt. Dat wisten we uiteraard wel, maar dit voorbeeld illustreert het des te meer. Het kan ook anders, meneer Sijtsma en mevrouw Liefting, gezien de steun voor de motie van andere, landelijke partijen, zoals D66 en PvdA. Zij keken niet weg, maar namen hun eigen verantwoordelijkheid.

 

De eerstvolgende raadsvergadering (hopelijk niet digitaal) is op 3 juni a.s.

Wij wensen u gezondheid toe in deze kommervolle tijden.

 

► Kijk hier de raadsvergadering van woensdag 6 mei 2020 terug.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fractie Harlinger Belang.

 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Reacties

Plus Lunenborg Plus Lunenborg Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Broodje Nuchter Broodje Nuchter Visie Events Visie Events Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Karsten Wonen Karsten Wonen De Lichtboei De Lichtboei HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Greenart Production Greenart Production Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok BENG Evenementen BENG Evenementen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Hubo-Faber Hubo-Faber Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Copini Opticiëns Copini Opticiëns Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Food 80/20 Food 80/20
Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Karsten Wonen Karsten Wonen Hubo-Faber Hubo-Faber Broodje Nuchter Broodje Nuchter The Shamrock The Shamrock Greenart Production Greenart Production Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Haarmode Cats Haarmode Cats Food 80/20 Food 80/20 Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12