Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 8 - 2023

24-02-2023

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 20 t/m 24 februari 2023.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 22-02-2023: FC Harlingen – Evenementenvergunning voor het organiseren van een familieweekend, van 23-06-2023 t/m 25-06-2023.
 • 22-02-2023: Dorpsfeestcommissie Midlum – Evenementenvergunning voor het organiseren van het dorpsfeest in Midlum, van 23-06-2023 t/m 25-06-2023
 • 21-02-2023: Bouwbedrijf Jelle  Bruinsma, ontheffing voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de Schritsen 63 van 1 maart 2023 t/m 17 maart 2023.
 • 21-2-2023: Novus Vastgoed B.V. – Vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de Simon Stijlstraat van 24-2-2023 t/m 10-3-2023.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 23-2-2023: Novus Vastgoed B.V. – Vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de Simon Stijlstraat van 24-2-2023 t/m 10-3-2023.
 • 23-2-2023: Bouwbedrijf Jelle Bruinsma, ontheffing voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de Schritsen 63 van 1 maart 2023 t/m 17 maart 2023.
 • 21-2-2023: Stichting Harlinger Watersport & recreatie evenementen, evenementenvergunning voor het organiseren van het Open Harlinger Kampioenschap Sloeproeien 2023, op 22 april 2023.
 • 21-2-2023: Wijkvereniging het Oosterpark. Evenementenvergunning voor het organiseren van een jubileumfeest voor het 65-jarig bestaan van de wijkvereniging in Wijkgebouw de Koegelbult (Oosterparkweg 23 te Harlingen). 23-6-2023 t/m 24-6-2023.
 • 17-2-2023: Wijkvereniging het Oosterpark. Evenementenvergunning voor het organiseren van een darttoernooi in Wijkgebouw de Koegelbult (Oosterparkweg 23 te Harlingen) op 22-4-2023.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 22-02-2023

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 17-02-2023, Westerzeedijk, Perceel A 10475, Harlingen, het plaatsen van een projectbord;
 • 21-02-2023, Kerkpad 3, Harlingen, het intern verbouwen van het pand;
 • 21-02-2023, Zuiderbolwerk 2 t/m 17, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 22-02-2023, Zoutsloot 12, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 16-02-2023, De Spiker 6, Harlingen, het realiseren van een verdieping op een bijgebouw;
 • 16-02-2023, Voorstraat 4, Harlingen, het renoveren van de gevels;
 • 17-02-2023, Rapenburg 1, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 20-02-2023, Heiligeweg 7, Harlingen, het plaatsen van renovatie dubbelglas.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen, weigeren en intrekken van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende ontwerp-Omgevingsvergunning uitgebreide procedure is verleend:

 • 22-02-2023, Noorderhaven 114, Harlingen, het brandveilig gebruik ten behoeve van een hotel.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-02-2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te Harlingen. Een ieder kan binnen zes weken na de datum van de ter inzagelegging zienswijzen tegen het ontwerp besluit indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.

 

Gemeentelijke belastingen

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2023.

Heeft u geen aanslag gemeentelijke belastingen via de post ontvangen? Dan heeft u zich mogelijk aangemeld bij ‘Mijn Overheid’ om uw aanslag digitaal te ontvangen.

 

Waarom is de WOZ-waarde gestegen in een dalende woningmarkt?

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is de afgelopen tijd gedaald. Deze daling is nog niet van invloed op de WOZ-waarde van 2023. Dit heeft te maken met de peildatum. Voor het belastingjaar 2023 geldt de waardepeildatum van 1 januari 2022. De WOZ-waarde van 2023 is bepaald op basis van de waardeontwikkeling die heeft plaatsgevonden tussen de waardepeildatum van 1 januari 2021 en 1 januari 2022. In die periode was er nog geen sprake van een dalende woningmarkt.

 

Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde onjuist is? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder! Op dit biljet staat de WOZ-waarde van uw pand voor het belastingjaar 2023. Mogelijk vindt u de WOZ-waarde te hoog of heeft u andere vragen over uw WOZ beschikking. Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar. E-mail: belastingen@harlingen.nl

Voor meer informatie over de WOZ kunt u ook terecht op onze gemeentelijke pagina: www.harlingen.nl/belastingzaken

 

Wat levert een lagere WOZ-waarde u op?

Als de WOZ-waarde van uw pand bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- levert u dat een vermindering op van € 9,53 (woning) op de aanslag ozb. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, te weten de onroerendezaakbelastingen (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing gebouwd.

 

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijf leidt tot hogere tarieven in de toekomst

Als u bezwaar maakt via een bureau of makelaar (zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven) en het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld dan is de gemeente verplicht om dit bureau of makelaar een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt rond de € 600,- per bezwaar en kan zelfs oplopen tot meer dan € 800,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten waardoor de belastingpercentages omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle belastingplichtigen van de gemeente Harlingen met deze hogere belastingpercentages geconfronteerd.

 

Kwijtschelding

Aanvragen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gaan via het Noordelijk Belastingkantoor (www.noordelijkbelastingkantoor.nl).

 

Ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 27 februari 2023 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3 ter inzage ligt.

 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Het plan kan verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Hoe Reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 9 april 2023) over het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

 

Energietoeslag 2022 aanvragen nog mogelijk tot 30 april

Heeft u in 2022 geen Energietoeslag ontvangen, maar had u wel een laag inkomen? Dan kunt u de Energietoeslag voor 2022 nog aanvragen tussen 16 februari tot en met 30 april 2023. Let op: dit is pas sinds 10 februari 2022 bekend. Sommige inwoners hebben in januari te horen gekregen dat ze te laat zijn met aanvragen. Kent u deze mensen? Laat ze dan weten dat ze nog een aanvraag in kunnen dienen.

 

Heeft u in 2022 wel Energietoeslag ontvangen? Dan heeft u rond 15 februari 2023 € 500 van De Dienst Noardwest Fryslân ontvangen. U hoeft geen aanvraag meer in te dienen. Kijk op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag voor meer informatie, of neem contact op met De Dienst Noardwest Fryslân, via 0517-380200.

 

Wijkschouw Binnenstad Noord

Oproep aan bewoners Binnenstad Noord (Noorderhaven NZ, Zoutsloot, Hoogstraat, e.o.) om punten door te geven aan info@harlingen.nl, vóór 13 maart 2023 voor de wijkschouw. De punten komen aan de orde tijdens de wijkschouw op 3 april 2023. Startlocatie speeltuin Noorderkwartier Tijd: 16:30 uur

 

Meelopen Tijdens processie The Passion 2023

Na drie edities zonder publiek, verwelkomt The Passion dit jaar weer publiek tijdens het live-evenement. Daarnaast trekt er een processie rondom het bekende grote verlichte kruis door Harlingen. De aanmelding voor de processie is vanaf woensdagochtend 22 februari gestart op de website van kro-ncrv: www.kro-ncrv.nl/loop-mee-met-de-processie-tijdens-the-passion-2023. Ook kruisdragers kunnen zich aanmelden via kro-ncrv.nl.

 

Stem op 15 maart voor verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. Op www.harlingen.nl/verkiezingen vindt u als stemgerechtigde alle praktische informatie over waar, wanneer en hoe u in de gemeente Harlingen kunt stemmen.

 

Stemmen? Neem stempas en legitimatie mee!

Bent u stemgerechtigd en mag u dus stemmen? Dan krijgt u de stempas(sen) thuisbezorgd. Neem de stempas(sen) en een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, id-kaart of paspoort) mee als u gaat stemmen. De kandidatenlijsten met een overzicht van de stemlokalen krijgt u op een later moment toegestuurd.

 

Stemadvies nodig? Doe dan de stemwijzer!

Weet u nog niet waarop u moet stemmen? Dan kan de stemwijzer een handige hulp voor u zijn. U kunt de stemwijzer online invullen via www.fryslan.frl en www.wetterskipfryslan.nl. Op deze sites vindt u alle informatie over de verkiezingen.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Zondag 26 februari: Omroep RSH Radio Bingo!

24-02-2023

HARLINGEN - Komende zondag is het bij Omroep RSH weer tijd voor... Radio Bingo!

Genoeg BHV'ers bij fc Harlingen

24-02-2023

HARLINGEN - Dankzij BHV First Aid lopen er ook dit seizoen weer genoeg gecertificeerde bedrijfshulpverleners op en rond de velden van fc Harlingen!

Onair LIVE! bij Omroep RSH

24-02-2023

HARLINGEN - Zaterdag 25 februari 2023 van 10.00 – 11.00 uur, presentatie en samenstelling door Dorus.

Reacties

Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis TeamFRL TeamFRL Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zensa Moda Zensa Moda CZVideoful CZVideoful Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Visie Events Visie Events Connexa Connexa Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus BENG Evenementen BENG Evenementen
Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Visie Events Visie Events Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken BENG Evenementen BENG Evenementen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats CZVideoful CZVideoful Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas TeamFRL TeamFRL Zensa Moda Zensa Moda Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Connexa Connexa Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires
Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor CZVideoful CZVideoful Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Connexa Connexa Zensa Moda Zensa Moda TeamFRL TeamFRL Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen Visie Events Visie Events Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Haarmode Cats Haarmode Cats Copini Opticiëns Copini Opticiëns Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen
Copini Opticiëns Copini Opticiëns Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis CZVideoful CZVideoful Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda Connexa Connexa Haarmode Cats Haarmode Cats BENG Evenementen BENG Evenementen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Visie Events Visie Events Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok TeamFRL TeamFRL Hubo-Faber Hubo-Faber Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires
CZVideoful CZVideoful Connexa Connexa Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Haarmode Cats Haarmode Cats Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Karsten Wonen Karsten Wonen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hubo-Faber Hubo-Faber TeamFRL TeamFRL Copini Opticiëns Copini Opticiëns Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires