Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Alinex Uitzendbureau is specialist in uitzenden, detacheren, payrollen en werven- en selecteren van personeel in diverse sectoren. Alinex werkt voor u!
Lees verder...
Harlinger Voordeelcheque!

Harlinger Voordeelcheque!

Spaar PLUSpunten bij PLUS Lunenborg! Bij diverse lokale ondernemers krijgt u nu een nog hoger rendement! Namelijk 100% spaarwinst.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Kom kijken en klim aan boord! Vanaf 31 maart 2018 weer open voor publiek, tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 51-2017

21-12-2017

HARLINGEN - Hieronder de bekendmakingen van de Gemeente Harlingen in een handig overzicht.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 51-2017 Foto: Joachim de Ruijter

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 14-12-2017, Harlinger Hockeyclub, aanvraag ontheffi ng schenktijden voor een aantal dagen in de maanden december 2017, januari, februari, maart, april, mei en juni 2018 bij de Harlinger Hockeyclub te Harlingen.
 • 13-12-2017, Centercom Buitenreclame, aanvraag voor het plaatsen van driehoeksreclameborden van 30 januari t/m 8 februari 2018 ter aankondiging van de beleefmiddag bij RSG Simon Vestdijk te Harlingen.
 • 12-12-2017, Stichting Harlingen Sail, aanvraag voor het organiseren van de Tall Ships Races 2018 van 3 augustus t/m 6 augustus 2018 op meerdere locaties in Harlingen.
 • 12-12-2017, IKC Prins Johan Friso, aanvraag voor het organiseren van een Serious Request actie van 20 december 2017 vanaf 10.00 uur tot 21 december 2017 10.00 uur bij IKC Prins Johan Friso, Grettingalaan 43 te Harlingen.
 • 11-12-2017, Scouting Caspar di Robles, aanvraag voor het organiseren van de Baden Powell wandeltocht op 17 februari 2018 vanaf het Entrepotgebouw naar het scouting gebouw te Harlingen.
 • 11-12-2017, Poiesz supermarkten, aanvraag voor het toevoegen van een leidinggevende op de Drank- en Horecavergunning van de slijterijvestiging, Johan van Oldebarneveltstraat 5 te Harlingen.

 

De volgende meldingen voor carbidschieten zijn binnengekomen:
 • 12-12-2017, G.A. Dijkstra, melding carbidschieten op 31 december 2017 op het weiland bij Ludingaweg 31 te Harlingen.
 • 8-12-2017, Dhr. S.R. Nicolai, melding carbidschieten op 31 december 2017 op een terrein nabij de Achlumerdijk te Harlingen.
 • 24-11-2017, J. Dijkstra, melding carbidschieten op 31 december 2017 op een terrein nabij de Koningsweg te Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 14-12-2017, Stichting evenementen Grote Bredeplaats, vergunning verleend voor het organiseren van het evenement “Schaatsbaan Harlinger Kerstweek” van 18 december t/m 28 december 2017 op de Grote Bredeplaats te Harlingen.
 • 14-12-2017, Stichting evenementen Grote Bredeplaats, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens het evenement “Schaatsbaan Harlinger Kerstweek” van 18 december t/m 28 december 2017.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de
verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 08-12-2017 tot en met 15-12-2017.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 • 13-12-2017, Jan Rudolf Thorbeckestraat 1, Harlingen, het kappen van een boom en het aanleggen van een uit-/inrit;
 • 13-12-2017, Raamstraat 8, Harlingen, het wijzigen van het LD en HD gasnet;
 • 13-12-2017, Schouwstraat 15, Harlingen, het kappen van 2 essen en 1 ceder;
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 11-12-2017, Molenrak 6, Harlingen, het bouwen van een kap op de garage;
 • 13-12-2017, Schouwstraat 15, Harlingen, het kappen van 2 essen en 1 ceder;
 • 15-12-2017, Voorstraat 2, Harlingen, het wijzigen van het gebruik van het pand van winkel naar ijssalon;
 • 14-12-2017, De Eendracht 13, Harlingen, het bouwen van een overkapping;

 

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure is geweigerd:

 • 13-12-2017, Noorderhaven 91, Harlingen, het schilderen van het buitenschilderwerk in een andere kleur;
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Harlingen zoekt stembureauleden!

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor een nieuwe Gemeenteraad plaats; daarnaast wordt er tegelijkertijd een referendum gehouden, namelijk voor de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De gemeente wil jonge inwoners meer betrekken bij de verkiezingen. We willen jongeren de kans geven om mee te werken aan de verkiezingen en ervoor te zorgen dat het stemproces eerlijk en transparant verloopt.
 
Een lid van het stembureau zorgt ervoor dat de stemming op de verkiezingsdag op een goede manier verloopt. Je voert administratieve werkzaamheden uit en stelt na afloop van de stemming de voorlopige uitslag in het stemdistrict vast. Je begint als stembureaulid om 07.00 uur ‘s morgens. De eindtijd varieert omdat de stemmen vanaf 21.00 uur handmatig geteld worden. Als je lid wilt worden van een stembureau bent je verplicht om een training te volgen. Een stembureaulid moet 18 jaar of ouder zijn. De Nederlandse taal goed beheersen en nauwkeurig werken. Je kunt geen stembureaulid zijn, als je op een kandidatenlijst staat (of bij de laatste verkiezingen hebt gestaan) bij een landelijke of gemeentelijke verkiezing. Na je aanmelding, nemen wij je op in onze poule van stembureauleden. Je kunt dan bij verkiezingen aangeschreven worden voor deelname. Je kunt je aanmelden via: info@harlingen.nl. Voor de aanwezigheid tijdens de verkiezingsdag ontvang je een vergoeding.

 

Oproep registratie aanduiding politieke groeperingen

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.
 
Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.
 

Kerstboominzameling 2018

Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Harlingen direct na de jaarwisseling een inzameling van kerstbomen. Hiermee hoopt de gemeente
het verbranden van kerstbomen tegen te gaan. Ook hoopt de gemeente op die manier te voorkomen dat de bomen als “zwerfvuil” in bermen, op straat of in de plantsoenen belanden.
 
Inzamelpunten Datum, Tijdstip
Gemeentelijke gebouwen  
Openbare Werken Westerzeedijk 8
Woensdag 3 januari 13.00 - 16.00
  Vrijdag 5 januari 13.00 - 16.00
Container op pleintje stadhuis
Woensdag 3 januari 13.00 - 16.00
Het Oosterpark
 
Vierkantsdijk, omgeving het Trefpunt Woensdag 3 januari 13.00 - 16.00
Klipperstraat, parkeerterrein DEKA Woensdag 3 januari 13.00 - 16.00
De Spiker  
Roniaweg, container op pleintje
Woensdag 3 januari 13.00 - 16.00
Bynia State  
De Java Woensdag 3 januari 14.00 - 14.30
Groot Ropens  
De Leeuwerik/ De Meerkoet Woensdag 3 januari 14.30 - 15.00
Ludinga  
Omdraai/ Molenrak
Woensdag 3 januari 15.00 - 15.30
Wijnaldum  
Dorpshuis Woensdag 3 januari 15:15 - 16.00
Midlum  
Dorpshuis
Woensdag 3 januari 14.00 - 15.00
Versnipperen
Verbranden van kerstbomen in de open lucht brengen schade toe aan het milieu. Het verbranden van kerstbomen mag daarom niet meer plaatsvinden. De ingeleverde bomen worden door medewerkers van de gemeente versnipperd en gecomposteerd.
 
Loterij
Voor het inleveren van kerstbomen geeft de gemeente per boom een lot en een waardebon van € 0,50. De waardebonnen zijn tot 1 februari 2018 in te
leveren bij Intertoys in Harlingen. Iedere inwoner van de gemeente Harlingen kan hieraan deelnemen. In de loterij worden drie geldprijzen verloot. De trekking vindt plaats op maandag 8 januari 2018 en de prijsuitreiking op woensdag 17 januari 2018 om 15.30 uur in het stadhuis door Wethouder Harry Boon.
 
Vragen
Heeft u vragen over het ophalen van de ingezamelde kerstbomen? Neem dan contact op met de gemeente Harlingen te bereiken via 14 0517 of 0517-
492288.
 

Sluiting gemeentelijke kantoren

In de maand december is de gemeente Harlingen en het Gebiedsteam op de volgende dagen gesloten:
 
 • Donderdag 21 december 2017 vanaf 12.30 uur
 • Maandag 25 december (1e Kerstdag)
 • Dinsdag 26 december (2e Kerstdag)
 • Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
De avondopenstelling KCC is op donderdag 28 december 2017 tot 18.00 uur in plaats van 19.00 uur.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 30 oktober tot 22 december 2017 is de Steenhouwersstraat gestremd voor doorgaand verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de straat en het vervangen van kabels & leidingen. Het verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Havenweg.
 • Vanaf donderdag 9 november tot en met 4 februari 2018 is de Almenumerweg, gedeelte rotonde Spaansen/Maritieme Academie afgesloten. Dit in verband met het afgraven van de oude N31 en het realiseren van de nieuwe Almenumerweg. Er is een omleidingsroute via het Spaansenterrein. De N31 is open (alleen de oostbaan). De toerit richting Leeuwarden en afrit vanuit Afsluitdijk op de centrale aansluiting kunnen worden gebruikt.
 • De Kluerd en Ropens zijn in de periode van 20 november tot en met 31 mei 2018 afgesloten in verband met de sloop van de oude woningen de bouw van nieuwe woningen.
 

Gemeente Harlingen viert Nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018

De gemeente Harlingen viert het nieuwe jaar graag met u. Alle inwoners en ondernemers zijn van harte welkom elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen
op maandag 8 januari 2018, vanaf 16.30 uur. De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats in zalencentrum Trebol.
 
Programma
Het programma van de Nieuwjaarsreceptie is als volgt:
 • 16.30 uur: Inloop Nieuwjaarsreceptie.
Iedereen is welkom om het College, de gemeenteraad en elkaar een gelukkig nieuw jaar te wensen.
 • Vanaf 17.00 uur: Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Sluiter.
Uitreiking Boei van Harlingen, wie heeft Harlingen in 2017 positief in het nieuws gebracht?
Uitreiking van de Hotze Schuil trofee aan de sporter/sportgroep van het jaar.
 • 18.30 uur: Einde van de Nieuwjaarsreceptie.
De muzikale omlijsting wordt ditmaal verzorgd door KAATJEZINGT! We hopen u op 8 januari 2018 te zien!
 

Algemeen Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Jeugdoverzicht fc Harlingen week 50

21-12-2017

HARLINGEN - Voorlopig het laatste jeugdoverzicht van fc Harlingen.

British Marine stapt aan boord!

21-12-2017

HARLINGEN - De maritieme verzekeringsspecialist British Marine verbindt zich als sponsor en partner aan The Tall Ships Races Harlingen 2018.

Fc Harlingen 1 onderuit in Drachten

21-12-2017

DRACHTEN - Het vlaggenschip van fc Harlingen heeft zondag in de laatste speelronde voor de winterstop een ruime nederlaag tegen vv Drachten geïncasseerd.

Reacties

Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Hema Harlingen Hema Harlingen Dio Jurien Dio Jurien Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Atelier de Groot Atelier de Groot Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Haarmode Cats Haarmode Cats Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor VVV Harlingen VVV Harlingen Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Almamater Almamater Ons Food&Wine Ons Food&Wine Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Plus Lunenborg Plus Lunenborg Zensa Moda Zensa Moda De Lichtboei De Lichtboei Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Karsten Wonen Karsten Wonen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Vogelaar Audio Vogelaar Audio Visie Events Visie Events HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Fotografie Dorus Fotografie Dorus Hubo-Faber Hubo-Faber ForHim Menswear ForHim Menswear BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen
Atelier de Groot Atelier de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas De Lichtboei De Lichtboei Haarmode Cats Haarmode Cats Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt HoMMM!nga's Fijne Winkeltje HoMMM!nga's Fijne Winkeltje Hubo-Faber Hubo-Faber Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hema Harlingen Hema Harlingen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Visie Events Visie Events Vogelaar Audio Vogelaar Audio