Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Betaalbaarheid en energiebesparing centraal in prestatieafspraken 2023

15-12-2022

HARLINGEN - De prestatieafspraken 2023 zijn afgelopen woensdag ondertekend door De Bouwvereniging, de Huurdersvereniging Harlingen en gemeente Harlingen.

 

Net als vorig jaar zijn er afspraken gemaakt waarbij er blijvende aandacht is voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt dit jaar is de betaalbaarheid van het wonen.

 

Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet maken gemeente Harlingen, De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen. Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Energiecrisis en woningbouwplannen van de regering zorgden het afgelopen jaar voor veel onzekerheid en leverden meer vragen op dan antwoorden. En dat maakte het voor alle partijen lastig om goede afspraken voor volgend jaar te maken. Maar in goed overleg en als gelijkwaardige partner hebben we de Prestatieafspraken 2023 vast kunnen stellen en daar zijn wij als Huurdersvereniging tevreden over”.

 

Betaalbaarheid en energiebesparing

De betaalbaarheid van het wonen met de stijgende energieprijzen is een belangrijk punt van aandacht geweest voor alle partijen. Partijen willen maatwerk leveren om te voorkomen dat huurders hierdoor in onoverkomelijke problemen raken. De jaarlijkse huurverhoging wordt losgekoppeld van het inflatiepercentage. Betaalbaarheid blijft voorop staan voor alle partijen. Vanuit de nationale prestatieafspraken tussen Aedes, Woonbond en het Rijk krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% van het minimum en met een huur boven de € 550,-- (prijspeil 2020) per 1 juli 2023 een huurverlaging tot € 550,-- (eveneens prijspeil 2020).

 

Voor 2023 staat bij de gemeente energiebesparing / bestrijding energiearmoede centraal. Mede door de oorlog in Oekraïne, zijn de energieprijzen nog meer gestegen dan al werd verwacht. De groep inwoners die te maken heeft met energie-armoede is daarom groter geworden. De gemeente heeft hiervoor van het rijk middelen gekregen. Ze gaat deze met name inzetten voor maatregelen gericht op gedragsverandering en het slimmer omgaan met het energieverbruik. Het gaat om de intensivering van de inzet van energiecoaches, de inzet van een CV-dokter, een witgoedregeling en het aanbieden van energiebesparende artikelen. De Bouwvereniging zet, wanneer dit nodig blijkt te zijn, haar eigen installateur in voor CV-tuning.

Partijen blijven aandacht schenken aan de beschikbaarheid van de huurvoorraad voor jongeren en ouderen. De Bouwvereniging gaat extra voor de middeninkomens doen door woningen te labelen voor middeninkomens.

 

Directeur-bestuurder van De Bouwvereniging Petra van der Wier: “Betaalbaarheid van wonen staat centraal bij de Bouwvereniging. Naast onze inzet voor een gematigde jaarlijkse huurverhoging hebben wij de afgelopen jaren met name geïnvesteerd in de energetische kwaliteit van onze woningen. Iets wat in deze tijd met de hoge energieprijzen erg belangrijk is voor onze huurders. De gemeente heeft zich ingezet voor het verruimen van de mogelijkheden om in de binnenstad zonnepanelen te plaatsen. Wij zijn blij dat we nu nog meer huurders de voordelen hiervan kunnen bieden.”

 

Duurzaamheid

De Bouwvereniging, de Huurdersvereniging Harlingen en de gemeente hebben en vragen veel aandacht voor vergroening. Niet alleen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, maar ook voor een gezonde leefomgeving die tevens uitdaagt tot bewegen. Dit gaat zowel om nieuwbouw als om bestaande situaties. Partijen zoeken waar mogelijk de samenwerking. Huurdersvereniging Harlingen wil evenals vorig jaar graag meer aandacht voor de fysieke woonomgeving. Denk hierbij onder andere aan tuinonderhoud en het onderhoud van stegen. Uitgangspunt blijft dat de huurder primair verantwoordelijk is voor het onderhoud.

 

In 2023 gaat De Bouwvereniging haar duurzaamheidsbeleid herijken. Het gaat hierbij niet alleen om energiemaatregelen, maar om het totale duurzaamheidsbeleid, zoals o.a. circulariteit, belasting van het milieu en biodiversiteit. Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Voor het komende jaar blijven wij ons inzetten voor het verder verbeteren van de leef- en woonomgeving van onze huurders.”

 

Leefbaarheid

De Huurdersvereniging Harlingen, De Bouwvereniging en gemeente vinden het belangrijk dat inwoners veilig, prettig en gezond wonen. In juli 2021 zijn De Skûle Welzijn, het gebiedsteam, Nieuw Zuid, de wijkagent en De Bouwvereniging begonnen met Keep Rollin’ (het fietsen met de bakfiets) door wijken om laagdrempelig in gesprek te komen met de wijkbewoners. In 2023 zullen deze partijen dit voortzetten.

 

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein stelt de gemeente samen met De Bouwvereniging en partijen uit de sector Zorg en Welzijn een toevoeging bij de Woonvisie op. Hierin staan aanvullingen op het gebied van zorg.
 

Wethouder Erik de Groot: ”Goed en plezierig wonen vraagt om een straat of buurt die bewoners als leefbaar en veilig ervaren maar gelet op de huidige tijd ook een betaalbare woonlast. Als gemeente zorgen we voor onderhoud van de openbare ruimte maar zetten we bijvoorbeeld ook in op de inzet van het welzijnswerk in wijken en dorpen. Samen helpen we onze inwoners op het gebied van verduurzamen of het aanvragen de energietoeslag. Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden en aanspreken. De Huurdersvereniging is daarin een belangrijke partner. Samen zorgen we voor leefbaarheid en hebben we aandacht voor elkaar!”

 

Algemeen Gemeente Natuur & Milieu Politiek & Maatschappij Zorg & Welzijn

Meer nieuws

Jongenscoaches hebben succes op RSG Simon Vestdijk

15-12-2022

HARLINGEN - Jongens maken fouten, zoeken grenzen op en gaan hier soms overheen.

Zeerobben nieuws

15-12-2022

HARLINGEN - Met het Jeugdjournaal, Hidde Kwast wint penalty-bokaal, De Meiden en Zeerobben verlengt contract trainer Henk Konings.

De dijktrappen Westerzeedijk

15-12-2022

HARLINGEN - Om recreatie langs de kust van het Westerzeedijkgebied te stimuleren, heeft Strootman Landschapsarchitecten, in opdracht van de gemeente Harlingen een plan ontwikkeld.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Wellheat Shop Wellheat Shop Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Copini Opticiëns Copini Opticiëns Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Zensa Moda Zensa Moda The Shamrock The Shamrock Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen BENG Evenementen BENG Evenementen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hubo-Faber Hubo-Faber
Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Fotografie Dorus Fotografie Dorus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Haarmode Cats Haarmode Cats Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Wellheat Shop Wellheat Shop Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje The Shamrock The Shamrock Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis