Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 4 - 2022

28-01-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 24 t/m 28 januari 2022.

Coronavirus

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/corona.
 

APV en Bijzondere Wetten Rectificatie

In de bekendmakingen van 07-01-2022 stond dat de volgende vergunning was verleend:
 • 24-12-2021, Poiesz Vastgoed B.V., Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek, wijziging leidinggevenden op Alcoholvergunning slijterij.

Het genoemde adres is niet juist en moet zijn:

 • 24-12-2021, Poiesz Vastgoed B.V., Johan van Oldenbarneveltstraat 5, 8862 BB Harlingen.
 
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 • 19-01-2022, Grandcafé De Reus, Voorstraat 12, 881 BK Harlingen, aanvraag Drank- en Horecavergunning.
 • 19-01-2022, Grandcafé De Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen, aanvraag terrasvergunning.
 • 21-01-2022, Pizzeria Pompei, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen, aanvraag Drank- en Horecavergunning.
 • 21-01-2022, Pizzeria Pompei, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen, aanvraag terrasvergunning.
 • 24-01-2022, Heerlijk Harlingen (L.C.S.), aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Heerlijk Harlingen in het Entrepotgebouw aan de Dokkade 1 te Harlingen van 15 tot en met 18 april 2022.
 • 24-01-2022, D66 Harlingen, aanvraag reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden in de periode 6 tot en met 16 maart 2022 ten behoeve van de verkiezingscampagne.
 
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:
 • 26-01-2022, J. Toering, standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks op elke donderdag in 2022 op de locatie Fonteinstraat te Midlum.
 • 26-01-2022, J. Toering, standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks op elke vrijdag in 2022 op de locatie Joost van de Vondelstraat te Harlingen.
 • 26-01-2022, N. de Boer, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op elke donderdag in 2022 op locatie Johan van Oldenbarneveltstraat te Harlingen.
 • 26-01-2022, Edward’s Vishandel, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op elke donderdag en vrijdag in 2022 op de locatie Voorstraat te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 
Meer informatie?
Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene telefoonnummer 14 0517.
 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 26-01-2022 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 • 20-01-2022, Achlumerdijk 9, Harlingen, het verbouwen en uitbreiden van het clubhuis en het vervangen van een berging;
 • 21-01-2022, Zoutsloot 10, Harlingen, het verbouwen van de woning;
 • 23-01-2022, Rapenburg 3, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 24-01-2022, Industrieweg 1 A, Harlingen, het bouwen van 8 schiphuizen;
 • 24-01-2022, Barkhof 29, Harlingen, het wijzigen van de voorgevel.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:
 • 26-01-2022, Droogstraat 22 C, Harlingen, het verbouwen van twee garages naar twee woningen;
 • 26-01-2022, Noorderhaven 114, Harlingen, het intern verbouwen van het pand;
 • 26-01-2022, Zuiderhaven 21, Harlingen, het intern verbouwen van het pand en het wijzigen van de gevel;
 • 26-01-2022, Zuiderhaven 17, Harlingen, het vervangen van de markiezen en het wijzigen van de kleur van de gevel.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
 
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:
 • 21-01-2022, Westmeep 85, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning;
 • 26-01-2022, Westmeep 67, Harlingen, het bouwen van een vrijstaande woning
 • 26-01-2022, Galvanistraat 24, Harlingen, het uitbreiden van bestaande unit en het nieuwbouwen van 11 bedrijfsunits.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens te wijzigen: omgevingsvergunning uitgebreide procedure
 • 18-01-2022, Industrieweg 14, Harlingen, de voorschriften van de omgevingsvergunning van Sonac Harlingen BV.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.
 

Gezocht!! Stembureauleden

Op woensdag 16 maart 2022 is er de verkiezing voor de leden van gemeenteraad. Lijkt het je leuk om een keer
op een stembureau te zitten? En ben je beschikbaar op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en/of woensdag 16
maart? Meld je aan via verkiezingen@harlingen.nl
 

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Toekomstig Almenum

Het ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Toekomstig Almenum liggen zes weken ter inzage t/m 20 februari 2022. In dat kader wordt er op 8 februari 2022 een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst kunnen de planstukken en tekeningen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan vertegenwoordigers van de Bouwvereniging en de gemeente.
 
 • Datum: Dinsdag 8 februari 2022
 • Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur
 • Locatie: Grote zaal bij Almenum wooncentrum, Midlumerlaan 53/A
 

Maatregelen i.v.m. Covid-19

Gelet op de huidige maatregelen van het RIVM zijn er maximaal 50 bezoekers toegestaan bij de bijeenkomst. Alle coronamaatregelen zullen in acht worden genomen. Mondkapjes zijn daarbij verplicht en vooraf reserveren is noodzakelijk.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het mailadres van communicatie@harlingen.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 februari 12.00 uur. Bij meer dan 50 aanmeldingen organiseren we een 2e bijeenkomst op 8 februari van
20.15-21.15 uur.
 

Europese Dag van de Privacy

De jaarlijkse “Europese Dag van de Privacy” is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun
van de Europese Commissie. Er is gekozen voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd
ondertekend. Het doel van de Europese Dag van de Privacy is om de Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.
 
Die dag is een uitgelezen moment voor personen om eens stil te staan bij privacy; hoe kan men de eigen privacy
nog verder verbeteren en ervoor zorgen dat de eigen gegevens veilig zijn? Denk bijvoorbeeld aan het gebruik
van smartphones (apps), tablets en computers. Of aan de inloggegevens voor de vele webshops en andere accounts
waar wachtwoorden voor nodig zijn. Ga bewust met die gegevens om, gebruik verschillende wachtwoorden
en niet steeds dezelfde. Ga niet klakkeloos je paspoort of identiteitsbewijs kopiëren en afgeven, maar bedek de
privacygevoelige gegevens die niet nodig zijn. Je identiteit kan gestolen worden. Privacy is belangrijk voor iedereen,
dus ook zeker voor jou. Bescherm je persoonsgegevens!
 

Live volgen van de zitting van het Centraal Stembureau

Vrijdag 4 februari 2022 is er om 10.00 uur een openbare zitting van het Centraal Stembureau over de beslissing
van de geldigheid van de kandidatenlijsten. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de zitting van het Centraal Stembureau alleen op onze website volgen. U kunt dit volgen via communicatie@harlingen.nl
 

Raadscommissie 2 februari 2022 en Raadsvergadering 16 februari 2022

In de raadscommissie van woensdag 2 februari a.s., aanvang 19.30 uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:
 • Verlenging aanstelling lid rekenkamercommissie
 • Afrekening fractievergoeding
 • Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022
 • Kunst- en Cultuurvisie 2022-2028
 • Begroting na wijziging 2022 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
 • Kaderbrief 2023-2026, Dekkingsplan 2.0 en de oprichting en deelname aan de landelijke Stichting expertisebureau en risicobeheer veiligheidsregio’s voor zienswijze voorleggen aan de raad.
 • Havenvisie
 • Verplaatsing Aldi supermarkt
 • Raamwerk van principeafspraken anterieure overeenkomst De Bouwvereniging
 • Waddenagenda
 • Duurzaamheidsagenda
 • Bestemmingsplan + Beeldkwaliteitsplan Harlingen – Uitbreiding Maritieme Academie
 • Aanpassen OZB percentages 2022
 
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.harlingen.nl of via het burgeraccount van iBabs-pro
(site:harlingen, e-mail: burger, wachtwoord:burger)
 
In de Raadsvergadering van woensdag 16 februari, aanvang 19.30 uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit
genomen. U kunt de raadscommissie en raadsvergadering volgen via de live-stream op de website.
 
Wilt u inspreken?
Dat kan in de raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op de agenda staan. Meldt u uiterlijk 31 januari 2022 aan bij de griffie via griffie@harlingen.nl.
 

Stremmingen in de gemeente Harlingen

 • Maandag 7 februari 2022 is de Steenhouwersstraat tussen de Zuiderhaven en de Spoorstraat afgesloten, in verband met reparatie gasleiding.
 • Dinsdag 8 februari 2022 is de hoek Vijverstraat - Vijver afgesloten, in verband met herstel gasleiding.
 • Woensdag 9 februari 2022 is de hoek Vetsmelterstraat - Klaverbladstraat afgesloten, in verband met herstel gasleiding.

Corona Gemeente Politiek & Maatschappij Regio

Meer nieuws

Deze week in Afslag Harlingen bij Omroep RSH

28-01-2022

HARLINGEN - Zaterdag 29 januari is er van 11.00 - 13.00 uur bij Omroep RSH weer een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen, Harlingenboeit.nl geeft alvast een tipje van de sluier.

Langer thuis wonen

28-01-2022

HARLINGEN - Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Inloopspreekuren Gebiedsteam Harlingen weer van start!

28-01-2022

HARLINGEN - Vanaf maandag 31 januari gaat het Gebiedsteam Harlingen weer van start met de inloopspreekuren.

Reacties

Visie Events Visie Events Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Copini Opticiëns Copini Opticiëns Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Zensa Moda Zensa Moda Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Fotografie Dorus Fotografie Dorus Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Hubo-Faber Hubo-Faber Haarmode Cats Haarmode Cats Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis IJssalon Min12 IJssalon Min12 Beweegteam Harlingen Beweegteam Harlingen The Shamrock The Shamrock Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Karsten Wonen Karsten Wonen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen
Visie Events Visie Events Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Hubo-Faber Hubo-Faber Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Fotografie Dorus Fotografie Dorus Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Copini Opticiëns Copini Opticiëns Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE The Shamrock The Shamrock Haarmode Cats Haarmode Cats Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas