Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 50 - 2022

16-12-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 12 t/m 16 december 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 07-12-2022, Dhr. Savino, Vergunning voor ingebruikname openbare grond voor het plaatsen van een container op een parkeervak aan de Rommelhaven 2 te Harlingen van 12 december 2022 tot en met 30 januari 2023.
 • 08-12-2022, Café ’t Noorderke, aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2023.


Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 15-12-2022, Dhr. Savino, Vergunning voor ingebruikname openbare grond voor het plaatsen van een container op een parkeervak aan de Rommelhaven 2 te Harlingen van 12 december 2022 tot en met 30 januari 2023.
 • 15-12-2022, Café ’t Noorderke, aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2023.
 • 15-12-2022, Lions Franeker-Harlingen, Evenementenvergunning voor het organiseren van de Harlinger Nieuwjaarsduik 2023 op 1 januari 2023 op het strand van Harlingen.
 • 15-12-2022, Gemeente Harlingen, Vergunning voor ingebruikname openbare grond voor het plaatsen van een tent op het parkeerterrein voor het stadhuis als stemlocatie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 14-12-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 12-12-2022, Lanen 45, Harlingen, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel;
 • 13-12-2022, Noorderkade 31, Harlingen, het kappen van een boom;
 • 13-12-2022, Droogstraat 7, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 13-12-2022, Omdraai 33, Harlingen, het realiseren van een dakopbouw op bestaande garage;
 • 14-12-2022, Droogstraat 14, Harlingen, het realiseren van drie appartementen;
 • 14-12-2022, Koningsweg 1, Harlingen, het uitbreiden van bestaande bedrijfsloods;
 • 14-12-2022, Kanaalweg 110 A, Harlingen, het realiseren van een tinyhouse.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

 • 09-12-2022, Nieuw Trebol 10, Harlingen, het wijzigen van ramen naar deuren;
 • 12-12-2022, Zuiderbolwerk 19, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 12-12-2022, Franekereind 34, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 12-12-2022, Noordoostersingel 5, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 08-12-2022, Westmeep 75, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 09-12-2022, Rozengracht 17, Harlingen, het verbouwen van bestaande woning in drie woningen;
 • 13-12-2022, Diverse locaties, percelen Bouwvereniging, Harlingen, het kappen van in totaal 28 bomen die te groot zijn en voor overlast zorgen;
 • 13-12-2022, Grote Kerkstraat 32, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij

burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Harlingen – William Boothstraat 6’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat vanaf 19 december 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen:

 • Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Harlingen – William Boothstraat 6’ voor de ontwikkeling van 5 woonappartementen. 
 • De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst welke gesloten is tussen gemeente en initiatiefnemer ten behoeve van de beoogde herontwikkeling.

 

Waar ter inzage?

Het ontwerp-wijzigingsplan met bijlagen en de zakelijke beschrijving liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.  Het ontwerp-wijzigingsplan met bijlagen kan ook worden bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 10 januari a.s. wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.

 • Tijdstip:  10 januari 2023 tussen 19.00 – 20.00 uur
 • Locatie:  bedrijvenloods William Boothstraat 6

 

Hoe Reageren?

Iedereen kan tegen het ontwerp-wijzigingsplan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 29 januari 2023) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan wordt gekozen, kunt u bellen naar het team Omgeving van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de reden van de zienswijze.

 

Snoeien bomen Zoutsloot

De bomen langs de Zoutsloot worden eenmaal in de 5 jaar gesnoeid. Dit zogenoemde “kandelaberen” staat op de planning in week 51 van 19 tot 21 december.

 

Planning snoeien bomen

Aannemer Kieftenburg zal de bomen snoeien volgens onderstaand schema. De werkzaamheden kunnen door omstandigheden langer of korter duren.

 

Auto’s en vaartuigen

Graag willen we u vragen om medewerking te verlenen om de werkzaamheden veilig en vlot te laten verlopen. Tijdens de werkzaamheden sluiten we tijdelijk één zijde van de weg af. Om schade aan geparkeerde voertuigen en afgemeerde vaartuigen etc. te voorkomen, vragen we u om deze tijdelijk elders te parkeren c.q. aan te meren. Eventueel kunt u ter plaatse de medewerkers even aanschieten omtrent de exacte planning en werkrichting.

 

Planning kandelaberen bomen Zoutsloot en Herenwaltje

Datum Straten
maandag 19 december Start Scheerstraat tot Herenwaltje 1
  Zoutsloot 107 tot Zoutsloot 89
dinsdag 20 december  Zoutsloot 89 tot Zoutsloot 35
woensdag 21 december Zoutsloot 35 tot Zoutsloot 1
  Zoutsloot 52 tot Zoutsloot 56
donderdag 22 december Zoutsloot 56 tot Herenwaltje 4
  Herenwaltje 4 tot Rommelhaven 15

 

Aangepaste openingstijden gemeentehuis en gebiedsteam

Het gemeentehuis en het gebiedsteam is in de maand december op de volgende data gesloten:

 • Donderdag 22 december vanaf 12.30 uur
 • Maandag 26 december 2e Kerstdag

             

Nieuwjaarsreceptie gemeente Harlingen 2023

De gemeente Harlingen nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op maandag 16 januari van 17.00 – 19.00 uur in Anna Casparii, Noorderhaven 71 in Harlingen. Na de nieuwjaarspeech van burgemeester Ina Sjerps, luiden we samen het nieuwe jaar in onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de receptie worden ook de Boei van Harlingen en de Hotze Schuiltrofee uitgereikt.

 

Wie wint de Harlinger Boei van 2022?

De Harlinger Boei is voor die persoon of groep personen die Harlingen het afgelopen positief in het nieuws heeft gebracht. Wie moet volgens u deze prijs verdienen? 

U kunt ons dit tot woensdag 28 december doorgeven via aanmelden@harlingen.nl.

Graag hierbij uw motivatie en eigen contactgegevens vermelden. De prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 16 januari 2023 uitgereikt.

 

Verleng uw parkeervergunning tijdig!

De kentekenhouders van parkeervergunningen hebben bericht ontvangen dat zij

hun parkeervergunning(en) voor 2023 kunnen verlengen. Dit kan in het Digitaal

Loket Parkeren. Via onze website: www.parkeervergunningen.harlingen.nl kunt u bij dit

loket komen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Lukt dit niet, dan kunt u voor de verlenging

een afspraak maken bij het Klantcontactcentrum (harlingen.nl/afspraak-maken).

 

Verleng uw vergunning tijdig om een naheffingsaanslag te voorkomen.

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 31 oktober tot en met 22 december 2022 is de Rozengracht (Noordzijde) afgesloten, in verband met het verbeteren van de bomen en de weginrichting. De weg blijft zoveel mogelijk open voor voetgangers en fietsers.
 • Vanaf maandag 12 september 2022 tot en met 12 juni 2023 is de Kerkpoortsbrug (Rozengracht - Harmenspark) gestremd in verband met onderhouds-werkzaamheden.

Algemeen Gemeente

Terug naar Nieuws

Meer nieuws

Het Alternatief 122: Kerst en nieuw bij Omroep RSH

16-12-2022

HARLINGEN - Vanavond zijn de drie alternatieven er weer met een show die als werktitel had Kerst en nieuw.

Flits, Flats, Fluts een must-have voor de échte Harlinger!

16-12-2022

HARLINGEN - Hou je wel van een geselskapsspelletsje?

Queen-on-Air 17 december 2022 bij Omroep RSH

16-12-2022

HARLINGEN - Zaterdagmorgen is er weer een uitzending van het programma Queen-On-Air bij Omroep RSH van 10.00 – 11.00 uur, gepresenteerd, samengesteld en techniek door Bert Erents.

Reacties

Visie Events Visie Events Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Connexa Connexa Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok CZVideoful CZVideoful Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Haarmode Cats Haarmode Cats Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Karsten Wonen Karsten Wonen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zensa Moda Zensa Moda Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad TeamFRL TeamFRL Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken
Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen BENG Evenementen BENG Evenementen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Karsten Wonen Karsten Wonen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Connexa Connexa Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns CZVideoful CZVideoful Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis TeamFRL TeamFRL Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Haarmode Cats Haarmode Cats Visie Events Visie Events Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie
Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE CZVideoful CZVideoful Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Haarmode Cats Haarmode Cats TeamFRL TeamFRL Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Visie Events Visie Events Connexa Connexa Karsten Wonen Karsten Wonen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Hubo-Faber Hubo-Faber BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok
Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Quadrivas Clinic Harlingen Quadrivas Clinic Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor TeamFRL TeamFRL Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Visie Events Visie Events Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Zensa Moda Zensa Moda BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Connexa Connexa Hubo-Faber Hubo-Faber Copini Opticiëns Copini Opticiëns Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis CZVideoful CZVideoful Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Haarmode Cats Haarmode Cats Karsten Wonen Karsten Wonen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
TeamFRL TeamFRL Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Connexa Connexa CZVideoful CZVideoful Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Hippe Frieten & Ons Wijnen Hippe Frieten & Ons Wijnen BENG Evenementen BENG Evenementen