Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 32 - 2022

12-08-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 8 t/m 12 augustus 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvraag is binnengekomen:

 • 04-08-2022, Pizzeria San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen, aanvraag terrasvergunning voor uitbreiding terras.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 04-08-2022, Dhr. H.P. van Meurs, standplaatsvergunning voor de verkoop van snacks, broodjes, frisdrank en ijs tot en met 31 december 2023 op het eigen terrein van Oude Trekweg 79A.
 • 11-08-2022, Grandcafé de Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen, Alcoholvergunning.
 • 11-08-2022, Grandcafé de Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen, Terrasvergunning.
 • 11-08-2022, Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen, Alcoholvergunning.
 • 11-08-2022, Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen, Terrasvergunning.
 • 11-08-2022, Wijkvereniging Het Oosterpark, Evenementenvergunning voor het organiseren van Darttoernooi OPW bij De Koegelbult, Oosterparkweg 23 te Harlingen van zaterdag 22 oktober 2022 12:00 uur tot zondag 23 oktober 2022 01:00 uur.
   

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 10-08-2022 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

 • 05-08-2022, Kimswerderweg 5, Harlingen,
 • 10-08-2022, Nicolaas Beetsstraat 40, Harlingen, het plaatsen van een schutting.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 05-08-2022, Ieslumbuorren 1, Harlingen, het plaatsen van zes tijdelijke opslag units;
 • 08-08-2022, Raamstraat 8, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 04-08-2022, Midlumerlaan 24, Harlingen, het verbouwen van het pand;
 • 08-08-2022, Schokkerhof 38, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde;
 • 04-08-2022, Marnehiem 36, Harlingen, het kappen van een els en verwijderen van diverse struiken;
 • 05-08-2022, Zuiderhaven 71 A, Harlingen, het intern verbouwen van het pand;
   

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning is verleend:

 • 8-8-2022, Industrieweg 14, Harlingen, het uitbreiden van de productiecapaciteit.
   

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 15-08-2022 ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Rectificatie inzagetermijn Koopmans ijzerwerken

In de Harlinger Courant van 5 augustus 2022 is de terinzagelegging van een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure voor Koopmans ijzerwerken aan de Celciusstraat 12 te Harlingen bekendgemaakt. Hierin is een verkeerde termijn genoemd.

 

De stukken liggen vanaf 17 augustus 2022 ter inzage. Hierdoor kunt u zienswijzen indienen tot en met 27 september 2022. Waar u de stukken in kan zien en op welke manieren zienswijzen ingediend kunnen worden staat correct in de originele bekendmaking.

 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kon Julianastraat 11 t/m 57

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Harlingen maken bekend dat zij besloten hebben de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met de beheersverordening ‘Harlingen – Stationsgebied’ te verlenen. Dit besluit is genomen op 3 augustus 2022.
 

Wat regelt de vergunning?

De verleende vergunning heeft betrekking op het realiseren van 24 rug-aan-rug woningen op een locatie ten westen van het station Harlingen. (Koningin Julianastraat 11 t/m 57) De vergunning ligt vanaf maandag 15 augustus 2022 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het klantcontactcentrum in gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.
 

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking (dus voor 26 september 2022) beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met het instellen van beroep kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank.

 

Aangepaste openingstijden KCC

Het KCC (Klant Contact Centrum) is vanwege de vakantieperiode van donderdag 4 augustus t/m donderdag 1 september 2022 op donderdag (op afspraak) geopend tot 18.00 uur i.p.v. 19.00 uur.

Gemeente

Meer nieuws

Rijden met Gijs

12-08-2022

HARLINGEN - Het is een bijzonder leesbare bundel met vooral motorverhalen en een touch van de vaarachtergrond van een sympathieke zestiger die al ruim 34 jaar Harlinger is.

Deze week in Afslag Harlingen bij Omroep RSH

12-08-2022

HARLINGEN - Zaterdag 13 augustus is er van 11.00 - 12.00 uur bij Omroep RSH weer een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen, Harlingenboeit.nl geeft alvast een tipje van de sluier.

Reacties

Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Zensa Moda Zensa Moda Copini Opticiëns Copini Opticiëns Haarmode Cats Haarmode Cats Wellheat Shop Wellheat Shop Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires CDA Harlingen CDA Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Karsten Wonen Karsten Wonen Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas TeamFRL TeamFRL Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen IJssalon Min12 IJssalon Min12 Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Visie Events Visie Events Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje BENG Evenementen BENG Evenementen
Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen TeamFRL TeamFRL Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot IJssalon Min12 IJssalon Min12 CDA Harlingen CDA Harlingen Copini Opticiëns Copini Opticiëns Haarmode Cats Haarmode Cats De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Fotografie Dorus Fotografie Dorus Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas The Shamrock The Shamrock BENG Evenementen BENG Evenementen Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE