De Omdraai

De Omdraai

Kindercoaching en gezinsbegeleiding de Omdraai - Gespecialiseerd in opvoed- en gedragsproblemen. Begeleiding bij scheiding en samengesteld gezin. Succesvol Samen!
Lees verder...
Harlingen Welkom aan Zee

Harlingen Welkom aan Zee

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Plus Lunenborg

Plus Lunenborg

Goed eten moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom vind je bij PLUS Lunenborg de 'Laagblijvers': producten die het hele jaar rond éxtra voordelig zijn!
Lees verder...
Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Lees verder...
Grijmans Advocatuur & Mediation

Grijmans Advocatuur & Mediation

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Harlingen Bezorgt

Harlingen Bezorgt

Steun onze lokale helden! Winkel via HarlingenBezorgt gemakkelijk online!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmaking van de gemeente Harlingen week 25 - 2020

19-06-2020

HARLINGEN - Bekendmaking van de gemeente Harlingen van 15 t/m 21 juni 2020.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona

 

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

 

Bel voor een afspraak met 0800-1202

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351. Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 11-06-2020 tot en met 17-06-2020. De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 12-06-2020, Noorderhaven 47, Harlingen, het wijzigen van de achtergevel;
 • 15-06-2020, Grettingalaan 43, Harlingen, het kappen van een Els;
 • 15-06-2020, Noorderhaven 31, Harlingen, het renoveren van de voorgevel;
 • 16-06-2020, Lanen 46, Harlingen, het plaatsen van 10 zonnepanelen;
 • 16-06-2020, Droogstraat 4, Harlingen, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning.

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure is verlengd:

 • 15-06-2020, Noorderhaven 47, Harlingen, het wijzigen van de voorgevel.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende omgevingsvergunning reguliere procedure is verleend:

 • 17-06-2020, Bosboom Toussaintstraat 2, Harlingen, het uitbreiden van de woning.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 17-06-2020, The Shamrock Irish Pub, het toevoegen van een leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning Grote Bredeplaats 5, 8861 BA te Harlingen.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 18-06-2020, A. Anis Nashed, gewijzigde Drank en Horecavergunning Lanen 89, 8861 CC te Harlingen.
 • 18-06-2020, A. Anis Nashed, gewijzigde terrasvergunning Lanen 89, 8861 CC te Harlingen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Bestemmingsplan Harlingen - Oosterhof

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat het bestemmingsplan Harlingen – Oosterhof onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zonnepanelen in de binnenstad

Harlingen heeft een bijzonder mooie binnenstad en is daardoor aangewezen als beschermd stadsgezicht. In het beschermd stadsgezicht en in de bijzondere welstandsgebieden kunnen zonnepanelen en zonnecollectoren storend zijn. Ze kunnen de waarden van het stadsgezicht (sterk) aantasten. Om het stadsgezicht te beschermen, zijn in de welstandsnota nadere eisen opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

De gemeente Harlingen heeft geconstateerd dat niet alle zonnepanelen en zonnecollectoren in de binnenstad zijn geplaatst volgens de geldende normen. De gemeente heeft daarom een inventarisatie uitgevoerd en alle geplaatste zonnepanelen in beeld gebracht.

Er zijn vier situaties mogelijk:

 • de zonnepanelen voldoen aan de vereisten van het vergunningsvrij bouwen;
 • de zonnepanelen zijn geplaatst nadat daarvoor een omgevingsvergunning is verkregen;
 • de zonnepanelen voldoen (nog) niet aan de vereisten van het vergunningsvrij bouwen;
 • de zonnepanelen zijn geplaatst zonder omgevingsvergunning.

Alle eigenaren van panden in de binnenstad waar zonnepanelen op liggen die niet voldoen aan de regels, ontvangen een brief. Hierin wordt uitgelegd welke situatie van toepassing is en wat de eigenaar moet doen. Dit kan betekenen dat er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, dat de zonnepanelen verplaatst moeten worden of in een enkel geval dat de zonnepanelen verwijderd moeten worden. Eigenaren met zonnepanelen die niet aan de vereisten voldoen kunnen in de periode van 20 juni 2020 tot 16 augustus 2020 een brief verwachten.

 

Wilt u meer informatie over zonnepanelen in de binnenstad? Neem dan contact op met C. Scheffer van team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving op dinsdag of vrijdagochtend via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Omgevingsvergunning (met milieuaspect)

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat zij hebben besloten

 • een omgevingsvergunning te verlenen aan Daalimpex Harlingen BV voor hun bedrijf aan de Zuidwalweg 14 in Harlingen.

Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juni 2020 voor zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Tegen het besluit kan de aanvrager binnen zes weken beroep instellen en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Het beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen naar de Rechtbank Noord Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 8700 AD Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Gemeenteraad Harlingen vergadert weer fysiek

De raadsvergaderingen binnen gemeente Harlingen gaan weer fysiek vanaf woensdag 24 juni 2020. Dan start de informatieve raadsvergadering vanaf 20.45 uur. Door de griffie zijn alle benodigde maatregelen getroffen. De ruimte in het stadhuis is beperkt en daarom wijken de raadsleden uit naar de RSG Simon Vestdijk in Harlingen. Het algemene publiek is nog niet fysiek welkom. De pers mag wel aanwezig zijn. De informatieve raadsvergadering is live te volgen via Omroep RSH via ether:106.2 Mhz of kabel Ziggo 104.1 Mhz)

 

Agenda 24 juni 2020

 • 20:45 uur Opening door de voorzitter
 • 20:50 uur Corona gerelateerde zaken
 • 22.00 uur Sluiting

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Topdrukte bij de eerste zomertraining fc Harlingen

18-06-2020

HARLINGEN - De organisatie had rekening gehouden met vele opgaves maar toen de inschrijving eenmaal geopend werd liep het storm!

Verras je vader met een leuk cadeau van Expert Harlingen!

18-06-2020

HARLINGEN - Komende zondag is het alweer Vaderdag.

Virtueller Schulbesuch RSG Simon Vestdijk Harlingen

18-06-2020

HARLINGEN - Vandaag kregen de leerlingen van 3H en 3A een online gastles Duits verzorgd door 2 gastdocenten van het Goethe Institut.

Reacties

Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Food 80/20 Food 80/20 Broodje Nuchter Broodje Nuchter Greenart Production Greenart Production BENG Evenementen BENG Evenementen Hubo-Faber Hubo-Faber De Omdraai De Omdraai Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot IJssalon Min12 IJssalon Min12 Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Haarmode Cats Haarmode Cats Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje De Lichtboei De Lichtboei Fotografie Dorus Fotografie Dorus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires The Shamrock The Shamrock Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zensa Moda Zensa Moda Visie Events Visie Events Karsten Wonen Karsten Wonen Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Plus Lunenborg Plus Lunenborg Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï
De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Food 80/20 Food 80/20 Casper van Veen Uitvaartzorg Casper van Veen Uitvaartzorg Pizzeria Pompeï Pizzeria Pompeï Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona HarlingenBezorgt HarlingenBezorgt Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Plus Lunenborg Plus Lunenborg Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires