Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma Schilderwerken

Royce Postma helpt u met schilderwerk voor zowel binnen als buiten, maar ook voor een nieuw kleurtje op de wand bent u bij Royce aan het juiste adres.
Lees verder...
Van Campen & Dijkstra

Van Campen & Dijkstra

Stap over naar RegioBank met onze gratis overstapservice. Loop binnen op Voorstraat 94 of bel 0517-212140 voor een afspraak.
Lees verder...
Peter Kuiper, voor oog en oor

Peter Kuiper, voor oog en oor

Nieuwe bril, contactlenzen of hooroplossing? Bij Peter Kuiper, dé opticien en audicien bent u aan het juiste adres.
Lees verder...
Expert Harlingen

Expert Harlingen

Wil je meer weten over het duurzaam verwarmen van je huis met infrarood? Kom langs!
Lees verder...
Grijmans

Grijmans

Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt, gaat scheiden of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van ons.
Lees verder...
C.L. International: Goed op weg

C.L. International: Goed op weg

Het bergingsbedrijf voor Noord-West Friesland, Terschelling en Vlieland.
Lees verder...
Harlinger UITagenda

Harlinger UITagenda

De Harlinger UITagenda is de centrale agenda van alle evenementen en activiteiten in en rondom Harlingen.
Lees verder...
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen is hét platform voor alle bedrijven in en rondom Harlingen. Onderneem het in Harlingen, Welkom aan Zee!
Lees verder...
Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen

Hier vindt u alle informatie over de producten en diensten van de gemeente Harlingen.
Lees verder...

Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen week 31 - 2022

05-08-2022

HARLINGEN - Bekendmakingen van de Gemeente Harlingen van 1 t/m 5 augustus 2022.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 28-07-2022, Stichting Evenementen Harlingen, Kleine Bredeplaats 18, 8861 BV Harlingen, vergunningen tijdelijke terrasuitbreidingen Visserijdagen 2022.
  • Xin Hua, Grote Bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen
  • Pizzeria Pompeï, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen
  • Waddenvis, Grote Bredeplaats 17, 8861 BA Harlingen
  • Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen
  • The Shamrock, Grote Bredeplaats 5A, 8861 Harlingen
  • ’t Havenmantsje, Havenplein 1, 8861 XA Harlingen
  • Poffertjeskraam, Havenplein 5, 8861 XA Harlingen
  • San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen
  • Café ’t Skûtsje, Heiligeweg 70, 8861 EB Harlingen
  • Booming, Kleine Voorstraat 73, 8861 EB Harlingen
  • Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC Harlingen
  • Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17-19, 8861 AJ Harlingen
  • De Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen
  • Wally’s B.V., Voorstraat 45, 8861 BE Harlingen
  • Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen
  • Gewoan Sven, Voorstraat 64, 8861 BN Harlingen
  • Lunchcafé Basta, Voorstraat 67, 8861 BG Harlingen
  • Café den Smeerpaal, Voorstraat 86 8861 CP Harlingen
  • Molly’s Cafetaria, Zuiderhaven 11A, 8861 CJ Harlingen
  • De Kombuis, Zuiderplein 2, 8861 CX Harlingen
  • Pizzeria Roma, Kleine Bredeplaats 9, 8861 BV Harlingen
 • 29-07-2022, Coffeeshop Hofnar, Franekereind 17, 8861 AA te Harlingen, verzoek wijziging leidinggevende gedoogbeschikking.
 • 02-08-2022, Wijkvereniging Het Oosterpark, Oosterparkweg 23, 8862 VV Harlingen, aanvraag evenementenvergunning Darttoernooi OPW.
 • 02-08-2022, Centercom Buitenreclame, aanvraag reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclamebroden in de periode 16 september 2022 tot en met 25 september 2022 ter promotie van de opstart van het nieuwe seizoen van Seewyn kunsteducatie in Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn verleend:

 • 29-07-2022, Coffeeshop Hofnar, Franekereind 17, 8861 AA te Harlingen, wijziging leidinggevende gedoogbeschikking.
 • 01-08-2022, Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC Harlingen, aanvraag terrasvergunning.
 • 04-08-2022, Stichting Evenementen Harlingen, Kleine Bredeplaats 18, 8861 BV Harlingen, vergunningen tijdelijke terrasuitbreidingen Visserijdagen 2022.
  • Xin Hua, Grote Bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen
  • Pizzeria Pompeï, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen
  • Waddenvis, Grote Bredeplaats 17, 8861 BA Harlingen
  • Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen
  • The Shamrock, Grote Bredeplaats 5A, 8861 Harlingen
  • ’t Havenmantsje, Havenplein 1, 8861 XA Harlingen
  • Poffertjeskraam, Havenplein 5, 8861 XA Harlingen
  • San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen
  • Café ’t Skûtsje, Heiligeweg 70, 8861 EB Harlingen
  • Booming, Kleine Voorstraat 73, 8861 EB Harlingen
  • Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC Harlingen
  • Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17-19, 8861 AJ Harlingen
  • De Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen
  • Wally’s B.V., Voorstraat 45, 8861 BE Harlingen
  • Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen
  • Gewoan Sven, Voorstraat 64, 8861 BN Harlingen
  • Lunchcafé Basta, Voorstraat 67, 8861 BG Harlingen
  • Café den Smeerpaal, Voorstraat 86 8861 CP Harlingen
  • Molly’s Cafetaria, Zuiderhaven 11A, 8861 CJ Harlingen
  • De Kombuis, Zuiderplein 2, 8861 CX Harlingen
  • Pizzeria Roma, Kleine Bredeplaats 9, 8861 BV Harlingen

