Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 44 - 2022

04-11-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 31 oktober t/m 4 november 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

 • 31-10-2022, Gemeente Harlingen, Vergunning voor ingebruikname openbare grond voor het plaatsen van een tent op het plein voor het stadhuis als stemlocatie voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023.
 • 01-11-2022, Stichting het Harlingen Volkstoneel, Evenementenvergunning voor het opvoeren van twee toneelstukken in het Entrepotgebouw.
 • 01-11-2022, Café Gewoan Sven, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in Café Gewoan Sven.

 

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 31-10-2022, Café den Smeerpaal, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in Café den Smeerpaal.
 • 31-10-2022, Café ’t Skûtsje, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in Café ’t Skûtsje.
 • 02-11-2022, Bar de Bock, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in Bar de Bock.
 • 02-11-2022, Café Gewoan Sven, Aanwezigheidsvergunning voor het mogen plaatsen van speelautomaten in Café Gewoan Sven.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.

 

Raadscommissie 9 november 2022 en Raadsvergadering 23 november 2022

In de raadscommissie van woensdag 9 november a.s., aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:

 • Rekenkamerrapport Bestuurskracht
 • Parkeerverordening
 • Belastingverordeningen 2023
 • Legesverordening 2023
 • Subsidieaanvraag omroep Radio Stad Harlingen
 • Diverse aanpassingen regelgeving Hûs en Hiem in verband met Omgevingswet
 • Opstellen bestemmingsplan t.b.v. nieuw tankstation Almenumerweg
 • Begrotingswijzigingen

 

De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro (site: harlingen, e-mail: burger, wachtwoord: burger)

 

In de Raadsvergadering van woensdag 29 november, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen. Publiek kan de vergadering bijwonen of volgen via de livestream op de website. Wilt u inspreken? Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 7 november aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.

 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Harlingen – Camping De Zeehoeve’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 7 november 2022 gedurende zes weken voor iedereen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Harlingen – Camping De Zeehoeve’ ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 oktober 2022 dit bestemmingsplan definitief vastgesteld.

 

Locatie en termijn ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 november 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Daarnaast kan het vastgestelde bestemmingsplan ook worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Indienen beroep

Er kan door belanghebbenden beroep worden ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan.  Het beroepschrift kunt u tijdens de beroepstermijn van zes weken (dus t/m 18 december 2022) schriftelijk indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.  

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Huis van de gemeente

Gemeente Harlingen onderzoekt wat u als inwoner van Harlingen, belangrijk vindt voor het toekomstige Huis van de Gemeente. Dit doen wij in samenwerking met onderzoeksbureau Partoer uit Leeuwarden. Om de mening van inwoners op een zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijke manier op te halen, staat er een digitale vragenlijst open. Door uw waardevolle reacties krijgen we een steeds duidelijker beeld van hoe het toekomstige gemeentehuis eruit moet komen te zien.

 

Inmiddels is de vragenlijst al meer dan 850 keer ingevuld. Hier zijn wij ontzettend blij mee! Maar… we zouden graag nog meer ingevulde vragenlijsten ontvangen. Deze week is de laatste week waarin u als inwoner van gemeente Harlingen uw stem kunt laten horen over het toekomstige gemeentehuis. De digitale vragenlijst staat tot 7 november 2022 open. Dat betekent dat u de vragenlijst tot en met zondag 6 november kunt invullen. We zijn erg benieuwd naar uw mening! Ga snel naar de vragenlijst op www.harlingen.nl/partoer en vul de vragenlijst. Alvast bedankt.

 

Wijkschouw Oosterpark/Schepenwijk

De wijkschouw in het Oosterpark in de Schepenwijk vindt plaats op donderdag 10 november 2022 om 16:30 uur. Wij verzamelen ons bij de speeltuin aan de Schokkerhof te Harlingen. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan te sluiten.

 

Excursie Omrin – Ecopark De Wierde

Speciaal voor onze inwoners opent Omrin op woensdag 23 november 2022 hun deuren op de locatie Heerenveen (Ecopark De Wierde), waar ons huishoudelijk afval duurzaam wordt gerecycled. Omrin laat u zien hoe o.a. plastic, blikjes en drinkpakken uit het afval worden gehaald voor optimale recycling♻️. Meld u nu aan via: omrin.nl/aanmelden

 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Vanaf 7 november tot en met vrijdag 25 november 2022 is de Hermesweg afgesloten, in verband met werkzaamheden aan de gasleiding. Gedurende werkzaamheden is er voor de veiligheid va de wegwerkers een éénrichtingsverkeer ingesteld.
 • Vanaf 7 november tot en met vrijdag 25 november 2022is de Hermesweg afgesloten, in verband met werkzaamheden aan de gasleiding. Gedurende werkzaamheden is er voor de veiligheid va de wegwerkers een éénrichtingsverkeer ingesteld.
 • Vanaf maandag 31 oktober tot en met 22 december 2022 is de Rozengracht (Noordzijde) afgesloten, in verband met het verbeteren van de bomen en de weginrichting. De weg blijft zoveel mogelijk open voor voetgangers en fietsers.
 • Vanaf maandag 17 oktober tot vrijdag 18 november 2022 is de Zuiderhaven, deel Raamstraat - Grote Ossenmarkt afgesloten in verband met herbestratingswerkzaamheden. De stoepen zijn bereikbaar. Vanaf 31 oktober tot 18 november is het kruispunt met de Grote Ossenmarkt ook afgesloten voor verkeer.
 • Vanaf maandag 12 september 2022 tot en met 12 juni 2023 is de Kerkpoortsbrug (Rozengracht - Harmenspark) gestremd in verband met onderhouds-werkzaamheden.
 • Vanaf maandag 22 augustus tot en met vrijdag 2 december 2022 is de P.J. Troelstrastraat afgesloten in verband met riool en herbestratingswerkzaamheden. Er wordt gefaseerd gewerkt. Eerst het deel tussen Oosterparkweg-Domela Nieuwenhuisstraat en later het deel tussen Oosterparkweg en Vierkantsdijk.

 

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Het Alternatief 118 bij Omroep RSH

04-11-2022

HARLINGEN - In deze onzekere tijden is het prettig om te weten dat het Alternatief er altijd is.

Cascomontage/VVH voegt ook Hevoc toe aan de zegekar

04-11-2022

HARLINGEN - Op zaterdag 29 oktober 2022 stond alweer de 4e thuiswedstrijd op het programma van dit seizoen.

Port of Harlingen viert feest met opening zaagtandsteiger, jubileum havenbedrijf en meer

04-11-2022

HARLINGEN - Port of Harlingen is deze maand vijf jaar zelfstandig.

Reacties

Visie Events Visie Events Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Copini Opticiëns Copini Opticiëns Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen The Shamrock The Shamrock Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Haarmode Cats Haarmode Cats BENG Evenementen BENG Evenementen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Fotografie Dorus Fotografie Dorus Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Wellheat Shop Wellheat Shop Karsten Wonen Karsten Wonen Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen
The Shamrock The Shamrock Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Wellheat Shop Wellheat Shop Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE IJssalon Min12 IJssalon Min12 Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Karsten Wonen Karsten Wonen Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje