Programma TSRH2018

Programma TSRH2018

Kom tijdens The Tall Ships Races Harlingen 2018 de schepen bekijken, genieten van optredens en divers entertainment voor iedereen!
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Een gezellig avondje uit!

Een gezellig avondje uit!

Koffie, Lunch, Borrel & Diner! Met de kinderen of met een groep, bij Eetcafé De Lachende Koe in Harlingen kan dat.
Lees verder...
Heerlijk Harlingen 2018

Heerlijk Harlingen 2018

Culinair Festival aan de haven van Harlingen waar eten, drinken, muziek en ontspanning centraal staan.
Lees verder...
Harlinger Voordeelcheque!

Harlinger Voordeelcheque!

Spaar PLUSpunten bij PLUS Lunenborg! Bij diverse lokale ondernemers krijgt u nu een nog hoger rendement! Namelijk 100% spaarwinst.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Herbouw Willem Barentsz

Herbouw Willem Barentsz

Kom kijken en klim aan boord! Vanaf 31 maart 2018 weer open voor publiek, tot dan!
Lees verder...
Dé Harlinger UITagenda!

Dé Harlinger UITagenda!

Plaats zelf je activiteiten op dé Harlinger UITagenda! Heb je nog geen account? Registreren is makkelijk en supersnel!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...
Alinex

Alinex

Regionaal uitzendbureau met verantwoordelijkheidsgevoel. Alinex is de regionale leverancier van flexibel personeel en 24/6 bereikbaar.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 50-2017

14-12-2017

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen in een handig overzicht.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 7-12-2017, Wad Lekkers Eten en Drinken, aanvraag voor het plaatsen van een terras bij restaurant Wad Lekkers Eten en Drinken, Waddenpromenade 3-1 te Harlingen.
 • 6-12-2017, dhr. A. Algra, aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor een Elfstedentocht voor de leden van de Jaguar Daimler Club Holland welke op 22 april 2018 door de gemeente Harlingen gaat.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 8-12-2017, Stichting Evenementen Grote Bredeplaats Harlingen, vergunning verleend voor het organiseren van een Apres Ski party op 9 december 2017 van 20.00 tot 01.00 uur in het Entrepotgebouw aan de Nieuwe Willemshaven te Harlingen.
 • 8-12-2017, Stichting Evenementen Grote Bredeplaats Harlingen, ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Apres Ski party op 9 december 2017 van 20.00 tot 01.00 uur in het Entrepotgebouw te Harlingen.
 • 8-12-2017, Beng Evenementen, ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Zoutsloter kerstmarkt op 9 december 2017 van 15.00 tot 21.00 uur op 4 locaties te Harlingen.
 • 7-12-2017, Rotaryclub Harlingen, vergunning verleend voor het organiseren van de Rotary Santa Run op 9 december 2017 van 16.00 tot 17.00 uur in het centrum van Harlingen.
 • 4-12-2017, Beng Evenementen, vergunning verleend voor de Zoutsloter kerstmarkt op 9 december 2017 van 15.00 tot 21.00 uur op de Zoutsloot, Herenwaltje en achter een deel van het Noorderke te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevings- vergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 01-12-2017 tot en met 08-12-2017.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 • 03-12-2017, De Leeuwerik 32, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 04-12-2017, Harmenspark, Harlingen, het kappen van 33 bomen;
 • 05-12-2017, Rommelhaven 11, Harlingen, het uitbreiden van de woning;
 • 07-12-2017, Voorstraat 28, Harlingen, het aanbrengen van een brandwerend plafond;
 • 06-12-2017, Hofstraat 4, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 08-12-2017, Nieuwe Willemskade 5, Harlingen, het verbouwen van het pand tot brouwerij;
 • 06-12-2017, Romastraat 6, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 06-12-2017, Nieuwstraat 16-1, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 05-12-2017, Grote Kerkstraat 1-101 t/m 1-316, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
 • 08-12-2017, Voorstraat 26, Harlingen, het vlak maken van de begane grondvloer;
 • 06-12-2017, Harmenspark, Harlingen, het kappen van 33 bomen;
 • 07-12-2017, De Zwarte Molen 31, Harlingen, het vervangen en uitbreiden van de bijgebouwen;
 • 05-12-2017, Oosterparkweg 21, Harlingen, het wijzigen van het pand;
 • 04-12-2017, Kluerd 1 t/m 11, 2 t/m 10 en Ropens 1 t/m 9, Harlingen, het bouwen van 16 woningen;
 • 07-12-2017, Oude Trekweg 46, 48, 48A, 48B en 48C, Harlingen, het verbouwen van een loods;
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in de Groenlandsvaarder.
 

Sluiting gemeentelijke kantoren

In de maand december is de gemeente Harlingen en het Gebiedsteam op de volgende dagen gesloten:
 • Donderdag 21 december 2017 vanaf 12.30 uur
 • Maandag 25 december (1e Kerstdag)
 • Dinsdag 26 december (2e Kerstdag)
 • Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
 • De avondopenstelling KCC is op donderdag 28 december 2017 tot 18.00 uur in plaats van 19.00 uur.
 

Wijzigingsplan Harlingen – Herstructurering Kluerd - Ropens

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat door het college is vastgesteld het wijzigingsplan Harlingen – Herstructurering Kluerd – Ropens van het bestemmingsplan ‘Het Oosterpark’. Tegen het concept-plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het betreft hier een wijzigingsplan krachtens artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft de straten Kluerd, Ropens en een gedeelte van de
Grettingalaan en de Pieter Jelles Troelstrastraat te Harlingen. Het voornemen is om de bestaande woningen, welke in eigendom zijn van de Bouwvereniging, in het plangebied te slopen en nieuwe woningen hiervoor in de plaats te bouwen. Hierbij worden andere woningtypen gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie. Zo worden er onder meer woningen mogelijk gemaakt met een plat dak en woningen met een afwijkende maatvoering dan nu het geval is. Om ervoor te zorgen dat deze nieuw te realiseren woningen juridisch planologisch mogelijk zijn, is de betreffende wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
 
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 14 december 2017 gedurende 6 weken voor een ieder in het stadskantoor de Groenlandsvaarder, Voorstraat 35 te
Harlingen, ter inzage. Het plan kan verder ook bekeken worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een belanghebbende:
 • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht kan daartegen binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 24 januari) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
 

Naamswijziging politieke partij

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen, gelet op artikel G3 lid 5 van de Kieswet, maakt bekend dat zij op 4 december 2017 positief beslist heeft op het verzoek tot naamswijziging van de politieke groepering OPA. Deze naam is gewijzigd in: HOOP. HOOP is de afkorting van Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij. De wijziging is aangepast in het register met aanduidingen politieke groeperingen. Onder deze naam zal de politieke partij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door het team Klantcontactcentrum, telefonisch bereikbaar via 14 0517 (dhr. S. Wagenaar)
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf maandag 30 oktober tot 22 december 2017 is de Steenhouwersstraat gestremd voor doorgaand verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de straat en het vervangen van kabels & leidingen. Het verkeer richting het centrum wordt omgeleid via de Havenweg.

 • Vanaf donderdag 9 november tot en met 4 februari 2018 is de Almenumerweg, gedeelte rotonde Spaansen/Maritieme Academie afgesloten. Dit in verband met het afgraven van de oude N31 en het realiseren van de nieuwe Almenumerweg. Er is een omleidingsroute via het Spaansenterrein. De N31 is open (alleen de oostbaan). De toerit richting Leeuwarden en afrit vanuit Afsluitdijk op de centrale aansluiting kunnen worden gebruikt.

 • De Kluerd en Ropens zijn in de periode van 20 november tot en met 31 mei 2018 afgesloten in verband met de sloop van de oude woningen de bouw van nieuwe woningen.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Verslag van de PvdA-fractie raadscommissievergadering 13 december

14-12-2017

HARLINGEN - Tijdens deze laatste raadsvergadering van 2017 ging het onder andere over de fusie van de Harlinger openbare basisscholen met de Stichting Odyssee uit Sneek, de nota Harlingen Gezond en de Pilot Harlingen Werkt.

Ontmoet Viv!

14-12-2017

HARLINGEN - Wil je de wereld van Viv! beleven?

Wint Harlingen de Kerstmarkt Award?

14-12-2017

HARLINGEN - Harlingen strijdt dit jaar weer mee om de titel beste Kerstmarkt van 2017.

Reacties

Visie Events Visie Events Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Hotel Café Restaurant "Zeezicht" Albert Heijn Harlingen Albert Heijn Harlingen BENG Evenementen BENG Evenementen ForHim Menswear ForHim Menswear Haarmode Cats Haarmode Cats Anna Casparii Hotel Café Restaurant Anna Casparii Hotel Café Restaurant Salon & Parfumerie Rona Salon & Parfumerie Rona Ons Food&Wine Ons Food&Wine Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Eetcafé Nooitgedagt Eetcafé Nooitgedagt Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE De Lichtboei De Lichtboei Fotografie Dorus Fotografie Dorus IJssalon Min12 IJssalon Min12 Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Wereldwinkel Harlingen Wereldwinkel Harlingen Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Zensa Moda Zensa Moda Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Eetcafé De Lachende Koe Eetcafé De Lachende Koe Dio Jurien Dio Jurien VVV Harlingen VVV Harlingen Atelier de Groot Atelier de Groot Strandpaviljoen 't Zilt Strandpaviljoen 't Zilt Karsten Wonen Karsten Wonen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Hema Harlingen Hema Harlingen Vogelaar Audio Vogelaar Audio Almamater Almamater Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad
Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad BENG Evenementen BENG Evenementen Atelier de Groot Atelier de Groot Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harlinger Poffertjeskraam Harlinger Poffertjeskraam Haarmode Cats Haarmode Cats Ons Food&Wine Ons Food&Wine Dio Jurien Dio Jurien Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Copini Opticiëns Copini Opticiëns