 

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat tot en met 04-08-2022 de volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 28-07-2022, Voorstraat 60, Harlingen, het realiseren van 10 appartementen in voormalige bank;
 • 01-08-2022, Heiligeweg 52, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 02-08-2022, Julianalaan 17, Midlum, het tijdelijk plaatsen van een stacaravan;
 • 02-08-2022, Galjoenweg 87, Harlingen, het plaatsen van een dakkapel;
 • 03-08-2022, Koningin Wilhelminastraat 2B, 4, 6 en 42, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 03-08-2022, Vetsmelterstraat, Kerkpoortstraat, Moriaanstraat, Fabrieksstraat, Zoutstraat, Weverstraat, Molenpad en Rapenburg, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen op 30 woningen in diverse straten;

 

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is verlengd:

 • 21 -07-2022, Industrieweg 10, Harlingen, het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

 

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verleend:

 • 28-07-2022, Midlumerlaan 76, Harlingen, het realiseren van een uitbouw en het plaatsen van een buitenberging;
 • 01-08-2022, Brouwersstraat 16, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
 • 01-08-2022, Noorderhaven 63 Harlingen, het verbouwen van het pand.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij

burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

 

De volgende aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning fase 1 is verleend:

 • 21-07-2022, Celsiusstraat 12, Harlingen, het oprichten van een scheepsbouwbedrijf.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 05-08-2022 ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure milieucategorie Koopmans ijzerwerk

Burgermeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 8 Augustus 2022 gedurende zes weken voor iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt voor het afwijken van milieucategorie voor Koopmans ijzerwerken aan Celciusstraat 12. De gemeente is voornemens de vergunning te verlenen.

Wat regelt de ontwerp-omgevingsvergunning?

 

Bij het bedrijf aan Celsiusstraat 12 worden momenteel schepen verbouwd kleiner dan 25 meter. Het bedrijf wil de activiteiten uitbreiden om ook aan schepen van een grotere lengte te kunnen werken.

Deze activiteiten vallen in een zwaardere milieucategorie, welke niet is opgenomen in de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Tevens wordt een nieuwe bedrijfsloods op het terrein gerealiseerd. Met de omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a, onder 3⁰ WABO) kan medewerking worden verleend aan deze aanvraag.

 

Waar ligt deze ter inzage?

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Hoe kan ik reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 18 September 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

Gemeente Politiek & Maatschappij

Meer nieuws

Zomeropruiming bij Peter Kuiper voor oog en oor

05-08-2022

HARLINGEN - 10 tot 75% korting op alle monturen én zonnebrillen.

Nog 3 avonden Copini 60+ kaatsplezier

05-08-2022

HARLINGEN - Volgende week op de 10e wedstrijdavond kunnen 2 kaatsers hun definitieve eindscore bereiken.

Lichtschip Harlingen, er zit schot in!

05-08-2022

HARLINGEN - Tijdens de Tall Ship Race lag de haven van Harlingen vol met een aantal van de prachtigste historische schepen die er te vinden zijn.

Reacties

De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Wijnen van Ons & Hippefrieten Wijnen van Ons & Hippefrieten CDA Harlingen CDA Harlingen Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen Van Campen & Dijkstra Harlingen The Shamrock The Shamrock Atelier & Schoenmakerij de Groot Atelier & Schoenmakerij de Groot Homminga's Fijne Winkeltje Homminga's Fijne Winkeltje Karsten Wonen Karsten Wonen Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Peter Kuiper, voor oog en oor Peter Kuiper, voor oog en oor Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Fotografie Dorus Fotografie Dorus TeamFRL TeamFRL Wellheat Shop Wellheat Shop Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Hubo-Faber Hubo-Faber Harry Greve LOUNGE Harry Greve LOUNGE Havenbrouwerij | Het Brouwdok Havenbrouwerij | Het Brouwdok Visie Events Visie Events Jumbo Olaf Hermus Jumbo Olaf Hermus Haarmode Cats Haarmode Cats Copini Opticiëns Copini Opticiëns BENG Evenementen BENG Evenementen Kamsma Schoenen Kamsma Schoenen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Harry Greve Gitaar- en Basgitaarlessen Joachim de Ruijter Fotografie Joachim de Ruijter Fotografie
Grijmans Advocatuur & Mediation Grijmans Advocatuur & Mediation Faber Tassen, Koffers & Accessoires Faber Tassen, Koffers & Accessoires Gemeente Harlingen Gemeente Harlingen Fotografie Dorus Fotografie Dorus Royce Postma Schilderwerken Royce Postma Schilderwerken De Skûle Welzijn De Skûle Welzijn Zeilcharter Boreas Zeilcharter Boreas Zwembad Het Derde Haad Zwembad Het Derde Haad TeamFRL TeamFRL Expert Hogerhuis Expert Hogerhuis Copini Opticiëns Copini Opticiëns CDA Harlingen CDA Harlingen Visie Events Visie Events IJssalon Min12 IJssalon Min12 Tourist Info Harlingen Tourist Info Harlingen Karsten Wonen Karsten Wonen Zensa Moda Zensa Moda Haarmode Cats Haarmode Cats